Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Pro aplikaci Internet Explorer 6 Service Pack 1 je k dispozici kumulativní aktualizace

Souhrn
Opravy hotfix aplikace Internet Explorer 6 Service pack 1 (SP1), které byly vydány po vydání bulletinu zabezpečení společnosti Microsoft MS04-004, pravděpodobně nebudou zahrnuty v aktualizaci zabezpečení 834707 popsané v bulletinu zabezpečení společnosti Microsoft MS04-038. Kumulativní aktualizace 873377 zahrnuje kumulativní opravy zabezpečení obsažené v aktualizaci zabezpečení 834707. Kumulativní aktualizace zahrnuje také opravy Hotfix pro aplikaci Internet Explorer 6 s aktualizací SP1, které byly vydány po vydání bulletinu zabezpečení společnosti Microsoft MS04-004. Kumulativní aktualizace 873377 je k dispozici v centru pro stahování Microsoft Download Center. Kumulativní aktualizaci 873377 je třeba nainstalovat v případě, že požadujete jednu či více oprav Hotfix pro aplikaci Internet Explorer 6 SP1 (verze 6.00.2800.1106), které jsou uvedeny v části Seznam oprav zahrnutých v této kumulativní aktualizaci.

Poznámka: Pokud nepoužíváte aplikaci Internet Explorer 6 SP1 (verze 6.00.2800.1106), není kumulativní aktualizace 873377 potřeba. Místo ní můžete nainstalovat aktualizaci zabezpečení 834707 popsanou v bulletinu zabezpečení MS04-038. Aktualizace zabezpečení 834707 pro ostatní verze aplikace Internet Explorer zahrnuje opravy Hotfix, které byly vydány po vydání aktualizace zabezpečení 832894. Aktualizace zabezpečení 834707 zahrnuje také kumulativní opravy zabezpečení popsané v bulletinu zabezpečení společnosti Microsoft MS04-038.
OBSAH
ÚVOD
K dispozici je kumulativní aktualizace pro aplikaci Microsoft Internet Explorer 6 SP1 (verze 6.00.2800.1106). Kumulativní aktualizace 873377 zahrnuje aktualizaci zabezpečení 834707 (MS04-038) a opravy Hotfix aplikace Internet Explorer 6 s aktualizací SP1, které byly vytvořeny po vydání aktualizace zabezpečení MS04-004.

U aplikace Internet Explorer 6 s aktualizací Service Pack 1 pro systémy Windows 2000 s aktualizací Service Pack 3, Windows 2000 s aktualizací Service Pack 4, Windows XP, Windows XP s aktualizací Service Pack 1, Windows NT Server 4.0 s aktualizací Service Pack 6a, Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition s aktualizací Service Pack 6, Windows 98, Windows 98 Druhé vydání a Windows Millennium Edition není většina oprav Hotfix aplikace Internet Explorer zahrnuta v aktualizaci zabezpečení MS04-038. Pokud nainstalujete jednu či více aktualizací zabezpečení MS04-038 pro aplikaci Internet Explorer 6 s aktualizací SP1, budou opravy Hotfix aplikace Internet Explorer vydané od aktualizace MS04-004 odinstalovány, pokud oprava Hotfix nahradila jeden či více souborů uvedených v části Informace o aktualizaci zabezpečení bulletinu zabezpečení společnosti Microsoft MS04-038. Počínaje aktualizací MS04-025 jsou kumulativní opravy Hotfix pro aplikaci Internet Explorer k dispozici v samostatné kumulativní aktualizaci obsahující obě kumulativní opravy Hotfix a opravy zabezpečení zahrnuté v nejnovější aktualizaci zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer. Například kumulativní aktualizace 871260 zahrnuje kumulativní opravy zabezpečení uvedené v bulletinu MS04-025 a opravy Hotfix vydané od bulletinu MS04-004. Kumulativní aktualizace 873377 zahrnuje kumulativní opravy zabezpečení v bulletinu MS04-038 a opravy Hotfix vydané od vydání bulletinu MS04-004. Další informace o opravách Hotfix zahrnutých v kumulativní aktualizaci 87337 najdete v části Seznam aktualizací softwaru zahrnutých v této kumulativní aktualizaci.

U aplikace Internet Explorer 6 pro systémy Microsoft Windows XP Service Pack 2, Windows Server 2003 a Windows 64-Bit Edition Version 2003 obsahují aktualizace zabezpečení MS04-038 opravy Hotfix vydané po vydání bulletinu MS04-004, opravy Hotfix vydané po vydání bulletinu MS04-025 a opravy všech chyb zabezpečení popsaných v bulletinu zabezpečení MS04-038. Verze oprav Hotfix souborů zahrnutých v této aktualizaci zabezpečení však budou nainstalovány pouze v případě, že jste dříve nainstalovali opravu Hotfix aplikace Internet Explorer pro jeden či více souborů uvedených v části Informace o aktualizaci zabezpečení tohoto bulletinu.

