Vytvoření a použití dávkového souboru k bezobslužné instalaci více aktualizací zabezpečení rozhraní GDI+

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Souhrn
Tento článek popisuje použití dávkového souboru k bezobslužné instalaci více aktualizací zabezpečení rozhraní GDI+ pro aplikace sady Office s minimálním počtem restartování.
ÚVOD
Správci mohou nainstalovat všechny požadované aktualizace zabezpečení rozhraní GDI+ v jednom dávkovém procesu. Protože některé aktualizace zabezpečení rozhraní GDI+ pro aplikaci Microsoft Internet Explorer 6.0 s aktualizací Service Pack 1 (SP1), operační systém Microsoft Windows XP, sadu Microsoft Office XP, aplikaci Microsoft Visio 2002, sadu Microsoft Office 2003 a jiné produkty společnosti Microsoft jsou navrženy a sestaveny tak, že vyžadují odlišné vlastnosti instalace, můžete vytvořit a použít dávkový soubor, kterým efektivně nainstalujete několik aktualizací současně.

Tento článek obsahuje dva ukázkové dávkové soubory, jejichž snadnou úpravou zadáním správných cest k souborům můžete nainstalovat několik aktualizací zabezpečení bez zásahu uživatele a nutnosti restartování. Ukázkové dávkové soubory obsažené v tomto článku slouží pouze jako příklady. Tyto dávkové soubory nelze považovat za příklady pro všechny možné kombinace aktualizací zabezpečení rozhraní GDI+, které může správce instalovat v jednom dávkovém procesu. Každé podnikové prostředí vyžaduje specifický dávkový soubor k aktualizaci produktů společnosti Microsoft, které byly implementovány na různé konfigurace. Konfigurace softwaru zahrnuté v tomto článku pokrývají celou řadu novějších i starších produktů, které mohou být v současnosti nasazeny na podnikových pracovištích.

Poznámka: Dávkový soubor 1 je určen k aktualizaci aplikace Internet Explorer 6.0 s aktualizací SP1 na počítačích s operačním systémem Microsoft Windows 2000.

Důležité informace: Informace v tomto článku jsou určeny pro odborníky z oblasti IT, kteří mají zkušenosti s vytvářením a používáním dávkových souborů. Přestože jsou informace v tomto článku platné a představují pro odborníky z oblasti IT jeden způsob instalace více aktualizací zabezpečení rozhraní GDI+, nejde o doporučený způsob instalace více aktualizací zabezpečení rozhraní GDI+. Doporučujeme, abyste použili nástroj MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool, který v počítačích vyhledá požadované aktualizace zabezpečení MS04-028 a použije všechny chybějící aktualizace ze sdílené složky sítě LAN.

Další informace o nástroji MS04-024 Enterprise Update Scanning Tool naleznete v následujících článcích znalostní báze společnosti Microsoft:
886988 Získání a používání nástroje MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool v prostředích nepoužívajících Systems Management Server
885920 885920 Získání a používání nástroje MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool v prostředích používajících Systems Management Server 2003 a Systems Management Server 2.0
Další informace
Pomocí následujících kroků vytvořte dávkový soubor 1 nebo 2:
 1. Stáhněte aktualizace vyžadované pro produkty společnosti Microsoft, které jsou nainstalovány v počítači.
 2. Extrahujte soubory MSP pro všechny aktualizace, které používají nástroj pro restartování OHotfix.
 3. V oddíle C:\ vytvořte novou složku s názvem GDIPlus.
 4. Do složky GDIPlus vytvořené v kroku 3 zkopírujte všechny požadované soubory včetně několika souborů MSP.

  Poznámka: Požadované soubory pro dávkový soubor 1 jsou uvedeny v části Informace pro ukázkový dávkový soubor 1 – GDIPlusWin2k.bat, požadované soubory pro dávkový soubor 2 jsou uvedeny v části Informace pro ukázkový dávkový soubor 2 – GDIPlusWinXP.bat.
 5. Do složky GDIPlus zkopírujte následující tři soubory, které vyžaduje nástroj pro restartování OHotfix:
  • OHotfix.exe,
  • OHotfix.ini,
  • OHotfixr.dll.
 6. Ruční úpravou souboru OHotfix.ini aktivujte podrobné protokolování a bezobslužnou instalaci. Viz nastavení souboru OHotfix.ini zahrnuté do dávkového souboru dále v tomto článku.

