Pokud se pokusíte synchronizovat čas v systému Windows Server 2003 se serverem NTP, na kterém není nainstalován operační systém Windows, může být synchronizace času neúspěšná.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Příznaky
Pokud se pokusíte synchronizovat počítač založený na serveru Microsoft Windows Server 2003 se serverem NTP (Network Time Protocol), na kterém není nainstalován systém Microsoft Windows, může být synchronizace neúspěšná. Nastane-li tento problém, mohou být do systémového protokolu zaznamenány následující události:

Typ události: Informace
Zdroj: W32Time
Kategorie události: Není k dispozici
ID události: 38
Datum: Datum
Čas: Čas
Uživatel: Není k dispozici
Počítač: Název_počítače
Popis: Klient NTP zprostředkovatele časových údajů nemá přístup k časovým údajům nebo aktuálně přijímá neplatné časové údaje ze serveru Adresa_IP_serveru_NTP. Další informace získáte v Centru pro nápovědu a podporu na adrese http://support.microsoft.com.

Typ události: Upozornění
Zdroj události: W32Time
Kategorie události: Není k dispozici
ID události: 47
Datum: Datum
Čas: Čas
Uživatel: Není k dispozici
Počítač: Název_počítače
Popis: Klient NTP zprostředkovatele časových údajů: Po osmi pokusech o kontakt nebyla přijata žádná platná odpověď ručně nakonfigurované druhé strany Adresa_IP_serveru_NTP. Tato druhá strana bude jako zdroj času zahozena a klient NTP se pokusí vyhledat novou druhou stranu s tímto názvem DNS. Další informace získáte v Centru pro nápovědu a podporu na adrese http://support.microsoft.com.

Typ události: Chyba
Zdroj události: W32Time
Kategorie události: Není k dispozici
ID události: 29
Datum: Datum
Čas: Čas
Uživatel: Není k dispozici
Počítač: Název_počítače
Popis: Klient NTP zprostředkovatele časových údajů je konfigurován pro získávání časových údajů z jednoho nebo více zdrojů času. Žádný z těchto zdrojů však není aktuálně k dispozici. Po dobu 15 minut nebude proveden žádný pokus o kontaktování zdroje. Klient NTP nemá k dispozici žádný zdroj času. Další informace získáte v Centru pro nápovědu a podporu na adrese http://support.microsoft.com.

Příčina
Tyto problémy mohou nastat, pokud počítač odešle požadavky na synchronizaci pomocí symetrického aktivního režimu. Ve výchozím nastavení jsou řadiče domény se systémem Windows Server 2003 konfigurovány jako časové servery a požadavky na synchronizaci odesílají pomocí symetrického aktivního režimu. Některé servery NTP, které nepoužívají operační systém Windows, reagují pouze na požadavky používající režim klienta.
Řešení
Tento problém lze vyřešit konfigurací služby Systémový čas systému Windows tak, aby byl při synchronizaci s časovým serverem použit režim klienta. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, dále na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a stiskněte klávesu ENTER.
 2. V příkazovém řádku zadejte následující příkazy v uvedeném pořadí. Po zadání jednotlivých příkazů stiskněte klávesu ENTER.
  • w32tm /config /manualpeerlist:adresa_IP_serveru_NTP,0x8 /syncfromflags:MANUAL
  • net stop w32time
  • net start w32time
  • w32tm /resync
Další informace
Režim používaný službou Systémový čas systému Windows k odeslání požadavků je nastaven pomocí následujícího podklíče registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer
Pokud má položka Povoleno v tomto podklíči hodnotu 1, používá služba Systémový čas systému Windows symetrický aktivní režim. V opačném případě používá služba Systémový čas systému Windows režim klienta.

Nastavení 0x8, na které je odkazováno v příkazu v části Řešení, nastaví použití režimu klienta služby Systémový čas systému Windows.

Spolu s přepínačem /manualpeerlist lze použít následující platná nastavení použitého režimu:
 • 0x01 – použít speciální interval dotazování (SpecialInterval)
 • 0x02 – použít pouze jako záložní (UseAsFallbackOnly)
 • 0x04 – odeslat požadavek v symetrickém aktivním režimu (SymmetricActive)
 • 0x08 – odeslat požadavek v režimu klienta (Client)
Vlastnosti

ID článku: 875424 - Poslední kontrola: 09/20/2006 10:10:00 - Revize: 3.1

Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

 • kbtshoot kbprb KB875424
Váš názor