Oprava: Výjimce narušení přístupu může dojít při spuštění dotazu používá index názvy WITH INDEX možnost určit rada indexu

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:870994
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Chyba č: 471776 (SQL Server 8.0)

Souhrn
Tento článek popisuje následující o tomto vydání opravy hotfix:
 • Problémy opravené tímto balíčkem oprav hotfix.
 • požadavky pro instalaci balíčku oprav hotfix,.
 • nutnost restartování počítače po instalaci balíčku oprav hotfix.
 • nahrazení balíčku oprav hotfix jiným balíčkem oprav hotfix.
 • zda je nutné provedení změn v registru,.
 • soubory obsažené v balíčku oprav hotfix.
back to the top
Příznaky
Při spuštění dotazu Transact-SQL načítat data z tabulky pomocí možnosti WITH INDEX obdržet výjimku narušení přístupu. K tomuto problému může dojít, jsou-li splněny všechny následující podmínky:
 • V klauzuli FROM dotazu zadán index nápovědy, na které odkazuje jeden nebo více indexů, které jsou definovány v tabulce.
 • V možnosti WITH INDEX zadán názvy indexy namísto ID odpovídající index.
Seznam předchozích oprav hotfix naleznete v části "Microsoft SQL Server 2000 po aktualizaci Pack 3 nebo Microsoft SQL Server 2000 po aktualizaci Pack 3a hotfix" v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
290211Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro SQL Server 2000
back to the top
Řešení

Informace o aktualizaci Service Pack

Tento problém vyřešíte získat nejnovější aktualizaci service pack pro 2000 Microsoft SQL Server. Další informace naleznete následujícím článku znalostní databáze Microsoft Knowledge Base:
290211Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro SQL Server 2000

Informace o opravě hotfix

Požadavky

Tato oprava hotfix vyžaduje SQL Server 2000 Service Pack 3 (SP3). Další informace o získání SQL Server 2000 SP3 klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
290211Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro SQL Server 2000
back to the top

Informace o restartování

Po použití této opravy hotfix je nutné restartovat instance SQL Server 2000.

back to the top

Informace o souboru opravy hotfix

Tato oprava hotfix obsahuje pouze soubory, které jsou nutné k opravě problémů v tomto článku. Oprava hotfix nemusí obsahovat všechny soubory nutné k plné aktualizaci produktu na nejnovější verzi.

