Získání a používání nástroje MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool v prostředích nepoužívajících Systems Management Server

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Souhrn
Společnost Microsoft znovu vydala nástroj MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool (2006.05.09-v2-EnterpriseScan-x86-EN.exe). Odborníci v oblasti informačních technologií mohou pomocí nástroje 2006.05.09-v2-EnterpriseScan-x86-EN.exe vyhledávat v počítačích požadované aktualizace zabezpečení MS04-028 a případné chybějící aktualizace použít ze sdílené položky v místní síti LAN. Nástroj lze spustit ze spouštěcího nebo přihlašovacího skriptu nebo jej může spustit uživatel s oprávněním správce. Nástroj je určen pro použití v prostředích, kde se pro správu aktualizací nepoužívá Microsoft Systems Management Server (SMS) ani žádné jiné řešení podnikové správy. Uživatelé serveru SMS naleznou informace v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
885920 Získání a používání nástroje MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool v prostředích používajících Systems Management Server 2003 a Systems Management Server 2.0
Poznámky

Nástroj MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool byl testován v operačních systémech uvedených v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt. Seznam všech ovlivněných produktů a součástí naleznete v bulletinu zabezpečení MS04-028.

Opravená verze nástroje MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool obsahuje funkci vyhledání a instalace pro aplikaci Microsoft Visual FoxPro 8.0 a aktualizace rozhraní Microsoft .NET Framework 1.0 s aktualizací Service Pack 2 (SP2) a rozhraní Microsoft .NET Framework 1.1.

Předchozí vydání nástroje MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool obsahovalo pouze aktualizace zabezpečení produktů rozhraní Microsoft .NET Framework uvedených v části Software obsahující tuto chybu v bulletinu zabezpečení MS04-028. Aktualizovaná verze tohoto nástroje je určena pouze pro kontrolu aktualizací rozhraní Microsoft .NET Framework 1.0 SP2 a Microsoft .NET Framework 1.1 uvedených pro oba produkty v části Software obsahující tuto chybu v bulletinu zabezpečení MS04-028 při kontrole produktů rozhraní Microsoft .NET Framework, které je nutné aktualizovat. Zákazníci, kteří používají předchozí verzi tohoto nástroje a potřebují vyhledat nebo nainstalovat aktualizaci zabezpečení (nebo obojí), mohou nadále používat původní vydání tohoto nástroje a novou verzi použít k vyhledání aplikace Microsoft Visual FoxPro 8.0. Společnost Microsoft doporučuje, aby zákazníci, kteří používají tento nástroj poprvé, používali pouze jeho novou verzi, protože ta podporuje aktualizace rozhraní Microsoft .NET Framework 1.0 SP2 a Microsoft .NET Framework 1.1.


Další informace o důležité aktualizaci zabezpečení MS04-028 naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Nástroj MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool vyhledá a nainstaluje aktualizace zabezpečení MS04-028 pro následující produkty:
 • Microsoft Windows XP, Windows XP Service Pack 1 (SP1)
  Jazyky: angličtina (Spojené státy), francouzština (Francie), němčina (Německo), japonština, čínština (Tchaj-wan), čínština (Čína), italština (Itálie), španělština (Španělsko), korejština
 • Systém Microsoft Windows Server 2003
  Jazyky: angličtina (Spojené státy), francouzština (Francie), němčina (Německo), japonština, čínština (Tchaj-wan), čínština (Čína), italština (Itálie), španělština (Španělsko), korejština
 • Microsoft Office XP Service Pack 3 (SP3)
  Jazyky: Všechny podporované jazyky
 • Microsoft Outlook 2002 SP3, Microsoft Word 2002 SP3, Microsoft Excel 2002 SP3, Microsoft PowerPoint 2002 SP3, Microsoft FrontPage 2002 SP3, Microsoft Publisher 2002 SP3, Microsoft Access 2002 SP3
  Jazyky: Všechny podporované jazyky
 • Microsoft Office 2003
  Jazyky: Všechny podporované jazyky
 • Office Outlook 2003, Office Word 2003, Office Excel 2003, Office PowerPoint 2003, Office FrontPage 2003, Office Publisher 2003, Office Access 2003, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office OneNote 2003
  Jazyky: Všechny podporované jazyky
 • Microsoft Project 2002 Service Pack 1 (SP1)
  Jazyky: Všechny podporované jazyky
 • Microsoft Project 2003
  Jazyky: Všechny podporované jazyky
 • Microsoft Visio 2002 Service Pack 2 (SP2)
  Jazyky: Všechny podporované jazyky
 • Microsoft Visio 2003
  Jazyky: Všechny podporované jazyky
 • Microsoft Visual Basic .NET Standard 2002, Microsoft Visual C# .NET Standard 2002, Microsoft Visual C++ .NET Standard 2002
  Jazyky: Všechny podporované jazyky
 • Microsoft Visual Studio .NET 2002
  Jazyky: Všechny podporované jazyky
 • Microsoft Visual Studio .NET 2003
  Jazyky: Všechny podporované jazyky
 • Visual Basic .NET Standard 2003, Visual C# .NET Standard 2003, Visual C++ .NET Standard 2003, Visual J# .NET Standard 2003
  Jazyky: Všechny podporované jazyky
 • Microsoft .NET Framework verze 1.0 SDK Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft .NET Framework 1.0 s aktualizací Service Pack 2 (SP2)
  Jazyky: angličtina (Spojené státy), francouzština (Francie), němčina (Německo), japonština, čínština (Tchaj-wan), čínština (Čína), italština (Itálie), španělština (Španělsko), korejština
 • Microsoft .NET Framework 1.1
  Jazyky: Všechny podporované jazyky
 • Microsoft Picture It! 2002
  Jazyky: angličtina (Spojené státy), francouzština (Francie), němčina (Německo), japonština, italština (Itálie), španělština (Španělsko)
 • Microsoft Greetings 2002
  Jazyky: angličtina (Spojené státy), francouzština (Francie), němčina (Německo), japonština, italština (Itálie), španělština (Španělsko)
 • Microsoft Picture It! verze 7 a Microsoft Digital Image Pro verze 7
  Jazyky: angličtina (Spojené státy), francouzština (Francie), němčina (Německo), japonština, italština (Itálie), španělština (Španělsko), korejština
 • Microsoft Picture It! verze 9, Microsoft Digital Image Pro verze 9, Microsoft Digital Image Suite verze 9
  Jazyky: angličtina (Spojené státy), francouzština (Francie), němčina (Německo), japonština, italština (Itálie), španělština (Španělsko), korejština
 • Microsoft Producer pro aplikaci Microsoft Office PowerPoint
  Jazyky: angličtina (Spojené státy), francouzština (Francie), němčina (Německo), japonština, čínština (Tchaj-wan), čínština (Čína), italština (Itálie), španělština (Španělsko), korejština
 • Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1)
  Jazyky: angličtina (Spojené státy), francouzština (Francie), němčina (Německo), japonština, čínština (Tchaj-wan), čínština (Čína), italština (Itálie), španělština (Španělsko), korejština
 • Windows Journal Viewer 1.5
  Jazyky: čínština (Tchaj-wan), němčina (Německo), angličtina (Spojené státy), francouzština (Francie), japonština, korejština, čínština (Čína)
 • Microsoft Visual FoxPro 8.0
  Jazyky: Všechny podporované jazyky
Nástroj MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool nevyhledá ani nenainstaluje aktualizace zabezpečení MS04-028 pro následující produkty:
 • Redistribuovatelná sada SDK pro platformy,
 • Microsoft Visual FoxPro 8.0 Runtime Library.
Nástroj MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool nevyhledá ani nenainstaluje aktualizace zabezpečení MS04-028 v následujících operačních systémech:
 • Windows 95, Windows 98 SE a Windows Millennium Edition,
 • Windows NT 4.0 Workstation,
 • 64bitové edice systému Windows XP,
 • 64bitové edice systému Windows Server 2003,
 • Windows XP Embedded.
ÚVOD
Tento článek obsahuje podrobné pokyny pro získání nástroje pro vyhledávání a instalaci aktualizací MS04-028 a pro jeho použití pomocí spouštěcího skriptu, přihlašovacího skriptu nebo ručního spuštění. Smyslem tohoto nástroje je poskytnout řešení pro vyhledávání a instalaci aktualizací vydaných společně s bulletinem MS04-028 v prostředích, kde se pro správu aktualizací nepoužívá Microsoft Systems Management Server (SMS) ani žádné jiné řešení podnikové správy. Uvedené kroky slouží pouze jako příklad. Může být nutné je upravit podle požadavků a omezení daného prostředí.

