Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Server IIS může po instalaci aktualizace MS04-021 na server IIS 4.0 přestat reagovat

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Po instalaci aktualizace zabezpečení MS04-021 na server Microsoft Windows NT 4.0, na němž je spuštěn Microsoft Internet Information Server (IIS) 4.0, a budou nainstalovány určité filtry rozhraní ISAPI (Internet Server API), může proces Inetinfo.exe nereagovat a může dojít k výjimce porušení přístupu.

Na serverech, na nichž se tato chyba vyskytuje, obsahuje soubor Drwtsn32.log chybu na následujícím řádku:
FAULT ->68c16296 39b8ac010000   cmp   [eax+0x1ac],edi    ds:000001ac=????????
Příčina
K tomuto problému dojde, jestliže se filtr ISAPI zaregistruje k upozornění SF_NOTIFY_PREPROC_HEADERS a zpracuje požadavek z tohoto upozornění. V takovém případě se server IIS pokusí získat přístup k neexistujícímu objektu metadat a dojde k porušení přístupu.
Řešení
Společnost Microsoft nyní má k dispozici podporovanou opravu, která je určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Tuto opravu použijte pouze v počítačích, ve kterých dochází k popsanému problému.

Potřebujete-li odstranit tento problém, obraťte se na odbornou pomoc pro produkty společnosti Microsoft s žádostí o poskytnutí opravy. Úplný seznam telefonních čísel odborné pomoci pro produkty společnosti Microsoft a informace o cenách odborné pomoci naleznete na tomto webu společnosti Microsoft:Poznámka: Poplatky, které je třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory, mohou být stornovány, jestliže pracovník odborné pomoci společnosti Microsoft zjistí, že oznámený problém lze vyřešit konkrétní aktualizací. Výdaje na odbornou pomoc se obvykle týkají dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit určitou konkrétní aktualizací.

Požadavky

Tato oprava Hotfix vyžaduje systém Microsoft Windows NT 4.0 s aktualizací Service Pack 6a.

Poznámka: Doporučujeme před instalací této opravy Hotfix nainstalovat na všechny servery Windows NT 4.0 aktualizaci MS04-021.

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy Hotfix je nutné restartovat počítač. Anglická verze této opravy má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
  Datum     Čas  Verze     Velikost  Název souboru  --------------------------------------------------------------  16. 7. 2003  13:39 4.2.785.1     515 072 Adsiis.dll  16. 7. 2003  13:40 4.2.785.1     851 456 Asp.dll  16. 7. 2004  13:39 4.2.785.1     140 288 Httpodbc.dll  16. 7. 2004  13:38 4.2.785.1     172 544 Iislog.dll  16. 7. 2004  13:38 4.2.785.1     490 496 Infocomm.dll  16. 7. 2004  13:38 4.2.785.1     67 584 Iscomlog.dll  16. 7. 2004  13:39 4.2.785.1     95 232 Ssinc.dll  16. 7. 2004  13:39 4.2.785.1     61 440 Sspifilt.dll  16. 7. 2004  13:39 4.2.785.1     538 112 W3svc.dll  16. 7. 2004  13:39 4.2.785.1     219 136 Wam.dll				
Poznámka: Vzhledem k závislostem souborů vyžaduje tato oprava Hotfix aktualizaci Service Pack 6a systému Microsoft Windows NT 4.0.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o chybu v systému Windows NT 4.0.
Další informace
Bylo zjištěno, že chybu způsobují následující filtry:
 • Microsoft Proxy 2.0 Web Proxy
 • Entrust getAccess
 • Netegrity SiteMinder
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
Další informace získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
841373 MS04-021: Aktualizace zabezpečení pro server IIS 4.0
Vlastnosti

ID článku: 873401 - Poslední kontrola: 02/01/2014 04:23:48 - Revize: 1.0

Microsoft Internet Information Server 4.0

 • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbqfe KB873401
Váš názor