Anglická verze této opravy hotfix má následující (nebo pozdější) atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo v ovládacím panelu Datum a čas.
  Date     Time  Version      Size  File name  ------------------------------------------------------------------------  02-Jul-2004 23:44 2000.80.957.0   664,128 Autoplt.dll     03-Jul-2004 00:00 2000.80.957.0   78,400 Console.exe  03-Jul-2004 00:15 2000.80.957.0   315,968 Custtask.dll    02-Jul-2004 23:44 2000.80.957.0   33,340 Dbmslpcn.dll    08-Apr-2004 21:42          786,432 Distmdl.ldf  08-Apr-2004 21:42         2,359,296 Distmdl.mdf  10-Oct-2003 18:48            180 Drop_repl_hotfix.sql  03-Jul-2004 00:12 2000.80.957.0  1,905,216 Dtspkg.dll     03-Jul-2004 00:23 2000.80.957.0   528,960 Dtspump.dll     03-Jul-2004 00:28 2000.80.957.0  1,557,052 Dtsui.dll      03-Jul-2004 00:27 2000.80.957.0   639,552 Dtswiz.dll     10-Oct-2003 18:48          747,927 Instdist.sql  10-Oct-2003 18:48           1,581 Inst_repl_hotfix.sql  03-Jul-2004 01:25 2000.80.957.0   352,828 Isqlw.exe      03-Jul-2004 00:25 2000.80.957.0   82,492 Itwiz.exe      02-Jul-2004 23:43 2000.80.957.0   90,692 Msgprox.dll     19-May-2004 23:43 8.11.40209.0   209,408 Mssdi98.dll     02-Jul-2004 23:45 2000.80.957.0   62,024 Odsole70.dll    03-Jul-2004 00:30 2000.80.957.0   25,144 Opends60.dll    02-Jul-2004 23:45 2000.80.957.0   57,904 Osql.exe      03-Jul-2004 00:17 2000.80.957.0   279,104 Pfutil80.dll    10-Oct-2003 18:37          550,780 Procsyst.sql  08-Apr-2004 21:42           12,305 Qfe469315.sql  08-Apr-2004 21:42           19,195 Qfe469571.sql  03-Jul-2004 02:32         1,105,167 Replmerg.sql  02-Jul-2004 23:53 2000.80.957.0   221,768 Replprov.dll    02-Jul-2004 23:55 2000.80.957.0   307,784 Replrec.dll     02-Jul-2004 23:46 2000.80.957.0   159,813 Replres.rll  10-Oct-2003 18:48         1,087,150 Replsys.sql  10-Oct-2003 18:48          986,603 Repltran.sql  02-Jul-2004 23:59 2000.80.957.0   287,304 Rinitcom.dll    03-Jul-2004 01:21 2000.80.957.0   78,416 Sdiclnt.dll     02-Jul-2004 23:33 2000.80.957.0   66,112 Semmap.dll     02-Jul-2004 23:37 2000.80.957.0   57,916 Semnt.dll      03-Jul-2004 00:20 2000.80.957.0   492,096 Semobj.dll     03-Jul-2004 00:16 2000.80.957.0   172,032 Semobj.rll  02-Jul-2004 23:52 2000.80.957.0   53,832 Snapshot.exe    12-Mar-2004 03:10          117,834 Sp3_serv_uni.sql  02-Jul-2004 23:38 2000.80.957.0   28,672 Sqlagent.dll    02-Jul-2004 23:42 2000.80.957.0   311,872 Sqlagent.exe    02-Jul-2004 23:54 2000.80.957.0   168,001 Sqlakw32.dll    03-Jul-2004 01:26 2000.80.957.0   33,344 Sqlctr80.dll    03-Jul-2004 00:22 2000.80.957.0  4,215,360 Sqldmo.dll     02-Jul-2004 23:54           25,172 Sqldumper.exe    02-Jul-2004 23:34 2000.80.957.0   28,672 Sqlevn70.rll  03-Jul-2004 00:00 2000.80.957.0   180,792 Sqlmap70.dll    03-Jul-2004 00:25 2000.80.957.0   188,992 Sqlmmc.dll     03-Jul-2004 00:23 2000.80.957.0   479,232 Sqlmmc.rll  03-Jul-2004 00:20 2000.80.957.0   401,984 Sqlqry.dll     02-Jul-2004 23:57 2000.80.957.0   57,920 Sqlrepss.dll    03-Jul-2004 01:26 2000.80.957.0  7,512,640 Sqlservr.exe    02-Jul-2004 23:35 2000.80.957.0   590,396 Sqlsort.dll     02-Jul-2004 23:58 2000.80.957.0   45,644 Sqlvdi.dll     02-Jul-2004 23:57 2000.80.957.0   106,588 Sqsrvres.dll    02-Jul-2004 23:44 2000.80.957.0   33,340 Ssmslpcn.dll    02-Jul-2004 23:45 2000.80.957.0   82,492 Ssnetlib.dll    03-Jul-2004 00:29 2000.80.957.0   25,148 Ssnmpn70.dll    02-Jul-2004 23:59 2000.80.957.0   123,456 Stardds.dll     03-Jul-2004 00:00 2000.80.957.0   158,240 Svrnetcn.dll    03-Jul-2004 00:00 2000.80.957.0   76,416 Svrnetcn.exe    03-Jul-2004 00:03 2000.80.957.0   53,808 Ums.dll       03-Jul-2004 01:31 2000.80.957.0   98,872 Xpweb70.dll 
Poznámka: Vzhledem k závislostem souborů může nejnovější oprava hotfix, která obsahuje tyto soubory obsahovat také další soubory.
back to the top
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Tento problém byl poprvé opraven v Microsoft SQL Server 2000 Service Pack 4.

back to the top
Další informace

Informace v zásobníku

Při výskytu výjimek narušení přístupu všimnout souboru s výpisem zásobníku podobná následující:

