Po nainstalování aktualizace zabezpečení 839645 se mohou znovu objevit příznaky, které byly odstraněny opravou hotfix 830411 pro aktualizaci Windows XP SP1

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Po nainstalování aktualizace zabezpečení 839645 (MS04-024) se mohou znovu objevit příznaky, které byly odstraněny opravou hotfix 830411. Mohou se například vyskytnout některé z následujících příznaků:
 • Při přesunutí ukazatele myši na soubor umístěný ve síťové sdílené položce nemusí být informace zobrazené v popisku úplné. Pokud je například soubor uložen v místním počítači, mohou se v popisku zobrazovat následující kategorie:
  • Typ
  • Autor
  • Název
  • Předmět
  • Datum změny
  • Velikost
  Pokud stejný soubor prohlížíte ze vzdáleného počítače, v popisku se zobrazí pouze následující tři kategorie:
  • Typ
  • Datum změny
  • Velikost
 • Pokud na stejný souborový server přistupuje najednou mnoho uživatelů, může docházet k narušení sdílení nebo zvýšení síťové komunikace.
Další informace o opravě Hotfix 830411 získáte v následujícím článku znalostní báze společnosti Microsoft:
830411 V popiscích se nezobrazují úplné informace o souborech uložených v síťové sdílené položce (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o aktualizaci zabezpečení 839645 (MS04-024) naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Příčina
K tomuto problému dochází proto, že aktualizace zabezpečení 839645 (MS04-024) neobsahuje soubor opravu hotfix 830411.
Řešení

Informace o aktualizaci Service Pack

Problém vyřešíte instalací nejnovější aktualizace Service Pack pro systém Microsoft Windows XP. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP

Informace o opravě hotfix

K dispozici je podporovaná oprava hotfix dodávaná společností Microsoft. Tato oprava hotfix je však určená pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Instalujte ji pouze v systémech, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Pokud vás tedy uvedené potíže příliš neobtěžují, doporučujeme, abyste počkali na další aktualizaci softwaru, která bude tuto opravu obsahovat.

Pokud je k dispozici oprava hotfix ke stažení, na začátku tohoto článku znalostní báze Knowledge Base naleznete oddíl Hotfix download available (Oprava hotfix ke stažení). Pokud zde tento oddíl není uveden, požádejte o poskytnutí opravy hotfix středisko technické podpory a péče o zákazníky společnosti Microsoft.

Poznámka: Máte-li jakékoli další dotazy nebo je-li třeba vyřešit nějaké potíže, je možné, že pro ně bude nutné vytvořit samostatný požadavek na služby. Další dotazy a žádosti o podporu, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix, podléhají běžným sazbám za poskytnutí podpory. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory a péče o zákazníky společnosti Microsoft a možnost vytvoření samostatného požadavku na služby naleznete na tomto webu společnosti Microsoft: Poznámka: Ve formuláři Hotfix download available (Oprava hotfix ke stažení) jsou uvedeny jazyky, v nichž je oprava hotfix k dispozici. Pokud seznam neobsahuje váš jazyk, znamená to, že daná oprava hotfix v tomto jazyku není k dispozici.

Důležité: Pokud jste dosud opravu hotfix 830411 nepotřebovali nebo nenasadili, je málo pravděpodobné, že byste potřebovali tuto opravu Hotfix (871242).

Požadavky

Musíte používat aktualizaci Windows XP Service Pack 1 (SP1) a v počítači musí být nainstalována aktualizace zabezpečení 839645 (MS04-024). Další informace o aktualizaci zabezpečení 839645 (MS04-024) získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Požadavek na restartování

Po nainstalování této opravy hotfix je nutné počítač restartovat.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix nahrazuje opravu hotfix 830411.

Informace o souborech

Anglická verze této opravy hotfix má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.

