Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Potíže v aplikaci Outlook 2003 vyřešené v aktualizaci Office 2003 Service Pack 1

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Souhrn
Společnost Microsoft vydala aktualizaci Service Pack pro sadu Microsoft Office 2003, která obsahuje opravy aplikace Microsoft Office Outlook 2003. Tento článek obsahuje následující informace o aktualizaci Service Pack:
ÚVOD
Aktualizace Microsoft Office 2003 Service Pack 1 (SP1) poskytuje nejnovější aktualizace pro sadu Microsoft Office 2003. Aktualizace Office 2003 SP1 obsahuje vylepšení v oblasti zabezpečení, stability a výkonu. Aktualizace Office 2003 SP1 obsahuje rovněž řadu výkonových a funkčních vylepšení aplikace Microsoft Office Outlook 2003.

Další informace o aktualizaci Service Pack 1 sady Office 2003 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
842532 Popis aktualizace Service Pack 1 sady Office 2003
Zpět na začátek
Další informace

Seznam problémů vyřešených touto aktualizací

Aktualizace Office 2003 SP1 řeší problémy, které jsou popsány v následujících balíčcích oprav hotfix:

830003 Popis balíčku oprav hotfix pro aplikaci Outlook 2003: 17. prosince 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
833984 Popis balíčku oprav hotfix pro aplikaci Outlook 2003: 7. ledna 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
833986 Popis balíčku oprav hotfix pro aplikaci Outlook 2003: 17. ledna 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
833856 Popis balíčku oprav hotfix pro aplikaci Outlook 2003: 20. ledna 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
834714 Popis německé verze balíčku oprav hotfix pro aplikaci Outlook 2003: 29. ledna 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
835210 Popis balíčku oprav hotfix pro aplikaci Outlook 2003: 2. března 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
837019 Popis balíčku oprav hotfix pro aplikaci Outlook 2003: 17. března 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
838020 Popis balíčku oprav hotfix pro aplikaci Outlook 2003: 7. dubna 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
834716 Popis balíčku oprav hotfix pro aplikaci Outlook 2003: 20. května 2004


Aktualizace Office 2003 SP1 řeší následující problémy, které dříve nebyly ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base zdokumentovány.

Při odeslání několika e-mailových zpráv z některé aplikace sady Office 2003 chybí obálka e-mailové zprávy


Pokud se v některé aplikaci sady Office 2003 pokusíte vytvořit několik e-mailových zpráv, může z nich být odebráno záhlaví (označované jako obálka), které obsahuje panel nástrojů E-mail.


Při práci v režimu offline není zobrazena domovská stránka veřejné složky


Domovská stránka veřejných složek nemusí být v aplikaci Outlook 2003 zobrazena podle očekávání, pokud pracujete v režimu offline a jsou splněny následující podmínky:
 • Veřejná složka byla přidána do oblíbených položek.
 • Domovská stránka i veřejná složka byly vybrány k synchronizaci.
V některých případech se může zobrazit také následující zpráva:
Složku nelze zobrazit.
Pole Zaměstnání 2 u kontaktu uloženého v globálním seznamu adres není zkopírováno do osobního adresáře


Pokud zkopírujete kontakt uložený v globálním seznamu adres do osobního adresáře, nebude zkopírováno pole Zaměstnání 2 daného kontaktu.


Pomocí funkce vyhledávání nelze najít německý znak ß


Pokud se v aplikaci Outlook 2003 pokusíte pomocí funkce vyhledávání najít slovo obsahující německý znak ß, bude tento znak nahrazen znaky ss. Jestliže se pokusíte najít slovo obsahující znaky ss, budou tyto znaky nahrazeny znakem ß. Příčinou tohoto problému je skutečnost, že znak ß a znaky ss jsou v poli Hledat považovány za shodné.

Pokud chcete najít například slovo Keßler, bude nalezeno slovo Kessler.


