Balíčky nasazení pro server Systems Management Server jsou k dispozici pro aktualizace zabezpečení MS04-038 pro aplikaci Internet Explorer 6 s aktualizací Service Pack 1

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
K dispozici jsou balíčky nasazení pro server Microsoft Systems Management Server (SMS) obsahující aktualizaci zabezpečení MS04-038 pro aplikaci Microsoft Internet Explorer 6 s aktualizací SP1 pro systém Microsoft Windows NT 4.0 a aktualizaci zabezpečení MS04-038 pro aplikaci Internet Explorer 6 s aktualizací SP1 pro systém Microsoft Windows 2000 a Windows XP. Balíček nasazení pro server SMS také obsahuje skript umožňující balíčku Software Update Services Feature Pack pro server SMS 2.0 nebo funkci Software Update serveru SMS 2003 nasadit příslušné aktualizace zabezpečení v počítačích se systémy Windows NT 4.0, Windows 2000 a Windows XP. Balíček nasazení pro server SMS můžete stáhnout z centra pro stahování Microsoft Download Center. Chcete-li povolit aktualizace zabezpečení MS04-038 pro jiné jazyky než angličtinu, francouzštinu, němčinu či japonštinu, je nutné stáhnout příslušnou jazykovou verzi balíčku nasazení. Chcete-li použít balíček nasazení pro server SMS, zadejte v průvodci Distribute Software Update Wizard následující přepínače příkazového řádku: /q:a /r:n.
Příznaky
Server SMS používá skenovací nástroj Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA). Nástroj MBSA umožňuje vyhledání počítačů, které vyžadují aktualizace zabezpečení popsané v bulletinu o zabezpečení MS04-038 společnosti Microsoft. Nástroj MBSA však nemůže serveru SMS zajistit informace požadované ke stažení a nasazení odpovídajících balíčků aktualizace zabezpečení MS04-038 pro aplikaci Internet Explorer 6 s aktualizací SP1 pro systémy Microsoft Windows NT 4.0, Microsoft Windows 2000 a Microsoft Windows XP.

Poznámka: Balíček aktualizace zabezpečení MS04-038 pro systém Windows NT 4.0 má název IE6.0sp1-KB834707-Windows-NT4sp6a-98-ME-x86-ENU.exe. Aktualizace zabezpečení MS04-038 pro systémy Windows 2000 a Windows XP má název IE6.0sp1-KB834707-Windows-2000-XP-x86-ENU.exe.

Další informace o aktualizacích zabezpečení MS04-038 získáte na následujícím webu společnosti Microsoft: http://www.microsoft.com/cze/security/security_bulletins/MS04-038.mspx
Řešení
K vyřešení tohoto problému vydala společnost Microsoft balíček nasazení pro server SMS, který je k dispozici v centru pro stahování Microsoft Download Center. Balíček nasazení pro server SMS obsahuje následující soubory:

  • IE6.0sp1-KB834707-Windows-2000-XP-x86-ENU.exe
  • IE6.0sp1-KB834707-Windows-NT4sp6a-98-ME-x86-ENU.exe
  • Skript ke zjištění operačního systému v klientských počítačích serveru SMS a instalaci příslušné aktualizace zabezpečení.
Po schválení aktualizace zabezpečení MS04-038 v průvodci DSUW (Distribute Software Update Wizard), stáhne server SMS balíček nasazení pro server SMS místo konkrétních aktualizací zabezpečení uvedených v bulletinu o zabezpečení MS04-038.

Důležité Jestliže schválíte aktualizaci zabezpečení MS04-038 pro jiné jazyky než angličtinu, francouzštinu, němčinu či japonštinu, bude nutné ručně stáhnout balíček nasazení pro server SMS pro příslušný jazyk. Pokud jsou splněny obě následující podmínky, je také nutné ručně stáhnout balíček nasazení pro server SMS pro příslušné jazyky:
  • Používáte anglickou verzi katalogu zabezpečení.
  • Skenujete klientské počítače, ve kterých je nainstalován operační systém v některé z následujících jazykových verzí: francouzština, němčina nebo japonština.

Informace o souborech ke stažení

V centru pro stahování Microsoft Download Center jsou k dispozici ke stažení následující soubory:
StáhnoutStáhnout balíček KB887437 v angličtině (USA).

StáhnoutStáhnout balíček KB887437 v arabštině.

StáhnoutStáhnout balíček KB887437 v portugalštině (Brazílie).

StáhnoutStáhnout balíček KB887437 ve zjednodušené čínštině.

StáhnoutStáhnout balíček KB887437 v češtině.

StáhnoutStáhnout balíček KB887437 v dánštině.

StáhnoutStáhnout balíček KB887437 v němčině.

StáhnoutStáhnout balíček KB887437 v řečtině.

StáhnoutStáhnout balíček KB887437 ve španělštině.

StáhnoutStáhnout balíček KB887437 ve finštině.

StáhnoutStáhnout balíček KB887437 ve francouzštině.

StáhnoutStáhnout balíček KB887437 v hebrejštině.

StáhnoutStáhnout balíček KB887437 v maďarštině.

StáhnoutStáhnout balíček KB887437 v italštině.

StáhnoutStáhnout balíček KB887437 v japonštině.

StáhnoutStáhnout balíček KB887437 v korejštině.