Nástroj MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool verze 2 podporuje vyhledání aktualizací zabezpečení rozhraní Microsoft .NET Framework 1.0 SP2, rozhraní Microsoft .NET Framework 1.1 a aplikace Microsoft Visual FoxPro 8.0.

Na webu Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:

Nástroj MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool verze 2: Nástroj MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool verze 1:
Poznámka: Předchozí vydání nástroje MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool obsahovalo pouze aktualizace Service Pack pro produkty rozhraní Microsoft .NET Framework uvedené v části Software obsahující tuto chybu v bulletinu zabezpečení MS04-028. Aktualizovaná verze tohoto nástroje je určena pouze pro kontrolu aktualizací platformy Microsoft .NET Framework 1.0 s aktualizací SP2 a Microsoft .NET Framework 1.1 uvedených pro oba produkty v části Software obsahující tuto chybu v bulletinu zabezpečení MS04-028 při kontrole produktů platformy Microsoft .NET Framework, které je nutné aktualizovat. Zákazníci, kteří používají předchozí verzi tohoto nástroje a potřebují vyhledat nebo nainstalovat aktualizaci zabezpečení (nebo obojí), mohou nadále používat původní vydání tohoto nástroje a novou verzi použít k vyhledání aplikace Microsoft Visual FoxPro 8.0. Společnost Microsoft doporučuje, aby zákazníci, kteří používají tento nástroj poprvé, používali pouze jeho novou verzi, protože ta podporuje aktualizace rozhraní Microsoft .NET Framework 1.0 SP2 a Microsoft .NET Framework 1.1.

Možnosti nástroje MS04-28 Enterprise Update Scanning Tool

Nástroj MS04-28 Enterprise Update Scanning Tool nabízí následující možnosti.
 • Pouze vyhledávání: Tato možnost slouží k vyhledání chybějících aktualizací MS04-028 a k zapsání výsledků do souborů protokolu.
 • Vyhledávání a instalace: Tato možnost slouží k vyhledání chybějících aktualizací MS04-028 a zároveň k jejich instalaci. V případě této možnosti se také zapíší výsledky do souborů protokolu.

Způsoby vyhledávání a instalace

Nástroj MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool lze pro vyhledávání a instalaci chybějících aktualizací MS04-028 implementovat jednou z následujících metod:
 • metodou založenou na spouštěcím skriptu počítače,
 • metodou založenou na přihlašovacím skriptu uživatele,
 • ručním spuštěním pomocí místní složky nebo vzdálené sdílené položky.

