Chyby média pro ukládání dat způsobily neočekávané selhání programu na serveru Windows Server 2003 a v systému Windows XP

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Příznaky
Pokud spustíte program v systému Microsoft Windows XP a program se pokusí načíst platná data nebo zapsat platná data na médium pro ukládání dat, může dojít k selhání programu. K selhání programu může dojít například tehdy, když se pokusí načíst platná data z pevného disku. Může se zobrazit následující chybová zpráva:
Název_programu způsobil chybu a bude ukončen.
Omlouváme se za potíže. Pokud byste zrovna pracovali s informacemi, pravděpodobně by došlo k jejich ztrátě.
Ohlaste tento problém společnosti Microsoft. Byla vytvořena zpráva o chybě, kterou nám můžete zaslat, a pomoci tak zdokonalit aplikaci Název_programu. Tato zpráva bude považována za důvěrnou a anonymní.
Chcete-li zjistit, jaké údaje tato zpráva o chybách obsahuje, klepněte sem.
Příčina
K těmto potížím dochází v případě, že operační systém Windows XP nemůže přistupovat k souboru v důsledku potíží s pevným diskem, na kterém je soubor uložený, nebo s ovladači média pro ukládání dat. Pokud takový problém nastane, systém Windows XP program ukončí.
Jak potíže obejít
Chcete-li potíže vyřešit, postupujte takto:
 1. Zjistěte soubor, který nelze otevřít. Chcete-li soubor určit, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz EVENTVWR a potom klepněte na tlačítko OK.
  2. V Prohlížeči událostí klepněte na položku Aplikace.
  3. Klepněte na záhlaví sloupce Zdroj a seřaďte seznam podle zdroje tak, aby všechny zdroje typu Chyba aplikace (Application Error) byly uvedeny na začátku seznamu.
  4. Vyhledejte událost se zdrojem typu Chyba aplikace (Application Error) a s ID události 1005.
  5. Poklepejte na tuto událost.
  6. Soubor, který nelze otevřít, bude uveden v poli Popis. Poznamenejte si název souboru a pak zavřete okno Událost – vlastnosti.
 2. Zkuste soubor otevřít znovu. Potíže mohly být dočasné a po opětovném spuštění programu k nim již nemusí docházet.
 3. Pokud se soubor nepodaří otevřít, zkontrolujte a opravte systém souborů pevného disku pomocí programu Chkdsk.exe. Postupujte následovně:
  1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a potom klepněte na tlačítko OK.
  2. Zadejte příkaz chkdsk /f a pak stiskněte klávesu ENTER.

   Zobrazí se výzva k naplánování spuštění programu Chkdsk při restartování počítače.
  3. Stiskněte klávesu Y.
  4. Restartujte počítač.
 4. Zjistěte, zda lze na stejném pevném disku otevřít jiné soubory. Není-li tomu tak, pevný disk je pravděpodobně poškozený. Pokud je příčinou potíží pevný disk, požádejte o další pomoc správce nebo dodavatele hardwaru.
Poznámka: Pravděpodobně bude třeba obnovit daný soubor ze záložní kopie.Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
309340 Obnovení souborů a složek v počítači pomocí nástroje Zálohování v systému Windows XP
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o potíže v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Další informace
Při výskytu chyby, která má za následek závažnou událost v programu, se zobrazí dialogové okno Zasílání zpráv o chybách. Zasílání zpráv o chybách zahrnuje možnost odeslat informace o závažné chybě společnosti Microsoft. Společnost Microsoft shromažďuje informace o těchto typech událostí v databázi a pokouší se určit jejich příčinu. Další informace týkající se zásad shromažďování dat společnosti Microsoft naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Následující identifikace chyby platí pro chybovou zprávu uvedenou v části Příznaky.
EventTypeNameNTStatusCode
InPageError c000009c nebo C0000185 nebo C0000102 nebo C000003F nebo 00000002 nebo 00000003
winxp winxpsp1 windowsxpsp1 winxpsp2 windowsxpsp2
Vlastnosti

ID článku: 884070 - Poslední kontrola: 08/25/2006 14:33:29 - Revize: 2.5

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

 • kbdrwatson kberrmsg kbtshoot kbprb KB884070
Váš názor