Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Při pokusu o aktualizaci aplikací sady Office 2003 z webu Office Update nebo služby Stažení softwaru společnosti Microsoft se zobrazí chybová zpráva „Chyba instalace: Soubor nebyl nalezen“ nebo „Chyba 0x51F“.

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Příznaky
Jestliže se pokusíte aktualizovat aplikaci sady Microsoft Office 2003 z webu Microsoft Update nebo pomocí funkce Automatické aktualizace, zobrazí se následující chybová zpráva:
Chyba 0x51F
Podobně při pokusu o aktualizaci aplikace sady Microsoft Office 2003 ze služby Stažení softwaru společnosti Microsoft nebo z webu Microsoft Update se zobrazí následující chybová zpráva:
Chyba instalace: Soubor nebyl nalezen.
Požadovaný instalační soubor název_souboru.CAB nebyl nalezen.

Požadovaný původní zdroj instalace:

Pokud jste produkt název aplikace nainstalovali z disku CD, vložte tento disk. Pokud jste produkt název aplikace nainstalovali z počítačové sítě, vyhledejte zdroj instalace v síti. Po nalezení zdroje instalace klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Název souboru bývá často (ne však vždy) SKUxxx.cab, kde znaky xxx odpovídají druhé, třetí a čtvrté číslici kódu produktu.
Další informace o číslování kódů produktů sady Office získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
832672 Popis schématu číslování pro identifikátory GUID v sadě Office 2003
Poznámka: Chcete-li vyhledat aktualizace sady Office 2003, přejděte na následující web společnosti Microsoft:
Příčina
K tomuto problému může dojít, pokud platí jedna z následujících podmínek:
 • Chybí zdrojové soubory ve složce C:\MSOCache\All Users\90000409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9.
 • Byla smazána složka MSOCache.
 • Došlo k potížím s místním zdrojem instalace pro aplikaci.
Jak potíže obejít
Tento problém lze obejít některou z metod uvedených v této části.

Poznámka: Bez ohledu na zvolený způsob obejití tohoto problému je možné problém vyřešit, máte-li k dispozici disk CD aplikace Office 2003. Chcete-li tento problém vyřešit trvale, proveďte opravu místního zdroje instalace pomocí nástroje Local Installation Source. Další informace o použití tohoto nástroje naleznete v části s názvem Použití nástroje Local Installation Source.

Metoda 1: Poskytněte původní zdroj, ze kterého byla aplikace poprvé instalována

Zobrazí-li se chybová zpráva uvedené v části Příznaky, proveďte jeden z následujících kroků k nalezení původního zdroje, pomocí kterého byla aplikace poprvé instalována:
 • Vložte původní disk CD programu sady Office 2003 použitý k instalaci sady Office 2003 a pak klepněte na tlačítko OK.
 • Klepněte na tlačítko Procházet, vyhledejte instalační složku programu sady Office 2003 v síti a klepněte na tlačítko OK.
Ačkoli tyto kroky řeší požadavek na zdrojové soubory instalace a umožňují pokračovat v instalaci aktualizace, může se tento problém opakovat při příštím pokusu o provedení aktualizace aplikace sady Office 2003 z webu Office Update.

Poznámka: Pokud nefungují kroky uvedené v metodě 1, je možné, že soubory ve složce MSOCache\All Users\kód stažení neodpovídají souborům na poskytnutém disku CD. Zkontrolujte, že vložený disk CD odpovídá požadovanému produktu. Nainstalovaným produktem může být například sada Microsoft Office Professional Edition 2003, ale disk CD obsahuje soubory pro sadu Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003. Je-li to tak, musíte nejprve odebrat produkt Microsoft Office a potom jej znovu nainstalovat z disku CD, který máte k dispozici.

Poznámka: Společnost Toshiba dodává komprimovanou bitovou kopii disku CD aplikace OneNote na disku DVD s názvem „Toshiba Recovery and Applications / Drivers“. Naleznete ji v následující složce:
Jednotka CD-ROM\COMPS\MICROSOFT OFFICE ONENOTE 20030\MANUAL
V této složce je jediný soubor s názvem B21654A.exe. Chcete-li extrahovat soubor B21654A.exe, postupujte takto:
 1. Poklepejte na soubor B21654A.exe.

  Zobrazí se výstražné dialogové okno Winzip Self Extractor s následující zprávou:
  Microsoft Office OneNote 2003 W32 English OPK v. 11.5510.5606 Setup will start when the extraction is complete. Please restart your computer after the installation is completed. (Po dokončení extrakce se spustí instalační program Microsoft Office OneNote 2003 W32 English OPK v. 11.5510.5606. Po dokončení instalace restartujte počítač.)
 2. Klepněte na tlačítko OK.