Metoda GoToDate použitá u pozdní vazby způsobí neočekávané ukončení aplikace Outlook


Pokud v makru jazyka Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) použijete pro pozdní vazbu metodu GoToDate, může dojít k neočekávanému ukončení aplikace Outlook 2003, přičemž bude zobrazena následující chybová zpráva:
Chyba spuštění: Metoda GotoDate objektu View se nezdařila.


Z vytištěné e-mailové zprávy ve formátu HTML není zřejmé, že obsahuje přílohu


Pokud vytisknete zprávu ve formátu HTML obsahující přílohu, není ve zprávě uvedeno pole ani ikona přílohy. Touto opravou hotfix bylo do e-mailové zprávy ve formátu HTML přidáno pole Přílohy. Toto pole zobrazuje názvy souborů příloh.


Po instalaci aktualizace Microsoft Windows XP Service Pack 2 nefungují inteligentní značky


Nainstalujete-li aktualizaci Windows XP Service Pack 2, nebudou v e-mailové zprávě aplikace Outlook 2003 fungovat inteligentní značky.


Pokud delegát otevře kalendář nadřízeného, zobrazí se chybová zpráva Položku nelze otevřít


Otevře-li delegát kalendář nadřízeného, během otevírání nebo 15 minut po otevření se zobrazí následující chybová zpráva:
Položku nelze otevřít. Informace o volném čase nelze otevřít.


Přípony názvů souborů, které nelze v systému Windows XP otevřít, jsou v aplikaci Outlook 2003 odeslány jako příloha


Po instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 2 mohou být některé přípony názvů souborů, které nelze otevřít v systému Windows XP, odeslány jako příloha v aplikaci Outlook 2003.


Ve složce MSN Connector lze neočekávaně vytvořit novou složku pro jiné položky než e-maily


Po nastavení účtu MSN Connector v aplikaci Outlook 2003 lze ve složce MSN Connector neočekávaně vytvořit novou složku pro jiné položky než e-maily.


Při odeslání aktualizované žádosti o schůzku je obsah e-mailové zprávy prázdný


Pokud odešlete aktualizovanou žádost o schůzku obsahující text v obsahu e-mailové zprávy, je obsah přijaté aktualizované žádosti o schůzku prázdný. K tomuto problému může dojít, pokud žádost o schůzku původně neobsahovala žádný text v obsahu a byla vytvořena pomocí aplikace Outlook Web Access.


Aplikace Outlook 2003 je při spuštění v počítači s tureckou verzí systému Microsoft Windows neočekávaně ukončena


Pokud se pokusíte spustit aplikaci Outlook 2003 v počítači s tureckou verzí systému Windows, může být aplikace Outlook 2003 neočekávaně ukončena.


V aplikaci Outlook 2003 se vždy stahuje celý adresář


Pokud aplikace Outlook 2003 aktualizuje adresář v režimu offline, je vždy stažen celý adresář.


Po klepnutí na odkaz v uvítací zprávě neanglické verze aplikace Outlook 2003 se zobrazí anglický obsah


Klepnete-li na hypertextový odkaz v uvítací zprávě neanglické verze aplikace Outlook 2003, zobrazí se anglický obsah.


Po vytvoření nového pravidla v aplikaci Outlook Web Access se ztratí pravidla aplikace Outlook 2003


Pokud v aplikaci Outlook Web Access vytvoříte nové pravidlo aplikace Outlook 2003, může se ztratit množství předchozích pravidel.


Při vložení položky HTML do e-mailové zprávy aplikace Outlook 2003 chybí obsah této položky


Pokud do e-mailové zprávy aplikace Outlook 2003 vložíte položku HTML, bude do zprávy vloženo pouze záhlaví této položky.


Filtr nevyžádané pošty aplikace Outlook nemusí správně filtrovat e-mailové zprávy


Pokud e-mailová zpráva obsahuje část HTML MIME, nemusí filtr nevyžádané pošty aplikace Outlook tuto e-mailovou zprávu správně filtrovat.