Metoda založená na spouštěcím skriptu počítače

Tato metoda umožňuje spuštění vyhledávacího nástroje při spuštění počítače. Lze ji použít pouze v prostředí domény Active Directory. Metodu založenou na spouštěcím skriptu počítače nelze použít v počítačích se systémem Windows NT 4.0 Server.
Pouze vyhledávání:
Chcete-li vyhledat chybějící aktualizace pro bulletin MS04-028 pomocí metody založené na spouštěcím skriptu počítače, postupujte takto:
 1. Proveďte kroky uvedené v části Počáteční nastavení a konfigurace.
 2. Nastavte spouštěcí skript. Postupujte takto:
  1. V modulu snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory v konzole MMC (Microsoft Management Console) klepněte pravým tlačítkem myši na název domény a potom na příkaz Vlastnosti.
  2. Klepněte na kartu Zásady skupiny.
  3. Klepněte na položku Výchozí zásady domény a potom na tlačítko Upravit.
  4. Rozbalte položku Konfigurace počítače a položku Nastavení systému Windows a potom klepněte na položku Skripty.
  5. Poklepejte na položku Spuštění a potom klepněte na položku Přidat. Zobrazí se dialogové okno Přidat skript.
  6. Do pole Název skriptu zadejte název wscript.exe.
  7. Do pole Parametry skriptu zadejte hodnotu //B \\název_serveru\UpdateStore\UpdateInstall.vbs.
  8. Klepněte na tlačítko OK a potom na tlačítko Použít.
 3. Chcete-li provést vyhledávání v klientském počítači, který je členem domény, restartujte daný klientský počítač.
 4. Výsledky jsou uvedeny v protokolech ve složce \\název_serveru\UpdateStore\Results. Další informace najdete v části Analýza výstupu nástroje.
Vyhledávání a instalace:
Chcete-li vyhledat a nainstalovat chybějící aktualizace pro bulletin MS04-028 pomocí metody založené na spouštěcím skriptu, postupujte takto:
 1. Proveďte kroky uvedené v části Počáteční nastavení a konfigurace.
 2. Pokračujte nastavením serveru. Informace pro tento postup najdete v části Konfigurace serveru pro instalaci.
 3. Nastavte spouštěcí skript. Postupujte takto:
  1. V modulu snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory v konzole MMC klepněte pravým tlačítkem myši na název domény a klepněte na příkaz Vlastnosti.
  2. Klepněte na kartu Zásady skupiny.
  3. Klepněte na položku Výchozí zásady domény a potom na tlačítko Upravit.
  4. Rozbalte položku Nastavení systému Windows pro konfiguraci počítače a potom klepněte na položku Skripty.
  5. Poklepejte na položku Spuštění a potom klepněte na položku Přidat. Zobrazí se dialogové okno Přidat skript.
  6. Do pole Název skriptu zadejte název wscript.exe.
  7. Do pole Parametry skriptu zadejte hodnotu //B \\název_serveru\UpdateStore\UpdateInstall.vbs /Install.
  8. Klepněte na tlačítko OK a potom na tlačítko Použít.
 4. Chcete-li provést vyhledávání a instalaci v klientském počítači, který je členem domény, restartujte daný klientský počítač.
 5. Výsledky jsou uvedeny v protokolech ve složce \\název_serveru\UpdateStore\Results. Další informace najdete v části Analýza výstupu nástroje.

Metoda založená na přihlašovacím skriptu

Důležité: Metodu založenou na přihlašovacím skriptu nepoužívejte v počítačích založených na terminálovém serveru. Více instancí nástroje spuštěných zároveň může způsobit neočekávané výsledky.
Pouze vyhledávání
Chcete-li vyhledat chybějící aktualizace pro bulletin MS04-028 metodou založenou na přihlašovacím skriptu, postupujte takto:

Poznámka: Aby bylo spuštění skriptu úspěšné, musí mít přihlašující se uživatel oprávnění správce.
 1. Proveďte kroky uvedené v části Počáteční nastavení a konfigurace.
 2. Nastavte přihlašovací skript. Postupujte takto:
  1. V modulu snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory v konzole MMC klepněte pravým tlačítkem myši na název domény a klepněte na příkaz Vlastnosti.
  2. Klepněte na kartu Zásady skupiny.
  3. Klepněte na položku Výchozí zásady domény a potom na tlačítko Upravit.
  4. Rozbalte položku Nastavení systému Windows pro konfiguraci uživatele a potom klepněte na položku Skripty.
  5. Poklepejte na položku Přihlášení a potom klepněte na položku Přidat. Zobrazí se dialogové okno Přidat skript.
  6. Do pole Název skriptu zadejte název wscript.exe.
  7. Do pole Parametry skriptu zadejte hodnotu //B \\název_serveru\UpdateStore\UpdateInstall.vbs.
  8. Klepněte na tlačítko OK a potom na tlačítko Použít.
 3. Chcete-li provést vyhledávání v klientském počítači, odhlaste se z něj a potom se znovu přihlaste pomocí účtu správce, aby bylo možné skript spustit.
 4. Výsledky jsou uvedeny v protokolech ve složce \\název_serveru\UpdateStore\Results. Další informace najdete v části Analýza výstupu nástroje.
Vyhledávání a instalace:
Chcete-li vyhledat a nainstalovat chybějící aktualizace pro bulletin MS04-028 pomocí metody založené na přihlašovacím skriptu uživatele, postupujte takto:
 1. Proveďte kroky uvedené v části Počáteční nastavení a konfigurace.
 2. Pokračujte nastavením serveru. Informace pro tento postup najdete v části Konfigurace serveru pro instalaci.
 3. Nastavte přihlašovací skript. Postupujte takto:
  1. V modulu snap-in Uživatelé a počítače služby Active Directory v konzole MMC klepněte pravým tlačítkem myši na název domény a klepněte na příkaz Vlastnosti.
  2. Klepněte na kartu Zásady skupiny.
  3. Klepněte na položku Výchozí zásady domény a potom na tlačítko Upravit.
  4. Rozbalte položku Nastavení systému Windows pro konfiguraci uživatele a potom klepněte na položku Skripty.
  5. Poklepejte na položku Přihlášení a potom klepněte na položku Přidat. Zobrazí se dialogové okno Přidat skript.
  6. Do pole Název skriptu zadejte název wscript.exe.
  7. Do pole Parametry skriptu zadejte hodnotu //B \\název_serveru\UpdateStore\UpdateInstall.vbs /Install.
  8. Klepněte na tlačítko OK a potom na tlačítko Použít.
 4. Chcete-li provést vyhledávání a instalaci v klientském počítači, odhlaste se z něj a potom se znovu přihlaste pomocí účtu správce, aby bylo možné skript spustit.
 5. Výsledky jsou uvedeny v protokolech ve složce \\název_serveru\UpdateStore\Results. Další informace najdete v části Analýza výstupu nástroje.

