Zakázání objektu ADODB.Stream v aplikaci Internet Explorer

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Je také nutné předem vědět, jak registr obnovit v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovování a úpravách registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Objekt ADO Stream obsahuje metody umožňující čtení binárních a textových souborů a jejich zápis. Dojde-li k současnému zneužití objektu ADO Stream a známých chyb zabezpečení aplikace Microsoft Internet Explorer, může web spustit skripty v zóně zabezpečení Místní počítač. Chcete-li zvýšit ochranu počítače před tímto typem útoku, můžete ručně upravit registr.
ÚVOD
Objekt ADO Stream je soubor v paměti počítače. Tento objekt podporuje několik metod čtení binárních a textových souborů a jejich zápisu. Pokud se tato funkčnost spojí se známými chybami zabezpečení aplikace Microsoft Internet Explorer, může web v Internetu spustit skript v zóně zabezpečení Místní počítač. K tomuto chování může dojít proto, že objekt ADODB.Stream, který se nachází v aplikaci Internet Explorer, umožňuje přístup na pevný disk počítače.
Další informace
V aplikaci Internet Explorer mohou objekt ADODB.Stream používat všechny běžné webové aplikace, které vyžadují načtení souboru nebo jeho uložení na pevný disk. Pokud je například na intranetovém serveru uložen formulář, který musí zaměstnanec stáhnout a vyplnit, bude objekt ADODB.Stream použit ke stažení tohoto souboru a jeho uložení do místního počítače. Po úpravě souboru v místním počítači a jeho vrácení zpět na server slouží objekt ADODB.Stream k jeho načtení z místního pevného disku a odeslání na server.

Důrazně doporučujeme provádět tyto postupy pomocí jiných metod. Můžete například použít aplikaci nebo ovládací prvek, který od uživatele vyžaduje výslovné povolení přístupu k pevnému disku.

Informace o aktualizaci softwaru

Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Společnost Microsoft nabízí tři možnosti zakázání objektu ADODB.Stream v aplikaci Internet Explorer. Můžete aktualizovat počítač pomocí systému Microsoft Windows Update, stáhnout soubor aktualizace z centra pro stahování Microsoft Download Center nebo zakázat objekt ADODB.Stream ručně.

Všechny metody vytvoří následující klíč registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{00000566-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
Tento klíč registru má hodnotu identifikátoru GUID objektu ADODB.Stream. Jakmile aplikace Internet Explorer rozpozná uvedený klíč registru, neumožní spuštění této součásti v prohlížeči.

Důležité poznámky:

 • Jestliže spouštíte objekt ADODB.Stream ze serveru (střední vrstvy), nebude mít zakázání tohoto objektu na serveru žádný vliv na funkčnost objektu ADODB.Stream v Internetové informační službě (IIS).
 • Jestliže objekt ADODB.Stream spouštíte z klienta pomocí aplikace Internet Explorer, bude zakázáním tohoto objektu znemožněno jeho vytváření v aplikaci Internet Explorer.

Systém Windows Update

Chcete-li nainstalovat tuto aktualizaci, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Stažení aktualizace z centra pro stahování Microsoft Download Center

Chcete-li zakázat objekt ADODB.Stream pomocí aktualizace klíče registru, která je k dispozici v centru pro stahování Microsoft Download Center, navštivte v závislosti na používaném operačním systému některý z následujících webů společnosti Microsoft:

Systémy Windows XP, Windows 2000, Windows NT a Windows Server 2003Systémy Windows 9x a Windows MESystémy Windows XP 64-Bit Edition verze 2003 a Windows Server 2003 64-Bit EditionDalší informace a pokyny ke stažení jsou k dispozici v centru pro stahování Microsoft Download Center.

