Popis známých problémů při práci s aplikací Outlook Web Access v počítači se systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 2

Souhrn
Tento článek je věnován problémům při práci s aplikací Microsoft Outlook Web Access v počítači se systémem Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 2. Témata jsou v tomto článku popsána v následujícím pořadí:
 • Použití aplikace Outlook Web Access v počítači se systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 2
 • Výskyt známých problémů
 • Nefunkčnost ovládacího prvku S/MIME aplikace Outlook Web Access
 • Výskyt různých změn

ÚVOD
Aktualizace Windows XP Service Pack 2 zavádí nový způsob chování aplikace Microsoft Internet Explorer, který může ovlivnit uživatele aplikace Outlook Web Access. V tomto článku jsou uvedeny známé problémy, které mohou nastat během používání aplikace Outlook Web Access v počítači se systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 2.
Další informace

Použití aplikace Outlook Web Access v počítači se systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 2

Chcete-li se v počítači se systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 2 připojit k aplikaci Outlook Web Access, použijte některou z následujících metod.
 • Metoda 1 V aplikaci Internet Explorer přidejte adresu URL webu aplikace Outlook Web Access do seznamu Povolené weby funkce Blokování automaticky otevíraných oken. Doporučujeme provést tuto akci. Postupujte následujícím způsobem:
  1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Blokování automaticky otevíraných oken a pak klepněte na příkaz Nastavení blokování automaticky otevíraných oken.
  2. Do pole Adresa povoleného webu zadejte adresu URL webu aplikace Outlook Web Access.
  3. Klepněte na tlačítko Přidat a potom na tlačítko Zavřít.
  Poznámka: Doporučujeme použít metodu 1. Metoda 1 umožňuje, aby funkce Blokování automaticky otevíraných oken dále fungovala u jiných webů.
 • Metoda 2 Při přihlášení pomocí ověřování založeném na formulářích můžete místo klienta Premium zvolit klienta Basic.

  Poznámka: Nemáte-li pro použití metody 1 dostatečná oprávnění, doporučujeme použít metodu 2. (Pro použití metody 1 pravděpodobně nemáte dostatečná oprávnění například při práci s počítačem v internetové kavárně.)
 • Metoda 3 Můžete snížit úroveň filtru. Tím povolíte zobrazení některých reklamních automaticky otevíraných oken, ale některé funkce aplikace Outlook Web Access nemusí nadále pracovat očekávaným způsobem.
V aplikaci Internet Explorer můžete navíc funkci blokování překryvných oken vypnout. Takový postup však nedoporučujeme.

Známé problémy

Úroveň filtru ovlivní funkce

Je-li v aplikaci Internet Explorer povoleno blokování překryvných oken, je-li úroveň filtru nastavena na výchozí hodnotu Střední a není-li adresa URL aplikace Outlook Web Access uvedena v seznamu povolených webů, nebude aplikace Outlook Web Access pravděpodobně fungovat očekávaným způsobem.
Servery Exchange 2000 Server a Exchange Server 2003
Následující problémy se vyskytují pouze u serverů Exchange 2000 Server a Exchange Server 2003.

Funkce Blokování automaticky otevíraných oken blokuje následující akce:
 • akci Nová složka
 • dialogové okno Přílohy
 • tlačítko Nová zpráva v dialogovém okně Najít jména
 • tlačítko Poslat zprávu kontaktu ve formuláři Kontakt
 • připomenutí a oznámení o novém e-mailu
 • Následující příkazy v místní nabídce položek poštovní schránky:
  • Otevřít
  • Odpovědět
  • Odpovědět všem
  • Předat dál
  • Vytvořit pravidlo
  • Přesunout či kopírovat
Dále může docházet k následujícímu chování:
 • Pokud v dialogovém okně Najít jména vyberete jméno uživatele a pak klepnete na položku Možnosti nebo poklepete-li na jméno uživatele, nastane chyba skriptu.
 • Jestliže klepnete na položku Kontrola jmen ve formuláři Upravit pravidlo a žádné jméno nelze najít, nastane chyba skriptu.
 • Pokud poklepete na nalezené uživatelské jméno a potom klepnete na položku Zobrazit zablokované automaticky otevřené okno, obdržíte následující zprávu:
  Opravdu chcete opustit tuto stránku? Všechny změny provedené od posledního uložení budou ztraceny. Klepnutím na tlačítko OK můžete pokračovat, klepnutím na tlačítko Storno zůstanete na aktuální stránce.