  Poznámka: Soubory protokolu nástroje OHotfix jsou uloženy zde:
  c:\Documents and Settings\%Uživatelské_jméno%\Local Settings\Temp\OHotfix
 7. Zkopírováním a vložením příslušného obsahu skriptu, který je uveden za těmito kroky, vytvořte dávkový soubor 1 nebo 2.
 8. Zjistěte, zda jsou pro všechny instalované produkty společnost Microsoft splněny minimální požadavky.
 9. Spusťte dávkový soubor z příkazového řádku nebo ze softwaru SMS (System Management Software).
 10. Pomocí informací v článcích znalostní báze společnosti Microsoft uvedených v části Odkazy zjistěte, zda byly aktualizace souborů Gdiplus.dll a Mso.dll úspěšně nainstalovány.
Poznámky
 • Další informace o instalaci aktualizace rozhraní GDI+ do počítače s aplikací Microsoft Visio 2002 Service Release 1 naleznete v následujícím článku znalostní báze společnosti Microsoft:
  831932 Popis aktualizace zabezpečení aplikace Visio 2002: 14. září 2004
 • Další informace o instalaci aktualizace rozhraní GDI+ do počítače s původní verzí aplikace Microsoft Project 2002 naleznete v následujícím článku znalostní báze společnosti Microsoft:
  831931 Popis aktualizace zabezpečení aplikace Microsoft Project 2002: 14. září 2004
Oba články 831932 a 831931 obsahují postup s popisem, jak ručně upravit soubor OHotfix.ini k instalaci aktualizace rozhraní GDI+ do těchto verzí těchto produktů.

Informace pro ukázkový dávkový soubor 1, GDIPlusWin2k.bat

Následující ukázkový dávkový soubor GDIPlusWin2k.bat je určen pro počítače se systémem Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows 2000 s aktualizací Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows 2000 s aktualizací Service Pack 3 (SP3) nebo Microsoft Windows 2000 s aktualizací Service Pack 4 (SP4).

Poznámka: Tato ukázka předpokládá, že jsou nainstalovány následující produkty společnosti Microsoft.

Pro úspěšnou instalaci aktualizace zabezpečení rozhraní GDIPlus musí být jako minimální požadavky nainstalovány následující aktualizace Service Pack pro sadu Microsoft Office XP, aplikaci Microsoft Project a aplikaci Microsoft Visio. Sada Microsoft Office 2003 s aktualizací Service Pack 1 (SP1), aplikace Microsoft Office Project 2003 s aktualizací Service Pack 1 (SP1) a aplikace Microsoft Office Visio 2003 s aktualizací Service Pack 1 (SP1) obsahují aktualizace rozhraní GDIPlus.
 • aplikace Microsoft Internet Explorer 6.0 s aktualizací Service Pack 1 (SP1),
 • sada Microsoft Office XP s aktualizací Service Pack 3 (SP3),
 • aplikace Microsoft Visio 2002 s aktualizací Service Pack 2 (SP2),
 • aplikace Microsoft Office Project 2003.
Minimální požadavky pro soubor GDIPlusWin2k.bat jsou následující:
 • systém Windows 2000 s aktualizací SP2, Windows 2000 s aktualizací SP3 nebo Windows 2000 s aktualizací SP4,
 • Instalační služba systému Microsoft Windows 2.0 nebo novější verze,
 • sada Office XP s aktualizací SP3,
 • aplikace Visio 2002 s aktualizací SP2,
 • aplikace Project 2003.
Pro krok 4 uvedený v předchozím postupu jsou vyžadovány následující soubory. Do složky GDIPlus zkopírujte následující soubory:
 • Ie6.0sp1-kb833989-x86-enu.exe,
 • Ohotfix.exe,
 • Ohotfix.ini,
 • Ohotfixr.dll,
 • Sharedff.msp,
 • Visio2002-kb831932-gdi-fullfile.msp,
 • Visio2002-kb831932-mso-fullfile.msp,
 • Project2003-kb831931-fullfile.msp.

