Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Podrobný postup při instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 2.

ÚVOD
Aktualizaci Windows XP Service Pack 2 (SP2) můžete získat tak, že v systému Windows XP povolíte funkci Automatické aktualizace. Chcete-li povolit Automatické aktualizace, navštivte následující web společnosti Microsoft:Aktualizaci Windows XP Service Pack 2 můžete také nainstalovat pomocí následujícího webu systému Windows Update: Můžete také získat balíček pro síťovou instalaci aktualizace Windows XP SP2. Naleznete jej na následujícím webu společnosti Microsoft: Síťový instalační program nainstaluje aktualizaci Windows XP SP2 prostřednictvím sítě do více počítačů. Instalační balíček obsahuje vlastní instalační program a může aktualizovat jakoukoli instalaci systému Windows XP Home nebo Windows XP Professional na Windows XP SP2.

Funkce Automatické aktualizace i web systému Windows Update používají Expresní metodu instalace z Internetu. Tato instalace je mnohem menší než síťová instalace, protože program Expresní instalace minimalizuje množství informací, které stahujete. Program Expresní instalace prozkoumá cílový systém a vytvoří seznam souborů, které musí aktualizovat. Program Expresní instalace nestahuje soubory, které nejsou potřeba (například soubory nástroje pro migraci ze systému Windows 95 nebo soubory součástí serveru pro počítač se systémem Windows XP Professional).

Používáte-li funkci Automatické aktualizace nebo systém Windows Update, budete nakonec vyzváni k instalaci aktualizace Windows XP SP2. Do počítače budou staženy aktualizace, o kterých aktualizační proces zjistí, že jsou potřeba. Velikost stažených informací může být 70 MB až 260 MB. Po dokončení stahování začne instalace.
Další informace

Instalace z Internetu pomocí funkce Automatické aktualizace

 1. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz wuaucpl.cpl a klepněte na tlačítko OK.
 2. V dialogovém okně Automatické aktualizace klepněte na přepínač Automaticky (doporučeno) a potom klepněte na tlačítko OK.

  Počítač automaticky stáhne a nainstaluje aktualizace systému Windows, je-li připojen k Internetu. Ve výchozím nastavení je spouštění automatických aktualizací naplánováno na čas 03:00 hodin. Nechcete-li mít počítač v tuto dobu zapnutý, vyberte jiné naplánování aktualizací. Další informace o naplánování automatických aktualizací získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  327838 Naplánování automatických aktualizací v systémech Windows XP, Windows 2000 a Windows Server 2003
  Po stažení aktualizací se v oznamovací oblasti objeví bublina, která oznamuje, že aktualizace byly staženy a jsou připraveny k instalaci.
 3. Klepněte na bublinu, klepněte na položku Expresní instalace a potom klepněte na tlačítko Další.

  Bublina v oznamovací oblasti informuje, že se aktualizace instalují na pozadí a že během instalace můžete pokračovat v práci. Po dokončení instalace se v okně Automatické aktualizace zobrazí následující zpráva:
  Počítač byl úspěšně aktualizován. Aktualizace se projeví až po restartování počítače.
  Poznámka: Po klepnutí na položku Expresní instalace se spustí Průvodce instalací aktualizace Windows XP Service Pack 2 a může se zobrazit následující zpráva:
  Vítá vás Průvodce instalací aktualizace Windows XP Service Pack 2. Než nainstalujete tuto aktualizaci, doporučujeme provést následující kroky:

  1. Zálohovat systém.
  2. Ukončit všechny spuštěné programy.

  Aby mohl systém Windows instalaci dokončit, může po dokončení tohoto průvodce vyžadovat restartování. Pokračujte klepnutím na tlačítko Další.
  Průvodce instalací aktualizace Windows XP Service Pack 2 může navíc zobrazit dialogové okno Licenční smlouva, které obsahuje licenční smlouvu. Abyste mohli pokračovat v instalaci, musíte se smlouvou souhlasit.
 4. Klepněte na tlačítko Restartovat.

  Poznámka: Počítač bude nyní restartován. První restartování po instalaci často trvá mnohem déle, než je běžné, protože aktualizace Windows XP Service Pack 2 kopíruje soubory, které nemohou být kopírovány během hlavní fáze instalace. To je běžná procedura. Po dokončení kopírování souborů se počítač bude spouštět obvyklým způsobem.

Instalace z Internetu pomocí systému Windows Update

 1. Přejděte na následující web společnosti Microsoft: .
 2. Klepněte na tlačítko Vlastní.

  Systém Windows Update prohledá počítač a zobrazí seznam důležitých aktualizací včetně aktualizací zabezpečení a aktualizací Service Pack.
 3. V nabídce Vybrat podle typu klepněte na možnost Nejdůležitější.