Metoda založená na ručním spuštění

Chcete-li používat nástroj MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool, musí být spuštěn pomocí uživatelského účtu, který je členem místní skupiny Administrators.
Z místní složky
Pouze vyhledávání
 1. Stáhněte nástroj MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool. Ve službě Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
  StáhnoutStáhnout balíček s nástrojem MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool verze 2.
 2. Spusťte nástroj 2006.05.09-v2-EnterpriseScan-x86-EN.exe a nainstalujte jej do místní složky.
 3. Chcete-li provést vyhledávání v místním počítači, spusťte z příkazového řádku následující příkaz:
  WScript.exe //B cesta\UpdateInstall.vbs
 4. Výsledky jsou uvedeny v protokolech ve složce %windir%\system32\Vpcache\Updatescan. Další informace najdete v části Analýza výstupu nástroje.
Vyhledávání a instalace
 1. Stáhněte nástroj MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool. Ve službě Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
  StáhnoutStáhnout balíček s nástrojem MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool verze 2.
 2. Spusťte nástroj 2006.05.09-v2-EnterpriseScan-x86-EN.exe a nainstalujte jej do místní složky.
 3. V místní složce, do které jste extrahovali nástroj MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool, vytvořte složku s názvem UpdateStore. Ve složce UpdateStore vytvořte složku s názvem Updates.
 4. Ve složce Updates vytvořte strukturu složek pro uložení aktualizací. Strukturu složek vytvořte podle popisu v části Konfigurace serveru pro instalaci. Pro instalaci aktualizací v místním počítači nemusíte vytvářet sdílenou položku.
 5. Chcete-li provést vyhledávání a instalaci v místním počítači, spusťte z příkazového řádku následující příkaz:
  wscript //b cesta\updateinstall.vbs /store cesta\updates /install
Ze vzdálené sdílené položky
Pouze vyhledávání
 1. Proveďte kroky uvedené v části Počáteční nastavení a konfigurace.
 2. Chcete-li provést vyhledávání v místním počítači, spusťte z příkazového řádku následující příkaz:
  WScript.exe //B \\název_serveru\UpdateStore\UpdateInstall.vbs
 3. Výsledky jsou uvedeny v protokolech ve složce \\název_serveru\UpdateStore\Results. Další informace najdete v části Analýza výstupu nástroje.
Vyhledávání a instalace
 1. Proveďte kroky uvedené v části Počáteční nastavení a konfigurace.
 2. Pokračujte nastavením serveru. Další informace najdete v části Konfigurace serveru pro instalaci.
 3. Chcete-li provést vyhledávání a instalaci v místním počítači, spusťte z příkazového řádku následující příkaz:
  WScript.exe //B \\název_serveru\UpdateStore\UpdateInstall.vbs /Install
 4. Výsledky jsou uvedeny v protokolech ve složce \\název_serveru\UpdateStore\Results. Další informace najdete v části Analýza výstupu nástroje.

Počáteční nastavení a konfigurace

 1. Stáhněte nástroj MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool. Ve službě Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:
  StáhnoutStáhnout balíček s nástrojem MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool verze 2.
 2. Nakonfigurujte server a sdílenou položku. Postupujte takto:
  1. Nastavte sdílenou položku na členském serveru a pojmenujte ji UpdateStore.
  2. Spusťte nástroj 2006.05.09-v2-EnterpriseScan-x86-EN.exe a nainstalujte jej do složky UpdateStore.
  3. Proveďte konfiguraci oprávnění sdílené položky a systému souborů NTFS následujícím způsobem:
   • Oprávnění sdílené položky:
    • Přidejte uživatelský účet domény pro uživatele, který spravuje tuto sdílenou položku, a vyberte možnost Úplné řízení.
    • Odeberte skupinu Everyone.
    • Používáte-li metodu založenou na spouštěcím skriptu počítače, přidejte skupinu Domain Computers s oprávněním pro změny a čtení. Používáte-li způsob nasazení využívající přihlašovací skript, přidejte skupinu Authenticated Users s oprávněním k provádění změn a čtení.
   • Oprávnění systému souborů NTFS:
    • Přidejte uživatelský účet domény pro uživatele, který spravuje tuto sdílenou položku, a vyberte možnost Úplné řízení.
    • Odeberte skupinu Everyone, pokud je uvedena v seznamu.

     Poznámka: Pokud se při odebírání skupiny Everyone zobrazí chybová zpráva, klepněte na kartě Zabezpečení na tlačítko Upřesnit a potom zrušte zaškrtnutí políčka Povolit přenesení dědičných oprávnění z nadřazeného objektu na tento objekt.
    • Používáte-li metodu založenou na spouštěcím skriptu počítače, udělte skupině Domain Computers oprávnění ke čtení a spouštění, zobrazování obsahu složky a čtení.
    • Používáte-li metodu založenou na přihlašovacím skriptu, udělte skupině Authenticated Users oprávnění ke čtení a spouštění, zobrazování obsahu složky a čtení.
  4. Ve složce UpdateStore vytvořte složku s názvem Results. Sem budou během procesu vyhledávání zapisovány soubory konečných hlášení.
  5. Ve složce Results proveďte konfiguraci oprávnění systému NTFS. Použijte některý z následujících postupů:

   Poznámka: Neměňte v tomto kroku oprávnění sdílené položky.
   • Přidejte uživatelský účet domény pro uživatele, který spravuje tuto sdílenou položku, a vyberte možnost Úplné řízení.
   • Používáte-li metodu založenou na spouštěcím skriptu počítače, udělte skupině Domain Computers oprávnění ke změnám, čtení a spouštění, zobrazování obsahu složky, čtení a zapisování.
   • Používáte-li metodu založenou na přihlašovacím skriptu, udělte skupině Authenticated Users oprávnění ke změnám, čtení a spouštění, zobrazování obsahu složky, čtení a zápisu.
  6. Nakonfigurujte soubor UpdateInstall.ini podle popisu v tomto článku.

Konfigurace serveru pro instalaci

 1. Vytvořte struktury složek vyžadované instalačním programem. Ve sdílené složce (UpdateStore), vytvořené podle popisu v části Počáteční nastavení a konfigurace, vytvořte následující struktury složek:
  - UpdateStore \ Result - Updates - .Net Framework 1.0 \ 1029 - .Net Framework 1.1 \ 0 + Internet Explorer 6 - Office - 831931 \ 0 + 831932 + 832332 + 838344 + 838345 + 838905 - PictureIt! nebo Digital Image v6 - 1033 + PictureIt! nebo Digital Image v7 + PictureIt! nebo Digital Image v9 + Producer 2003 + Visual Studio .NET 2002 + Visual Studio .NET 2003 + Windows Server 2003 - Windows XP \ 1029


  Společnost Microsoft poskytuje s tímto nástrojem dávkový soubor pro automatické vytvoření příslušné struktury složek. Chcete-li použít dávkový soubor MakeFolders.cmd, vytvořte prázdnou složku Updates a spusťte dávkový soubor pomocí následující syntaxe:
  MakeFolders.cmd cestaID_národního_prostředí
  Poznámka: Parametr cesta určuje cestu ke složce Updates a parametr ID_národního_prostředí určuje ID národního prostředí (LCID) pro jazyk, který chcete nainstalovat. Například:
  MakeFolders.cmd c:\UpdateStore\Updates 1029
  Dávkový soubor lze spustit ve stejné složce Updates opakovaně a vytvořit tak libovolný požadovaný počet složek národního prostředí. Můžete rovněž použít syntaxi relativní cesty (.), která označuje aktuální pracovní adresář. Chcete-li například v aktuálním adresáři vytvořit strukturu složek pro aktualizace v češtině, zadejte tento příkaz:
  Makefolders.cmd . 1029
  Všimněte si, že dávkový soubor používá k nastavení oprávnění u vytvářených složek příkaz cacls.exe. Oprávnění u všech souborů a složek v cestě budou nastavena na hodnoty Administrators/Úplné řízení a Everyone/Číst.

