Popis aktualizace pro sadu Office 2003: 8. února 2005

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Souhrn
Společnost Microsoft vydala aktualizaci sady Microsoft Office 2003. Následující část Obsah článku popisuje informace o aktualizaci, které jsou obsaženy v tomto článku.
ÚVOD
Tato aktualizace zvyšuje spolehlivost inteligentních značek v sadě Microsoft Office 2003 dodatečným omezením způsobu, jakým jsou weby spojeny s akcemi inteligentních značek.

Tato aktualizace byla poprvé zahrnuta v aktualizaci Office 2003 Service Pack 2.Další informace o nejnovější aktualizaci Service Pack pro sadu Office 2003 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
870924 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro sadu Office 2003
Zpět na začátek
Další informace

Podrobné informace o aktualizaci

Seznam problémů, které tato aktualizace řeší

Aktualizace pro sadu Office 2003 (KB885828) řeší problémy popsané v následujících balíčcích hotfixů:
840656 Popis balíčku hotfixů pro aktualizace sady Office 2003 následující po aktualizaci Service Pack 1: 20. srpna 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
885257 Popis balíčku hotfixů pro aktualizace sady Office 2003 následující po aktualizaci Service Pack 1: 13. září 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
887593 Popis balíčku hotfixů pro aktualizace sady Microsoft Office 2003 následující po aktualizaci Service Pack 1: 12. října 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Aktualizace pro sadu Office 2003 (KB885828) řeší následující problémy, které nebyly dříve dokumentovány ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base.
Otevření nesprávné databáze aplikace Lotus Notes
Jestliže v dokumentu Office 2003 klepnete na hypertextový odkaz na databázi aplikace Lotus Notes, otevře se v aplikaci Lotus Notes nesprávná databáze Notes.

Oprava, kterou tato aktualizace obsahuje, umožňuje použít následující standardní formát aplikace Lotus Notes pro odkazy na databáze Notes:
notes:///
Nedostupnost nabídek v aplikaci Word Viewer 2003
Může se stát, že v aplikaci Microsoft Office Word Viewer 2003 nejsou k dispozici některé nabídky, například nabídka Průvodce odpověďmi na hlavním panelu nabídek. K tomuto problému dojde, je-li aplikace Word Viewer nainstalována v počítači se specifickou jazykovou verzí sady Office 2003.
Výzva ke stažení licenční smlouvy s koncovým uživatelem v aplikaci Excel Viewer 2003
Pokud v aplikaci Microsoft Office Excel Viewer 2003 otevřete sešit používající službu Správa informačních práv, může se zobrazit výzva ke stažení licenční smlouvy s koncovým uživatelem, a to i v případě, že jste již tuto licenční smlouvu pro stejný sešit stáhli.
Nesprávné informace zobrazené v dialogovém okně O produktu
Dialogové okno O produktu Microsoft Excel Viewer a dialogové okno O produktu Microsoft Word Viewer nesprávně zobrazují pole Oprávněný uživatel této kopie. Po dokončení instalace této aktualizace bude pole Oprávněný uživatel této kopie z dialogového okna O produktu Microsoft Excel Viewer odebráno.
Použití nesprávného jazyka pro nabídky v aplikaci Word Viewer 2003
Pokud nainstalujete aplikaci Word Viewer 2003 pro jazyk, který se liší od výchozího jazyka povoleného v počítači, použije aplikace Word Viewer u nabídek a dialogových oken výchozí jazyk.
Odesílání inteligentních značek v e-mailových zprávách po zákazu této funkce
Inteligentní značky nejsou odebrány z e-mailové zprávy, pokud jsou splněny následující podmínky:
 • V aplikaci Microsoft Office Word 2003 zrušíte zaškrtnutí políčka Uložit ve zprávě inteligentní značky v dialogovém okně Možnosti e-mailu.
 • Odešlete dokument jako e-mailovou zprávu. Dokument obsahuje inteligentní značky.

Soubory nápovědy aplikace Excel Viewer 2003 v anglickém jazyce
Soubory nápovědy pro aplikaci Excel Viewer 2003 jsou zobrazeny v anglickém jazyce. Soubory nápovědy pro aplikaci Excel Viewer 2003 nejsou ve výchozím jazyce.
Chyba aplikace Excel Viewer po otevření sešitu obsahujícího skript
Jestliže pomocí aplikace Excel Viewer 2003 otevřete sešit aplikace Excel, který obsahuje skript, může aplikace Excel Viewer přestat reagovat. Může také dojít k selhání aplikace Excel Viewer.
Neočekávané ukončení aplikace Word 2003 programem DM 5.1
Program Hummingbird DM 5.1 je program pro správu dokumentů. V aplikaci Word 2003 pracujete s dokumentem aplikace Word 2003, který byl rezervován pro úpravy nebo revize pomocí programu Hummingbird DM 5.1. V tomto scénáři může dojít k neočekávanému ukončení aplikace Word 2003. Může se také zobrazit následující chybová zpráva:

V aplikaci Microsoft Word došlo k problému a je třeba ji ukončit. Omlouváme se za vzniklé potíže.

