Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Při pokusu o spuštění Průvodce instalací bezdrátové sítě po aktualizaci na systém Windows XP Service Pack 2 nebo Service Pack 3 nebo na systém Windows XP Tablet PC Edition 2005 se zobrazí chybová zpráva

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
ÚVOD
Průvodce instalací bezdrátové sítě i funkce Zobrazit bezdrátové sítě k dispozici využívají při zajišťování svých funkcí pro systém Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) nebo Service Pack 3 (SP3) a Microsoft Windows XP Table PC Edition 2005 službu Automatická konfigurace bezdrátových zařízení. Pokud není služba Automatická konfigurace bezdrátových zařízení k dispozici, obdržíte chybovou zprávu s odkazem na tento článek.
Další informace
K tomuto chování může docházet z několika důvodů. Někteří výrobci počítačů a hardwaru poskytují vlastní konfigurační software, který nahrazuje službu Automatická konfigurace bezdrátových zařízení poskytovanou v systému Windows. V tom případě je třeba pro konfiguraci bezdrátové sítě použít software poskytnutý výrobcem. Chcete-li pro konfiguraci bezdrátového zařízení použít Průvodce instalací bezdrátové sítě nebo funkci Zobrazit bezdrátové sítě k dispozici, nahlédněte do dokumentace dodané s počítačem nebo s kartou bezdrátové sítě. Na základě této dokumentace zjistěte, zda lze bezdrátovou síť konfigurovat pomocí služby Automatická konfigurace bezdrátových zařízení. Někdy nelze funkce systému Windows použít.

Chcete-li se pokusit pomocí služby Automatická konfigurace bezdrátových zařízení překonfigurovat všechny bezdrátové profily, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li se o překonfiguraci pomocí Automatická konfigurace bezdrátových zařízení pokusit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická oprava

Chcete-li pomocí služby Automatická konfigurace bezdrátových zařízení automaticky překonfigurovat všechny bezdrátové profily, klikněte na odkaz Opravit tyto potíže. Potom klikněte v dialogovém okně Stažení souboru na položku Spustit a postupujte podle kroků v tomto průvodci.
Poznámka: Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.

Poznámka: Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete automatickou opravu uložit na jednotku USB flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.


Manuální oprava

Pokud počítač nebo adaptér bezdrátové sítě nebyl dodán s vlastním softwarem pro bezdrátovou síť, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz ncpa.cpl a klepněte na tlačítko OK.
  2. Klepněte na položku Síťová připojení.
  3. V okně Síťová připojení klepnutím vyberte bezdrátové připojení a poté klepněte na položku Upravit nastavení tohoto připojení.
  4. Na kartě Bezdrátové sítě zaškrtněte políčko Konfigurovat nastavení bezdrátové sítě pomocí systému Windows.
Službu Automatická konfigurace bezdrátových zařízení lze spustit následujícím způsobem:
  1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz %SystemRoot%\system32\services.msc /s a pak klepněte na tlačítko OK.
  2. Poklepejte na položku Automatická konfigurace bezdrátových zařízení.
  3. V seznamu Typ spouštění klepněte na možnost Automaticky a poté klepněte na tlačítko Použít.
  4. Ve skupinovém rámečku Stav služby klepněte na tlačítko Spustit a poté klepněte na tlačítko OK.

Obdržíte-li při pokusu o spuštění služby chybovou zprávu, vyhledejte další informace o řešení problémů v části Odkazy.
Odkazy
Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
815485 Přehled aktualizace zabezpečení standardu WPA (Wi-Fi Protected Access) v systému Windows XP
313242 Zdroje informací pro řešení potíží se síťovými připojeními v systému Windows XP
Winxp Winxpsp2 windowsxpsp2 xpsp2 Winxpsp3 windowsxpsp3 xpsp3 WCZ
Vlastnosti

ID článku: 871122 - Poslední kontrola: 12/08/2015 07:50:53 - Revize: 4.1

Microsoft Windows XP Service Pack 3, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

  • kbnosurvey kbarchive kbsecurity kbinfo kb3rdparty kbconsumer kbusb kbnetworkcard kbdriver kbhardware kbwireless kbwizard kbnetwork kbtshoot kbmsifixme kbfixme KB871122
Váš názor