  Poznámka: Po spuštění příkazu Makefolders.cmd je také třeba přejmenovat všechny názvy složek aplikací Picture It a Digital Image takto:
  • PictureIt! nebo Digital Image v6 na Picture It! nebo Digital Image v6
  • PictureIt! nebo Digital Image v7 na Picture It! nebo Digital Image v7
  • PictureIt! nebo Digital Image v9 na Picture It! nebo Digital Image v9
 2. Struktura složek pro soubory aktualizací se vytváří na základě následujících pravidel. Vytvoříte-li strukturu složek pomocí dávkového souboru, bude tento proces automatizován:
  • Podsložky ve složce Updates jsou určeny pro jednotlivé produkty. Názvy produktů musí odpovídat názvům uvedeným v souboru UpdateList.XLS ve sloupci Product. Soubor UpdateList.XLS je umístěn ve sdílené položce UpdateStore. Seznam produktů je určen pro referenci. Soubor žádným způsobem neovlivňuje proces vyhledávání nebo instalace. Soubor UpdateList.XLS nezahrnuje aktualizace pro systém Office nebo pro aplikace Visio a Project.

   Pokud vytváříte složku s názvem začínajícím znakem „.“ (tečka), je třeba složku vytvořit pomocí příkazového řádku. Například je třeba zadat příkaz md .Net Framework 1.0. Zobrazí-li se při vytváření složky chybová zpráva, je možné, že jsou vypnuta rozšíření příkazů. Chcete-li rozšíření příkazů zapnout, spusťte z příkazového řádku příkaz cmd e:on. Po vytvoření složky můžete rozšíření příkazů vypnout zadáním příkazu cmd e:off na příkazovém řádku.
  • Pro aktualizace systému Office: Vytvořte podsložky pojmenované podle čísla znalostní báze Microsoft Knowledge Base. Pro aktualizace aplikace Project 2002 například použijte číslo 831931. Po vytvoření složek znalostní báze Microsoft Knowledge Base vytvořte v každé této složce podsložku a pojmenujte ji 0 (nula). Do této složky je třeba umístit stažený soubor aktualizace pro příslušný produkt systému Office.
  • Pro rozhraní .NET Framework 1.1 a aplikace Visual Studio .NET 2002 a Visual Studio .NET 2003: Pro každý produkt vytvořte složku. Ve složce každého produktu vytvořte podsložku pojmenovanou 0 (nula).
  • Pro jiné produkty než systém Office, rozhraní .NET Framework 1.1 a aplikace Visual Studio .NET 2002 a 2003: Podsložky pojmenujte podle čísla LCID instalované aktualizace. Například pro aktualizace v češtině je třeba použít číslo 1029. Další informace o identifikátorech národního prostředí naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:.
  • Seznam identifikátorů národního prostředí
   Zde je seznam jazyků a odpovídajících identifikátorů národního prostředí podporovaných různými aktualizacemi, které lze instalovat pomocí tohoto nástroje:
   • 1033 Angličtina – Spojené státy
   • 1036 Francouzština – Francie
   • 1031 Němčina – Německo
   • 1041 Japonština
   • 1040 Italština – Itálie
   • 1034 Španělština – Španělsko
   • 1042 Korejština
   • 1028 Čínština – Tchaj-wan
   • 4100 Čínština – Čína
 3. Stáhněte aktualizace.

  V případě aktualizací pro systém Office a aplikace Visio a Project stáhněte všechny příslušné aktualizace tvořené úplnými soubory z odkazů uvedených v bulletinu zabezpečení MS04-028. Umístěte aktualizace tvořené úplnými soubory do příslušných složek. V případě aplikace Project 2002 byste například aktualizaci tvořenou úplnými soubory umístili do složky UpdateStore\Updates\Office\831031\0.

  V případě aktualizací pro jiné produkty než produkty systému Office najdete úplný seznam souborů ke stažení, které jsou dostupné pro tento bulletin, v souboru UpdateList.xls. Soubor je umístěn ve sdílené položce UpdateStore. Umístěte stažený spustitelný soubor (EXE) do složky pojmenované podle identifikátoru národního prostředí ve složce produktu. Například v případě české aktualizace pro systém Windows XP umístěte spustitelný soubor do složky UpdateStore\Updates\Windows XP\1029.

Konfigurace souboru UpdateInstall.ini

Chování nástroje MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool je řízeno souborem UpdateInstall.ini. V tomto souboru můžete určit šest parametrů. Všechny parametry jsou umístěny pod hlavičkou sekce [CommandLine]. Můžete určit následující parametry:
 • Share= \\název_serveru\název_sdílené_položky\cesta
  Tento parametr určuje umístění, do kterého nástroj zapisuje soubory protokolu. Další informace najdete v části Analýza výstupu nástroje. Zadejte úplnou cestu cílové složky.
 • Store= \\název_serveru\název_sdílené_položky
  Tento parametr určuje umístění souborů aktualizací produktů. Pokud nástroj používáte k instalaci aktualizací, jedná se o doporučené umístění pro vytvoření struktury složek pro instalaci.

  Poznámka: Nástroj bude ve sdílené položce hledat složku Updates. Složku Updates do cesty nezahrnujte.
 • Norestart= {True|False}
  Pokud je tento parametr nastaven na hodnotu True (pravda), nástroj po instalaci aktualizací nerestartuje počítač, a to ani v případě, že jedna nebo více instalovaných aktualizací vyžaduje pro dokončení instalace restartování. V případě nastavení na hodnotu False (Nepravda) a v případě, že nástroj instaluje jednu nebo více aktualizací produktů, které vyžadují pro dokončení instalace restartování, nástroj počítač restartuje, aby se instalace aktualizací dokončila. Je možné, i když nepravděpodobné, že se aktualizace nenainstaluje správně, a přesto nástroj vyvolá restartování počítače. Dojde-li k tomu, počítač se může neustále restartovat. Tyto potíže lze snadno odstranit nastavením parametru NoRestart na hodnotu True. Umožní to počítač normálně restartovat a potíže vyřešit.

