Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Po instalaci aktualizace Service Pack 2 systému Windows XP se zobrazí chybová zpráva „Stop: c0000135“ a „součást winsrv nelze najít“

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.Důležité: Tento článek obsahuje informace o změně registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Je také nutné předem vědět, jak registr obnovit v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovování a úpravách registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows


Aktualizováno: 6. října 2004
Příznaky
Po instalaci aktualizace Service Pack 2 (SP2) pro systém Microsoft Windows XP se počítač opakovaně restartuje s následující chybou Stop:
Byly zjištěny potíže a systém Windows byl ukončen, aby nedošlo k poškození počítače...
Technické informace:
STOP: c0000135 {Součást nelze najít}
Aplikace nemohla být spuštěna, protože součást winsrv nelze najít. Potíže pravděpodobně odstraníte opětovnou instalací aplikace.
Poznámka: Je-li počítač nakonfigurován na automatické restartování v okamžiku výskytu systémové chyby, může se ihned restartovat. Chcete-li toto nastavení vypnout, aby se počítač nerestartoval, stiskněte při spouštění systému klávesu F8, vyberte klávesami se šipkami položku Zakázat automatické restartování při selhání a stiskněte klávesu ENTER.
Příčina
K těmto potížím může dojít, jsou-li splněny všechny následující podmínky:
 • V počítači je nainstalován program T.V. Media (TvMedia.tvmbho) společnosti Total Velocity Corporation.
 • V počítači není nainstalována důležitá aktualizace 885523.
 • Zkusili jste nainstalovat aktualizaci Windows XP SP2.
Problém mohou způsobovat potíže s kompatibilitou mezi instalační službou systému Windows XP SP2 a reklamní aplikací s názvem T.V. Media jiné společnosti. K problému dochází, je-li program T.V. Media nainstalován v počítači a pokusíte se nainstalovat aktualizaci Windows XP SP2. Po restartování počítače se zobrazí chyba Stop a instalační proces nebude úspěšně dokončen. Problému můžete předejít odebráním programu T.V. Media nebo instalací důležité aktualizace 885523 před instalací aktualizace Windows XP SP2.
Řešení

Informace o aktualizaci

Na webu Windows Update a prostřednictvím funkce Automatické aktualizace je nyní k dispozici důležitá aktualizace 885523. Důležitá aktualizace 885523 předchází tomuto problému vyřešením potíží s kompatibilitou. Tato aktualizace je systémem Windows Update a funkcí Automatické aktualizace nabízena pouze uživatelům, kteří mají nainstalovaný program T.V. Media. Nemusíte ji instalovat, pokud v počítači nemáte program T.V. Media nainstalován.

Tato aktualizace je především určena uživatelům systému Windows Update a funkce Automatické aktualizace, kteří si nemusejí být vědomi toho, že mají v počítači nainstalován program T.V. Media. Je-li v počítači nainstalován program T.V. Media, systém Windows Update ani funkce Automatic Updates nenabídnou aktualizaci Windows XP SP2, dokud v počítači nebude nainstalována důležitá aktualizace 885523.

Pokud se vám po instalaci aktualizace Windows XP SP2 zobrazila tato chyba Stop c0000135, najdete v části Další informace pokyny, jak systém obnovit. Provedením pokynů uvedených v této části zabráníte opakování tohoto problému.

Funkce Automatické aktualizace

Bude-li v počítači nainstalován program T.V. Media, bude před instalací aktualizace Windows XP Service Pack 2 nabízena pro systém Windows XP důležitá aktualizace 885523. Není vyžadován žádný zvláštní postup. Stačí přijmout aktualizaci a nechat ji nainstalovat. Tato aktualizace je nabízena pouze v případě, je-li v počítači nainstalovaný program T.V. Media.

Web Windows Update

Pokud navštívíte web Windows Update, bude aktualizace 885523 nabídnuta jako důležitá aktualizace a bude automaticky vybrána, bude-li v počítači nainstalovaný program T.V. Media. Klepněte na tlačítko Instalovat, přijměte licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA) a nechejte aktualizaci nainstalovat. Tato aktualizace je nabízena pouze v případě, je-li v počítači nainstalovaný program T.V. Media.

Po instalaci a restartování počítače se vraťte na web Windows Update a prohledejte znovu počítač. Bude vám nabídnuta aktualizace Windows XP Service Pack 2 a budete moci pokračovat v instalaci.

Informace o souborech ke stažení

V centru pro stahování Microsoft Download Center je k dispozici ke stažení následující soubor:

StáhnoutStáhnout balíček 885523

Datum vydání: 5. října 2004

Další informace, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Požadavky

Neexistují žádné požadavky. Tato aktualizace je však vyžadována pouze tehdy, pokud nechcete odinstalovat program T.V. Media z počítače.

