Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

K řadiči domény nebo členskému počítači se systémem Windows 2000, Windows XP nebo Windows Server 2003 se nelze přihlásit nebo dochází k dlouhé prodlevě

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Příznaky
V řadiči domény nebo v členském počítači se systémem Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP nebo Microsoft Windows Server 2003 se může vyskytnout jeden nebo více následujících příznaků:
 • Do protokolu systémových událostí je zaznamenána následující chybová zpráva:

  Typ události: Chyba
  Zdroj události: Správce ovládání služby
  Kategorie události: Není k dispozici
  ID události: 7000
  Uživatel: Není k dispozici
  Popis: Služba Název služby neuspěla při spuštění v důsledku následující chyby:
  Služba neodpověděla na řídicí nebo zahajovací požadavek dostatečně včas.

  Poznámka: V této chybové zprávě představuje položka Název služby jednu ze služeb uvedených v části Další informace.
 • Do protokolu systémových událostí je zaznamenána následující chybová zpráva:

  Typ události: Chyba
  Zdroj události: Kerberos
  Kategorie události: Není k dispozici
  ID události: 7
  Uživatel: Není k dispozici
  Popis: Podsystém Kerberos zjistil chybu při ověřování certifikátu PAC (Privilege Attribute Certificate). Znamená to, že certifikát PAC od klienta <název počítače> ve sféře <název domény DNS služby AD> neuspěl při ověřování nebo byl pozměněn. Obraťte se na správce systému.
  Data: 0000: c0000192

 • Po zobrazení dialogového okna pro přihlášení se zobrazí následující chybová zpráva:
  lsass.exe – Systémová chyba
  Název objektu nebyl nalezen.
  Po klepnutí na tlačítko OK v dialogovém okně pro přihlášení se může počítač restartovat.
 • Počítač se automaticky restartuje před zobrazením dialogového okna pro přihlášení.
 • Po restartování počítače dojde k dlouhé prodlevě před zobrazením dialogového okna pro přihlášení. Pokud se pokusíte přihlásit pomocí účtu domény, není přihlášení možné nebo dochází k dlouhé prodlevě.K dlouhé prodlevě může docházet také v případě, že v dialogovém okně pro přihlášení procházíte seznam domén.
 • V počítači se systémem Windows XP nebo Windows Server 2003 obdržíte upozornění, že se hardware počítače výrazně změnil od poslední aktivace. Toto upozornění může rovněž indikovat, že je vyžadována nová aktivace.
 • Po spuštění Správce zařízení se v seznamu hardwaru nezobrazují žádná zařízení. Nezobrazí se chybová zpráva. Klepnete-li na položku Správce zařízení v modulu snap-in Správa počítače, zůstane okno výsledků prázdné.
 • Počítač se spustí a zobrazí se dialogové okno pro přihlášení. Ukazatel indikující čekání se však nemění. Počítač nereaguje na stisknutí klávesové zkratky CTRL+ALT+DEL.
 • Po spuštění počítače a proběhnutí části procesu spouštění s názvem Nastavení počítače obdržíte následující chybovou zprávu:
  lsass.exe – Systémová chyba

  Název objektu již existuje.
  Po klepnutí na tlačítko OK se počítač spustí. Poté počítač ohlásí, že nebylo možné spustit některou službu. Pokud je počítač řadičem domény, nemusejí některé funkce fungovat stejně jako předtím. Další chybové zprávy se mohou zobrazit v nástrojích, jako je Dcdiag.exe.
 • Pokusíte-li se některou službu spustit ručně, obdržíte následující chybovou zprávu a poté se počítač restartuje:
  lsass.exe – Systémová chyba

  Název objektu již existuje.
Příčina
K těmto potížím může dojít, pokud jedna nebo více služeb spouštěných v procesu Lsass.exe nebo Services.exe již není konfigurováno tak, aby se spouštěly jako procesy sdílených služeb. Tyto služby jsou takto konfigurovány ve výchozím nastavení.
Řešení
Pokud jste se při prvním výskytu tohoto problému nepřihlásili úspěšně, stiskněte při zobrazení stránky pro výběr operačního systému nebo předtím, než počítač spustí systém Windows, klávesu F8. Vyberte možnost Poslední známá funkční konfigurace.

