Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Důležité informace o aktualizacích zabezpečení MS04-028, které je třeba znát, pokud používáte systém Windows XP s aktualizací Service Pack 2

Souhrn
Aktualizace 832332 (sady Microsoft Office XP), 831932 (aplikace Microsoft Visio 2002) nebo 831931 (aplikace Microsoft Project 2002) popsané v bulletinu zabezpečení MS04-028 se mohou v počítači používajícím systém Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 2 (SP2) jevit jako správně nainstalované. Instalace původních verzí těchto aktualizací vydaných 14. září 2004 však nemusí být úspěšně dokončena, pokud jste dříve nainstalovali některou z aktualizací softwaru pro sadu Office XP, aplikaci Visio 2002 nebo aplikaci Microsoft Project 2002, které jsou popsány v článku 886992 znalostní báze Microsoft Knowledge Base.

Řešení tohoto problému:
 • Nainstalujte důležitou aktualizaci 885884 pomocí funkce Automatické aktualizace nebo pomocí webu Microsoft Windows Update.
 • Nainstalujte opravené verze aktualizací 832332, 831932 nebo 831931, které byly vydány 12. října 2004, z webu Office Update.
Tento článek zahrnuje také alternativní metody, které mohou pokročilí uživatelé či odborníci v oblasti IT použít k vyřešení tohoto problému nebo k určení, zda jsou klientské počítače tímto problémem ohroženy.
Příznaky
Následující aktualizace zabezpečení se mohou v počítači používajícím systém Windows XP s aktualizací Service Pack 2 (SP2) jevit jako správně nainstalované:
Článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base14. září 2004, název balíčku aktualizace zabezpečení
832332Officexp-kb832332-client-csy, Officexp-kb832332-fullfile-csy
831932Visio2002-KB831932-FullFile-CSY
831931Project2002-kb831931-fullfile-csy
Instalace původních verzí těchto aktualizací, které byly vydány 14. září 2004, však nemusí správně aktualizovat soubor Mso.dll ve složce %Programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\Office10. V části Jak lze zjistit, zda jste ohroženi zjistíte, zda je váš počítač tímto problémem ohrožen.

Poznámka: Tento problém ohrožuje pouze původní aktualizace zabezpečení vydané 14. září 2004. Původní balíčky aktualizací zabezpečení se nazývají Officexp-kbčíslo-typ_souboru-lokalizace.exe. Například původní balíček aktualizace zabezpečení klienta (pro češtinu) pro aktualizaci zabezpečení 832332 se nazývá Officexp-kb832332-client-csy.exe.

12. října 2004 byly znovu vydány aktualizace zabezpečení 832332, 831932 a 831931, které řeší problém popsaný v tomto článku. Znovu vydané aktualizace řešící tento problém se nazývají Officexp-kbčíslo-v2-typ_souboru-lokalizacev2.exe. Například znovu vydaný balíček aktualizací pro aktualizaci zabezpečení 832332 se nazývá Officexp-kb832332-v2-client-csy.exe.

Příčina
K tomuto problému dochází, pokud jste dříve nainstalovali některou z aktualizací softwaru pro sadu Office XP, aplikaci Visio 2002 nebo aplikaci Microsoft Project 2002, které jsou popsány v článku 886992 znalostní báze Microsoft Knowledge Base, do počítače používajícího systém Windows XP s aktualizací SP2.

Poznámka: Příčinou tohoto problému mohou být následující veřejně vydané aktualizace softwaru:
833858 Popis aktualizace sady Office XP: 23. března 2004
831931 Popis aktualizace zabezpečení aplikace Microsoft Project 2002: 12. října 2004
832668 Aktualizace alternativního uživatelského vstupu pro sadu Office XP: 9. března 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
831932 Popis aktualizace zabezpečení aplikace Visio 2002: 12. října 2004
830241 Popis aktualizace Service Pack 1 aplikace Microsoft Project 2002 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Řešení

Pokud váš počítač nebyl správně aktualizován, máte následující možnosti:
 • Můžete nainstalovat opravené aktualizace zabezpečení. To můžete provést pomocí metody uvedené v části Funkce Automatické aktualizace nebo web Windows Update nebo pomocí metody popsané v části Web Office Update.
 • Můžete opravit instalaci sady Office. To můžete provést podle pokynů v části Oprava sady Office.

Tyto potíže můžete odstranit tak, že nainstalujete důležitou aktualizaci 885884 pomocí funkce Automatické aktualizace nebo webu Windows Update.