U aplikace Internet Explorer 5.x a aplikace Internet Explorer 6 pro systém Windows XP obsahují aktualizace zabezpečení MS04-038 opravy Hotfix vydané od bulletinu MS04-004, opravy Hotfix vydané od bulletinu MS04-025 a kumulativní opravy zabezpečení v bulletinu MS04-038. Verze oprav Hotfix pro soubory zahrnuté v této aktualizaci zabezpečení budou nainstalovány bez ohledu na to, zda jste dříve nainstalovali opravu Hotfix aplikace Internet Explorer za účelem aktualizace jednoho či více souborů uvedených v části Informace o aktualizaci zabezpečení v tomto bulletinu.

Další informace o aktualizacích zabezpečení MS04-038 (834707) najdete na následujícím webu společnosti Microsoft: Zpět na začátek
Další informace

V centru pro stahování Microsoft Download Center jsou k dispozici ke stažení následující soubory:

StáhnoutStáhnout balíček pro systémy Windows 2000 a Windows XP
Další informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Zpět na začátek

V centru pro stahování Microsoft Download Center jsou k dispozici ke stažení následující soubory:

StáhnoutStáhnout balíček pro systémy Windows NT 4.0, Windows ME, Windows 98 Druhé vydání a Windows 98
Další informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Zpět na začátek

V centru pro stahování Microsoft Download Center jsou k dispozici pro stažení následující soubory:
StáhnoutStáhnout balíček pro systém Windows XP 64-Bit Edition Version 2002
Další informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Zpět na začátek

V centru pro stahování Microsoft Download Center jsou k dispozici pro stažení následující soubory:
StáhnoutStáhnout balíček pro systém Windows XP 64-Bit Edition Version 2002 Další informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Poznámka: Pokud používáte 64bitové verze systému Microsoft Windows Server 2003, jsou v aktualizaci zabezpečení 834707 (MS04-025) zahrnuty také opravy Hotfix, které byly vytvořeny po vydání aktualizace zabezpečení 832894 (MS04-004). Jestliže nainstalujete aktualizaci zabezpečení 834707 (MS04-038) do počítače se systémem Windows Server 2003, instalační služba zkontroluje, zda nebyly některé aktualizované soubory v počítači již dříve aktualizovány pomocí opravy Hotfix společnosti Microsoft. Jestliže jste dříve aktualizovali některý z těchto souborů pomocí opravy Hotfix, zkopíruje instalační služba do počítače soubory kumulativní opravy Hotfix. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824994 Popis obsahu balíčku aktualizací softwaru pro Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)


Zpět na začátek

V centru pro stahování Microsoft Download Center jsou k dispozici pro stažení následující soubory:

StáhnoutStažení balíčku pro systém Windows Server 2003
Další informace o stahování souborů odborné pomoci společnosti Microsoft naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen v zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Poznámka: Pokud používáte 64bitové verze systému Microsoft Windows Server 2003, jsou v aktualizaci zabezpečení 834707 zahrnuty také opravy Hotfix, které byly vytvořeny po vydání aktualizace zabezpečení 832894 (MS04-004). Jestliže nainstalujete aktualizaci zabezpečení 834707 (MS04-038) do počítače se systémem Windows Server 2003, instalační služba zkontroluje, zda nebyly některé aktualizované soubory v počítači již dříve aktualizovány pomocí opravy Hotfix společnosti Microsoft. Jestliže jste dříve aktualizovali některý z těchto souborů pomocí opravy Hotfix, zkopíruje instalační služba do počítače soubory kumulativní opravy Hotfix. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824994 Popis obsahu balíčku aktualizací softwaru pro Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)


Zpět na začátek

V centru pro stahování Microsoft Download Center jsou k dispozici pro stažení následující soubory:

StáhnoutStažení balíčku pro systém Windows Server 2003 64-Bit Edition
Další informace o stahování souborů odborné pomoci společnosti Microsoft naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Poznámka: Pokud používáte 64bitové verze systému Microsoft Windows Server 2003, jsou v aktualizaci zabezpečení 834707 zahrnuty také opravy Hotfix, které byly vytvořeny po vydání aktualizace zabezpečení 832894 (MS04-004). Jestliže nainstalujete aktualizaci zabezpečení 834707 (MS04-038) do počítače se systémem Windows Server 2003, instalační služba zkontroluje, zda nebyly některé aktualizované soubory v počítači již dříve aktualizovány pomocí opravy Hotfix společnosti Microsoft. Jestliže jste dříve aktualizovali některý z těchto souborů pomocí opravy Hotfix, zkopíruje instalační služba do počítače soubory kumulativní opravy Hotfix. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824994 Popis obsahu balíčku aktualizací softwaru pro Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)


Zpět na začátek

V centru pro stahování Microsoft Download Center jsou k dispozici pro stažení následující soubory:

StáhnoutStažení balíčku pro systém Windows XP
Další informace o stahování souborů odborné pomoci společnosti Microsoft naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Poznámka: Pokud používáte systém Microsoft Windows XP, jsou v aktualizaci zabezpečení 834707 zahrnuty také opravy Hotfix, které byly vytvořeny po vydání aktualizace zabezpečení 832894 (MS04-004). Jestliže nainstalujete aktualizaci zabezpečení 834707 (MS04-038) do počítače se systémem Windows XP, zkopíruje instalační služba soubory kumulativní opravy Hotfix do počítače.