Při tisku panelu úkolů s kalendářem jsou vytištěny také dokončené úkoly


Vytisknete-li panel úkolů s kalendářem, jsou společně s aktivními úkoly vytištěny také dokončené úkoly.


Při stahování e-mailových zpráv z několika e-mailových účtů POP3 (Post Office Protocol verze 3) vyprší časový limit aplikace Outlook 2003


Pokud je v profilu aplikace Outlook 2003 nakonfigurováno několik e-mailových účtů POP3, které existují na stejném serveru, může při stahování e-mailových zpráv dojít k vypršení časového limitu aplikace Outlook 2003.


Z účtů POP3 podporujících funkci UIDL nebo TOP jsou staženy duplicitní e-mailové zprávy


Pokud stahujete e-mailové zprávy z účtu POP3 podporujícího funkci UIDL nebo TOP, nemusí být některé e-mailové zprávy po stažení odstraněny. Některé e-mailové zprávy tak mohou být staženy dvakrát.


Služba Informace o volném čase sdílené přes Internet je v sadě Office 2003 SP1 deaktivována


V sadě Office 2003 Service Pack 1 byla deaktivována služba Informace o volném čase sdílené přes Internet.


Častější cyklické dotazování e-mailového serveru po instalaci aktualizovaného souboru Outlph.dll


Pokud nainstalujete balíček oprav hotfix pro aplikaci Outlook 2003, který obsahuje aktualizovaný soubor Outlph.dll, může být cyklické dotazování aplikace Outlook 2003 častější. To způsobí nadměrné zatížení e-mailového serveru.


Odstraněné e-mailové zprávy nejsou odebrány z počítače Pocket PC nebo telefonu Smartphone


Pokud je počítač Pocket PC nebo telefon Smartphone umístěn v kolébce USB a uživatel synchronizuje zařízení s aplikací Outlook 2003 pomocí aplikace ActiveSync, není odstraněná e-mailová zpráva odebrána ze zařízení, pokud aplikace Outlook 2003 používá režim serveru Exchange s mezipamětí.


Po zrušení průvodce spuštěním konfigurace se aplikace Outlook spustí v režimu správy osobních informací


Pokud po instalaci aplikace Outlook 2003 zrušíte průvodce spuštěním konfigurace, spustí se aplikace Outlook 2003 v režimu správy osobních informací. Funkce e-mailu proto nebudou k dispozici.


E-maily pocházející od odesílatele na stejném e-mailovém serveru mohou být považovány za nevyžádanou poštu


Při doručení e-mailu pocházejícího od odesílatele na stejném e-mailovém serveru může být tento e-mail chybně považován za nevyžádanou poštu. K tomuto problému může dojít při použití možnosti Pouze seznamy bezpečných adres na kartě Možnosti dialogového okna Možnosti nevyžádané pošty v aplikaci Outlook 2003.


Pravidlo Mimo kancelář není spuštěno, pracuje-li aplikace Outlook 2003 v režimu serveru Exchange s mezipamětíPokud na straně klienta vytvoříte pravidlo Mimo kancelář, které vytvoří zprávu, přesune e-mailovou zprávu do složky osobních souborů (PST) nebo provede vlastní akci, nebude toto pravidlo spuštěno, pokud aplikace Outlook 2003 pracuje v režimu serveru Exchange s mezipamětí.


E-mailové zprávy založené na organizačním formuláři nemusí být zobrazeny správně, pracuje-li aplikace Outlook 2003 v režimu serveru Exchange s mezipamětí


Pokud aplikace Outlook 2003 pracuje v režimu serveru Exchange s mezipamětí, nemusí být e-mailová zpráva vytvořená z organizačního formuláře zobrazena podle očekávání. Navíc dojde ke ztrátě spojení s e-mailovým serverem.


Vzdálená volání procedur (RPC) na popředí a na pozadí nelze samostatně oznamovat pro klienty serveru Microsoft Exchange


Při sledování e-mailového klienta nelze samostatně oznamovat vzdálená volání procedur na popředí a na pozadí pro klienty serveru Exchange.