32bitové verze systému Windows XP
  Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru  --------------------------------------------------------------  12. 7. 2004 21:34 6.0.2800.1575   921 600 Comctl32.dll  12. 7. 2004 21:36           1 812 Controls.man  12. 7. 2004 21:36            621 Comctl.man  12. 7. 2004 21:34 6.0.2800.1575   82 432 Fldrclnr.dll  12. 7. 2004 21:34 5.1.2600.1552  1 184 256 Ole32.dll      12. 7. 2004 21:34 3.50.5019.0    569 344 Oleaut32.dll  12. 7. 2004 21:34 5.1.2600.1551   535 552 Rpcrt4.dll  12. 7. 2004 21:34 5.1.2600.1550   265 728 Rpcss.dll      12. 7. 2004 21:34 6.0.2800.1575  8 351 744 Shell32.dll     12. 7. 2004 21:34 5.1.2600.1575   681 984 Sxs.dll       11. 7. 2004 19:44 5.1.2600.1575   594 432 Xpsp2res.dll    11. 7. 2004 08:27            390 Branches.inf  12. 7. 2004 21:58           13 131 Kb871242.cat  12. 7. 2004 21:35            368 Updatebr.inf  12. 7. 2004 21:47           7 952 Update_sp1qfe.inf
64bitové verze systému Windows XP
  Datum    Čas  Verze    Velikost  Název souboru Platforma  --------------------------------------------------------------------------  12. 7. 2004 21:37 6.0.2800.1575  2 639 360 Comctl32.dll    IA-64  12. 7. 2004 21:39           1 813 Controls.man  12. 7. 2004 21:39            623 Comctl.man  12. 7. 2004 21:37 6.0.2800.1575   130 560 Fldrclnr.dll    IA-64  12. 7. 2004 21:37 5.1.2600.1551  4 341 760 Ole32.dll     IA-64  12. 7. 2004 21:37 3.50.5017.0   3 969 024 Oleaut32.dll    IA-64  12. 7. 2004 21:37 5.1.2600.1551  2 318 336 Rpcrt4.dll     IA-64  12. 7. 2004 21:37 5.1.2600.1551   785 920 Rpcss.dll     IA-64  12. 7. 2004 21:37 6.0.2800.1575 14 386 688 Shell32.dll    IA-64  12. 7. 2004 21:37 5.1.2600.1575  2 034 176 Sxs.dll  10. 7. 2004 12:47 5.1.2600.1575   593 920 Xpsp2res.dll  12. 7. 2004 21:34 6.0.2800.1575   82 432 Wfldrclnr.dll   x86  12. 7. 2004 21:34 5.1.2600.1552  1 184 256 Wole32.dll  12. 7. 2004 21:34 3.50.5019.0    569 344 Woleaut32.dll  12. 7. 2004 21:34 5.1.2600.1551   510 464 Wrpcrt4.dll    x86  12. 7. 2004 21:34 6.0.2800.1575  8 351 744 Wshell32.dll    x86  12. 7. 2004 21:34 5.1.2600.1575   681 984 Wsxs.dll      x86  11. 7. 2004 19:44 5.1.2600.1575   594 432 Wxpsp2res.dll   x86  10. 7. 2004 01:43            390 Branches.inf  12. 7. 2004 21:58           15 602 Kb871242.cat  12. 7. 2004 21:38            368 Updatebr.inf  12. 7. 2004 21:47           8 997 Update_sp1qfe.inf
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt. Tento problém byl poprvé opraven aktualizací Microsoft Windows XP Service Pack 2.
Další informace
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Vlastnosti

ID článku: 871242 - Poslední kontrola: 01/12/2015 23:53:13 - Revize: 4.2

 • Microsoft Windows XP Home Edition SP1
 • Microsoft Windows XP Professional SP1
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002 SP1
 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbwinxpsp2fix kbwinserv2003presp1fix kbwinxppresp2fix kbfix kbbug kbhotfixserver kbqfe KB871242
Váš názor