Zpět na začátek

V centru pro stahování Microsoft Download Center jsou k dispozici pro stažení následující soubory:

StáhnoutStažení balíčku pro aplikaci Internet Explorer 5.5 s aktualizací SP2
Další informace o stahování souborů odborné pomoci společnosti Microsoft naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Poznámka: Pokud používáte aplikaci Internet Explorer 5.5 s aktualizací SP2, jsou v aktualizaci zabezpečení 834707 zahrnuty také opravy Hotfix, které byly vytvořeny po vydání aktualizace zabezpečení 832894 (MS04-004). Jestliže nainstalujete aktualizaci zabezpečení 834707 (MS04-038) do počítače s aplikací Internet Explorer 5.5 s aktualizací SP2, zkopíruje instalační služba soubory kumulativní opravy Hotfix do počítače.

Zpět na začátek

V centru pro stahování Microsoft Download Center jsou k dispozici pro stažení následující soubory:

StáhnoutStažení balíčku pro aplikaci Internet Explorer 5.01 s aktualizací SP3
Další informace o stahování souborů odborné pomoci společnosti Microsoft naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Poznámka: Pokud používáte aplikaci Internet Explorer 5.01 s aktualizací SP3 pro systém Windows 2000 s aktualizací SP3, jsou v aktualizaci zabezpečení 834707 zahrnuty také opravy Hotfix, které byly vytvořeny po vydání aktualizace zabezpečení 832894 (MS04-004). Jestliže nainstalujete aktualizaci zabezpečení 834707 (MS04-038) do počítače s aplikací Internet Explorer 5.01 s aktualizací SP3, zkopíruje instalační služba soubory kumulativní opravy Hotfix do počítače.

Zpět na začátek

V centru pro stahování Microsoft Download Center jsou k dispozici pro stažení následující soubory:

StáhnoutStažení balíčku pro aplikaci Internet Explorer 5.01 s aktualizací SP4
Další informace o stahování souborů odborné pomoci společnosti Microsoft naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Poznámka: Pokud používáte aplikaci Internet Explorer 5.01 s aktualizací SP4 pro systém Windows 2000 s aktualizací SP4, jsou v aktualizaci zabezpečení 834707 zahrnuty také opravy Hotfix, které byly vytvořeny po vydání aktualizace zabezpečení 832894 (MS04-004). Jestliže nainstalujete aktualizaci zabezpečení 834707 (MS04-038) do počítače používajícího aplikaci Internet Explorer 5.01 s aktualizací SP4, zkopíruje instalační služba soubory kumulativní opravy Hotfix do počítače.

Zpět na začátek

Chcete-li nainstalovat kumulativní aktualizaci 873377 a aktualizaci zabezpečení 832894, musíte být přihlášeni jako správce. Pokud chcete nainstalovat staženou verzi kumulativní aktualizace 873377, spusťte stažený balíček kumulativní aktualizace 873377 pomocí příslušných instalačních přepínačů. Používáte-li aplikaci Internet Explorer 6 s aktualizací SP1, nainstalujte staženou aktualizaci zabezpečení 834707 pomocí příslušných instalačních přepínačů.

Jste-li správcem systému, můžete nainstalovat kumulativní aktualizaci 873377 a aktualizaci zabezpečení 832894 pomocí balíčku Feature Pack serveru Microsoft Systems Management Server (SMS) nebo pomocí serveru SMS 2003. Nástroj MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) rozpozná, zda byla kumulativní aktualizace 873377 nainstalována, a pokud ano, správně určí, že je nainstalována aktualizace MS04-038. Aktualizaci zabezpečení nebo kumulativní aktualizaci lze nainstalovat pomocí serveru SMS, protože novější verze souborů kumulativní aktualizace jsou z hlediska zabezpečení rozpoznány nástrojem MBSA jako ekvivalentní k aktualizaci zabezpečení MS04-038. Pomocí nástroje MBSA nelze zjistit, zda je kumulativní aktualizace relevantní pro konkrétní posuzovaný počítač. Pomocí nástroje MBSA například nelze zjistit, zda se používají opravy Hotfix vydané po aktualizaci MS04-004. Pomocí nástroje MSBA lze pouze zjistit, zda byly či nebyly splněny minimální základní požadavky na zabezpečení, které byly stanoveny aktualizací MS04-038. K instalaci kumulativní aktualizace 873377 nelze použít službu Microsoft Software Update Services (SUS). Další informace o instalaci kumulativní aktualizace 873377 pomocí serveru SMS pouze do počítačů používajících opravy Hotfix vydané po aktualizaci MS04-004 nebo po zjištění, zda byla kumulativní aktualizace nainstalována do klientských počítačů, najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
867832 Jak distribuovat aktualizace softwaru, které nejsou zjištěny nástrojem Microsoft Baseline Security Analyzer na serveru Systems Management Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)


Instalaci kumulativní aktualizace 873377 nebo aktualizace zabezpečení 832894 můžete ověřit pomocí jedné či více následujících metod.