  Poznámka: Je-li pomocí nástroje instalována aplikace Microsoft Producer, restartování počítače nelze potlačit. Chcete-li zabránit nežádoucím restartům počítačů s nainstalovanou aplikací Producer, nekopírujte aktualizaci pro aplikaci Producer do sdílené položky UpdateStore. Místo toho počítače, ve kterých je nainstalována aplikace Producer, aktualizujte ručně.
 • Debug=
  Pokud od pracovníků odborné pomoci společnosti Microsoft nedostanete jiné pokyny, ponechejte tento parametr prázdný.
 • Authorized=
  Jedná se o seznam aktualizací systému Office, které nástroj ohlásí jako chybějící, pokud v počítači nejsou přítomny. Zůstane-li tento parametr nezadán, vytvoří nástroj zprávu pro všechny aktualizace systému Office.
 • ScanInterval=
  Tento parametr určuje počet dnů, po které bude nástroj čekat, než znovu prohledá počítač, u kterého zjistil, že nepotřebuje žádné aktualizace. Parametr ScanInterval je užitečný pro nasazení nástroje pomocí metody založené na přihlašovacím skriptu nebo spouštěcím skriptu počítače. Namísto spuštění při každém přihlášení (nebo spuštění) nástroj nejprve ověří, zda při posledním spuštění zjistil, že nejsou potřeba žádné aktualizace. Pokud nebyly potřeba žádné aktualizace, nástroj další vyhledávání provede pouze v případě, že uplynul počet dnů stanovený parametrem ScanInterval. Tímto způsobem může nástroj po nasazení poskytovat aktualizace pro produkty nainstalované v počítači. Nevytváří však nadbytečné výstupní protokoly. Nástroj ukládá datum, kdy byl naposledy spuštěn a určil, že v počítači nejsou třeba žádné aktualizace, do následující hodnoty registru:
  HKEY_LOCAL_computer\Software\Microsoft\Updates\UpdateScan\LastRun
  Nástroj zjišťuje hodnotu parametru ScanIntervalpouze v případě, že dříve určil, že v počítači jsou nainstalovány všechny relevantní aktualizace. Chybí-li jedna nebo více aktualizací, nástroj při příštím spuštění vyhledá a nainstaluje odpovídající aktualizace bez ohledu na nastavení parametru ScanInterval.

  Chcete-li vyhledávání provádět při každém spuštění nástroje, nastavte tento parametr na hodnotu 0 (nula).

  Chcete-li, aby nástroj nainstaloval všechny relevantní aktualizace a znovu se již nespouštěl, nastavte tento parametr jako libovolně velké číslo, například 9 999.

  Chcete-li prohledání jednoho počítače provést znovu dříve než po uplynutí počtu dní určených parametrem ScanInterval, odstraňte před novým prohledáním počítače hodnotu registru
  HKEY_LOCAL_computer\Software\Microsoft\Updates\UpdateScan\LastRun
  . Chcete-li znovu prohledat všechny počítače v daném prostředí, nastavte tento parametr na hodnotu 0 (nula).

Analýza výstupu nástroje

Nástroj MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool generuje do dvou umístění výstup, který lze použít k analýze výsledků prohledávání a zjišťování. Tyto zprávy lze rovněž konsolidovat pro účely analýzy na úrovni podniku.

Nástroj vždy generuje výstup v místním počítači, ve složce %windir%\system32\VPCache\UpdateScan. Výstupními soubory jsou Result.txt, UpdateScan.log, Results.xml a Result.csv. Tyto soubory jsou při každém spuštění nástroje přepsány.

Nástroj zapíše výstupní soubory rovněž do sdílené položky určené parametrem Share v souboru UpdateInstall.ini. Názvy výstupních souborů jsou určeny jako název_počítače_datum.txt a název_počítače_datum.csv, kde název_počítače je název počítače v systému NetBIOS a datum je určeno ve formátu rrrrmmddhhmmss.

Soubory CSV jsou ve formátu Unicode. Chcete-li tyto soubory zobrazit v aplikaci Excel, postupujte takto:
 1. Spusťte aplikaci Excel.
 2. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Otevřít.
 3. V poli Soubory typu klepněte na položku *.csv.
 4. Klepněte na soubor, který chcete otevřít, a potom klepněte na tlačítko Otevřít.
 5. Průvodce importem vás provede otevřením souboru.

Result.txt

Tento soubor je umístěn ve složce VPCache\UpdateScan v počítači, ve kterém bylo prohledání provedeno. Soubor Result.txt je soubor ve formátu srozumitelném pro uživatele, v němž je zaznamenán průběh činnosti nástroje a uveden seznam aktualizací softwaru, u kterých nástroj zjistil, že v počítači chybí, a seznam aktualizací, které nástroj v počítači použil nebo se o jejich použití pokusil. Tento soubor je užitečný pro ruční kontrolu spuštění nástroje.

Poznámka: Nástroj se spustí pouze v aktuálně podporovaných operačních systémech společnosti Microsoft. Pokud nástroj spustíte v nepodporovaném operačním systému, zobrazí se následující zpráva:
No checks apply to this system (V tomto systému nelze provést kontrolu.).
Pokud se zobrazí tato zpráva, platí jedna z následujících podmínek:
 • Nástroj je spuštěn v nepodporovaném operačním systému.
 • V počítači nejsou mimo produktů systému Office nainstalovány žádné produkty, které by byly ohroženy chybou zabezpečení MS04-028.
Je třeba ručně ověřit, zda je nástroj spuštěn v podporovaném operačním systému. To znamená, že je třeba ověřit, zda se jedná o podporovanou kombinaci operačního systému a aktualizace Service Pack. Pokud nástroj určí, že v systému nejsou třeba žádné aktualizace, bude v souboru Result.txt uveden následující text:
no missing updates detected (nezjištěny žádné chybějící aktualizace)
Tento text určuje, že operační systém a všechny relevantní aplikace jsou správně aktualizovány.

Soubor Result.txt obsahuje informace o všech produktech zjištěných a aktualizovaných tímto nástrojem.