  Zobrazí se další dialogové okno nabízející několik možností instalace.
 3. Chcete-li extrahovat soubory bez instalace produktu Microsoft Office OneNote 2003, zrušte zaškrtnutí políčka When done unzipping open: SETUP.exe (Po dokončení extrakce otevřít soubor SETUP.exe). Ve výchozím nastavení jsou soubory extrahovány do složky C:\OneNote2003.temp. Pokud si přejete extrahovat soubory do jiného umístění, umístění změňte.
 4. Klepněte na tlačítko Unzip (Extrahovat).
 5. Po dokončení extrakce se zobrazí toto dialogové okno programu Winzip Extractor.
  53 file(s) unzipped successfully (Úspěšně extrahováno 53 souborů)
  Klepněte na tlačítko OK.
 6. Zavřete dialogové okno WinZip Self-Extractor - B21654A.exe klepnutím na tlačítko Close (Zavřít).
Až aktualizace Office 2003 SP1 požádá o zadání umístění souboru, zadejte umístění obsahující extrahované soubory.

Poznámka: Některé počítače OEM mívají předinstalovánu zkušební verzi aplikace Microsoft Office OneNote 2003 nebo sady Microsoft Office 2003. Může se však stát, že disk CD není k dispozici, nebo je zdroj umístěný na disku pro obnovení, ze kterého není extrakce souborů možná. Tento problém lze vyřešit následujícím způsobem:
 1. Podívejte se, zda najdete kód Product Key pro aplikaci OneNote 2003 nebo sadu Microsoft Office dodaný s vaším počítačem. Kód Product Key pro aplikaci OneNote 2003 nebo sadu Office by měl být na certifikátu pravosti.
 2. Odeberte stávající instalaci aplikace OneNote 2003.
 3. Stáhněte zkušební verzi aplikace Microsoft Office OneNote 2003, kterou naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Zkušební verze aplikace OneNote 2003 – Microsoft Internet Explorer

  Nebo si stáhněte 60denní zkušební verzi sady Microsoft Office Standard Edition 2003, kterou naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Zkušební verze sady Office Standard Edition 2003 – Microsoft Internet Explorer

 4. Nainstalujte zkušební verzi aplikace OneNote 2003 nebo sady Office Standard 2003 a namísto kódu Office Product Key z webové stránky v kroku 3 zadejte kód Office Product Key z certifikátu pravosti zjištěný v kroku 1.
 5. Spusťte aplikaci OneNote 2003 nebo zkušební verzi sady Office Standard 2003 a po zobrazení výzvy spusťte proces licencování produktu.

  Poznámka: Zkušební verze aplikace OneNote 2003 již bude aktualizována na verzi Microsoft Office OneNote 2003 Service Pack 1. U zkušební verze Office Standard 2003 bude třeba nainstalovat aktualizaci Microsoft Office 2003 Service Pack 1 z následujícího z webu Office Update: Tato zkušební verze sady Office Standard 2003 nemusí obsahovat všechny programy, které obsahoval předinstalovaný zkušební produkt.

Metoda 2: Použijte web Office Update

Služba Microsoft Update slouží k instalaci aktualizace bez uživatelské interakce. Při použití služby Microsoft Update není například nutné poskytnout disk CD s aplikací. Při použití webu Office Update se zobrazí pokyn k vložení disku CD aplikace jen tehdy, pokud nastane problém s místním zdrojem instalace v počítači.

Jestliže chcete, aby web Office Update zjistil požadované aktualizace, které je nutné nainstalovat do počítače, přejděte na následující web společnosti Microsoft:Klepněte na tlačítko Vyhledat aktualizace společnosti Microsoft. Po dokončení zjišťování podrobností instalace se zobrazí seznam doporučených aktualizací ke schválení. Klepnutím na tlačítko Spustit instalaci dokončete proces aktualizace.

Domovská stránka souborů ke stažené pro sadu Microsoft Office – Microsoft Internet Explorer

Poznámka: Budete-li instalovat aktualizaci prostřednictvím webu Office Update, ověřte, zda máte k dispozici disk CD aplikace. V případě zobrazení výzvy vložte disk CD.

Metoda 3: Použijte službu Stažení souborů

Pokud platí následující podmínky, můžete si ze služby Stažení souborů stáhnout úplnou verzi aktualizace:
 • Nemáte přístup k disku CD aplikace.
 • Došlo k potížím při instalaci aktualizace z důvodu problému s místním zdrojem instalace.
Chcete-li použít službu Stažení softwaru, navštivte následující web společnosti Microsoft: Postup vyhledání aktualizace, kterou chcete nainstalovat:
 1. Znáte-li název aktualizace, kterou chcete nainstalovat, zadejte tento název do pole Klíčová slova (nepovinné) a klepněte na tlačítko Přejít.

  Služba Stažení softwaru – Microsoft Internet Explorer

  Nebo, chcete-li vyhledat aktualizace, které jsou k dispozici pro daný produkt, vyberte tento produkt v seznamu skupin produktů a klepněte na tlačítko Přejít.

  Služba Stažení softwaru – Microsoft Internet Explorer

 2. Vyhledejte a klepněte na aktualizaci, kterou chcete nainstalovat.

  Služba Stažení softwaru – Microsoft Internet Explorer

 3. Z obsahu webové stránky pro stahování dané aktualizace zjistěte, zda je k dispozici úplná verze aktualizace. Pokud je k dispozici úplná verze, klepněte na ni a potom podle pokynů stáhněte a nainstalujte aktualizaci.