Systémy Windows Server 2003, Windows XP 64-Bit Edition verze 2003, Windows XP (všechny verze) a Windows 2000

 • Porovnejte verze aktualizovaných souborů v počítači se soubory uvedenými v části Informace o souborech.
 • Zkontrolujte, zda následující klíč registru obsahuje hodnotu DWORD
  Installed
  s údajem hodnoty 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KBnnnnnn


  Poznámka: nnnnnn je číslo článku aktualizace.

Všechny ostatní verze systému Windows

 • Porovnejte verze aktualizovaných souborů v počítači se soubory uvedenými v části Informace o souborech.
 • Zkontrolujte, zda následující klíč registru obsahuje hodnotu DWORD
  IsInstalled
  s údajem hodnoty 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{604ca0b5-fdc9-4b8b-ad35-6f6c92de96d9}
Zpět na začátek

Společnost Microsoft testovala verze systému Windows a aplikace Internet Explorer uvedené v tomto článku, aby zjistila, zda jsou ohroženy těmito chybami zabezpečení, a aby potvrdila, že aktualizace popsaná v tomto článku uvedené chyby řeší.


Chcete-li nainstalovat verzi aktualizace zabezpečení 832894 aplikace Internet Explorer 6 pro systém Windows Server 2003, je třeba používat aplikaci Internet Explorer 6 (verze 6.00.3790.0000) v systému Windows Server 2003 (32bitové nebo 64bitové verze), nebo musíte používat aplikaci Internet Explorer 6 (verze 6.00.3790.0000) v systému Windows XP 64-Bit Edition verze 2003.

Zpět na začátek


Chcete-li nainstalovat verze kumulativní aktualizace 873377 aplikace Internet Explorer 6 s aktualizací Service Pack 1 (SP1), je třeba používat aplikaci Internet Explorer 6 s aktualizací SP1 (verze 6.00.2800.1106) v jedné z následujících verzí systémů Windows:
 • Windows XP 64-Bit Edition verze 2002
 • Windows XP s aktualizací Service Pack 1 (SP1)
 • Windows XP
 • Windows 2000 s aktualizací Service Pack 4 (SP4)
 • Windows 2000 s aktualizací Service Pack 3 (SP3)
 • Windows NT Workstation a Server 4.0 s aktualizací Service Pack 6a (SP6a)
 • Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition s aktualizací Service Pack 6 (SP6)
 • Windows Millennium Edition
 • Windows 98 Druhé vydání
 • Windows 98
Zpět na začátek

Chcete-li nainstalovat verzi aktualizace zabezpečení 834707 (MS04-038) pro aplikaci Internet Explorer 6, musíte používat aplikaci Internet Explorer 6 (verze 6.00.2600.0000) v systému Windows XP.

Zpět na začátek

Chcete-li nainstalovat verzi aktualizace zabezpečení 834707 (MS04-038) určenou pro aplikaci Internet Explorer 5.5 s aktualizací SP2, musíte používat systém Windows Millennium Edition.

Zpět na začátek

Chcete-li nainstalovat verzi aktualizace zabezpečení určenou pro aplikaci Internet Explorer 5.01, musíte používat aplikaci Internet Explorer 5.01 s aktualizací SP4 (verze 5.00.3700.1000) v systému Windows 2000 s aktualizací SP4 nebo aplikaci Internet Explorer 5.01 s aktualizací SP3 (verze 5.00.3502.1000) v systému Windows 2000 s aktualizací SP3.

Zpět na začátek

 • Verze systému Windows a verze aplikace Internet Explorer, které nejsou uvedeny v tomto článku, jsou v rozšířené fázi cyklu životnosti produktu nebo již nejsou podporovány. Ačkoli u těchto verzí systému Windows a aplikace Internet Explorer můžete nainstalovat některé balíčky aktualizací popsané v tomto článku, společnost Microsoft tyto verze netestovala a neověřovala, zda jsou ohroženy těmito chybami zabezpečení, ani nemůže potvrdit, že aktualizace popsaná v tomto článku tyto chyby řeší. Doporučujeme provést upgrade na podporovanou verzi systému Windows a aplikace Internet Explorer a pak nainstalovat příslušnou aktualizaci. Pokud používáte verzi systému Windows nebo aplikace Internet Explorer, která je v rozšířené fázi cyklu životnosti produktu, a máte uzavřenu Smlouvu o rozšířené podpoře (Extended Support Contract), obraťte se na technického manažera pro zákazníky (Technical Account Manager – TAM) nebo na konzultanta vývoje aplikací (Applications Development Consultant – ADC) a požádejte ho o informace týkající se aktualizace pro potřeby vaší konfigurace.
 • Další informace o tom, jak zjistit, kterou verzi aplikace Internet Explorer používáte, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  164539 Jak zjistit, která verze aplikace Internet Explorer je nainstalována (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Další informace o zásadách časově omezené podpory součástí systému Windows získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:
 • Další informace o možnostech získání aktualizace SP1 pro aplikaci Internet Explorer 6 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  328548 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro aplikaci Internet Explorer 6
 • Další informace o možnostech získání nejnovější aktualizace Service Pack pro aplikaci Internet Explorer 5.5 naleznete v následujícím článku znalostní báze společnosti Microsoft:
  276369 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro aplikaci Internet Explorer 5.5
 • Další informace o možnostech získání aktualizace SP3 pro aplikaci Internet Explorer 5.01 naleznete v následujícím článku znalostní báze společnosti Microsoft:
  267954 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro aplikaci Internet Explorer 5.01 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Zpět na začátek

U verzí této aktualizace pro aplikaci Internet Explorer 6 je třeba po instalaci restartovat počítač.