* Short Stack Dump                               * 00407FF7 Module(sqlservr+00007FF7) (CompareStringWEnglishNoCase+0000005D)  * 0040A1AB Module(sqlservr+0000A1AB) (CTypeInfo::ICompareEnglishNoCaseW+00000023)                                    * 00407E15 Module(sqlservr+00007E15) (qualkey+000002F8)            * 0044FAA7 Module(sqlservr+0004FAA7) (EvaluateFilterArgs+000000E6)       * 00406345 Module(sqlservr+00006345) (SDES::GetBiDi+00000654)         * 00409FEA Module(sqlservr+00009FEA) (CSysScan::FGetNext+0000007F)       * 00409B9B Module(sqlservr+00009B9B) (CSysScan::StartScan+00000163)      * 0054A697 Module(sqlservr+0014A697) (CIndexScan::FFindByName+0000018F)    * 0056A528 Module(sqlservr+0016A528) (CCvtTree::PdrgGetIndexHint+000000C6)   * 00473E7D Module(sqlservr+00073E7D) (CCvtTree::PexprBaseTable+0000011B)    * 0046214D Module(sqlservr+0006214D) (CCvtTree::PexprBuildFrom+000003DE)    * 004B1DB9 Module(sqlservr+000B1DB9) (CCvtTree::PexprFromSubqueryPred+000000C2)* 00490982 Module(sqlservr+00090982) (CCvtTree::PexprFromScalar+000003CE)   * 00491EAD Module(sqlservr+00091EAD) (CCvtTree::PexprFromLogical+00000050)   * 004909AE Module(sqlservr+000909AE) (CCvtTree::PexprFromScalar+00000299)   * 0051B0AB Module(sqlservr+0011B0AB) (CCvtTree::PexprBuildSelect+000000B1)   * 00461F62 Module(sqlservr+00061F62) (CCvtTree::PexprFromCmdlist+000002DC)   * 00461841 Module(sqlservr+00061841) (CCvtTree::PexprFromTree+00000156)    * 0046156F Module(sqlservr+0006156F) (CCvtTree::PqryFromTree+0000024C)     * 0046133A Module(sqlservr+0006133A) (BuildQueryFromTree+00000046)       * 005994AF Module(sqlservr+001994AF) (CFetchPopulate::CompileQuery+00000087)  * 0059C042 Module(sqlservr+0019C042) (CFetchKeyset::Compile+0000009F)     * 005986D6 Module(sqlservr+001986D6) (CFetchComponent::smInitializeFetchComponent+00000167)                               * 0058089A Module(sqlservr+0018089A) (CCursorDeclareStmt::Init+000003E1)    * 00583B8E Module(sqlservr+00183B8E) (CompileCursor+00000274)         * 005E3BD1 Module(sqlservr+001E3BD1) (CCompPlan::FCompileStep+00000BE4)    * 0044CA52 Module(sqlservr+0004CA52) (CProchdr::FCompile+00000D23)       * 0041B598 Module(sqlservr+0001B598) (CSQLSource::FTransform+0000034C)     * 0044F575 Module(sqlservr+0004F575) (CSQLStrings::FTransform+000001A1)    * 0041AF66 Module(sqlservr+0001AF66) (CSQLSource::Execute+0000015B)      * 005F2C1A Module(sqlservr+001F2C1A) (SpPrepExec+00000313)           * 0059435E Module(sqlservr+0019435E) (SPCursor::CursorExecPrepExec+0000005D)  * 00594591 Module(sqlservr+00194591) (SPCursor::PrepExec+0000002D)       * 005F4089 Module(sqlservr+001F4089) (CSpecProc::ExecuteSpecial+000000B3)   * 005F45E2 Module(sqlservr+001F45E2) (CSpecProc::Execute+000000B6)       * 00616154 Module(sqlservr+00216154) (execrpc+000004A6)            * 00437128 Module(sqlservr+00037128) (execute_rpc+00000019)          * 0042921A Module(sqlservr+0002921A) (process_commands+00000232)        * 41072838 Module(UMS+00002838) (ProcessWorkRequests+00000272)         * 410725B3 Module(UMS+000025B3) (ThreadStartRoutine+00000098)         * 78008454 Module(MSVCRT+00008454) (endthread+000000C1)            * 7C57438B Module(KERNEL32+0000438B) (TlsSetValue+000000F0) 
back to the top
Odkazy
Další informace o indexu rady SQL Server 2000 naleznete v tématu "Od" v SQL Server Books Online.

Další informace o pojmenování schématu pro Microsoft SQL Server aktualizace klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:
822499Nové schéma přidělování názvů pro balíčky aktualizací softwaru Microsoft SQL Server
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
back to the top
Název indexu AV SQL2K SQL 2 K chybová 308 rada indx

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 870994 - Poslední kontrola: 01/17/2015 08:43:54 - Revize: 2.3

Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition, Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition, Microsoft SQL Server 2000 Personal Edition, Microsoft SQL Server 2000 Workgroup Edition, Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows), Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition 64-bit

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbtsql kbquery kbbug kbfix kbsqlserv2000presp4fix kbhotfixserver kbqfe KB870994 KbMtcs
Váš názor