Text dávkového souboru 1

Soubor GDIPlusWin2k.bat

Do souboru s názvem GDIPlusWin2k.bat zkopírujte následující skript:
Start /wait c:\GDIPlus\IE6.0sp1-KB833989-x86-ENU.exe /q:a /r:n Start /wait c:\GDIPlus\OHotfix.exe ExitREM /q:a (bezobslužný režim pro správce BEZ zobrazení ukazatele průběhu a dialogových oken) REM /r:n (nerestartovat místní počítač) REM Úplný seznam dostupných přepínačů je uveden v článku 833989 REM Níže uvedené komentáře mají pouze informační charakter. Soubor OHotfix.ini vyžaduje ruční úpravy. REM Tento dávkový soubor je určen pro systémy Windows 2000 s aktualizací SP2, SP3 nebo SP4 a aplikací Internet Explorer 6.0 s aktualizací SP1. REM Další informace o této aktualizaci zabezpečení naleznete v článku 833989.REM Soubory MSP Instalační služby budou spuštěny v abecedním pořadí pomocí nástroje OHotfix.exe. REM Ruční úpravou následujících nastavení souboru OHotfix.ini zapněte bezobslužnou instalaci s podrobným protokolováním. REM V souborech protokolu je vždy zaznamenána činnost nástroje ohotfix.exe ; a Instalační služby systému Windows.REM Nastavení souboru OHotfix.ini pro bezobslužnou instalaci ; Může být zobrazeno konečné dialogové okno indikující úspěšnou instalaci ; aktualizace. Toto dialogové okno bude zobrazeno pouze při nastavení parametru ShowSuccessDialog na ; hodnotu 1 a parametru OHotfixUILevel na hodnotu n. ; 1 = Zobrazit dialogové okno oznamující úspěšnou instalaci. ; 0 = Nezobrazit dialogové okno oznamující úspěšnou instalaci. ; Rem ShowSuccessDialog=0; v = Protokolovat všechny akce a zprávy nástroje ohotfix.exe. ; v = Protokolovat pouze typické akce a zprávy nástroje ohotfix.exe. ; REM OHotfixLogLevel=v; v = Protokolovat všechny informace Instalační služby systému Windows včetně podrobných informací (/L*v+). ; n = Protokolovat vlastnosti terminálu Windows a stavové zprávy Instalační služby systému Windows, ;   nezávažná varování, spouštění akcí a chybové zprávy (/Lpiwae+). ; REM MsiLogLevel=v; Úroveň uživatelského rozhraní lze nastavit pro nástroj ohotfix.exe i Instalační službu ; systému Windows. ; n = Zobrazovat zprávy nástroje ohotfix.exe. ; q = Nezobrazovat zprávy nástroje ohotfix.exe. ; REM OHotfixUILevel=q; n = Zobrazit základní uživatelské rozhraní Instalační služby systému Windows. ; q = Nezobrazovat žádné uživatelské rozhraní Instalační služby systému Windows. ; REM MsiUILevel=q

Informace pro ukázkový dávkový soubor GDIPlusWinXP.bat

Následující ukázkový dávkový soubor GDIPlusWinXP.bat je určen pro počítače se systémem Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 1 (SP1).

Poznámka: Tato ukázka předpokládá, že jsou nainstalovány následující produkty společnosti Microsoft.

Pro úspěšnou instalaci aktualizace zabezpečení rozhraní GDIPlus musí být jako minimální požadavky nainstalovány zde uvedené aktualizace Service Pack pro sadu Office XP, aplikaci Project a aplikaci Visio. Sada Microsoft Office 2003 s aktualizací SP1, aplikace Microsoft Office Project 2003 s aktualizací SP1 a aplikace Microsoft Office Visio 2003 s aktualizací SP1 obsahují aktualizace rozhraní GDIPlus.
 • sada Microsoft Office 2003 Professional,
 • aplikace Microsoft Project Standard 2002 s aktualizací Service Pack 1 (SP1),
 • aplikace Microsoft Visio Professional 2002 s aktualizací Service Pack 2 (SP2).
Pro krok 4 uvedený v předchozím postupu jsou vyžadovány následující soubory. Do složky GDIPlus zkopírujte následující soubory:
 • Windowsxp-kb833987-x86-enu.exe,
 • Ohotfix.exe,
 • Ohotfix.ini file,
 • Ohotfixr.dll,
 • Gdiplus-fullfile-glb.msp,
 • Project2002-kb831931-fullfile.msp,
 • Visio2002-kb831932-gdi-fullfile.msp,
 • Visio2002-kb831932-mso-fullfile.msp.