Pokud stále dochází k těmto potížím, přihlaste se k počítači provedením následujícího postupu a spusťte nástroj Sc.exe.

Systémy Windows 2000 a Windows XP
 1. Restartujte počítač.
 2. Stiskněte klávesu F8 před zobrazením stránky s logem systému Windows.
 3. Při zobrazení stránky pro výběr operačního systému vyberte stisknutím klávesy F8 položku Upřesnit možnosti spuštění.
 4. Pomocí kláves se šipkami vyberte možnost Stav nouze se systémem MS-DOS a pak stiskněte klávesu ENTER.
Systém Windows Server 2003
 1. Restartujte počítač.
 2. Stiskněte klávesu F8 před zobrazením stránky s logem systému Windows.
 3. Pomocí kláves se šipkami vyberte možnost Stav nouze se systémem MS-DOS a pak stiskněte klávesu ENTER.
Službu, která je nesprávně konfigurována, lze určit pomocí nástroje Sc.exe. Použijte následující postup.

Poznámka: Nástroj Sc.exe je součástí systému Windows XP a Windows Server 2003. Je rovněž k dispozici v sadě prostředků pro systém Windows 2000 Server.
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a poté klepněte na tlačítko OK.
 2. Zadejte následující příkazy. Po zadání každého příkazu stiskněte klávesu ENTER:
  • Sc query HTTPFilter
  • Sc query KDC
  • Sc query Netlogon
  • Sc query NTLMssp
  • Sc query PolicyAgent
  • Sc query ProtectedStorage
  • Sc query SamSs
  • Sc query Eventlog
  • Sc query PlugPlay
Služby uvedené v části Další informace jsou správně konfigurovány, pokud má položka TYPE hodnotu 20 WIN32_SHARE_PROCESS. Tato hodnota konfiguruje služby na spuštění v rámci procesů sdílených služeb.

Zadáte-li například příkaz SC query Netlogon, obdržíte výstup podobný následujícímu :
C:\>sc query NetlogonSERVICE_NAME: Netlogon TYPE        : 20 WIN32_SHARE_PROCESS STATE       : 4 RUNNING (STOPPABLE,PAUSABLE,IGNORES_SHUTDOWN) WIN32_EXIT_CODE  : 0 (0x0) SERVICE_EXIT_CODE : 0 (0x0) CHECKPOINT     : 0x0 WAIT_HINT     : 0x0
Poznámka: Služby konfigurované na spuštění jako samostatné paměťové procesy mají u položky TYPE hodnotu 10 WIN32_OWN_PROCESS.

Po určení nesprávně konfigurovaných služeb změňte provedením následujícího postupu hodnotu u položky TYPE:
 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a poté klepněte na tlačítko OK.
 2. Zadejte příkaz sc config Název služby type = share a poté stiskněte klávesu ENTER.

  Poznámka: V tomto kroku představuje položka Název služby jednu ze služeb uvedených v části Další informace.
 3. Opakujte krok 1 pro každou nesprávně konfigurovanou službu.

  Poznámka: I v případě, že jste před provedením tohoto postupu obdrželi oznámení o aktivaci, je třeba kopii systému Windows znovu aktivovat.
Další informace
Jako součást procesu Lsass.exe se spouštějí následující služby, pokud není uvedeno jinak:
 • HTTPFilter (protokol HTTP SSL),
 • KDCSVC (Centrum distribuce klíčů modulu Kerberos),
 • Netlogon (Přihlašování k síti),
 • NTLMssp (Zprostředkovatel zabezpečení NTLM),
 • PolicyAgent (Služby IPSEC),
 • ProtectedStorage (Chráněné úložiště),
 • SamSs (Správce zabezpečení účtů),
 • Eventlog (Protokol událostí),
 • PlugPlay (Plug and Play).
Vlastnosti

ID článku: 883268 - Poslední kontrola: 02/17/2006 11:59:00 - Revize: 2.2

Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional

 • kberrmsg kbtshoot kblogin kbperformance kbserver kbservice kbsyssettings kbclient kbevent KB883268
Váš názor
); html>