  Systém Windows Update vytvoří seznam aktualizací, které jsou pro počítač vhodné. Důležité aktualizace se vyberou k automatickému stažení.
 4. Klepněte na příkaz Prohlédnout a instalovat aktualizace.
 5. Ověřte, zda je vybrána aktualizace Windows XP SP2.
 6. Klepněte na tlačítko Instalace aktualizací.

  Zobrazí se dialogové okno Instalace aktualizací. V okně Stav instalace uvádí systém Windows Update aktuální stav akcí, které jsou nutné k instalaci aktualizace Windows XP SP2. Panel Stahování informuje o tom, jak postupuje stahování. Po dokončení stahování je panel Stahování nahrazen panelem Instalace. Panel Instalace informuje o tom, jak postupuje instalace. Také se spustí Průvodce instalací aktualizace Windows XP Service Pack 2. Dialogové okno Vítá vás Průvodce instalací aktualizace Windows XP Service Pack 2 zobrazí následující zprávu:
  Vítá vás Průvodce instalací aktualizace Windows XP Service Pack 2. Než nainstalujete tuto aktualizaci, doporučujeme:

  1. Zálohovat systém.

  2. Ukončit všechny spuštěné programy.

  Aby mohl systém Windows instalaci dokončit, může po dokončení tohoto průvodce vyžadovat restartování.

  Pokračujte klepnutím na tlačítko Další.
 7. Klepněte na tlačítko Další.

  Průvodce instalací aktualizace Windows XP Service Pack 2 zobrazí dialogové okno Licenční smlouva, které obsahuje licenční smlouvu. Licenční smlouvu si přečtěte. Souhlasíte-li s licenční smlouvou, klepněte na možnost Souhlasím.

  Poznámka: Abyste mohli pokračovat v instalaci, musíte se smlouvou souhlasit.
 8. Klepněte na tlačítko Další. Objeví se dialogové okno Vybrat možnosti a zobrazí následující zprávu:
  Instalace vytvoří zálohu systémových souborů, můžete tedy v případě nutnosti aktualizaci Windows XP SP2 odebrat. Pokud chcete vybrat umístění záložních souborů, klepněte na tlačítko Procházet. Klepnutím na tlačítko Další přijmete následující umístění:
  Složka odinstalace
  C:\Windows\$NtServicePackUninstall$
  Poznámka: Dialog Vybrat možnosti umožňuje nastavit vlastní umístění pro uložení informací pro odinstalování (archiv). Neprovádí-li instalaci zkušený uživatel, doporučujeme přijmout výchozí nastavení. Je obvyklé, že instalace aktualizace Windows XP SP2 vždy vytvoří archiv a uživatel se tomuto kroku nemůže vyhnout.
 9. Klepněte na tlačítko Další. V dialogovém okně Aktualizace systému se zobrazí následující zpráva:
  Čekejte prosím, instalační program zjišťuje aktuální konfiguraci, archivuje aktuální soubory a aktualizuje soubory.
  Po dokončení instalace zobrazí dialogové okno Dokončení Průvodce instalací aktualizace Windows XP Service Pack 2 následující zprávu:
  Průvodce instalací aktualizace Service Pack 2 byl úspěšně dokončen.
  Aby se změny uplatnily, musí průvodce restartovat systém Windows. Klepnutím na tlačítko Dokončit se systém Windows restartuje automaticky.
  Chcete-li systém Windows restartovat později, zaškrtněte políčko Nerestartovat a klepněte na tlačítko Dokončit.
  Nyní nerestartovat.
  Poznámka: Ve výchozím nastavení je políčko Nerestartovat zaškrtnuto.
 10. Klepněte na tlačítko Dokončit. Průvodce instalací aktualizace Windows XP Service Pack 2 se ukončí a dialogové okno Instalace aktualizací zobrazí následující zprávu:
  Instalace aktualizace Windows XP Service Pack 2,...Hotovo!
  Počítač byl úspěšně aktualizován.
  Aktualizace se projeví až po restartování počítače.
  Klepnete-li na tlačítko Restartovat, počítač se restartuje a dokončí instalaci. Restartování zabráníte klepnutím na tlačítko Zavřít.

  Poznámka: Systém Windows XP nebude pracovat správně, dokud nebude počítač restartován.
 11. Klepněte na tlačítko Restartovat.

  Poznámka: Počítač bude nyní restartován. První restartování po instalaci často trvá mnohem déle, než je běžné, protože aktualizace Windows XP Service Pack 2 kopíruje soubory, které nemohou být kopírovány během hlavní fáze instalace. To je běžná procedura. Po dokončení kopírování souborů se počítač bude spouštět obvyklým způsobem.

