Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis aktualizace Visio 2003 Service Pack 2

Podpora Office 2003 byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Office 2003. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu

Souhrn
Společnost Microsoft vydala aktualizaci Service Pack pro aplikaci Microsoft Office Visio 2003. Tento článek obsahuje informace o způsobu získání této aktualizace Service Pack a o tom, jak získat seznam problémů, které jsou aktualizací Service Pack odstraněny. Článek dále obsahuje informace o problémech, k nimž může dojít při instalaci aktualizace Service Pack, a o tom, jak zjistit, zda je aktualizace Service Pack nainstalována.
ÚVOD
Aktualizace Microsoft Office Visio 2003 Service Pack 2 (SP2) obsahuje významná rozšíření zabezpečení a vylepšení v oblasti stability a výkonu. Některé opravy zahrnuté do aktualizace Visio 2003 SP2 byly vydány dříve v samostatných aktualizacích. Aktualizace Visio 2003 SP2 spojuje dříve vydané opravy do jedné aktualizace.
Další informace

Podrobné informace o aktualizaci Service Pack

Seznam ke stažení obsahující problémy, které tato aktualizace Service Pack řeší

K dispozici je sešit aplikace Microsoft Excel, který obsahuje seznam problémů následujících po aktualizaci Visio 2003 Service Pack 1, jež jsou vyřešeny v aktualizaci Visio 2003 SP2.

Poznámka: Sešit je v anglickém jazyce. Nebude přeložen do jiných jazyků.

Ve službě Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

StáhnoutStáhnout balíček Office2003System_SP2Changes.exe

Datum vydání: 27. září 2005

Další informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Seznam problémů, které aktualizace Service Pack řeší

Aktualizace Visio 2003 SP2 řeší problémy, které jsou popsány v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
906427 Potíže v aplikaci Visio 2003 vyřešené v aktualizaci Visio 2003 Service Pack 2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Další vylepšení, která tato aktualizace Service Pack zahrnuje

Aktualizace Visio 2003 SP2 obsahuje změny funkcí ve složce Obrazce.

Další informace o tomto vylepšení najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
906521 Změny funkcí složky Obrazce v aplikaci Visio 2003 po instalaci aktualizace Visio 2003 Service Pack 2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Bulletiny zabezpečení související s touto aktualizací Service Pack

Aktualizace Visio 2003 SP2 řeší problémy, které jsou popsány v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base týkajícím se bulletinu zabezpečení MS04-028:
833987 MS04-028: Přetečení vyrovnávací paměti při zpracování obrázku JPEG (GDI+) umožňuje spuštění kódu

Dříve vydané aktualizace, které tato aktualizace Service Pack zahrnuje

Aktualizace Visio 2003 SP2 zahrnuje následující dříve vydané aktualizace:

840663 Popis aktualizace Visio 2003 Service Pack 1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
838345 Popis aktualizace zabezpečení aplikace Visio 2003: 14. září 2004 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
892293 Popis aktualizací pro francouzskou kontrolu pravopisu a tezaurus v aplikaci Visio 2003: 12. dubna 2005 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Známé problémy

Známé problémy po instalaci aktualizace Service Pack

Po instalaci aktualizace Service Pack pro sadu Microsoft Office se může neočekávaně zobrazit výzva k restartování počítače.

Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
905726 Po instalaci aktualizace Service Pack pro sadu Office nebo aktualizace sady Office se neočekávaně zobrazí výzva k restartování počítače (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Podrobné informace o instalaci

Jak získat a nainstalovat aktualizaci Visio 2003 Service Pack 2

Aktualizace Visio 2003 SP2 včetně pokynů k instalaci a hromadnému nasazení je k dispozici ke stažení ve službě Stažení softwaru. Chcete-li tuto aktualizaci Service Pack ze služby Stažení softwaru stáhnout, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Aktualizace Visio 2003 Service Pack 2 pro sadu Multilingual User Interface Pack

Používáte-li sadu Microsoft Office Visio 2003 Multilingual User Interface Pack, je třeba pro zajištění úplné funkčnosti aplikace Visio 2003 nainstalovat aktualizaci Visio 2003 Service Pack 2 pro sadu Multilingual User Interface Pack. Aktualizaci Visio 2003 Service Pack 2 pro sadu Multilingual User Interface Pack je možné stáhnout z následujícího webu společnosti Microsoft:

Informace o odinstalaci

Tuto staženou aktualizaci nelze odebrat pomocí nástroje Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech. Chcete-li aktualizaci Visio 2003 SP2 odebrat z počítače, je nutné odebrat aplikaci Visio 2003 a potom ji opět nainstalovat z původního disku CD-ROM aplikace Visio 2003.