Další informace o konfiguraci funkce Automatické aktualizace v systému Windows XP získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
306525 Konfigurace a použití funkce Automatické aktualizace v systému Windows XP


Chcete-li tuto aktualizaci nainstalovat z webu Windows Update, postupujte takto:
 1. Přejděte na následující web společnosti Microsoft:
 2. Klepněte na tlačítko Express Install (Recommended) (Rychlá instalace (Doporučeno)).
 3. Je-li váš počítač tímto problémem ohrožen, bude důležitá aktualizace 885884 automaticky vybrána pro instalaci. Klepněte na tlačítko Nainstalovat.
 4. Pročtěte si a přijměte Licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA).
Důležitá aktualizace 885884 bude stažena do počítače a budete ji moci nainstalovat pomocí průvodce instalací.Další informace o důležité aktualizaci 885884 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
885884 Popis důležité aktualizace sady Office XP v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2

Tento problém můžete vyřešit instalací aktualizací zabezpečení 832332, 831932 nebo 831931 z webu Office Update. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Přejděte na následující web společnosti Microsoft:
 2. Klepněte na možnost Vyhledat aktualizace.

  Web Office Update vyhledá v počítači nainstalované aktualizace.
 3. Jestliže je váš počítač tímto problémem ohrožen, budou znovu vydané aktualizace uvedeny v části Aktualizace pro sadu Office XP.
 4. Klepněte na tlačítko Spustit instalaci a pak pomocí pokynů na obrazovce nainstalujte příslušné znovu vydané aktualizace zabezpečení.

Tento problém můžete vyřešit opravou instalace sady Office XP. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte appwiz.cpl a pak stiskněte klávesu ENTER.
 2. Klepněte na možnost Změnit nebo odebrat programy.
 3. V seznamu aktuálně nainstalovaných programů klepněte v seznamu nainstalovaných produktů na položku Microsoft Office XP, Microsoft Project 2002 nebo Visio 2002.
 4. Klepněte na odkaz Klepnutím sem zobrazíte informace o podpoře.
 5. Klepněte na položku Opravit.

  Poznámka: Pokud jste produkt sady Office XP nainstalovali z disku CD-ROM, zobrazí se pravděpodobně během procesu nástroje Rozpoznat a opravit výzva k vložení tohoto disku CD-ROM. Pokud jste produkt sady Office nainstalovali ze síťové sdílené položky a tato položka není během procesu nástroje Rozpoznat a opravit k dispozici, zobrazí se pravděpodobně výzva k zadání umístění síťového prostředku, který obsahuje zdrojové instalační soubory sady Microsoft Office.
 6. Pokud se zobrazí výzva k restartování počítače, klepněte na tlačítko Ano.

K řešení tohoto problému použijte některou z následujících metod.

Poznámka: Doporučujeme použít metodu popsanou v části Instalace opravených aktualizací zabezpečení.

Tento problém můžete vyřešit instalací opravené verze ohrožených aktualizací zabezpečení, které jsou přidruženy k balíčku MS04-028 vydanému 12. října 2004, pomocí webu Office Update nebo stažením a instalací příslušných aktualizací z centra pro stahování Microsoft Download Center:

Tento problém můžete vyřešit instalací důležité aktualizace 885884.

Další informace o důležité aktualizaci 885884 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
885884 Popis důležité aktualizace sady Office XP v systému Windows XP s aktualizací Service Pack 2

K instalaci důležité aktualizace 885884 lze použít také službu SUS (Software Update Services). Služba SUS zákazníkům umožňuje nainstalovat službu, pomocí které lze stáhnout všechny důležité aktualizace, aktualizace zabezpečení a aktualizace Service Pack, které jsou vystaveny na následujícím webu Microsoft Windows Update: Jakmile správci tyto aktualizace schválí, umožní služba SUS automaticky přístup k aktualizacím všem předem konfigurovaným serverům se spuštěným systémem Microsoft Windows Server 2003 a Microsoft Windows 2000 a také počítačům se spuštěným systémem Microsoft Windows XP Professional a Microsoft Windows 2000 Professional.

Další informace o službách Software Update a Windows Update a nové generaci služeb Software Update získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Odborníci v oblasti IT mohou použít některý z nástrojů MS04-028 Update Scanning Tools k vyhledání požadovaných aktualizací zabezpečení MS04-028 v počítačích a použít všechny chybějící aktualizace z místní sdílené síťové položky. Nástroj lze spustit ze spouštěcího nebo přihlašovacího skriptu, nebo jej může spustit uživatel s oprávněním správce. K dispozici jsou dvě verze tohoto nástroje:
 • Jedna verze je určena pro použití v prostředích serveru SMS (Systems Management Server) (SMS) nebo libovolného jiného řešení pro správu podniku, které se nepoužívá ke správě aktualizací.

  Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  886988 Získání a používání nástroje MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool v prostředích nepoužívajících Systems Management Server
 • Jedna verze je určena pro použití v prostředích, kde se server SMS používá ke správě aktualizací.

  Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  885920 Získání a používání nástroje MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool v prostředích používajících Systems Management Server 2003 a Systems Management Server 2.0

Tento problém můžete vyřešit opravou instalace sady Office XP. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte appwiz.cpl a pak stiskněte klávesu ENTER.
 2. Klepněte na možnost Změnit nebo odebrat programy.
 3. V seznamu aktuálně nainstalovaných programů klepněte na položku Office XP, Microsoft Project 2002 nebo Visio 2002.
 4. Klepněte na odkaz Klepnutím sem zobrazíte informace o podpoře.
 5. Klepněte na položku Opravit.

