Po restartování počítače s cílem dokončit instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 2 nebo systému Windows XP Tablet PC Edition 2005 přestane počítač reagovat

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Souhrn
Tento článek popisuje, jak vyřešit problém, kdy počítač přestane reagovat (neodpovídá) při restartování s cílem dokončit instalaci aktualizace Microsoft Windows XP Service Pack 2 nebo systému Windows XP Tablet PC Edition 2005. K této chybě dochází v omezeném počtu systémů používajících verzi systému BIOS (Basic Input/Output System) bez produkční podpory pro procesory Intel Pentium 4 a Intel Celeron D založené na taktování Prescott C-0.
Příznaky
Pokusíte-li se počítač restartovat s cílem dokončit instalaci aktualizace Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) nebo systému Windows XP Tablet PC Edition 2005, přestane počítač reagovat (neodpovídá).

K tomuto problému dojde v případě výběru jedné z následujících možností při restartování počítače:
 • Normální,
 • Poslední známá funkční konfigurace,
 • Stav nouze,
 • Stav nouze se systémem MS-DOS.
Příčina
K tomuto problému může dojít při splnění následujících podmínek:
 • Počítač používá procesor Intel Pentium 4 nebo Intel Celeron D založený na taktování procesoru Prescott C-0.
 • Počítač používá verzi systému BIOS, která je mimo specifikaci.

  Poznámka: Verze systému BIOS, která je mimo specifikaci, neposkytuje podporu pro procesor nainstalovaný v počítači.
Řešení
Chcete-li vyřešit tento problém, použijte jednu z následujících metod.

Metoda 1

Požádejte výrobce počítače o aktualizovanou verzi systému BIOS, která poskytuje produkční podporu pro procesor, který je nainstalován v počítači.

Metoda 2

Pokud jste aktualizaci SP2 systému Windows XP dosud nenainstalovali, můžete nainstalovat Důležitou aktualizaci systému Windows XP (KB885626) a potom nainstalovat aktualizaci SP2 systému Windows XP.

Informace o aktualizaci

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
Soubor ke staženíStáhnout balíček Důležitá aktualizace systému Windows XP (KB885626)Další informace o stažení souborů odborné pomoci společnosti Microsoft získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložen na serverech s rozšířeným zabezpečením, které pomáhají zabránit neoprávněným změnám souboru.
Jak potíže obejít
Chcete-li tento problém vyřešit poté, co aktualizaci SP2 systému Windows XP nainstalujete a počítač se nerestartuje, můžete předtím, než nainstalujete aktualizovaný soubor Update.sys nebo než získáte aktualizovanou verzi systému BIOS, použít jedno z následujících řešení.

Poznámka: Před použitím dalších softwarových aktualizací v systému je třeba provést následující kroky.

Metoda 1: Použití konzoly pro zotavení v systému Windows XP

Chcete-li pro spuštění počítače použít konzolu pro zotavení systému Windows XP, postupujte takto:
 1. Do disketové jednotky vložte spouštěcí disketu systému Windows XP nebo do jednotky CD nebo DVD vložte disk CD-ROM systému Windows XP a potom restartujte počítač.

  Další informace o získání a použití spouštěcích disket pro systém Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  310994 Jak získat spouštěcí diskety pro systém Windows XP
 2. Pokud k tomu budete vyzváni, vyberte klepnutím jednu nebo více možností nutných pro spuštění počítače z jednotky CD nebo DVD.
 3. Na spouštěcí obrazovce spusťte stisknutím klávesy R konzolu pro zotavení.
 4. Zadejte číslo instalace aktualizace SP2 systému Windows XP, která způsobila, že počítač přestal reagovat. Toto číslo je třeba zadat i v případě, že se zobrazí pouze jedna instalace.
 5. Zadejte heslo správce a stiskněte klávesu ENTER.
 6. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

  cd system32\drivers

 7. Do příkazového řádku zadejte příkaz ren update.sys update.sp2 a stiskněte klávesu ENTER.
 8. Do příkazového řádku zadejte příkaz exit a stiskněte klávesu ENTER.
 9. Získejte aktualizaci sytému BIOS. Postupujte podle pokynů pro aktualizaci počítače.
 10. Spusťte aktualizaci SP2 systému Windows XP.
 11. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
 12. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

  cd %kořenová_složka_systému%\system32\drivers
 13. Do příkazového řádku zadejte příkaz move update.sp2 update.sys a stiskněte klávesu ENTER.
 14. Použijte Důležitou aktualizaci systému Windows XP (KB885626), která je uvedena dříve v tomto článku.

