Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Při synchronizaci mobilního zařízení se serverem Microsoft Exchange Server 2003 se zobrazí chybová zpráva HTTP_500

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Při synchronizaci mobilního zařízení se serverem Microsoft Exchange Server 2003 se zobrazí následující chybová zpráva:
Error code: HTTP_500

Synchronization failed due to an error on the server. (Synchronizace se nezdařila z důvodu chyby na serveru.) Try again. (Opakujte akci.)
Příčina
Funkce Exchange ActiveSync obvykle poštovní schránky vyhledává pomocí levé strany primární adresy protokolu SMTP. Potíže popsané v části Příznaky nastanou, pokud jsou splněny následující podmínky:
 • uživatel má několik adres SMTP,
 • primární adresa SMTP neodpovídá výchozím zásadám pro příjemce.
Řešení
Problém vyřešíte instalací aktualizace Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2). Není-li použití aktualizace Exchange Server 2003 SP2 z nějakých důvodů možné, vynuťte přidáním klíče do registru, aby funkce Exchange ActiveSync vyhledala poštovní schránku pomocí sekundárních adres SMTP. Použijte následující postup.

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Poznámka: Tato změna vyžaduje restartovat Službu správy IIS.
 1. V nabídce Start klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující klíč registru:
  HKEY_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services\MasSync\Parameters\
 3. Klepněte pravým tlačítkem na položku Parametry, přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Řetězcová hodnota.
 4. Je vybrána Nová hodnota #1. Zadejte SMTPProxy a stiskněte klávesu ENTER. Hodnota se přejmenuje. Klepněte pravým tlačítkem na položku SMTPProxy a klepněte na příkaz Změnit.
 5. Do řádku Údaj hodnoty zadejte doménu SMTP výchozích zásad pro příjemce. Zadejte například contosoltd.com.
 6. Klepnutím na tlačítko OK ukončete Editor registru.
 7. Restartujte Správu služby IIS. Postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz services.msc a pak klepněte na tlačítko OK.
  2. V seznamu služeb klepněte pravým tlačítkem na položku Správa služby IIS a poté klepněte na příkaz Restartovat.
Po aplikaci nového nastavení registru funkce Exchange ActiveSync při hledání poštovní schránky prohledá všechny adresy SMTP. Uživatel ve společnosti Contoso, Ltd. má například následující konfiguraci protokolu SMTP:
SMTP:admin@contoso.com <------------Primární adresa SMTP
smtp:admin@contosoltd.com
Po přidání hodnoty SMTPProxy a jejím nastavení na contosoltd.com funkce Exchange ActiveSync správně vyhledá poštovní schránku admin@contosoltd.com.

Důležité:
 • Zkontrolujte, že na poštovním serveru back-end je spuštěna verze serveru Exchange Server vyšší než verze Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 1 (sestavení 6.5.7226).
 • Chcete-li, aby toto řešení fungovalo, musíte na serverech Exchange zakázat položku registru
  DisableSMTPMailboxAddressing
  (pokud existuje). Chcete-li tuto položku registru zakázat, nastavte následující položku registru na hodnotu 0:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB\OWA\DisableSMTPMailboxAddressing
EAS synch failure 500
Vlastnosti

ID článku: 886346 - Poslední kontrola: 11/29/2007 19:34:00 - Revize: 6.3

Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft ActiveSync 4.1

 • kbprb KB886346
Váš názor