U verzí této aktualizace pro aplikace Internet Explorer 5.01 a Internet Explorer 5.5 je k dokončení instalace této aktualizace do počítačů se systémem Windows NT 4.0 nebo Windows 2000 nutné restartovat počítač a potom se přihlásit jako správce.

Zpět na začátek

Verze kumulativní aktualizace 873377 a aktualizace zabezpečení 834707 (MS04-038) určené pro systémy Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000 podporují následující instalační přepínače:
 • /?: Zobrazí seznam instalačních přepínačů.
 • /u: Bezobslužný režim.
 • /n: Nevytvoří zálohu souborů pro účely odinstalace.
 • /o: Přepíše soubory OEM bez výzvy k potvrzení.
 • /z: Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /q: Použije tichý režim bez uživatelské interakce.
 • /l: Zobrazí seznam nainstalovaných oprav Hotfix.
 • /x: Extrahuje soubory bez spuštění instalačního programu.
Tyto přepínače lze kombinovat v jednom příkazu. Chcete-li například nainstalovat kumulativní aktualizaci pro 32bitové verze systému Windows Server 2003 bez zásahu uživatele, použijte následující příkaz:
WindowsServer2003-KB834707-x86-csy.exe /u /q
Jestliže chcete nainstalovat aktualizaci zabezpečení 867801 pro 32bitové verze systému Windows Server 2003 bez vynucení restartování počítače, zadejte následující příkaz:
WindowsServer2003-KB834707-x86-csy.exe /z

Ostatní balíčky s aktualizací zabezpečení 834707 (MS04-038) a kumulativní aktualizací 873377 podporují následující instalační přepínače:
 • /q: Nastaví tichý režim nebo potlačí zobrazování zpráv během extrahování souborů.
 • /q:u: Použije tichý režim pro uživatele. V tomto režimu se uživateli zobrazí některá dialogová okna.
 • /q:a: Použije tichý režim pro správce. V tomto režimu se uživateli nezobrazí žádná dialogová okna.
 • /t: cesta: Určuje umístění dočasné složky používané procesem instalace nebo cílové složky pro extrahování souborů (při použití přepínače /c).
 • /c: Extrahuje soubory, ale nenainstaluje je. Není-li zadán přepínač /t: cesta, zobrazí se výzva k zadání cílové složky.
 • /c: cesta: Určuje cestu a název souboru INF nebo EXE instalačního programu.
 • /r:n: Po instalaci nerestartuje počítač.
 • /r:i: Zobrazí výzvu k restartování počítače, pokud je to požadováno, kromě případů, kdy je zároveň použit přepínač /q:a.
 • /r:a: Po instalaci vždy restartuje počítač.
 • /r:s: Restartuje počítač po instalaci bez zobrazení výzvy.
 • /n:v: Nekontroluje verzi. Tento přepínač je při opatrném postupu možné použít k instalaci aktualizace do libovolné verze aplikace Internet Explorer.
Tyto přepínače lze kombinovat v jednom příkazu. Chcete-li například kumulativní aktualizaci pro 32bitovou verzi aplikace Internet Explorer 6 s aktualizací SP1 nainstalovat bez zásahu uživatele a bez vynucení restartování počítače, zadejte následující příkaz:
IE6.0sp1-KB873377-x86-CSY.exe /q:a /r:n
Zpět na začátek

838386Po klepnutí na posuvník v aplikaci Internet Explorer 6 dojde ke ztrátě výběru webové stránky
822071Nelze zobrazit některé obrázky PNG
830511Aplikace Internet Explorer je neočekávaně ukončena po stisknutí klávesy F1 v dialogovém okně webové stránky
823386Stránky HTML se zobrazí pouze částečně, nezobrazí se nebo síť přestane reagovat
841237Po stažení komprimovaného sestavení metadat přestane aplikace Internet Explorer reagovat nebo je ukončena
871260K dispozici je kumulativní aktualizace pro aplikace Internet Explorer verze 5.x a 6.0
Zpět na začátek

Anglická verze této kumulativní aktualizace má následující (nebo vyšší) atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.

Aplikace Internet Explorer 6.0 s aktualizací SP1 pro systémy Windows XP a Windows 2000 (873377)

  Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 29. 9. 2004 06:44 6.0.2800.1596  1 030 144 Browseui.dll 24. 9. 2004 19:07 6.0.2800.1475   69 632 Inseng.dll 29. 9. 2004 06:42 6.0.2800.1477  2 809 856 Mshtml.dll 29. 9. 2004 06:44 6.0.2800.1596  1 346 048 Shdocvw.dll 20. 8. 2004 19:01 6.0.2800.1584   422 912 Shlwapi.dll 24. 9. 2004 21:41 6.0.2800.1475   489 984 Urlmon.dll 24. 9. 2004 21:41 6.0.2800.1475   592 896 Wininet.dll

Aplikace Internet Explorer 6.0 s aktualizací SP1 pro systémy Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition, Windows 98 Druhé vydání a Windows 98 (873377)

  Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 29. 9. 2004 06:44 6.0.2800.1596  1 030 144 Browseui.dll 24. 9. 2004 19:07 6.0.2800.1475   69 632 Inseng.dll 29. 9. 2004 06:42 6.0.2800.1477  2 809 856 Mshtml.dll 29. 9. 2004 06:44 6.0.2800.1596  1 346 048 Shdocvw.dll 20. 8. 2004 19:01 6.0.2800.1584   422 912 Shlwapi.dll 24. 9. 2004 21:41 6.0.2800.1475   489 984 Urlmon.dll 24. 9. 2004 21:41 6.0.2800.1475   592 896 Wininet.dll

Aplikace Internet Explorer 6.0 s aktualizací SP1 pro systém Windows XP 64-Bit Edition verze 2002 (873377)

  Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 28. 9. 2004 18:17 6.0.2800.1596  2 869 760 Browseui.dll   IA-64 22. 6. 2004 07:42 6.0.2800.1449   77 824 Iecustom.dll   IA-64 24. 9. 2004 20:03 6.0.2800.1475   230 912 Inseng.dll    IA-64 29. 9. 2004 06:09 6.0.2800.1477  9 115 136 Mshtml.dll    IA-64 28. 9. 2004 18:15 6.0.2800.1596  3 667 968 Shdocvw.dll   IA-64 20. 8. 2004 18:52 6.0.2800.1584  1 117 184 Shlwapi.dll   IA-64 24. 9. 2004 20:03 6.0.2800.1475  1 430 528 Urlmon.dll    IA-64 24. 9. 2004 20:04 6.0.2800.1475  1 802 240 Wininet.dll   IA-64 29. 9. 2004 06:44 6.0.2800.1596  1 030 144 Wbrowseui.dll  x86 24. 9. 2004 19:07 6.0.2800.1475   69 632 Winseng.dll   x86 29. 9. 2004 06:42 6.0.2800.1477  2 809 856 Wmshtml.dll   x86 29. 9. 2004 06:44 6.0.2800.1596  1 346 048 Wshdocvw.dll   x86 20. 8. 2004 19:01 6.0.2800.1584   422 912 Wshlwapi.dll   x86 24. 9. 2004 21:41 6.0.2800.1475   489 984 Wurlmon.dll   x86 24. 9. 2004 21:41 6.0.2800.1475   592 896 Wwininet.dll   x86

Systém Windows Server 2003 (834707)

  Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru    Složka služby ------------------------------------------------------------------------------ 29. 9. 2004 19:40 6.0.3790.212  1 057 792 Browseui.dll   RTMGDR 29. 9. 2004 19:40 6.0.3790.218    73 216 Inseng.dll    RTMGDR 29. 9. 2004 19:40 6.0.3790.219  2 924 544 Mshtml.dll    RTMGDR 29. 9. 2004 19:40 6.0.3790.212  1 395 200 Shdocvw.dll   RTMGDR 29. 9. 2004 19:40 6.0.3790.212   287 232 Shlwapi.dll   RTMGDR 29. 9. 2004 19:40 6.0.3790.218   513 536 Urlmon.dll    RTMGDR 29. 9. 2004 19:40 6.0.3790.218   624 640 Wininet.dll   RTMGDR 29. 9. 2004 19:25 6.0.3790.218  1 057 792 Browseui.dll   RTMQFE 29. 9. 2004 19:25 6.0.3790.218    73 216 Inseng.dll    RTMQFE 29. 9. 2004 19:25 6.0.3790.219  2 924 544 Mshtml.dll    RTMQFE 29. 9. 2004 19:25 6.0.3790.214  1 395 712 Shdocvw.dll   RTMQFE 29. 9. 2004 19:25 6.0.3790.212   287 232 Shlwapi.dll   RTMQFE 29. 9. 2004 19:25 6.0.3790.218   513 536 Urlmon.dll    RTMQFE 29. 9. 2004 16:25 6.0.3790.218   625 152 Wininet.dll   RTMQFE

Systém Windows Server 2003 (64-Bit) (834707)

