Při pokusu o instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 2 nebo Windows Server 2003 Service Pack 1 se zobrazí chybová zpráva Přístup byl odepřen

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Při pokusu o instalaci aktualizace Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) nebo Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) mohou nastat následující problémy:
 • Není možné nainstalovat aktualizaci Service Pack.
 • Zobrazí se následující chybová zpráva:
  Service Pack setup has failed. Access is denied (Instalace aktualizace Service Pack se nezdařila. Přístup byl odepřen.)
 • Soubor Svcpack.log obsahuje následující chybovou zprávu:
  DoRegistryUpdates failed
Příčina
Tyto problémy mohou nastat v případě, že jsou oprávnění některých klíčů registru omezena tak, že brání aktualizaci těchto klíčů. Pokud se nepodaří aktualizovat klíč registru, může dojít k selhání instalačního programu.
Jak potíže obejít
Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Poznámka: Tento postup můžete provést pouze v případě, že jste členem skupiny zabezpečení Administrators.

Problém vyřešíte následujícím způsobem.

Krok 1: Kontrola, zda došlo k selhání při aktualizaci registru

 1. Otevřete soubor Svcpack.log. Ve výchozím nastavení je tento soubor ve složce C:\Windows. Chcete-li otevřít soubor Svcpack.log, klepněte na tlačítko Start a pak na příkaz Spustit, zadejte příkaz %windir%\svcpack.log a klepněte na tlačítko OK.
 2. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Najít.
 3. Do pole Najít zadejte DoRegistryUpdates failed a klepněte na tlačítko Najít další.
 4. Pokud je nalezena chybová zpráva DoRegistryUpdates failed nastal problém, který brání aktualizaci registru. Chybová zpráva bude podobná následujícímu příkladu:
  xxxx.xxx: DoInstallation:DoRegistryUpdates failed.
  xxxx.xxx: Access is denied.
  xxxx.xxx: Message displayed to the user: Access is denied.
  Poznámka:xxxx.xxx představuje časové razítko jednotlivých záznamů.

Krok 2: Vyhledání požadovaného klíče registru

Jakmile zjistíte problém s oprávněním registru, musíte vyhledat správný klíč registru a změnit jeho oprávnění. Potom bude možné úspěšně nainstalovat aktualizaci Windows XP SP2 nebo Windows Server 2003 SP1. Postupujte takto:
 1. Povolte podrobné protokolování, aby soubor Setupapi.log obsahoval informace o registru.Další informace o povolení podrobného protokolování najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  906485 Povolení podrobného protokolování v počítači se systémem Windows XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  Poznámka: Ve výchozím nastavení se do souboru Setupapi.log nezaznamenávají klíče registru.

  Jakmile povolíte podrobné protokolování, znovu proveďte instalaci aktualizace Windows XP SP2 nebo Windows Server 2003 SP1, aby byl zaznamenán klíč registru.
 2. Otevřete soubor Setupapi.log. Ve výchozím nastavení je tento soubor ve složce C:\Windows. Chcete-li otevřít soubor Setupapi.log, klepněte na tlačítko Start a pak na příkaz Spustit, zadejte příkaz %windir%\setupapi.log a klepněte na tlačítko OK.
 3. Stisknutím kombinace kláves CTRL+END přejděte na konec soubor Setupapi.log.
 4. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Najít.
 5. Do pole Najít zadejte Error 5: Access is denied a v oblasti Směr vyhledávání klepněte na položku Nahoru. Klepněte na tlačítko Najít další.

  Nalezený záznam v souboru Setupapi.log by měl být podobný následujícímu příkladu:
  #-007 Deleting registry key HKCR\vnd.ms.radio
  #E033 Error 5: Access is denied.
  Poznámka: Řádek před záznamem Access is denied (Přístup byl odepřen) obsahuje požadovaný klíč registru. V tomto případě označuje řetězec HKCR podregistr, který je pojmenován HKEY_CLASSES_ROOT. Položka vnd.ms.radio je jeden podklíč, který je uložen pod tímto podregistrem.

Krok 3: Obnovení oprávnění registru

Po vyhledání podklíče registru, který má nesprávná oprávnění, aktualizujte oprávnění tohoto podklíče.

Aktualizaci oprávnění podklíče registru proveďte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepnutím na tlačítko OK spusťte Editor registru.
 2. Vyhledejte v registru podklíč, který jste nalezli v kroku 2d, klepněte na něj pravým tlačítkem a potom klepněte na položku Oprávnění.
 3. V poli Název skupiny nebo jméno uživatele klepněte na položku Administrators.
 4. Ověřte, zda je oblasti Oprávnění pro Administrators pro následující položky zaškrtnuto políčko Povolit:
  • Úplné řízení
  • Číst
 5. Klepněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK.
 6. Ukončete Editor registru klepnutím na příkaz Konec v nabídce Soubor.
Problémy s oprávněním podklíče registru by měly být tímto vyřešeny. Instalace aktualizace Windows XP SP2 nebo Windows Server 2003 SP1 by měla proběhnout bez problémů. Pokud při pokusu o instalaci aktualizace Windows XP SP2 nebo Windows Server 2003 SP1 nastanou další potíže, podle potřeby tyto kroky opakujte.
windowsxpsp2 winxpsp2 xpsp2
Vlastnosti

ID článku: 873148 - Poslední kontrola: 06/16/2006 16:21:00 - Revize: 5.2

Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

 • kberrmsg kbtshoot kbnofix kbperformance kbappcompatibility kbupgrade kbsetup kbprb kbmaintenance KB873148
Váš názor