Ovladače zařízení, o kterých je známo, že způsobují nestabilitu v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2

ÚVOD
Systémy Microsoft Windows XP Professional s aktualizací Service Pack 2 a Microsoft Windows XP Home Edition s aktualizací Service Pack 2 (SP2) obsahují funkci Ochrana ovladačů. Tato funkce pomáhá chránit stabilitu operačního systému tím, že mu brání v načítání ovládačů, o kterých je známo, že způsobují potíže se stabilitou. Funkce Ochrana ovladačů je založena na technologii zajišťující kompatibilitu aplikací, která je k dispozici v systému Windows XP. Funkce Ochrana ovladačů je neustále aktivní. Je k dispozici během upgradu operačního systému z předchozích verzí systému Windows a při spuštění po instalaci operačního systému. Funkce Ochrana ovladačů není vyvinuta tak, aby ji koncoví uživatelé mohli zakázat.

Ovladače, o kterých je známo, že způsobují potíže se stabilitou, jsou uvedeny v databázi Driver Protection List (Seznam ochrany ovladačů), která je součástí systému Windows XP. Podle této databáze funkce Ochrana ovladačů kontroluje, zda lze do systému Windows XP načíst konkrétní ovladač.
Další informace
O následujících ovladačích je známo, že způsobují nestabilitu v systému Windows XP s aktualizací SP2, a proto byly přidány do databáze Driver Protection List systému Windows XP:

Aplikace/ovladačDodavatelBinární soubor ovladačeKritéria pro přiřazení
Security Services and AV Driver Command SoftwareCSS-DVP.SYS Verze produktu: 4.90.4.40123 a
Datum připojení: 01/23/2004 16:08:00
SMSC LPC Memory Stick Host Controller SonySmscms.sys Datum připojení: 09/02/2003 19:07:48
Windows CE Emulator MicrosoftVPCAppSv.sys Verze produktu: 6.13.10.2149 a spuštění systému v režimu PAE nebo NX
Virtual PCConnectixVPCAppSv.sys Verze produktu: 4.x a spuštění systému v režimu PAE nebo NX

Další informace o funkci Ochrana ovladačů v systému Windows XP naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft, kde lze rovněž zobrazit stávající ovladače přidané v databázi Driver Protection List:
winxp winxpsp2 SMS windowsxpsp2 xpsp2
Egenskaber

Artikel-id: 883775 – Seneste udgave 12/26/2006 10:32:00 – Udgave 4.1

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Service Pack 2 (SP2)

  • kbhowto kbinfo KB883775
Feedback