  Datum     Čas Verze      Velikost  Název souboru    Platforma  Složka služby ----------------------------------------------------------------------------------------- 29. 9. 2004 16:40 6.0.3790.212  2 536 960 Browseui.dll   IA-64    RTMGDR 29. 9. 2004 16:40 6.0.3790.218   217 600 Inseng.dll    IA-64    RTMGDR 29. 9. 2004 16:40 6.0.3790.219  8 228 864 Mshtml.dll    IA-64    RTMGDR 29. 9. 2004 16:40 6.0.3790.212  3 362 304 Shdocvw.dll   IA-64    RTMGDR 29. 9. 2004 16:40 6.0.3790.212   738 816 Shlwapi.dll   IA-64    RTMGDR 29. 9. 2004 16:40 6.0.3790.218  1 278 976 Urlmon.dll    IA-64    RTMGDR 29. 9. 2004 16:40 6.0.3790.218  1 503 232 Wininet.dll   IA-64    RTMGDR 29. 9. 2004 16:40 6.0.3790.212  1 057 792 Wbrowseui.dll  x86    RTMGDR 29. 9. 2004 16:40 6.0.3790.218    73 216 Winseng.dll   x86    RTMGDR 29. 9. 2004 16:40 6.0.3790.219  2 924 544 Wmshtml.dll   x86    RTMGDR 29. 9. 2004 16:40 6.0.3790.212  1 395 200 Wshdocvw.dll   x86    RTMGDR 29. 9. 2004 16:40 6.0.3790.212   287 232 Wshlwapi.dll   x86    RTMGDR 29. 9. 2004 16:40 6.0.3790.218   513 536 Wurlmon.dll   x86    RTMGDR 29. 9. 2004 16:40 6.0.3790.218   624 640 Wwininet.dll   x86    RTMGDR 29. 9. 2004 16:21 6.0.3790.218  2 536 960 Browseui.dll   IA-64    RTMQFE 29. 9. 2004 16:21 6.0.3790.218   217 600 Inseng.dll    IA-64    RTMQFE 29. 9. 2004 16:21 6.0.3790.219  8 230 400 Mshtml.dll    IA-64    RTMQFE 29. 9. 2004 16:21 6.0.3790.214  3 364 864 Shdocvw.dll   IA-64    RTMQFE 29. 9. 2004 16:21 6.0.3790.212   738 816 Shlwapi.dll   IA-64    RTMQFE 29. 9. 2004 16:21 6.0.3790.218  1 278 976 Urlmon.dll    IA-64    RTMQFE 29. 9. 2004 16:21 6.0.3790.218  1 503 744 Wininet.dll   IA-64    RTMQFE 29. 9. 2004 16:25 6.0.3790.218  1 057 792 Wbrowseui.dll  x86    RTMQFE 29. 9. 2004 16:25 6.0.3790.218    73 216 Winseng.dll   x86    RTMQFE 29. 9. 2004 16:25 6.0.3790.219  2 924 544 Wmshtml.dll   x86    RTMQFE 29. 9. 2004 16:25 6.0.3790.214  1 395 712 Wshdocvw.dll   x86    RTMQFE 29. 9. 2004 16:25 6.0.3790.212   287 232 Wshlwapi.dll   x86    RTMQFE 29. 9. 2004 16:25 6.0.3790.218   513 536 Wurlmon.dll   x86    RTMQFE 29. 9. 2004 16:25 6.0.3790.218   625 152 Wwininet.dll   x86    RTMQFE

Aplikace Internet Explorer 6.0 pro systém Windows XP (834707)

  Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 16. 1. 2004 08:29 6.0.2737.1600  1 024 512 Browseui.dll 22. 6. 2004 07:42 6.0.2800.1449   31 744 Iecustom.dll 26. 8. 2004 15:17 6.0.2744.2600   69 632 Inseng.dll 29. 9. 2004 05:45 6.0.2745.2800  2 772 992 Mshtml.dll 15. 8. 2003 17:31 6.0.2722.900    34 304 Pngfilt.dll 5. 3. 2002 00:09 6.0.2715.400   548 864 Shdoclc.dll 27. 8. 2004 16:57 6.0.2750.167  1 332 224 Shdocvw.dll 20. 8. 2004 18:41 6.0.2750.167   393 728 Shlwapi.dll 15. 8. 2003 17:31 6.0.2715.400   109 568 Url.dll 23. 9. 2004 20:07 6.0.2745.2300   485 376 Urlmon.dll 8. 1. 2004 19:23 6.0.2737.800   585 216 Wininet.dll   

Aplikace Internet Explorer 5.5 s aktualizací SP2 pro systém Windows Millennium Edition (834707)

  Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 4. 7. 2004 09:30 5.50.4943.400   796 432 Browseui.dll 26. 8. 2004 15:36 5.50.4944.2600   75 024 Inseng.dll 29. 9. 2004 05:30 5.50.4945.2800 2 667 280 Mshtml.dll 17. 10. 2002 00:01 5.50.4922.900   48 912 Pngfilt.dll 27. 8. 2004 17:05 5.50.4944.2700 1 141 008 Shdocvw.dll 23. 8. 2004 21:05 5.50.4944.2300  293 648 Shlwapi.dll 5. 3. 2002 01:53 5.50.4915.500   84 240 Url.dll 24. 9. 2004 19:03 5.50.4945.2400  412 432 Urlmon.dll 2. 9. 2004 23:07 5.50.4945.200   464 144 Wininet.dll   

Aplikace Internet Explorer 5.01 s aktualizací SP3 pro systém Windows 2000 s aktualizací SP3 (834707)

  Datum     Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 21. 8. 2004 06:05 5.0.3533.2000   792 848 Browseui.dll 26. 8. 2004 15:33 5.0.3533.2600   74 000 Inseng.dll 29. 9. 2004 05:18 5.0.3534.2800  2 290 960 Mshtml.dll 23. 9. 2004 23:08 5.0.3534.2300   48 912 Pngfilt.dll 27. 8. 2004 19:08 5.0.3533.2700  1 100 048 Shdocvw.dll 20. 8. 2004 19:49 5.0.3900.6969   282 384 Shlwapi.dll 5. 3. 2002 01:53 5.50.4915.500   84 240 Url.dll 23. 9. 2004 21:50 5.0.3534.2300   412 944 Urlmon.dll 2. 9. 2004 21:26 5.0.3534.200   450 832 Wininet.dll   