Požadavky na restartování

Po instalaci této aktualizace a před instalací aktualizace Windows XP SP2 je nutné restartovat počítač.

Informace o nahrazení aktualizace

Tato aktualizace nenahrazuje žádné další aktualizace.

Informace o souborech

Anglická verze této aktualizace má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo v ovládacím panelu Datum a čas.

DatumČasVerzeVelikostNázev souboruPožadavek na aktualizaci SPSložka služby
24. 9. 200403:005.1.2600.1681 802 240Acgenral.dllŽádnýRTMQFE
24. 9. 200403:011 055 490Sysmain.sdbŽádnýRTMQFE
24. 9. 200403:055.1.2600.15941 822 208Acgenral.dllSP1SP1QFE
24. 9. 200403:055.1.2600.1594 220 160Acspecfc.dllSP1SP1QFE
24. 9. 200403:061 089 198Sysmain.sdbSP1SP1QFE
24. 9. 200402:555.1.2600.25231 852 928Acgenral.dllSP2SP2GDR
23. 9. 200423:571 192 266Sysmain.sdbSP2SP2GDR
24. 9. 200402:435.1.2600.25231 852 928Acgenral.dllSP2SP2QFE
24. 9. 200402:441 192 266Sysmain.sdbSP2SP2QFE
Jak potíže obejít
Po instalaci důležité aktualizace 885523 můžete nainstalovat aktualizaci Windows XP SP2 a k potížím s kompatibilitou programu T.V. Media již nebude docházet. Nebo můžete potíže odstranit odebráním všech programů T.V. Media některou z následujících metod před instalací aktualizace Windows XP SP2.

Použijte nástroj Adware T.V. Media Removal Tool (KB 886590)

Odeberte všechny programy T.V. Media. K tomu si můžete v centru pro stahování Microsoft Download Center stáhnout následující nástroj:

Odeberte ručně program T.V. Media

Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že problémy vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Chcete-li odebrat program T.V. Media (TvMedia.tvmbho) ručně, postupujte následovně.

Důležité informace: Sledujte pokyny velmi pozorně a odstraňte vše určené. Odebrání se obvykle nezdaří, pokud zůstane jediná položka neodstraněná. Pokud program T.V. Media (TvMedia.tvmbho) zůstane po provedení pokynů k odebrání v počítači, proveďte postup znovu.
 1. Spusťte počítač v nouzovém režimu.
 2. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 3. Vyhledejte následující podklíče registru: Odstraňte položku TV Media u každého podklíče, pokud existuje.
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
  • HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
 4. Vyhledejte a potom odstraňte následující podklíče registru, pokud existují:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{707E6F76-9FFB-4920-A976-EA101271BC25}
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{707E6F76-9FFB-4920-A976-EA101271BC25}
 5. Ukončete Editor registru a restartujte počítač v nouzovém režimu.
 6. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz appwiz.cpl a klepněte na tlačítko OK.
 7. Odeberte položku T.V. Media.
 8. Na ploše poklepejte na ikonu Tento počítač.
 9. Vyhledejte a odstraňte složku TV Media. Ve výchozím nastavení je složka umístěna ve složce C:\Program Files.
 10. Restartujte počítač.
Prohlášení
Společnost Microsoft tento problém zkoumá, a jakmile budou k dispozici další informace, vystaví je v tomto článku.
Další informace
Chcete-li vyřešit zobrazenou chybu Stop c0000135 a odebrat program T.V. Media, postupujte následovně.

Krok 1: Pomocí konzoly pro zotavení odeberte aktualizaci Windows XP SP2

Odeberte aktualizaci Windows XP SP2 z počítače pomocí konzoly pro zotavení. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base, v části Použití konzoly pro zotavení:
875350Odebrání aktualizace Windows XP Service Pack 2 z počítače

Krok 2: Odeberte program T.V. Media nebo nainstalujte důležitou aktualizaci 885523

Jednou z metod v části Řešení odeberte program T.V. Media nebo nainstalujte opravu kompatibility v podobě důležité aktualizace 885523. Další informace o instalaci důležité aktualizace 885523 najdete v části Řešení.

Krok 3: Nainstalujte znovu aktualizaci Windows XP SP2

Po odebrání programu T.V. Media nebo instalaci důležité aktualizace 885523, která řeší problém s kompatibilitou, nainstalujte znovu aktualizaci Windows XP SP2. Postup naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Produkty třetích stran popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
Windxpsp2 xpsp2 Windowsxpsp2 winsrv.dll totalvelocity
Vlastnosti

ID článku: 885523 - Poslední kontrola: 08/24/2007 20:03:00 - Revize: 9.2

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

 • kberrmsg kbtshoot kbqfe kbsetup kbprb atdownload kbhotfixserver KB885523
Váš názor