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
873125 Aktualizace Service Pack pro aplikace sady Office 2003 nelze odebrat (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Jak lze zjistit, zda je aktualizace Service Pack nainstalována

Tato aktualizace Service Pack obsahuje soubory, jejichž verze jsou uvedeny v následující tabulce.
Název souboruVerze
Aec.dll11.0.5509.0
Aecutils.dll11.0.5509.0
Alrtintl.dll11.0.6565.0
Bstorm.dll11.0.5509.0
Dbengr.dll11.0.5509.0
Dw20.exe11.0.6560.0
Dwdcw20.dll11.0.5904.0
Dwgdp.dll11.0.5509.0
Dwtrig20.exe11.0.5904.0
Extract.dll11.0.5415.0
Facility.dll11.0.5415.0
Fm20.dll11.0.6550.0
Fpext.msgBez uvedení verze
Fpsrvutl.dll11.0.6565.0
Fpwec.dll11.0.6551.0
Gdiplus.dll5.1.3102.1360
Gdiplus.dll6.0.3275.0
Ieawsdc.dll11.0.6008.0
Intlband.htmBez uvedení verze
Intldate.dll11.0.6550.0
Logelems.dll11.0.5415.0
Mcps.dll11.0.6551.0
Modeleng.dll11.0.5415.0
Msb1enfr.itsBez uvedení verze
Msb1fren.itsBez uvedení verze
Msgr3en.dll3.1.0.7004
Msgr3fr.dll5.1.3019.1
Msgr3fr.lexBez uvedení verze
Mso.aclBez uvedení verze
Mso.dll11.0.6568.0
Msohelp.exe11.0.6550.0
Msointl.dll11.0.6565.0
Mssp3en.lexBez uvedení verze
Mssp3ena.lexBez uvedení verze
Mssp3fr.dll5.0.6466.0
Mssp3fr.lex5.0.6466.0
Msth3es.dll3.0.0.2
Msth3es.lexBez uvedení verze
Msth3fr.dll7.0.2.12
Msth3fr.lexBez uvedení verze
Mstordb.exe11.0.6551.0
Mstore.exe11.0.6551.0
Mstores.dll11.0.6551.0
Msxml5.dll5.10.2927.0
Oinfo11.ocx11.0.6550.0
Oinfop11.mofBez uvedení verze
Orgchart.dll11.0.5509.0
Orgchart.vsl11.0.5527.0
Owsclt.dll11.0.6551.0
Riched20.dll5.50.99.2010
Setlang.exe11.0.6550.0
Slintl.dll11.0.6565.0
Solutils.dll11.0.5509.0
Stsupld.dll11.0.6551.0
Timesoln.dll11.0.5509.0
Timesoln.vsl11.0.5527.0
Uml.dll11.0.5509.0
Uml.vsl11.0.4301.0
Umlvs.dll11.0.5509.0
Usp10.dll1.471.4063.0
Vbe6.dll6.4.99.72
Visbrgr.dll11.0.5509.0
Visintl.dll11.0.4301.0
Visio.exe11.0.5509.0
Vislib.dll11.0.5509.0
Jestliže již v počítači máte tyto soubory s vyšší verzí, než je uvedena v tabulce, není nutné tuto aktualizaci Service Pack instalovat.

Další informace o zjištění verze aplikace Visio 2003 nainstalované do počítače naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
821549 Postupy: Kontrola verze sady Office 2003

Informace pro správce o souborech MSP

Tato aktualizace Service Pack pro správce je poskytována ve formě souboru Instalační služby systému Microsoft Windows (soubor s příponou MSP), který je zabalen do samorozbalovacího spustitelného souboru. Pro tuto aktualizaci Service Pack je distribuován následující soubor MSP:
Visiosp2ff.msp

Funkce pro správce umožňující přeinstalování určitých součástí

Jestliže provedete aktualizaci instalačního bodu pro správu a v klientských počítačích přepíšete soubory uložené v mezipaměti a přeinstalujete aplikaci Visio 2003, můžete použít příkaz obsahující parametr REINSTALL=[seznam funkcí]. Tento parametr určuje, zda chcete z bitové kopie instalace pro správce přeinstalovat určité součásti aplikace Visio 2003. V případě aktualizace Visio 2003 SP2 je hodnota parametru [seznam funkcí] následující:
REINSTALL=ALL
Podrobné pokyny k aktualizaci bitové kopie instalace pro správce a k aktualizaci klientských počítačů najdete v článku Distributing Office 2003 Product Updates (Distribuce produktových aktualizací pro sadu Office 2003) v části Updating clients from a patched administrative image (Aktualizace klientů z opravené bitové kopie instalace pro správce). Článek Distributing Office 2003 Product Updates naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Nejnovější aktualizace pro správce a zdroje týkající se strategií při jejich nasazení pro všechny verze sady Office naleznete ve středisku aktualizací sady Office pro správce (Office Admin Update Center). Další informace o středisku aktualizací sady Office pro správce najdete na následujícím webu společnosti Microsoft:
visio2003 visio2k3 vso2003 vso2k3 visio office oprava_zabezpečení výkon spolehlivost aktualizace stažení 2003 oprava service pack sp sp2 sp-2 servicepack mui
Vlastnosti

ID článku: 887622 - Poslední kontrola: 09/28/2007 10:26:17 - Revize: 2.4

Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Office Visio Standard 2003

  • kbmui kbmsccsearch kbpubtypekc kbtshoot kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB887622
Váš názor
arCustomerTracking = 1; var Route = "76500"; var Ctrl = ""; document.write("