Další informace o programu Hummingbird naleznete na následujícím webu společnosti Hummingbird: Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.


zpět na začátek

Známé problémy

Známé problémy při instalaci této aktualizace

Po instalaci této aktualizace do počítače s nainstalovanou aplikací Microsoft Office Visio 2003 nebo aplikací Microsoft Office Project 2003 je třeba zkontrolovat verzi souboru Mso.dll. Verze souboru je starší než 11.0.6408.0. To označuje, že soubor Mso.dll byl nahrazen starší verzí daného souboru.

K tomuto problému dojde, jestliže je soubor Mso.dll poškozen.

Chcete-li tento problém vyřešit, klepněte na příkaz Rozpoznat a opravit v nabídce Nápověda libovolného programu sady Office.Další informace o použití funkce Rozpoznat a opravit naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
821593 Jak nainstalovat nebo opravit a přeinstalovat aplikace a funkce sady Office 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
zpět na začátek

Podrobné informace o instalaci

Jak lze aktualizaci získat a nainstalovat

Aktualizace klienta, aktualizace pro správce a pokyny k instalaci a hromadnému nasazení jsou obsaženy v centru pro stahování Microsoft Download Center. Chcete-li tuto aktualizaci z centra pro stahování Microsoft Download Center stáhnout, navštivte následující web:zpět na začátek

Jak lze zjistit, zda je aktualizace nainstalována

Tato aktualizace obsahuje soubory, jejichž verze jsou uvedeny v následující tabulce.
  Název souboru Verze  -----------------------  Mso.dll    11.0.6408.0  Ietag.dll   11.0.6404.0
Jestliže již v počítači jsou uloženy soubory s vyšší verzí, než je uvedena v předchozí tabulce, není nutné tuto aktualizaci instalovat.Další informace o zjištění verze souboru Mso.dll nainstalované v počítači naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
821549 Postupy: Kontrola verze sady Office 2003
zpět na začátek

Informace pro správce o souborech MSP

Tato aktualizace pro správce je poskytována ve formě souboru Instalační služby systému Microsoft Windows (soubor s příponou MSP), který je zabalen do samorozbalovacího spustitelného souboru. Pro tuto aktualizaci je distribuován následující soubor MSP:
MSOff.msp
zpět na začátek

Informace pro správce o přeinstalaci určitých součástí

Jestliže provedete aktualizaci instalačního bodu pro správu a v klientských počítačích přepíšete soubory uložené v mezipaměti a přeinstalujete sadu Office 2003, můžete použít příkaz zahrnující parametr REINSTALL=[seznam funkcí]. Tento parametr určuje, zda chcete z bitové kopie instalace pro správce přeinstalovat určité součásti sady Office 2003. Pro aktualizaci sady Office 2003 (KB885828) zadejte jako [seznam funkcí] následující položky.
Produkt Název funkce
Microsoft Office Access 2003 ACCESSNonBootFiles,ProductFiles
Microsoft Office Excel 2003 EXCELNonBootFiles,ProductFiles
Microsoft Office Word 2003 WORDNonBootFiles,ProductFiles
Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003 Rozšíření FPSE, úplné
Microsoft Office 2003 (všechny verze) WORDNonBootFiles,EXCELNonBootFiles,ProductFiles Poznámka: Sada Microsoft Office 2003 Professional používá také funkci ACCESSNonBootFiles.
Microsoft Office InterConnect 2004 RMSFiles,ProductFiles
Můžete také použít parametr REINSTALL=ALL, jehož pomocí v klientském počítači přeinstalujete všechny součásti sady Microsoft Office.

Podrobné pokyny k aktualizaci bitové kopie instalace pro správce a k aktualizaci klientských počítačů najdete v článku Strategies for Updating Office 2003 Installations (Strategie aktualizace instalací sady Office 2003) v části Updating clients from a patched administrative image (Aktualizace klientů pomocí opravené bitové kopie pro správu). Článek Strategies for Updating Office 2003 Installations najdete na následujícím webu společnosti Microsoft:Nejnovější aktualizace pro správce a zdroje týkající se strategií při jejich nasazení můžete pro všechny verze sady Office najít ve středisku aktualizací sady Office pro správce (Office Admin Update Center). Další informace o středisku aktualizací sady Office pro správce najdete na následujícím webu společnosti Microsoft:.zpět na začátek
inteligentní značky omezení spolehlivost weby akce 2003 Office
OfficeNet 437817 479065 480177 482245 484482 484842 487895 489177 489179 489858 492383 492407 492869493548 494096 494518 494608 495389 495443 údržba obsahu 27057
Eigenschaften

Artikelnummer: 885828 – Letzte Überarbeitung: 09/28/2007 10:16:52 – Revision: 4.5

Microsoft Office 2003, All Editions, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Office InterConnect 2004

 • kboffice2003sp2fix atdownload kbfix kbupdate KB885828
Feedback