Instalace ze sdílené síťové položky:

Správce sítě rozhodne o tom, kde bude instalační balíček umístěn, a o metodě, která bude použita k jeho spuštění. Informace o umístění instalačního balíčku a o způsobu jeho spuštění získáte u správce sítě. Nemáte-li správce sítě, viz oddíl Instalace z Internetu pomocí funkce Automatické aktualizace nebo oddíl Instalace z Internetu pomocí systému Windows Update.

Abyste nainstalovali aktualizaci Windows XP SP2 pomocí Průvodce instalací aktualizace Windows XP Service Pack 2, po stažení aktualizace Windows XP SP2 ze sdílené síťové položky postupujte následovně:
 1. Po stažení instalačního balíčku začněte instalaci jeho spuštěním. Instalační balíček extrahuje soubory, které jsou nutné k instalaci aktualizace Windows XP SP2. Během procesu extrahování zobrazí instalační balíček okno Probíhá extrahování souborů znázorňující průběh procesu. Po dokončení extrahování se spustí Průvodce instalací aktualizace Windows XP Service Pack 2 a zobrazí se následující zpráva:
  Vítá vás Průvodce instalací aktualizace Windows XP Service Pack 2. Než nainstalujete tuto aktualizaci, doporučujeme:

  1. Zálohovat systém.

  2. Ukončit všechny spuštěné programy.

  Aby mohl systém Windows instalaci dokončit, může po dokončení tohoto průvodce vyžadovat restartování.

  Pokračujte klepnutím na tlačítko Další.
  Poznámka: Při zobrazení tohoto okna můžete zaznamenat určitou diskovou aktivitu. Toto chování nastává z toho důvodu, že Průvodce instalací aktualizace Windows XP Service Pack 2 používá samostatný podproces k vytvoření soupisu souborů na disku. Tento podproces může být stále aktivní v okamžiku, kdy se zobrazí úvodní obrazovka průvodce.
 2. Klepněte na tlačítko Další. Průvodce instalací aktualizace Windows XP Service Pack 2 zobrazí dialogové okno Licenční smlouva, které obsahuje licenční smlouvu. Licenční smlouvu si přečtěte. Souhlasíte-li s licenční smlouvou, vyberte možnost Souhlasím.

  Poznámka: Abyste mohli pokračovat v instalaci, musíte se smlouvou souhlasit.
 3. Klepněte na tlačítko Další. Dialogové okno Vybrat možnosti zobrazí následující zprávu:
  Instalace vytvoří zálohu systémových souborů, abyste mohli v případě nutnosti aktualizaci Service Pack odinstalovat. Klepnutím na tlačítko Procházet můžete vybrat umístění zálohovaných souborů. Klepnutím na tlačítko Další přijmete následující umístění:
  Složka odinstalace
  C:\Windows\$NtServicePackUninstall$
  Poznámka: Dialog Vybrat možnosti umožňuje nastavit vlastní umístění pro uložení informací pro odinstalování (archiv). Neprovádí-li instalaci zkušený uživatel, doporučujeme přijmout výchozí nastavení. Je obvyklé, že instalace aktualizace Windows XP Service Pack 2 vytvoří archiv vždy a uživatel se tomuto kroku nemůže vyhnout.
 4. Klepněte na tlačítko Další. V dialogovém okně Aktualizace systému se zobrazí následující zpráva:
  Čekejte prosím, instalační program zjišťuje aktuální konfiguraci, archivuje aktuální soubory a aktualizuje soubory.
  Po dokončení instalace zobrazí dialogové okno Dokončení Průvodce instalací aktualizace Windows XP Service Pack 2 následující zprávu:
  Průvodce instalací aktualizace Service Pack 2 byl úspěšně dokončen.
  Aby se změny uplatnily, musí průvodce restartovat systém Windows. Klepnutím na tlačítko Dokončit se systém Windows restartuje automaticky.
  Chcete-li systém Windows restartovat později, zaškrtněte políčko Nerestartovat a klepněte na tlačítko Dokončit.

  Nyní nerestartovat.
  Klepnete-li na příkaz Dokončit, počítač bude restartován a dokončí instalaci. Restartování zabráníte zaškrtnutím políčka Nerestartovat.

  Poznámka: Systém Windows XP nebude pracovat správně, dokud nebude počítač restartován.
 5. Klepněte na tlačítko Dokončit. Počítač bude nyní restartován. První restartování po instalaci často trvá mnohem déle, než je běžné, protože aktualizace Windows XP Service Pack 2 kopíruje soubory, které nemohou být kopírovány během hlavní fáze instalace. To je běžná procedura, po dokončení kopírování souborů se počítač bude spouštět obvyklým způsobem.
WinXPSP2 xpsp2
Vlastnosti

ID článku: 875364 - Poslední kontrola: 06/10/2013 01:11:00 - Revize: 6.3

 • atdownload kbwindowsupdate kbupgrade kbsetup kbinfo KB875364
Váš názor