Aplikace Internet Explorer 5.01 s aktualizací SP4 pro systém Windows 2000 s aktualizací SP4 (834707)


  Datum    Čas  Verze      Velikost  Název souboru -------------------------------------------------------------- 21. 8. 2004 03:11 5.0.3820.2000   792 848 Browseui.dll 26. 8. 2004 16:03 5.0.3820.2600   74 000 Inseng.dll 29. 9. 2004 05:06 5.0.3821.2800  2 290 960 Mshtml.dll 23. 9. 2004 23:08 5.0.3821.2300   48 912 Pngfilt.dll 27. 8. 2004 19:05 5.0.3820.2700  1 100 048 Shdocvw.dll 20. 8. 2004 19:49 5.0.3900.6969   282 384 Shlwapi.dll 5. 3. 2002 01:53 5.50.4915.500   84 240 Url.dll 23. 9. 2004 21:57 5.0.3821.2300   412 944 Urlmon.dll 2. 9. 2004 21:16 5.0.3821.200   450 832 Wininet.dll
Poznámky:
 • Při instalaci aktualizace zabezpečení 834707 (MS04-038) do počítače se systémem Windows Server 2003 instalační služba zkontroluje, zda nebyly některé aktualizované soubory v počítači již dříve aktualizovány pomocí opravy Hotfix společnosti Microsoft. Jestliže jste dříve aktualizovali některý z uvedených souborů pomocí opravy Hotfix, zkopíruje instalační služba do počítače soubory ze složky RTMQFE. V opačném případě nainstaluje instalační služba do počítače soubory ze složky RTMGDR. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  824994 Popis obsahu balíčku aktualizací produktu Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Vzhledem k závislostem mezi soubory a požadavkům na instalaci či odinstalaci mohou tyto balíčky aktualizací obsahovat další soubory.
Zpět na začátek

Chcete-li tuto aktualizaci odinstalovat, odinstalujte aktualizaci zabezpečení 867801 (MS04-025). Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
867801 MS04-025: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer
Správci systémů mohou k odebrání této aktualizace zabezpečení použít nástroj Spuninst.exe. Nástroj Spuninst.exe je umístěn ve složce %Windir% \$NTUninstallKBnnnnnn$\Spuninst. Tento nástroj podporuje následující instalační přepínače:
 • /?: Zobrazí seznam instalačních přepínačů.
 • /u: Použije bezobslužný režim.
 • /f: Vynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.
 • /z: Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /q: Použije tichý režim bez zásahu uživatele.

Tuto aktualizaci je možné odinstalovat pomocí panelu Přidat nebo odebrat programy (případně Přidat nebo ubrat programy) v okně Ovládací panely. Klepněte na položku Internet Explorer Q873377 a pak klepněte na tlačítko Změnit nebo odebrat (nebo klepněte na tlačítko Přidat nebo odebrat ).

Správci systému mohou k odebrání této aktualizace použít nástroj Ieuninst.exe. Tato kumulativní aktualizace nainstaluje nástroj Ieuninst.exe do složky %Windir%. Tento nástroj podporuje následující přepínače příkazového řádku:
 • /?: Zobrazí seznam podporovaných přepínačů.
 • /z: Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /q: Použije tichý režim bez uživatelské interakce.
Chcete-li například tuto aktualizaci odebrat v tichém režimu, použijte následující příkaz:
c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q873377.inf
Poznámka: Tento příkaz předpokládá, že systém Windows je nainstalován ve složce C:\Windows.

Zpět na začátek

Chcete-li v počítači se systémem Windows Server 2003 nebo Windows XP 64-Bit Edition verze 2003 správně odinstalovat více než jednu kumulativní aktualizaci pro aplikaci Internet Explorer, je třeba tyto aktualizace odebírat v pořadí, v jakém byly nainstalovány. Pokud například nainstalujete aktualizaci 818529 a potom aktualizaci 828750, je třeba nejprve odebrat aktualizaci 828750 a až potom aktualizaci 818529.

Další informace o známých problémech, ke kterým může dojít po instalaci této aktualizace, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
325192 Potíže po instalaci aktualizací aplikace Internet Explorer nebo systému Windows
Zpět na začátek

 • Po odinstalaci kumulativní aktualizace 873377 z počítače se systémem Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition nebo Windows 98 Druhé vydání již nebude možné odebrat předchozí kumulativní aktualizace pro aplikaci Internet Explorer, například důležitou aktualizaci 818529. Toto chování je záměrné. Odinstalace je podporována pouze u poslední nainstalované kumulativní aktualizace.
 • Další informace o známých problémech, ke kterým může dojít po instalaci této aktualizace, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  325192Potíže po instalaci aktualizací aplikace Internet Explorer nebo systému Windows
Zpět na začátek
Vlastnosti

ID článku: 873377 - Poslední kontrola: 05/09/2005 17:54:00 - Revize: 6.4

Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01 Service Pack 3, Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4

 • kbhowtomaster kbsecurity atdownload kbtocoff KB873377
Váš názor
arCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("