Text dávkového souboru 2

Soubor GDIPlusWinXP.bat

Do souboru s názvem GDIPlusWinXP.bat zkopírujte následující skript:
Start /wait c:\GDIPlus\WindowXP-KB833987-x86-ENU.exe /quiet /norestart Start /wait c:\GDIPlus\OHotfix.exe ExitREM Níže uvedené komentáře mají pouze obecný informační charakter. REM Tento dávkový soubor je určen pro systémy Windows XP s aktualizací SP1 REM Další informace o této aktualizaci zabezpečení pro systémy Windows XP naleznete v článku 833987.REM Soubory MSP Instalační služby budou spuštěny v abecedním pořadí pomocí nástroje OHotfix.exe. REM Nastavení souboru OHotfix.ini pro bezobslužnou instalaci ; Může být zobrazeno konečné dialogové okno indikující úspěšnou instalaci ; aktualizace. Toto dialogové okno bude zobrazeno pouze při nastavení parametru ShowSuccessDialog na ; hodnotu 1 a parametru OHotfixUILevel na hodnotu n. ; 1 = Zobrazit dialogové okno oznamující úspěšnou instalaci. ; 0 = Nezobrazit dialogové okno oznamující úspěšnou instalaci. ; REM ShowSuccessDialog=0REM Soubor OHotfix.ini je nakonfigurován pro bezobslužnou instalaci s podrobným protokolováním. REM V souborech protokolu je vždy zaznamenána činnost nástroje ohotfix.exe ; a Instalační služby systému Windows. ; v = Protokolovat všechny akce a zprávy nástroje ohotfix.exe. ; v = Protokolovat pouze typické akce a zprávy nástroje ohotfix.exe. ; REM OHotfixLogLevel=v; v = Protokolovat všechny informace Instalační služby systému Windows včetně podrobných informací (/L*v+). ; n = Protokolovat vlastnosti terminálu Windows a stavové zprávy Instalační služby systému Windows, ;   nezávažná varování, spouštění akcí a chybové zprávy (/Lpiwae+). ; REM MsiLogLevel=v; Úroveň uživatelského rozhraní lze nastavit pro nástroj ohotfix.exe i Instalační službu ; systému Windows. ; n = Zobrazovat zprávy nástroje ohotfix.exe. ; q = Nezobrazovat zprávy nástroje ohotfix.exe. ; REM OHotfixUILevel=q; n = Zobrazit základní uživatelské rozhraní Instalační služby systému Windows. ; q = Nezobrazovat žádné uživatelské rozhraní Instalační služby systému Windows. ; REM MsiUILevel=q
Odkazy
Další informace o minimálních požadavcích, verzích aktualizovaných souborů a přepínačích příkazového řádku pro jednotlivé produkty společnosti Microsoft naleznete v následujícím článku znalostní báze společnosti Microsoft. Mezi aktualizované soubory patří soubory Gdiplus.dll (verze 5.x), Gdiplus.dll (verze 6.x), Mso.dll, Sxs.dll a Wsxs.dll.

Pro systém Microsoft Windows 2000 Professional, Microsoft Windows NT 4.0 Professional a aplikaci Internet Explorer 6.0 s aktualizací SP1:
833989 Přetečení vyrovnávací paměti při zpracování obrázku JPEG (GDI+) umožňuje spuštění kódu v aplikaci Internet Explorer s aktualizací SP1 S833989

Pro aplikaci Microsoft Project 2002:
831931 Popis aktualizace zabezpečení aplikace Project 2002: 14. září 2004

Pro aplikaci Microsoft Office Project 2003:
838344 Popis aktualizace zabezpečení aplikace Project 2003: 14. září 2004

Pro systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows, Microsoft Windows 2000 Server a Microsoft Windows XP Professional:
833987 MS04-028: Přetečení vyrovnávací paměti při zpracování obrázku JPEG (GDI+) umožňuje spuštění kódu

Pro sadu Microsoft Office XP:
832332 Popis aktualizace zabezpečení sady Office XP: 14. září 2004

Pro sadu Microsoft Office 2003:
838905 Popis aktualizace zabezpečení sady Office 2003: 14. září 2004

Pro aplikaci Microsoft Visio 2002:
831932 Popis aktualizace zabezpečení aplikace Visio 2002: 14. září 2004

Pro aplikaci Microsoft Office Visio 2003:
838345 Popis aktualizace zabezpečení aplikace Visio 2003: 14. září 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
zabezpečení oprava hotfix kumulativní opravy
Свойства

ИД на статията: 885885 – Последен преглед: 12/02/2004 19:25:29 – Редакция: 2.4

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Office 2003, All Editions, Microsoft Office XP, All Editions, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project Standard 2002, Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Office Visio Standard 2003, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2002 Standard Edition

 • kbcodesnippet kbcode kbhowto KB885885
Обратна връзка