Záložní program pravděpodobně nefunguje nebo nesprávně vyloučí některé soubory ze zálohování v systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravách registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Je také nutné předem vědět, jak registr obnovit v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovování a úpravách registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Záložní program pravděpodobně nefunguje nebo nesprávně vyloučí některé soubory ze zálohování poté, co nainstalujete aktualizaci služby BITS verze 2.0.

Další informace o této aktualizaci získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
842773 Balíček aktualizace obsahující Službu inteligentního přenosu na pozadí (BITS) verze 2.0 a službu WinHTTP 5.1 je k dispozici pro systém Windows XP
Příčina
Tento problém nastane v případě, že je po instalaci aktualizace 842773 spuštěna služba BITS 2.0. Služba BITS 2.0 zapisuje hodnoty do následujícího podklíče registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\BackupRestore\FilesNotToBackup
Různé záložní programy využívají hodnoty v klíči registru FilesNotToBackup k určení souborů, které musí být ze zálohování vyloučeny a následně obnoveny. Vytvořením hodnoty v tomto klíči registru služba BITS 2.0 zajistí, že obnovení ze zálohování neovlivní schopnost služby BITS 2.0 pokračovat v přenosu souboru po neočekávaném přerušení.

Hodnota registru kterou služba BITS 2.0 zapisuje do klíče registru FilesNotToBackup není správně vytvořena. Hodnota, kterou služba BITS 2.0 vytvoří, má konkrétně formát víceřetězcové hodnoty (REG_MULTI_SZ). U tohoto formátu je nutné zadat na konec údaje hodnoty dva znaky NULL. Služba BITS 2.0 však ukončí údaj hodnoty s jedním znakem NULL, za kterým následuje znak Unicode 0xfeee. V některých případech způsobí tyto deformované hodnoty nefunkčnost záložního programu nebo nesprávnou interpretaci cesty souboru, který bude vyloučen ze zálohování.
Řešení
Chcete-li problém vyřešit, stáhněte si a nainstalujte následující aktualizaci.

Následující soubor je k dispozici ke stažení na webu služby Stažení softwaru:
Soubor ke staženíStáhnout balíček WindowsXP-KB883357-x86-csy.exe. Datum vydání: 8/13/2004

Další informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souboru.
Jak potíže obejít
Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, způsobíte pravděpodobně vážné problémy a bude nutné přeinstalovat operační systém. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že problémy vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Chcete-li vyřešit tento problém, vytvořte správnou hodnotu registru. Postupujte následujícím způsobem.
  1. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
  2. Zadejte následující příkaz a potom stiskněte klávesu ENTER:

    Reg.exe ADD HKLM\System\CurrentControlSet\Control\BackupRestore\FilesNotToBackup /v BITS_metadata /t REG_MULTI_SZ /d "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Microsoft\Network\Downloader\*" /f
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v aktualizaci 842773.
Odkazy
Další informace o službě BITS získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
818746 Dokument White Paper: Služba BITS (Background Intelligent Transfer Service) v systému Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
zálohování kb842773
Vlastnosti

ID článku: 883357 - Poslední kontrola: 03/31/2006 09:26:00 - Revize: 2.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

  • kbtshoot kbqfe kbprb kbhotfixserver KB883357
Váš názor