UpdateScan.log

Tento soubor je umístěn ve složce VPCache\UpdateScan v počítači, v němž bylo prohledání provedeno. Soubor UpdateScan.log je primárně určen jako soubor protokolu pro ladění činnosti nástroje. Pro většinu uživatelů nemá použití tohoto souboru ke shromažďování užitečných informací o činnosti nástroje žádný praktický význam.

Results.xml

Tento soubor je umístěn ve složce VPCache\UpdateScan v počítači, v němž bylo prohledání provedeno. Soubor Results.xml lze použít ke shromáždění dat o aktualizacích pro jiné produkty než produkty systému Office v celém podniku. Konkrétně pole Status (Stav) označuje, zda je daná aktualizace použitelná (Applicable), nebo je již nainstalovaná (Installed).

Soubor XML nebude obsahovat žádná data týkající se aktualizací systému Office. Další informace o aktualizacích systému Office najdete v souboru OfficeUpdate.MOF ve složce NSHC.

OfficeUpdate.MOF

Tento soubor je umístěn ve složce VPCache\UpdateScan\NSHC. Soubor OfficeUpdate.MOF obsahuje seznam výsledků nástroje Office Detection Tool. Tento soubor doplňuje obsah souboru Results.xml.

Result.csv

Tento soubor je umístěn ve složce VPCache\UpdateScan v počítači, v němž bylo prohledání provedeno. Soubor Result.csv je čárkami oddělený textový soubor, který můžete použít ke shromažďování dat v rámci podniku. Obsahuje řádek záhlaví označující pořadí polí v souboru a jeden řádek pro každý ovlivněný produkt, který byl zjištěn během prohledávání.

Následující tabulka obsahuje popis polí v souboru:
PolePopis
computerNameNázev počítače v systému NetBIOS
ScanDate Datum prohledávání ve formátu WMI. Podrobnosti o formátu data WMI najdete na následujícím webu služby MSDN (Microsoft Developer Network):
Operating System Operační systém včetně aktualizace Service Pack.
Product Název postiženého produktu, který nástroj zjistil v počítači. V počítači může být nalezeno více postižených produktů.
Title Název článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base, který se týká zjištěného produktu.
KB Název článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base, který se týká zjištěného produktu.
Status Stav aktualizace nalezeného produktu. Pole stavu bude obsahovat jednu z následujících hodnot:

Applicable (Použitelné),
Installed (Instalováno).
LocaleID Národní prostředí postiženého produktu.
Binary (Spustitelný soubor) Název spustitelného souboru aktualizace.
BinPath (Cesta)Cesta, z níž lze spustitelný soubor stáhnout na webu společnosti Microsoft.
Soubor Result.csv obsahuje informace o všech produktech zjištěných a aktualizovaných nástrojem.

Pole pro stav (Status) označuje, zda je požadovaná aktualizace přítomna. Stav Applicable (Použitelné) určuje, že nástroj nalezl produkt s chybou zabezpečení MS04-028, který nebyl aktualizován. Stav Installed (Instalováno) označuje, že aktualizace je již v počítači nainstalována.

Pokud jsou v počítači vyžadovány aktualizace, nástroj u každého ohroženého produktu zobrazí stav Applicable (Použitelné). Pak spustí odpovídající instalaci aktualizace. Chcete-li ověřit, že aktualizace byly úspěšně nainstalovány, spusťte nástroj znovu a zkontrolujte, zda je u všech produktů stav Installed.

Poznámka: Společnost Microsoft může v budoucnosti do souboru CSV přidat pole. Pořadí nebo formát existujících polí popsaných v tomto dokumentu však nebudou změněny.

název_počítače_datum.txt

Tento soubor je uložen do sdílené souborové položky Results určené v souboru UpdateInstall.ini. Soubor název_počítače_datum.txt je kopií souboru Result.txt, který je uložen v místním počítači.

název_počítače_datum.csv

Tento soubor je uložen do sdílené souborové položky Results určené v souboru UpdateInstall.ini. Soubor název_počítače_datum.csv je kopií souboru Result.csv, který je uložen v místním počítači.

Konsolidace dat z více počítačů

Zákazníci spravující podnikové sítě budou pro účely vytváření zpráv nebo kontroly kompatibility pravděpodobně chtít konsolidovat výstupní data z více počítačů do snadno čitelné sestavy, databáze nebo jiného formátu. Z důvodu různorodých požadavků zákazníků neposkytuje společnost Microsoft v tomto nástroji centralizované řešení pro vytváření zpráv. Ke zjednodušení centralizovaného vytváření sestav jsou však určeny soubory CSV uložené do centralizovaného sdíleného souborového prostředku.

Odinstalace nástroje

Chcete-li nástroj odinstalovat z klientských počítačů, odstraňte složku %windir%\system32\VPCache\UpdateScan.

Omezení

 • Nástroj MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool je třeba spustit v kontextu Administrator nebo System.
 • Tento nástroj byl testován v operačním systému Windows 2000 a v novějších operačních systémech pouze s podporovanými aktualizacemi Service Pack. Pokud je nástroj spuštěn v nepodporované konfiguraci operačního systému, například v systému Windows 2000 s aktualizací Service Pack 2 (SP2), zobrazí se následující zpráva:
  No checks apply to this system (V tomto systému nelze provést kontrolu.).
 • Tento nástroj provádí pouze místní vyhledávání.
 • Pokud jste k instalaci produktů systému Office použili umístění instalace pro správu, měli byste nadále používat tento způsob instalace. Pomocí toho nástroje však můžete získat zprávu o prohledávání.
 • Tento nástroj neprovádí zjišťování u aplikací jiných výrobců, které mohou používat verzi součásti GDI+ s touto chybou zabezpečení. Další informace najdete v bulletinu zabezpečení MS04-028.
 • Licenční smlouva s koncovým uživatelem (EULA) nepovoluje jakékoli úpravy či přizpůsobení tohoto nástroje.
 • Společnost Microsoft podporuje nástroj MS04-028 Enterprise Update Scanning Tool pouze prostřednictvím spuštění skriptu Updateinstall.vbs. Žádný další vstupní bod do nástroje není podporován.
 • Aby bylo možné nástroj spustit v počítačích se systémem Windows NT 4.0 Server, musí být v počítači nainstalovány následující součásti. Nejsou-li tyto součásti nainstalovány, nebude nástroj pracovat správně a nebudou generovány žádné výstupní zprávy.
 • Za určitých okolností můžete být během zjišťování vyzváni k zadání zdrojového umístění souborů systému Office. Dojde-li k této situaci, ověřte, zda je v počítači nainstalována Instalační služba systému Windows verze 2.0. Pro aktualizace systému Office podle bulletinu zabezpečení MS04-028 je třeba Instalační služba systému Windows verze 2.0.
 • Nástroj byl testován pouze v podporovaných operačních systémech s podporovanými verzemi postižených produktů. V případě nepodporovaných produktů může nástroj ve zprávách podávat nepřesné informace nebo nemusí podávat žádné informace. Další informace o podporovaných verzích produktů najdete na následujících webech společnosti Microsoft:
  Zásady časově omezené podpory produktů Microsoft Windows
  http://www.microsoft.com/windows/lifecycle/default.mspx

