Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Při odpovídání na zprávu nebo předávání zprávy dál v počítači se systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 2 aplikace Outlook Express automaticky stahuje externí obsah

Příznaky
Pokud v aplikaci Microsoft Outlook Express předáte dál zprávu nebo odpovíte na zprávu obsahující externí obsah, nebude externí obsah blokován. Pokud zprávu předáte dál nebo na ni odpovíte, bude externí obsah automaticky stáhnut a zahrnut do zprávy. K tomu dochází, přestože je v aplikaci Outlook Express zaškrtnuto políčko Blokovat obrázky a další externí obsah v e-mailech ve formátu HTML.
Jak potíže obejít
Chcete-li tento problém obejít, buďte při odpovídání na zprávu nebo předávání zprávy obsahující externí obsah dál opatrní.
Další informace
Po instalaci systému Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 2 (SP2) je ve výchozím nastavení zaškrtnuto políčko Blokovat obrázky a další externí obsah v e-mailech ve formátu HTML v aplikaci Outlook Express. Je-li toto políčko zaškrtnuto, blokuje aplikace Outlook Express externí obsah založený na protokolu HTML, který odkazuje na externí umístění. Do tohoto druhu externího obsahu patří například obrázky nebo jiný internetový obsah. Je-li toto políčko zaškrtnuto, bude externí obsah zahrnutý ve zprávě po otevření a zobrazení zprávy zablokován.

Jestliže je políčko Blokovat obrázky a další externí obsah v e-mailech ve formátu HTML zaškrtnuto, usnadní vám aplikace Outlook Express správu e-mailů následujícím způsobem:
  • zabraňuje zobrazení potenciálně nevhodného materiálu,
  • umožňuje zvolit obrázky, které chcete stáhnout, pokud používáte telefonické připojení,
  • usnadňuje omezení objemu přijaté nevyžádané pošty. Obrázky začleněné do nevyžádaných e-mailových zpráv často obsahují webové majáky, které upozorní webový server odesílatele, pokud zprávu přečtete nebo zobrazíte její náhled. Webový maják ověří platnost vaší e-mailové adresy a často způsobí, že budete dostávat více nevyžádané pošty a pravděpodobně i počítačových virů.
Pokud aplikace Outlook Express zablokuje obrázky nebo jiný obsah, budou tyto položky nahrazeny ikonou s červeným symbolem X. Jestliže obdržíte oprávněnou zprávu, například zpravodaj, k jehož odběru jste se přihlásili, můžete zobrazit externí obsah této zprávy klepnutím na informační panel. Informační panel je pruh v horní části zprávy.

Jestliže předáte zprávu dál nebo odpovíte na zprávu, která odkazuje na externí obsah, pokusí se aplikace Outlook Express stáhnout obsah znovu. Blokovaný obsah je zahrnut ve zprávě. Jestliže vytisknete zprávu obsahující externí obsah, který nebyl automaticky stáhnut, bude externí obsah stáhnut a zobrazí se ve vytištěné zprávě.

Ačkoli tento postup nedoporučujeme, můžete aplikaci Outlook Express nastavit tak, aby byly všechny obrázky a externí obsah automaticky staženy. Chcete-li tuto funkci nastavit, postupujte takto:
  1. Klepněte na příkaz Možnosti v nabídce Nástroje a pak klepněte na kartu Zabezpečení.
  2. Zrušte zaškrtnutí políčka Blokovat obrázky a další externí obsah v e-mailech ve formátu HTML.
Další informace o změnách v systému Windows XP s aktualizací SP2 najdete v dokumentu Změny funkčnosti systému Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 2. Tento dokument naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
winxpsp2 xpsp2
Vlastnosti

ID článku: 883613 - Poslední kontrola: 07/07/2005 23:59:23 - Revize: 3.2

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Outlook Express 6.0

  • kbdialup kbnetwork kbsecurity kbwinxpsp2rel kbbug kbprb KB883613
Váš názor
ild(m);