  Upozornění: Nepoužívejte počítač bez nainstalovaného aktualizovaného souboru Update.sys.
 15. Restartujte počítač.

Metoda 2: Spusťte alternativní instalaci systému Windows.

Pokud je váš počítač konfigurován na spuštění z více instalací systému Microsoft Windows, spusťte jej provedením následujících kroků:
 1. Spusťte počítač a vyberte funkční oddíl systému Windows.
 2. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
 3. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:

  cd WinXPSP2\system32\drivers

  Položka WinXPSP2 v tomto kroku představuje cestu ke složce systému Windows, kde je nainstalována aktualizace SP2 systému Windows XP.
 4. Do příkazového řádku zadejte příkaz move update.sys update.sp2 a stiskněte klávesu ENTER.
 5. Do příkazového řádku zadejte příkaz exit a stiskněte klávesu ENTER.
 6. Restartujte počítač a spusťte instalaci aktualizace SP2 systému Windows XP.
 7. Získejte aktualizaci systému BIOS. Postupujte podle pokynů pro aktualizaci počítače.
 8. Spusťte aktualizaci SP2 systému Windows XP.
 9. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a klepněte na tlačítko OK.
 10. Do příkazového řádku zadejte následující příkaz:

  cd %kořenová_složka_systému%\system32\drivers
 11. Do příkazového řádku zadejte příkaz move update.sp2 update.sys a stiskněte klávesu ENTER.
 12. Restartujte počítač.
 13. Použijte Důležitou aktualizaci systému Windows XP (KB885626), která je uvedena v tomto článku.

  Upozornění: Nepoužívejte počítač bez nainstalovaného aktualizovaného souboru Update.sys.
Další informace
Systém Windows XP může poskytovat specifickou aktualizaci pro taktování procesoru, která se spustí nezávisle na systému BIOS s cílem poskytovat podporu pro nainstalovaný procesor. Pokud operační systém nemůže načíst aktualizaci produkční podpory pro procesor, kterou poskytuje společnost Intel, může docházet k chybám Stop nebo selháním při spuštění. V tom případě systém BIOS neposkytuje požadovanou produkční podporu a aktualizace produkční podpory poskytovaná společností Intel, která je k dispozici v systému Windows XP, způsobí, že systém přestane reagovat.

Chcete-li zjistit, zda počítač používá procesor Intel Pentium 4 nebo Intel Celeron D, který je založen na taktování Prescott C-0, a systém BIOS, který neposkytuje požadovanou produkční podporu, postupujte takto:
 1. Vytvořte spouštěcí disketu stažením verze nástroje Intel Processor Frequency ID Utility pro spouštěcí disketu. Tento program si můžete stáhnout z následujícího webu společnosti Intel:
 2. Spusťte počítač pomocí spouštěcí diskety vytvořené v kroku 1.
 3. Na kartě CPUID Data (Data CPUID) si prohlédněte specifikace pro daný počítač. Počítače ovlivněné tímto problémem mají následující specifikace:
  • hodnota CPU Family (Sada procesorů): F;
  • hodnota CPU Model (Model procesoru): 3;
  • hodnota CPU Stepping (Taktování procesoru): 3;
  • hodnota CPU Revision (Revize procesoru): 3, 2, 1 nebo 0.
Další informace o tomto problému naleznete na následujícím webu společnosti Intel:Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání odborné pomoci poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za přesnost kontaktních informací jiných dodavatelů.
WinXPSP2 XPSP2
Vlastnosti

ID článku: 885626 - Poslední kontrola: 08/24/2007 19:54:00 - Revize: 3.2

Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

 • kbtshoot kbqfe kbprb atdownload kbhotfixserver KB885626
Váš názor