Dřívější revize organizačního diagramu jsou odeslány jako příloha e-mailu


Pokud vytvoříte novou e-mailovou zprávu ve formátu HTML, která obsahuje organizační diagram, a potom tuto zprávu uložíte do složky Koncepty, bude v příloze odeslané e-mailové zprávy odeslán obrázek GIF předchozí verze organizačního diagramu.


V aplikaci Outlook 2003 nelze zjistit, zda je zapnutá možnost Povolit protokolování pošty (odstraňování problémů)


Zapnete-li v aplikaci Outlook 2003 možnost Povolit protokolování pošty (odstraňování problémů), nelze nijak zjistit, že je tato možnost zapnutá. Při zapnuté možnosti Povolit protokolování pošty (odstraňování problémů) může být snížen výkon aplikace Outlook 2003.


Při stahování celé e-mailové zprávy u pomalého připojení dosáhne využití procesoru 100 %


Pokud poklepáním na záhlaví e-mailové zprávy stáhnete celou e-mailovou zprávu, při použití pomalého připojení může využití procesoru dosáhnout 100 %.
Zpět na začátek

Dříve vydané aktualizace zahrnuté do této aktualizace Service Pack

Aktualizace Office 2003 SP1 obsahuje následující dříve vydané aktualizace:

842496 Popis aktualizace zabezpečení aplikace Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager: 8. června 2004
Zpět na začátek

Podrobnosti o identifikaci chyby

Při použití sady Office 2003 se mohou zobrazit následující chybové zprávy:
V aplikaci Microsoft Office Outlook došlo k problému a je třeba ji ukončit. Omlouváme se za vzniklé potíže.

Chcete-li zjistit, jaké údaje tato zpráva o chybách obsahuje, klepněte sem.
Po zobrazení podrobných informací chybové zprávy se zobrazí identifikace chyby podobná některému z následujících zápisů:
  Název aplikace Verze aplikace Název modulu Verze modulu Počet záznamů  -----------------------------------------------------------------------------  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   004f187c  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00121030  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   001cb65d  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mso.dll    11.0.5606.0   002ea0d0  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mso.dll    11.0.5703.0   0036cbf9  Outlook.exe    11.0.5510.0     Kernel32.dll 5.1.2600.0   000177f8  Outlook.exe    11.0.5510.0     Kernel32.dll 5.1.2600.1106  0001a669  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mso.dll    11.0.5703.0   0007662a  Outlook.exe    11.0.5510.0     Msmapi32.dll 11.0.5601.0   00007687  Outlook.exe    11.0.5510.0     Msmapi32.dll 11.0.5601.0   000066b3  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0001af01  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0003111f  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mspst32.dll  11.0.5604.0   00021c72  Outlook.exe    11.0.5510.0     Mspst32.dll  11.0.5604.0   00021c78  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   000911bb  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00040e50  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00042fa6  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0058be59  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   005f9809  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0069d298  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0002d848  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00695fec  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outex.dll   11.0.5525.0   0002f260  Outlook.exe    11.0.5510.0     Kernel32.dll 5.1.2600.1106  0001a669  Outlook.exe    11.0.5510.0     Ntdll.dll   5.1.2600.1217  00019ecd  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   0001c69d  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00095ca0  Outlook.exe    11.0.5510.0     Outllib.dll  11.0.5608.0   00095ca4  Outlook.exe    11.0.5510.0     Neznámý    0.0.0.0     Ffb9439f  Outlook.exe    11.0.5510.0     Ntdll.dll   5.1.2600.1217  00033aed
Mohou se zobrazit i jiné verze programů, verze modulů a počty záznamů (offset).

Zpět na začátek
Vlastnosti

ID článku: 872839 - Poslední kontrola: 12/21/2005 17:57:26 - Revize: 3.0

 • Microsoft Office Outlook 2003
 • kbfix kbtshoot kbupdate KB872839
Váš názor