  Poznámka: Pokud jste produkt sady Office XP nainstalovali z disku CD-ROM, zobrazí se pravděpodobně během procesu nástroje Rozpoznat a opravit výzva k vložení tohoto disku CD-ROM. Pokud jste produkt sady Office nainstalovali ze síťové sdílené položky a tato položka není během procesu nástroje Rozpoznat a opravit k dispozici, zobrazí se pravděpodobně výzva k zadání umístění síťového prostředku, který obsahuje zdrojové instalační soubory sady Microsoft Office.
 6. Zobrazí-li se výzva k restartování počítače, klepněte na tlačítko Ano.
Jste-li správcem a nechcete znovu nainstalovat opravenou verzi jednotlivých aktualizací MS04-028, můžete použít příkaz REINSTALL=<Název_funkce>. Následující metodu použijte, pokud jste správce a instalujete aktualizace pomocí příkazu Msiexec.exe.

Poznámka: Nepoužívejte tuto metodu tehdy, provádíte-li aktualizaci bitové kopie instalace pro správce nebo aktualizaci umístění instalace pro správce.

Dále jsou uvedeny příklady příkazů, které lze použít k opravě specifických produktů sady Microsoft Office pomocí příkazu Msiexec.exe /I {Identifikátor GUID produktu} REINSTALL=<Název_funkce>:

Pro sadu Microsoft Office 2003 (všechny produkty), aplikaci Microsoft Office Project 2003 a aplikaci Microsoft Office Visio 2003 použijte následující příkaz:
Msiexec /i {Identifikátor GUID produktu} REINSTALL=ProductNonBootFiles REINSTALLMODE=omu /qb-
Pro sadu Office XP (všechny produkty), aplikaci Microsoft Project 2002 a aplikaci Visio 2002 použijte následující příkaz:
Msiexec /i {Identifikátor GUID produktu} REINSTALL=ProductFiles REINSTALLMODE=omu /qb-
Poznámky:
 • V položkách Název_funkce a ProductFiles jsou rozlišována malá a velká písmena. Chcete-li nainstalovat všechny funkce, můžete použít hodnotu REINSTALL=ALL nebo můžete nainstalovat pouze funkci, která byla aktualizována.
 • Identifikátor GUID produktu v těchto příkazech je identifikátor GUID produktu sady Office 2003 nebo Office XP. Například {90110409-6000-11D3-8CFE-0150048383C9} je identifikátor GUID pro anglickou verzi sady Microsoft Office 2003 Professional Enterprise Edition. V následujícím článku najdete informace o schématu číslování jednotlivých produktů sady Office 2003 a Office XP.

  Další informace získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  832672 Popis schématu číslování pro kódy produktů GUID v sadě Office 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  302663 Popis schématu číslování pro kódy produktů GUID aplikací sady Office XP (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Pomocí příkazového řádku můžete nainstalovat všechny aktualizace do dávkového souboru, který lze spustit v cílovém počítači nebo jako součást přihlašovacího skriptu serveru SMS při přihlášení uživatele k počítači.


Další informace
Jestliže nepoužíváte systém Windows XP s aktualizací SP2, nejste tímto problémem ohroženi. Pokud používáte systém Windows XP s aktualizací SP2, určete pomocí jedné z metod popsaných v této části, zda jste tímto problémem ohroženi:

Pomocí nástroje MBSA určete, zda jsou opravené aktualizace (832332, 831932 a 831931) nainstalovány v klientských počítačích (pouze při prohledávání místních počítačů). Podrobné informace o způsobu, jakým nástroj MBSA zjišťuje aktualizace sady Office, najdete na následujícím webu společnosti Microsoft:Další informace o programech, které nástroj MBSA nevyhledá, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
306460 Nástroj Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) vrací u některých aktualizací zprávy s poznámkami (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)


Další informace o nástroji MBSA a o tom, jak jej získat, najdete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Ohrožené aktualizace nenainstalují správnou verzi souboru Mso.dll. Z tohoto důvodu můžete zjistit, zda jste tímto problémem ohroženi, ruční kontrolou souboru Mso.dll ve složce %Programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\Office10. Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte cestu %Programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\Office10 a pak klepněte na tlačítko OK.
 2. Pravým tlačítkem myši klepněte na soubor Mso.dll a pak klepněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Na kartě Verze si poznamenejte číslo verze souboru Mso.dll. Jestliže číslo verze není 10.0.6714.0 nebo novější, mohli byste být tímto problémem ohroženi.
Off2002 offxp vis2002 vis2k2 visxp prj2002 prj2k2 prjxp
Vlastnosti

ID článku: 885876 - Poslední kontrola: 04/05/2012 00:42:00 - Revize: 3.1

Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Standard Edition, Microsoft Office XP Professional Edition, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbsecurity kbtshoot KB885876
Váš názor