  Klepnete-li v této zprávě na tlačítko OK, bude aktivní okno nahrazeno oknem Vlastnosti a všechny změny provedené od posledního uložení budou ztraceny.
Exchange Server 5.5
Následující problémy se vyskytují pouze u serveru Exchange Server 5.5.
 • Při zobrazení zprávy je funkcí Blokování automaticky otevíraných oken blokováno tlačítko Odpovědět.

Ovládací prvek S/MIME aplikace Outlook Web Access nadále nefunguje.

Následující informace se týkají pouze ovládacího prvku S/MIME aplikace Outlook Web Access na serveru Exchange Server 2003 a pozdějších verzích serveru Exchange Server.
 • Po upgradu na systém Windows XP s aktualizací SP2 nebude aplikace Outlook Web Access možná moci rozpoznat, že je nainstalován ovládací prvek S/MIME. Toto chování bude mít tyto následky:
  • Tlačítko Zašifrovat obsah zprávy a přílohy ve formuláři vytvářené zprávy není dostupné.
  • Tlačítko Přidat k této zprávě digitální podpis ve formuláři vytvářené zprávy není dostupné.
  • Oblast Zabezpečení e-mailu formuláře Možnosti aplikace Outlook Web Access označuje, že ovládací prvek S/MIME není nainstalován. K dispozici je pouze tlačítko Stáhnout.
  • Nelze přetáhnout přílohy do formuláře Napsat zprávu.
K dispozici je aktualizace odstraňující tento problém. Další informace o možnostech získání této aktualizace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
883543 Při spuštění klienta OWA serveru Exchange Server 2003 v počítači se systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 2 se do aplikace OWA nezavádí ovládací prvek S/MIME
Poznámka: Po instalaci opravy hotfix pro systém Exchange je nutné do počítače se systémem Windows XP s aktualizací SP2 stáhnout aktualizovaný ovládací prvek S/MIME. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Přihlaste se do aplikace Outlook Web Access.
 2. V pravém dolním podokně klepněte na položku Možnosti.
 3. V oblasti Zabezpečení e-mailu klepněte na položku Stáhnout.

Různé změny

Po upgradu na systém Windows XP s aktualizací SP2 budou některé funkce aplikace Outlook Web Access pracovat jinak. Tyto změny neovlivňují funkce a není nutné provádět žádné akce.

Příklady změn v aplikaci Outlook Web Access:
 • V dolní části dialogových oken, jako je dialogové okno Možnosti zprávy, se zobrazí stavový řádek.
 • Při stažení ovládacího prvku S/MIME ze stránky Možnosti v aplikaci Outlook Web Access se zobrazí dialogové okno Upozornění zabezpečení na stahování souborů. Aplikace Internet Explorer v systému Windows XP s aktualizací SP2 změnila tlačítko Otevřít v tomto dialogovém okně na tlačítko Spustit. Uživatelé by měli po zobrazení dialogového okna Upozornění zabezpečení na stahování souborů klepnout na tlačítko Spustit.
 • Při připojení k počítači se serverem Exchange Server 2003 pomocí aplikace Outlook Web Access nelze otevřít okno Změnit pravidla poklepáním na pravidlo, které chcete upravit nebo změnit. Pro úpravu nebo změnu pravidla klepněte na toto pravidlo a pak na příkaz Změnit pravidlo.
Vlastnosti

ID článku: 883575 - Poslední kontrola: 08/25/2006 14:33:29 - Revize: 4.7

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server, Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition

 • kbinfo KB883575
Váš názor