  Služba Stažení softwaru – Microsoft Internet Explorer
Další informace
Při instalaci aplikace sady Office 2003 instalační program zkopíruje zdrojové soubory aplikace do následující složky na dostupný místní pevný disk, pokud tomu nebrání nedostatek místa:
Jednotka:\MSOCache\All Users\90000409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9

Použití nástroje Local Installation Source

 1. Ukončete všechny aplikace sady Office 2003.
 2. Navštivte následující web společnosti Microsoft:Microsoft Internet Explorer

 3. Klepněte na tlačítko Download (Stáhnout).

  Microsoft Internet Explorer

 4. V dialogovém okně Stažení souboru klepněte na tlačítko Uložit.

  Dialogové okno Uložit soubor

 5. Vyberte složku, do které chcete uložit soubor LISTool.exe, a klepněte na tlačítko Uložit.

  Dialogové okno Uložit jako

 6. Spusťte program Průzkumník Windows.

  Dialogové okno Spustit

 7. Otevřete složku obsahující stažený soubor LISTool.exe a poklepejte na soubor LISTool.exe.

  Plocha

 8. Zadejte úplnou cestu ke složce a klepněte na tlačítko OK.

  Dialogové okno Microsoft

  Případně klepněte na tlačítko Browse (Procházet) a otevřete složku, do které chcete extrahovat soubor LISTool.exe.

  Dialogové okno Microsoft

Dojde-li k problému s místním zdrojem instalace, pokuste se jej vyřešit pomocí nástroje Local Installation Source.

Chcete-li odstranit a zakázat použití místního zdroje instalace pro danou aplikaci, postupujte takto:
 1. Otevřete složku, kam byl extrahován nástroj Local Installation Source, a potom poklepejte na soubor LISTool.exe.

  Průzkumník Windows

 2. Klepněte na přepínač Delete and disable LIS (Odstranit a zakázat místní zdroj instalace) a potom klepněte na tlačítko Next (Další).

  Microsoft Office 2003 Local Installation Source Tool

 3. Přijmete podmínky licenční smlouvy s koncovým uživatelem (EULA) a klepněte na tlačítko Next (Další).

  Microsoft Office 2003 Local Installation Source Tool

 4. Zaškrtněte políčko aplikace, u které si přejete zakázat použití místního zdroje instalace, a klepněte na tlačítko Next (Další). Zaškrtněte například políčko produktu Microsoft Office Project Professional Edition 2003.

  Microsoft Office 2003 Local Installation Source Tool

 5. Klepněte na tlačítko Delete (Odstranit).

  Microsoft Office 2003 Local Installation Source Tool

 6. Po zobrazení následující zprávy klepněte na tlačítko OK:
  Microsoft Office Local Installation Source has been successfully deleted and disabled. (Místní zdroj instalace sady Microsoft Office byl úspěšně odstraněn a zakázán.)


  Microsoft Office 2003 Local Installation Source Tool

Chcete-li povolit použití místního zdroje instalace pro danou aplikaci, postupujte následujícím způsobem:

Poznámka: Pro tento postup budete potřebovat disk CD aplikace.
 1. Najděte vaši kopii disku CD aplikace.
 2. Otevřete složku, kam byl extrahován nástroj Local Installation Source, a potom poklepejte na soubor LISTool.exe.

  Průzkumník Windows

 3. Klepněte na přepínač Enable LIS (Povolit místní zdroj instalace) a potom na tlačítko Next (Další).

  Microsoft Office 2003 Local Installation Source Tool

 4. Přijmete podmínky licenční smlouvy s koncovým uživatelem (EULA) a klepněte na tlačítko Next (Další).

  Microsoft Office 2003 Local Installation Source Tool

 5. Zaškrtněte políčko aplikace, u které si přejete povolit použití místního zdroje instalace, a klepněte na tlačítko Next (Další). Zaškrtněte například políčko produktu Microsoft Office Project Professional 2003.

  Microsoft Office 2003 Local Installation Source Tool

 6. Klepněte na tlačítko Enable (Povolit).

  Microsoft Office 2003 Local Installation Source Tool

 7. Po zobrazení následující zprávy klepněte na tlačítko OK:
  Microsoft Office Local Installation Source has been successfully enabled (Místní zdroj instalace sady Microsoft Office byl úspěšně povolen.)


  Microsoft Office 2003 Local Installation Source Tool

Další informace o funkci Místní zdroj instalace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
830168 Nejčastější dotazy k funkci Místní zdroj instalace v sadě Office 2003
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
office2003 off2003 access2003 acc2003 excel2003 xl2003 frontpage2003 fp2003 infopath2003 onenote2003 outlook2003 ol2003 ppt2003 prj2003 pub2003 visio2003 word2003 wd2003
Vlastnosti

ID článku: 875556 - Poslední kontrola: 01/19/2007 15:44:32 - Revize: 6.7

 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office FrontPage 2003
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Visio Standard 2003
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Student and Teachers Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • kbnomt kbgraphxlink kbscreenshot kberrmsg kbprb KB875556
Váš názor