Konfigurace funkce Brána Windows Firewall v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.Důležité: Tento článek obsahuje informace o tom, jak omezit nastavení zabezpečení nebo jak vypnout funkce zabezpečení v počítači. Provedením těchto změn můžete obejít specifický problém. Před provedením změn však doporučujeme vyhodnotit nebezpečí spojená s implementací daného řešení v konkrétním prostředí. Pokud se rozhodnete řešení implementovat, udělejte veškerá dodatečná opatření k ochraně systému.
ÚVOD
Systém Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 2 (SP2) přináší novou bránu firewall, která pomáhá snížit zranitelnost počítače nebo sítě vůči útokům od uživatelů se zlými úmysly nebo nebezpečného softwaru, jako jsou například počítačové viry. Doporučujeme pracovat vždy se zapnutou bránou firewall. Bez brány firewall je větší pravděpodobnost výskytu problémů se zabezpečením. Nedoporučujeme bránu firewall vypínat, ale možnost, jak to udělat, existuje. Tento článek popisuje, jak bránu Windows Firewall vypnout. Pokud bránu firewall vypnete, udělejte veškerá dodatečná opatření k ochraně systému. Doporučujeme bránu Windows Firewall vypnout pouze v případě, že je to opravdu nezbytné a že jste využili všech možností, jak počítač nebo síť maximálně zabezpečit. Windows Firewall je aktualizovaný software brány firewall v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2, který nahrazuje bránu Internet Connection Firewall (ICF).
Další informace

Co je brána firewall?

Brána firewall pomáhá zvýšit zabezpečení počítače. Omezuje informace přicházející do počítače z jiných počítačů a poskytuje větší kontrolu nad daty v počítači. Představuje také obranný val proti uživatelům a programům, včetně počítačových virů a virů worm, které se bez vyžádání pokoušejí připojit k vašemu počítači.

Představte si bránu firewall jako bariéru, která kontroluje informace (komunikaci) přicházející z Internetu nebo ze sítě. Brána v závislosti na nastavení informace odmítne nebo je propustí do počítače.

V systému Microsoft XP s aktualizací Service Pack 2 (SP2) můžete bránu Windows Firewall vypnout a zapnout. Ve výchozím nastavení je brána Windows Firewall zapnuta pro všechna síťová rozhraní. Tato konfigurace zajišťuje ochranu sítě v nových instalacích systému Windows XP a upgradech. Tato výchozí konfigurace také pomáhá chránit počítač před síťovými připojeními při jejich přidání do systému.

Přestože je brána Windows Firewall ve výchozím nastavení zapnutá, někteří výrobci počítačů nebo správci sítě ji mohou vypnout. Nemusíte používat právě bránu Windows Firewall. Můžete nainstalovat a používat jakoukoli jinou bránu firewall. Zhodnoťte funkce jiných bran firewall a pak se rozhodněte, která z nich nejlépe odpovídá vašim požadavkům. Pokud se rozhodnete nainstalovat a používat jinou bránu firewall, bránu Windows Firewall vypněte.

Konfigurace nastavení brány Windows Firewall

Upozornění Toto řešení může zvýšit zranitelnost počítače nebo sítě vůči útokům od uživatelů se zlými úmysly nebo nebezpečného softwaru, jako jsou například počítačové viry. Toto řešení nedoporučujeme, ale poskytujeme tyto informace, s jejichž pomocí můžete řešení implementovat podle vlastního uvážení. Toto řešení používáte na vlastní nebezpečí.

Chcete-li vyzkoušet a nakonfigurovat nastavení brány firewall, použijte tento postup:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte wscui.cpl a pak klepněte na tlačítko OK.
 2. V Centru zabezpečení Windows klepněte na tlačítko Windows Firewall.

Okno Windows Firewall obsahuje tyto karty:
 • Obecné
 • Výjimky
 • Upřesnit

Karta Obecné obsahuje tato nastavení:
 • Zapnuto (doporučeno)
 • Nepovolovat výjimky
 • Vypnuto (nedoporučeno)


Když vyberete možnost Nepovolovat výjimky, zablokuje brána Windows Firewall všechny požadavky na připojení k počítači, včetně požadavků programů a služeb uvedených na kartě Výjimky. Brána firewall blokuje rovněž zjišťování síťových zařízení a sdílení souborů a tiskáren.

Možnost Nepovolovat výjimky je užitečná, když se chcete připojit k veřejné síti, například na letišti nebo v hotelu. Toto nastavení pomáhá chránit váš počítač zablokováním všech požadavků na připojení k vašemu počítači.

V případě používání brány Windows Firewall bez výjimek je přesto možné prohlížet webové stránky, odesílat a přijímat e-maily nebo používat program pro zasílání okamžitých zpráv.


Karta Výjimky umožňuje přidat program nebo port a povolit tak určité typy příchozí komunikace. Pro každou výjimku lze nastavit obor.

Pro domácí sítě a malé podnikové sítě doporučujeme nastavit obor pouze na místní síť. Tato konfigurace umožňuje počítačům ve stejné podísti připojovat se k programům v počítači, ale nepovoluje komunikaci ze vzdálené sítě.

Karta Upřesnit umožňuje nakonfigurovat tyto možnosti:
 • pravidla týkající se připojení, která platí pro jednotlivá síťová rozhraní;
 • konfiguraci protokolování zabezpečení,
 • pravidla, která se týkají přenosu dat ICMP (Global Internet Control Message Protocol) (Tento přenos je používán pro chybové zprávy a informace o stavu.),
 • výchozí nastavení.

Konfigurace sdílení souborů

V domácí nebo malé podnikové síti použijte ke konfiguraci sdílení souborů Průvodce instalací sítě. Tento průvodce zajistí nastavení brány firewall na nejvyšší možný stupeň zabezpečení. V běžné domácí síti jsou všechny počítače v jedné podsíti. V tomto případě doporučujeme nakonfigurovat sdílení souborů pouze pro místní počítače.

Poznámka: Průvodce instalací sítě spustíte klepnutím na tlačítko Start, na položku Všechny programy a na příkazy Příslušenství, Komunikace a Průvodce instalací sítě.

Další informace o bráně Windows Firewall získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
843090 Popis funkce Brána Windows Firewall v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Odkazy
Další informace naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:

TechNet Windows XP Professional Web site (Windows XP pro IT profesionály na stránkách Microsoft TechNet)
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/default.mspx

Manually Configuring Windows Firewall in Windows XP Service Pack 2 (Ruční konfigurace brány Windows Firewall v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2)
http://www.microsoft.com/technet/community/columns/cableguy/cg0204.mspx

Using the Windows Firewall INF File in Microsoft Windows XP Service Pack 2 (Použití souboru INF brány Windows Firewall v systému Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 2)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=cb307a1d-2f97-4e63-a581-bf25685b4c43&displaylang=en

Deploying Windows Firewall Settings for Microsoft Windows XP with Service Pack 2 (Zavedení nastavení brány Windows Firewall pro systém Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 2)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=4454e0e1-61fa-447a-bdcd-499f73a637d1&displaylang=en
Vlastnosti

ID článku: 875356 - Poslední kontrola: 12/26/2006 01:49:13 - Revize: 1.4

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbfirewall kbpolicy kbsecurity kbconfig kbinfo kbhowto KB875356
Váš názor