Před vzdálenou správou výsledné sady zásad nebo vzdálenou úpravou místních objektů zásad skupiny v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2 je třeba nejprve zadat určitá nastavení zásad skupiny

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Ve výchozím nastavení systému Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 2 (SP2) je Brána firewall systému Windows povolena. Příchozí požadavky přes neotevřené porty jsou Bránou firewall systému Windows blokovány. (Tyto příchozí požadavky se liší od odpovědí na požadavky pocházející z počítače.) Toto výchozí nastavení má vliv na způsob používání výsledné sady zásad skupiny v síti. Pokud nainstalujete aktualizaci Windows XP SP2, je třeba před vzdálenou správou výsledné sady zásad nebo vzdálenou úpravou objektů zásad skupiny nejprve povolit určité nastavení zásad skupiny.
Další informace
Protože ve výchozím nastavení systému Windows XP s aktualizací SP2 je Brána firewall systému Windows povolena, je třeba nejprve zadat nastavení zásad skupiny. Až poté bude možné vzdáleně spravovat výslednou sadu zásad nebo vzdáleně upravovat místní objekty zásad skupiny. Pokud například chcete provést některou z následujících operací, je třeba povolit specifické nastavení zásad:
  • generování výsledků zásad skupiny ve vzdálených počítačích,
  • delegování přístupu k výsledkům zásad skupiny,
  • vzdálené úpravy místních objektů zásad skupiny.
Další informace najdete v tématu Resultant Set of Policy (Výsledná sada zásad) v následujícím dokumentu:
Změny funkčnosti systému Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 2, Část 6: Údržba počítače
Tento dokument naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Další informace o změnách funkcí v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2, které jsou popsány v dalších částech tohoto článku, získáte klepnutím na téma pod nadpisem Obsah tohoto článku.

winxpsp2 xpsp2
Vlastnosti

ID článku: 883611 - Poslední kontrola: 01/12/2015 23:59:23 - Revize: 2.1

  • Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2)
  • Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)
  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbtshoot kbremoting kbpolicy kbadmin KB883611
Váš názor