Ruční postup

Chcete-li zakázat objekt ADODB.Stream ručním vytvořením klíče registru, postupujte následujícím způsobem:
 1. Zavřete všechna otevřená okna prohlížeče Internet Explorer.
 2. Klepněte na tlačítko Start a poté na příkaz Spustit.
 3. Do pole Otevřít zadejte příkaz Regedit a klepněte na tlačítko OK.
 4. V Editoru registru vyhledejte následující klíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility
 5. Pravým tlačítkem myši klepněte na položku ActiveX Compatibility, přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Klíč.
 6. Zadejte následující název klíče:
  {00000566-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
 7. Klepněte na tento nový klíč pravým tlačítkem myši, přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
 8. Hodnotu nazvěte Compatibility Flags.
 9. V pravém podokně klepněte pravým tlačítkem myši na položku Compatibility Flags a potom klepněte na příkaz Změnit.
 10. V dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD se přesvědčte, zda je vybrán přepínač Šestnáctková, v poli Údaj hodnoty zadejte hodnotu 400 a potom klepněte na tlačítko OK.
 11. Ukončete Editor registru.
Po nastavení klíče Compatibility Flags nemůže objekt ADODB.Stream v aplikaci Internet Explorer přistupovat k pevnému disku počítače. Objekt ADODB.Stream však může nadále přistupovat k pevnému disku mimo aplikaci Internet Explorer.

Důležité poznámky:

Přidání tohoto klíče registru ovlivní pouze objekt ADODB.Stream v aplikaci Internet Explorer. Touto změnou nebudou ovlivněny žádné další objekty ADO.

Pokud se po instalaci této aktualizace pokusíte spustit objekt ADO Stream na stránce HTML v aplikaci Internet Explorer, zobrazí se následující chybová zpráva:
ActiveX component can’t create object: ADODB.Stream (Součást ActiveX nemůže vytvořit objekt: ADODB.Stream)
Používáte-li aplikaci v prostředí podnikové sítě intranet a v tomto prostředí je aktuálně používán objekt ADODB.Stream v aplikaci Internet Explorer, může instalace této aktualizace způsobit nefunkčnost dané aplikace. Chcete-li obnovit funkčnost této aplikace, doporučuje společnost Microsoft nejprve nastavit úroveň zabezpečení prohlížeče Internet Explorer na hodnotu Vysoká a potom odstranit klíč Compatibility Flags pro objekt ADODB.Stream z registru.
 1. Chcete-li nastavit úroveň zabezpečení prohlížeče Internet Explorer na hodnotu Vysoká, postupujte následujícím způsobem:
  1. V aplikaci Internet Explorer klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti Internetu.
  2. Klepněte na kartu Zabezpečení. V seznamu Vyberte zónu obsahu, u které chcete určit nastavení zabezpečení klepněte na položku Internet.
  3. Klepněte na tlačítko Výchozí úroveň a potom přetáhněte jezdec na hodnotu Vysoká.
  4. Klepněte na tlačítko Použít a potom zavřete dialogové okno Možnosti Internetu klepnutím na tlačítko OK.
 2. Zrušte klíč Compatibility Flags objektu ADODB.Stream pro aplikaci Internet Explorer nastavením nulové hodnoty (0x0). Nastavením nulové hodnoty (0x0) bude tento klíč zakázán a bude obnovena původní funkčnost. Chcete-li nastavit nulovou hodnotu klíče Compatibility Flags ručně, postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
  2. Do pole Otevřít zadejte příkaz Regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
  3. V Editoru registru vyhledejte následující klíč registru:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{00000566-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}
  4. V pravém podokně poklepejte na položku Compatibility Flags.
  5. V dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD se přesvědčte, zda je vybrán přepínač Šestnáctková, v poli Údaj hodnoty zadejte hodnotu 0 a potom klepněte na tlačítko OK.
  6. Ukončete Editor registru.
Poznámka: Provedené změny se projeví až po restartování aplikace Internet Explorer.
Odkazy
Další informace o zvýšení zabezpečení zóny Místní počítač v aplikaci Internet Explorer získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
833633 Zvýšení zabezpečení zóny Místní počítač v aplikaci Internet Explorer
Další informace o zabezpečení počítače v Internetu naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Další informace o tom, jak zabránit spuštění ovládacího prvku ActiveX v systému, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
240797 Jak zabránit spuštění ovládacího prvku ActiveX v aplikaci Internet Explorer (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
zabezpečení adodb
Vlastnosti

ID článku: 870669 - Poslední kontrola: 12/08/2015 07:45:34 - Revize: 7.0

Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Data Access Components 2.5, Microsoft Data Access Components 2.6, Microsoft Data Access Components 2.7

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbinfo KB870669
Váš názor