StáhnoutStáhnout balíček KB887437 v holandštině.

StáhnoutStáhnout balíček KB887437 v norštině.

StáhnoutStáhnout balíček KB887437 v polštině.

StáhnoutStáhnout balíček KB887437 v portugalštině (Portugalsko).

StáhnoutStáhnout balíček KB887437 v portugalštině.

StáhnoutStáhnout balíček KB887437 ve švédštině.

StáhnoutStáhnout balíček KB887437 v turečtině.

StáhnoutStáhnout balíček KB887437 v tradiční čínštině.

Datum vydání: 12. října 2004

Další informace, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Požadavky

Balíček nasazení pro server SMS vyžaduje balíček Software Update Services (SUS) Feature Pack pro server SMS 2.0 nebo funkci Software Update serveru SMS 2003.

Informace o použití

Chcete-li použít balíček nasazení pro server SMS, zadejte v průvodci DSUW následující příkaz:
IE6.0sp1-KB834707-SMS-Deploy-KB887437-x86-ENU.exe /q:a /r:n
Balíček nasazení pro server SMS používá doporučené přepínače příkazového řádku při nasazení serveru SMS k bezobslužné instalaci aktualizací zabezpečení bez nutnosti restartování klientských počítačů. U aktualizací zabezpečení pro systémy Windows 2000 a Windows XP jsou použity následující přepínače příkazového řádku: /quiet /norestart. U aktualizace zabezpečení pro systém Windows NT 4.0 jsou použity následující přepínače příkazového řádku:/q:a /r:n. Tyto přepínače příkazového řádku jsou součástí skriptové logiky v balíčku nasazení pro server SMS. Přepínače příkazového řádku nelze změnit.
Další informace

Časté otázky


V čem se liší aktualizace zabezpečení, které jsou součástí balíčku nasazení pro server SMS, od aktualizací zabezpečení popsaných v bulletinu o zabezpečení společnosti Microsoft MS04-038?

Mezi těmito aktualizace není žádný rozdíl.

Získal jsem opravu Hotfix od společnosti Microsoft nebo od svého poskytovatele podpory po zveřejnění bulletinu o zabezpečení MS04-004. Je tato oprava Hotfix součástí balíčku nasazení pro server SMS?

Ne. Balíček nasazení pro server SMS obsahuje stejné aktualizace zabezpečení, jaké jsou popsány v bulletinu o zabezpečení MS04-038. Opravy Hotfix pro aplikaci Internet Explorer, které byly vytvořeny po vydání aktualizace MS04-004 nebo MS04-025, nejsou v aktualizacích zabezpečení MS04-038 obsaženy (s výjimkou oprav Hotfix pro systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 64-Bit Edition 2003 a Microsoft Windows XP s aktualizací Service Pack 2). Z tohoto důvodu je možné po instalaci aktualizací zabezpečení MS04-038 odebrat opravy Hotfix vydané po aktualizaci MS04-004. K dispozici je kumulativní aktualizace obsahující opravy Hotfix pro aplikaci Internet Explorer, které byly vydány po aktualizaci MS04-004. Tato kumulativní aktualizace také obsahuje všechny opravy zabezpečení Hotfix, které jsou obsaženy v aktualizacích zabezpečení MS04-038. Další informace o této kumulativní aktualizaci získáte v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
873377 Pro aplikaci Internet Explorer verze 5.x a 6.0 je k dispozici kumulativní aktualizace. (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Poznámka: Společnost Microsoft nepodporuje nasazení kumulativní aplikace 8733377 pro server SMS. Pro kumulativní aktualizaci 8733377 není k dispozici žádný balíček nasazení pro server SMS. Tuto aktualizaci lze stáhnout pouze v centru pro stahování Microsoft Download Center.

Podporuje balíček nasazení pro server SMS aktualizace zabezpečení MS04-038 také pro jiné verze aplikace Internet Explorer?

Ne. Problém popsaný v tomto článku se týká pouze aktualizací zabezpečení MS04-038 pro aplikaci Internet Explorer 6 SP1 pro systémy Windows NT 4.0, Windows 2000 a Windows XP. Aktualizace zabezpečení MS04-038 pro jiné verze aplikace Internet Explorer lze vyhledat a nasadit pomocí serveru SMS. Pro další aktualizace zabezpečení MS04-038 není potřeba použít samostatný balíček nasazení pro server SMS.

Používám aplikaci Internet Explorer 6 SP1 v homogenním prostředí s jedinou verzí operačního systému. V klientských počítačích serveru SMS je nainstalován například pouze systém Windows 2000. Je nutné použít balíček nasazení pro server SMS? Popřípadě, je možné nasadit aktualizace zabezpečení popsané v bulletinu o zabezpečení MS04-038?

Je možné použít jak balíček nasazení pro server SMS, tak ručně stáhnout a nasadit aktualizaci zabezpečení popsanou v bulletinu o zabezpečení MS04-038 pro konkrétní operační systém.
zabezpečení oprava opravy
Vlastnosti

ID článku: 887437 - Poslední kontrola: 01/16/2015 01:36:35 - Revize: 2.2

Microsoft Systems Management Server 2.0 Standard Edition, Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1

  • kbnosurvey kbarchive kbsecurity atdownload KB887437
Váš názor