Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Při pokusu o instalaci aktualizace v systému Windows XP Service Pack 2 přestane počítač reagovat

Příznaky
Pokud jste nainstalovali aktualizaci Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) a pokusili se instalovat aktualizaci, přestane systém Windows XP reagovat.
Příčina
K těmto potížím může dojít, jsou-li splněny následující podmínky:
 • Používáte určité ovladače filtrů. Uvedené potíže jsou například popsány pro ovladač Ibmfilter.sys. Ovladač je instalován softwarem IBM Rescue a Recovery with Rapid Restore. K potížím může dojít také s jinými ovladači filtrů.
 • Pokoušíte se nainstalovat některou z aktualizací popsanou v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  307154 Při varování na nízký či kritický stav baterie se nepřehraje určený zvuk (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  842520 Po uložení souboru v systému Windows XP může dojít k chybě Neúspěšný odložený zápis (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  842933 Při úpravě nebo zobrazení objektů zásad skupiny v systému Windows Server 2003, Windows XP Professional nebo Windows 2000 se zobrazí chybová zpráva Následující položka v sekci [strings] je příliš dlouhá a byla zkrácena
  870997 Klienti se systémem Windows XP a Windows 2000, kteří sdílejí jednu organizační jednotku, přestanou odpovídat nebo dojde k jejich samovolnému restartování (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  883507 Uživatelé systému NetWare se nemohou z klienta se systémem Windows XP přihlásit na server systému NetWare (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  883523 Jednotka CD-RW není v systému Windows XP Service Pack 2 nebo Windows XP Tablet PC Edition 2005 rozpoznána jako jednotka pro přepisovatelná média
  884020 Programy, které se připojují k adresám IP v rámci rozsahu adres zpětné smyčky, nemusí v systému Windows XP Service Pack 2 pracovat očekávaným způsobem
  884575 V přenosných počítačích se systémem Windows XP může dojít k nečekaně rychlému vybití baterie (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  884851 Je-li v systému Windows XP otevřené dialogové okno Zabezpečení systému Windows, nespustí se spořič obrazovky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  884868 Po odpojení paměťového zařízení USB 2.0 Flash se generuje chyba Stop 0x7E (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  885523 Po instalaci aktualizace Service Pack 2 systému Windows XP se zobrazí chybová zpráva „Stop: c0000135“ a „součást winsrv nelze najít“
  885626 Po restartování počítače s cílem dokončit instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 2 nebo systému Windows XP Tablet PC Edition 2005 přestane počítač reagovat
  824838 Velké pakety všesměrového vysílání UDP nelze v systému Windows XP nebo Windows Server 2003 přijímat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  883517 Po klepnutí na ikonu Bezpečně odebrat hardware v systému Windows XP se nezobrazí zpráva Nyní lze hardware bezpečně odebrat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  885267 Platnost připojení vyprší v případě, že se klientské počítače se systémem Windows Server 2003 nebo Windows XP pokusí připojit k serveru v bezdrátové síti, která využívá technologii IPsec NAT-T (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  883529 getKB: Odebrání čipové karty bezprostředně po odhlášení od počítače se systémem Windows XP může způsobit, že počítač přestane reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  843541 Po použití čipové karty k přihlášení k systému Windows XP přestane počítač reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  872789 Odhlášení nebo restartování počítače po přepnutí uživatelů může způsobit, že systém Windows XP přestane reagovat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  885270 Program, který volá funkci DhcpRequestParams, nebude pravděpodobně fungovat správně v počítači s aktualizací Windows XP Service Pack 2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  885443 Po instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 2 nebo po instalaci aktualizace zabezpečení 890859 v systému Windows 2000 se zobrazí chyba Stop 0x00000082 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  885464 Jednotka SBP-2 v systému Windows XP přestane reagovat v případě, že se pokusíte zapsat data
  885865 Po přihlášení k síti, ve které je spuštěná služba serveru DHCP, se ostatní počítače v síti nemohou připojit k počítači klienta DHCP s aktualizací Windows XP Service Pack 2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  884539 getKB - kbQFE - QFE Databáze chyb:QFE Číslo chyby [Chyba 26211] (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Řešení
Při řešení těchto problémů postupujte takto:
 1. Restartujte počítač.
 2. Klepněte na příkaz Ovládací panely a otevřete panel Přidat nebo odebrat programy. To lze provést tak, že klepnete na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadáte text appwiz.cpl a klepnete na tlačítko OK.
 3. Klepnutím zaškrtněte políčko Zobrazit aktualizace.
 4. Posunutím seznamu vyhledejte aktualizaci, kterou jste se pokusili instalovat ve chvíli, kdy systém Windows přestal reagovat.
 5. Klepněte na tlačítko Odebrat vedle této aktualizace a odeberte aktualizaci podle zobrazených kroků.
 6. Stáhněte a potom nainstalujte aktualizaci 885894, která je popsána v tomto článku.
 7. Restartujte počítač a potom nainstalujte aktualizaci, kterou se předtím nepodařilo nainstalovat.
Ve službě Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

StáhnoutStáhnout balíček 885894

Datum vydání: 8. října 2004

Další informace, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Anglická verze této aktualizace má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo v ovládacím panelu Datum a čas.
  Datum    Čas  Verze       Velikost  Název souboru  --------------------------------------------------------------  24.9.2004 02:13 5.1.2600.2523   244736 Acspecfc.dll    24.9.2004 02:14         1192266 Sysmain.sdb
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o potíže v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Další informace
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
Vlastnosti

ID článku: 885894 - Poslední kontrola: 08/24/2007 19:50:00 - Revize: 5.2

Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2)

 • kbbug kbfix kbqfe atdownload kbwinxppresp3fix kbwinxpsp3fix kbhotfixserver KB885894
Váš názor
head")[0].appendChild(m);