Při otevření souboru HTML v počítači se systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 2 se obrázky nezobrazují podle očekávání nebo se zobrazí chybová zpráva

Důležité informace: Tento článek obsahuje postupy, které vedou k oslabení zabezpečení počítače nebo k vypnutí funkcí zabezpečení v počítači. Provedením těchto změn můžete obejít specifický problém. Před provedením změn však doporučujeme vyhodnotit nebezpečí spojená s implementací daného řešení v konkrétním prostředí. Pokud se rozhodnete řešení implementovat, učiňte veškerá dodatečná opatření k ochraně systému.

Důležité informace: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Je také nutné předem vědět, jak registr obnovit v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovování a úpravách registru naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Jakmile po instalaci aktualizace Service Pack 2 (SP2) pro systém Windows XP otevřete v aplikaci soubor HTML, může dojít k některým z následujících potíží:
 • Jestliže zobrazíte soubor HTML v aplikaci určené pro systém Windows, zobrazí se chybová zpráva skriptu.
 • Jestliže zobrazíte soubor HTML v aplikaci určené pro systém Windows, zobrazí se chybová zpráva ovládacího prvku ActiveX.
 • Jestliže zobrazíte soubor HTML v aplikaci Microsoft Internet Explorer, nezobrazí se obrázky podle očekávání.
Příčina
Tyto potíže mohou být způsobeny rozšířenou funkcí zabezpečení z aktualizace SP2 systému Windows XP. Tato rozšířená funkce zabezpečení pomáhá chránit počítač před útoky od uživatelů nebo softwaru se zlými úmysly, například před počítačovými viry. Ve výchozím nastavení je tato funkce v registru povolena.
Jak potíže obejít
Upozornění: Toto možné řešení může zvýšit zranitelnost počítače nebo sítě vůči útokům od uživatelů nebo softwaru se zlými úmysly, například vůči počítačovým virům. Řešení nedoporučujeme, ale poskytujeme tyto informace, s jejichž pomocí můžete řešení implementovat podle vlastního uvážení. Řešení používáte na vlastní nebezpečí.

Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalování operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že problémy vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Chcete-li tyto potíže obejít, změňte hodnotu podklíče
FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN
na 0.

Poznámka: Ve výchozím nastavení je hodnota podklíče
FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN
v aktualizaci SP2 systému Windows XP nastavena na 1.

Postupujte následujícím způsobem:
 1. Ukončete všechny aplikace pracující v systému Windows.
 2. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte do pole Otevřít text regedit a klepněte na tlačítko OK.
 3. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN
 4. V podklíči
  FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN
  postupujte takto:
  1. Klepněte na položku Iexplore.exe.
  2. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Změnit.
  3. Do pole Údaj hodnoty zadejte 0 a klepněte na tlačítko OK.
  4. Klepněte na položku Explore.exe.
  5. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Změnit.
  6. Do pole Údaj hodnoty zadejte 0 a klepněte na tlačítko OK.
 5. Editor registru ukončete klepnutím na příkaz Konec v nabídce Soubor.
 6. Restartujte systém Windows.
Další informace
Je-li hodnota podklíče
FEATURE_LOCALMACHINE_LOCKDOWN
nastavena na 1, jsou v aplikacích Microsoft Internet Explorer i Průzkumník Windows vynucena aktualizací Windows XP SP2 následující omezení:
 • zákaz prvků ActiveX,
 • zákaz binárních reakcí,
 • zákaz jazyka Java,
 • výzva ke spuštění skriptu,
 • výzva k práci s daty mezi různými doménami.
Potíže popsané v části Příznaky se dle známých informací vyskytují v následujících aplikacích:
 • Broderbund 3D Home Architect Deluxe 5.0,
 • Adobe Photoshop 7.0,
 • Macromedia Flash,
 • Macromedia Studio MX Dreamweaver MX 6.0,
 • Macromedia Studio MX Flash MX 6.0,
 • Microsoft Excel 2002,
 • Microsoft Office Excel 2003,
 • Microsoft Office Outlook 2003,
 • Microsoft Office PowerPoint 2003,
 • Microsoft PowerPoint 2002 s aktualizací Service Pack 2,
 • Microsoft PowerPoint 2002,
 • Microsoft Office Publisher 2003,
 • Microsoft Office Visio 2003,
 • Microsoft Visio 2002 Service Release 1,
 • Microsoft Works Suite 2003 (Microsoft Word 2002),
 • ValuSoft Print Workshop 2003.
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
windowsxpsp2 winxpsp2
Свойства

ИД на статията: 878461 – Последен преглед: 07/07/2005 23:59:23 – Редакция: 2.2

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)

 • kbprb KB878461
Обратна връзка