  Data časově omezené podpory produktů společnosti Microsoft
  http://support.microsoft.com/gp/lifeselect?ln=cs
 • Nástroj vyžaduje, aby v každém počítači, ve kterém je spouštěn, byl nainstalován analyzátor MSXML 3.0 (Microsoft XML Parser). Analyzátor MSXML 3.0 je instalován společně s aplikací Internet Explorer 6 a aktualizací Internet Explorer 6 SP1. Analyzátor MSXML 3.0 je také součástí systému Windows Server 2003. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  269238 Seznam verzí analyzátoru MSXML (XML Parser)
 • Nástroj vyžaduje aplikaci Internet Explorer 6 nebo aplikaci Internet Explorer 6 s aktualizací SP1. Další informace najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  328548 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro aplikaci Internet Explorer 6

Nejčastější dotazy

Otázka č. 1: Proč se ve zprávě Result.txt objevuje údaj No checks apply to this system (V tomto systému nelze provést žádné kontroly), ačkoli indikuje, že jsou požadovány aktualizace systému Office?

Odpověď č. 1: Nástroj Enterprise Update Scanning Tool se skládá ze dvou částí: Jedna část prohledává operační systém a aplikace nepatřící do systému Office a druhá část prohledává aplikace systému Office. Tato zpráva znamená, že nástroj pro prohledávání produktů mimo systém Office nenašel žádné aktualizace, které by bylo třeba v počítači použít.

Tato zpráva nutně neznamená, že nejsou požadovány žádné aktualizace. V počítači může být nainstalován operační systém, který není danou chybou zabezpečení ohrožen, mohou v něm však být nainstalovány ohrožené produkty systému Office. V tomto případě bude v souboru Result.txt na základě prohledávání systému Office uvedeno, že jsou požadovány aktualizace.

Případně se může zobrazit zpráva, že nástroj je spuštěn na nepodporované platformě. To znamená, že kombinace operačního systému a aktualizace není podporována. Nástroj provádí prohledávání aplikací mimo systém Office pouze na podporované platformě.

Důležité: Pokud se zobrazí tato zpráva, je nutné ověřit, zda používáte podporovanou platformu. V případě, že je v počítači spuštěn operační systém, který není tímto nástrojem podporován, nebudou aktualizovány ohrožené produkty, které jsou v něm případně nainstalovány.

Otázka č. 2: Používám systém Windows XP s aktualizací Service Pack 1 s nainstalovanou aplikací Visual Studio .NET 2003. Proč nástroj v počítači zjistí pouze aktualizaci operačního systému vyplývající z bulletinu MS04-028 a nikoli aktualizaci aplikace Visual Studio .NET?

Odpověď č. 2: Pokud používáte systém Windows XP nebo Windows Server 2003, stačí instalovat aktualizace pouze pro operační systém a produkty systému Office. Pro ostatní produkty společnosti Microsoft není instalace aktualizací třeba. Tyto produkty používají verzi rozhraní GDI+, která je součástí operačního systému. Pokud jste však nainstalovali aplikace jiných výrobců používající součást GDI+, měli byste požádat dodavatele softwaru o další informace.

Otázka č. 3: Nainstalovali jsme interně vyvinuté aplikace používající součást GDI+. Aktualizuje tento nástroj tyto aplikace?

Odpověď č. 3: Ne. Nástroj vyhledává a aktualizuje pouze produkty společnosti Microsoft. Máte-li aplikace jiných výrobců používající součást GDI+, mohou být tyto aplikace ohroženy. Další informace o tom, jak zajistit, aby produkty jiných výrobců než společnosti Microsoft byly správně aktualizovány a zabezpečeny proti této chybě, najdete na následujícím webu MSDN (Microsoft Developer Network):Otázka č. 4: Jak lze ověřit, zda byly v počítači použity všechny aktualizace?

Odpověď č. 4: Po spuštění nástroje a poté, co nástroj provede instalaci aktualizací, spusťte nástroj znovu a zkontrolujte stav instalací aktualizací. Až budou všechny použitelné aktualizace úspěšně nainstalovány v počítači, měl by soubor Result.txt obsahovat zprávu No missing updates detected (Nebyly zjištěny žádné chybějící aktualizace).

Poznámka: Pokud některé aktualizace vyžadují restartování počítače, nástroj tyto aktualizace zjistí jako nainstalované až po restartování.

Případně můžete zkontrolovat soubor CSV. Pokud soubor CSV nezobrazuje žádné aktualizace se stavem Applicable (Použitelné) a jedná se o podporovanou platformu, je počítač plně aktualizován. Soubor CSV, který obsahuje pouze řádek záhlaví, splňuje kritéria souboru CSV, který neobsahuje žádné aktualizace se stavem Applicable (Použitelné).

Otázka č. 5: Nástroj negeneruje žádný výstup. Co je příčinou této situace?

Odpověď č. 5: Ověřte, zda klientský počítač splňuje všechny požadavky uvedené v části Omezení.

Otázka č. 6: Jedna nebo více aktualizací nebyly použity a soubor Result.txt obsahuje chybu 1603. Co to znamená?

Odpověď č. 6: Nejčastější příčinou chyby 1603 je, že instalační program nemůže najít původní instalační zdroj ovlivněné aplikace. Za těchto okolností je požadováno původní instalační médium. Pokud jste některý z těchto produktů nainstalovali ze sdílené souborové položky v síti, ujistěte se, že klientský počítač má přístup k původní sdílené položce a že tato položka obsahuje původní instalační soubory.

Свойства

ИД на статията: 886988 – Последен преглед: 02/27/2007 01:54:00 – Редакция: 11.2

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6a, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6a, Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition Service Pack 6, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbsecvulnerability kbsecurity kbsectools KB886988
Обратна връзка