Oprava: Paměť fondu jádra může stát vyčerpání při připojení mnoho klientů front

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:870985
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastane problém. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Při připojení mnoho klientů Microsoft Message Queuing, známé také jako MSMQ front může vyčerpat jeho paměť fondu jádra. Tento problém může se stát snižuje při front provádí dotazy služby Active Directory při zpracování příchozích zpráv. Ověřování klientských certifikátů je příklad příchozí zprávy.
Příčina
Tento problém může dojít při připojení klientů mnoho front k front současně. To způsobí nahromadění vyrovnávacích pamětí Transmission Control Protocol (TCP) v paměti fondu jádra. Tento nahromadění TCP fondu vyrovnávací paměti je výsledkem mnoho nevykonaných zpráv nejsou neodkladně zpracovávány front.
Řešení
Upozornění Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Informace o opravě hotfix

Společnost Microsoft má nyní k dispozici podporovanou opravu hotfix, která je však určena pouze k opravě problému popsaného v tomto článku. Tuto opravu použijte pouze u systémů, ve kterých dochází k popsanému problému.

Potřebujete-li odstranit tento problém, obraťte se na služby odborné pomoci společnosti Microsoft, kde můžete tuto opravu hotfix získat. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory společnosti Microsoft a informace o cenách technické podpory naleznete na tomto webu společnosti Microsoft:Poznámka: Poplatky, které je třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory, mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft zjistí, že oznámený problém lze vyřešit konkrétní aktualizací. Další dotazy a žádosti o odbornou pomoc, které se netýkají této zvláštní opravy, podléhají běžným sazbám za poskytnutí odborné pomoci.

Požadavky

Musíte mít Service Pack 4 nebo novější.

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix je třeba restartovat počítač.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje žádné jiné opravy hotfix.

INFORMACE O SOUBORECH

Anglická verze této opravy hotfix má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo v ovládacím panelu Datum a čas.
   Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  13-Jul-2004 17:50 5.0.0.792     291,088 Mq1repl.dll     22-Dec-2003 22:26 5.0.0.791     14,096 Mq1sync.exe     11-May-2004 15:34 5.0.0.794     76,944 Mqac.sys  13-Jul-2004 17:50 5.0.0.791     217,360 Mqads.dll      20-Sep-2003 19:23 5.0.0.761     25,360 Mqbkup.exe     13-Jul-2004 17:50 5.0.0.785     76,560 Mqdscli.dll     13-Jul-2004 17:50 5.0.0.773     42,256 Mqdssrv.dll     22-Dec-2003 22:26 5.0.0.791     98,064 Mqmig.exe      13-Jul-2004 17:50 5.0.0.791     266,512 Mqmigrat.dll    13-Jul-2004 17:50 5.0.0.793     222,480 Mqoa.dll      13-Jul-2004 17:50 5.0.0.784     10,000 Mqperf.dll     13-Jul-2004 17:50 5.0.0.797     437,520 Mqqm.dll      13-Jul-2004 17:50 5.0.0.778     102,672 Mqrt.dll      13-Jul-2004 17:50 5.0.0.776     70,928 Mqsec.dll      13-Jul-2004 17:50 5.0.0.783     400,656 Mqsnap.dll     13-Jul-2004 17:50 5.0.0.762     23,824 Mqupgrd.dll     13-Jul-2004 17:50 5.0.0.793     110,864 Mqutil.dll     13-Jul-2004 17:50 5.0.0.748     64,784 Msmq.cpl
Opravu hotfix popsanou v tomto článku omezuje počet klientů, můžete připojit front. Tato oprava hotfix přidá dvě položky registru může způsobit jeho obnovit v případě, že klient pokusí připojit k front připojení klienta. K tomuto chování dochází, pokud je dosaženo mezní hodnota. Klient musí čekat, dokud je k dispozici jiné připojení. Postupujte podle nové položky registru:
 • MaxInSessions
 • WaitMaxInSessions
Nové položky registru jsou umístěny v následujícím podklíči registru:

HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\msmq\parameters


Konfigurovat nové položky registru, použijte následující tabulku:
NÁZEVTYPEPopis hodnoty
MaxInSessionsDWORDTato hodnota představuje skutečný počet relací front umožňuje připojit současně. Při této hodnoty je od -1 nebo není k dispozici nové položky registru MaxInSessions je žádná změna. Počet připojení je omezen.
WaitMaxInSessionsDWORDTato hodnota představuje časový interval v milisekundách čekání front, že dokud ověřuje počet aktivních relací. Front to ověřit, zda nové relace přijat. Tato položka platí pouze pokud je k dispozici nové položky registru MaxInSessions a je dosaženo limitu relací číslo.
Další informace
Pokud je povoleno protokolování diagnostiky front, front protokoly následující zpráva při front přestane přijímat nové relace:
Chyba rychlého režimu: sessmgr/376 (bod


Při front návratu přijetí nové relace, front protokoly následující zpráva:
Chyba rychlého režimu: sessmgr/377 (bod
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Odkazy
Další informace o přidělování názvů balíčkům s opravami Hotfix získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
816915Nové schéma přidělování názvů balíčkům aktualizací softwaru pro systém Microsoft Windows (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 870985 - Poslední kontrola: 01/10/2015 16:20:08 - Revize: 4.3

Microsoft Message Queuing 2.0

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbbug kbfix kbwin2000presp5fix kbhotfixserver kbqfe KB870985 KbMtcs
Váš názor