Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Popis aktualizace Windows SharePoint Services Service Pack 2

Souhrn
Společnost Microsoft vydala aktualizaci Service Pack pro službu Microsoft Windows SharePoint Services. Tento článek zahrnuje informace o způsobu získání této aktualizace Service Pack a o tom, jak lze získat seznam problémů, které jsou aktualizací Service Pack odstraněny. Článek dále obsahuje informace o problémech, k nimž může dojít při instalaci aktualizace Service Pack, a o tom, jak zjistit, zda je aktualizace Service Pack nainstalována.
ÚVOD
Aktualizace Microsoft Windows SharePoint Services Service Pack 2 (SP2) obsahuje vylepšení stability a výkonu. Některé opravy zahrnuté do aktualizace Windows SharePoint Services SP2 byly vydány dříve v samostatných aktualizacích. Aktualizace Windows SharePoint Services SP2 spojuje dříve vydané opravy do jedné aktualizace.
Další informace

Podrobné informace o aktualizaci Service Pack

Seznam problémů, které aktualizace Service Pack řeší

Aktualizace Windows SharePoint Services SP2 řeší problémy, které jsou popsány v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

906336 Problémy ve službě Windows SharePoint Services vyřešené v aktualizaci Windows SharePoint Services Service Pack 2 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Bulletin zabezpečení spojený s touto aktualizací Service Pack

Aktualizace Windows SharePoint Services SP2 řeší problémy popsané v následujícím bulletinu zabezpečení společnosti Microsoft:

887981 MS05-006: Chyba zabezpečení ve službě Windows SharePoint Services a SharePoint Team Services umožňuje útok skriptováním XSS (cross-site – mezi servery)

Dříve vydané aktualizace, které tato aktualizace Service Pack zahrnuje

Aktualizace Windows SharePoint Services SP2 zahrnuje dříve vydané aktualizace, které jsou popsány v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

841876 Popis aktualizace Windows SharePoint Services Service Pack 1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Známé problémy

Známé problémy při instalaci aktualizace Service Pack

 • Jestliže se aktualizaci Windows SharePoint Services SP2 pokusíte nainstalovat do počítače, ve kterém je spuštěn Microsoft Windows Server 2003 pro počítače s procesorem Itanium, zobrazí se chybová zpráva. Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  906896 Při pokusu o instalaci aktualizace Windows SharePoint Services Service Pack 2 se zobrazí chybová zpráva informující o tom, že službu Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 nelze nainstalovat, protože na serveru není spuštěn systém Microsoft Windows 2003 nebo novější operační systém (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • V případě nasazení služby Windows SharePoint Services v rámci webové serverové farmy je nutné upgradovat všechny webové servery ve farmě. Další informace o tomto problému naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  875358 Nutnost aktualizace všech webových serverů se spuštěnou službou Windows SharePoint Services ve webové farmě (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Známé problémy po instalaci této aktualizace Service Pack

Používáte-li systém Windows Server 2003 a nemáte-li nainstalovánu aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack 1, nevytvoří se po instalaci aktualizace Windows SharePoint Services SP2 příslušná položka v okně Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech. Máte-li nainstalovánu aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack 1, příslušná položka se v okně Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech po instalaci aktualizace SharePoint Services SP2 vytvoří. Položka pro aktualizaci Windows SharePoint Services SP2 však bude viditelná, pouze pokud je v okně Přidat nebo odebrat programy zaškrtnuto políčko Zobrazit aktualizace.

Podrobné informace o instalaci

Jak získat a nainstalovat aktualizaci Service Pack

Aktualizace Windows SharePoint Services SP2 je umístěna na webu služby Stažení softwaru. Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci Service Pack a zobrazit pokyny k instalaci a hromadnému nasazení, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Jak lze zjistit, zda je aktualizace Service Pack nainstalována

Tato aktualizace Service Pack obsahuje soubory, jejichž verze jsou uvedeny v následující tabulce.
Název souboruVerze
Admsoap.dll11.0.6550.0
Dw20.exe11.0.6560.0
Dwdcw20.dll11.0.5904.0
Dwintl20.dll11.0.5510.0
Dwtrig20.exe11.0.5904.0
Fpencode.dll2003.1100.5510.0
Htinterf.dll11.0.6550.0
Mdsp.dll11.0.6550.0
Mdspodb.dll11.0.6550.0
Mdspsppt.dll11.0.6550.0
Mdspsts.dll11.0.6565.0
Mdspxmlu.dll11.0.6467.0
Onetutil.dll11.0.6568.0
Owssvr.dll11.0.6568.0
Owstimer.exe11.0.6554.0
Sqmcfg.dll11.0.6550.0
Sqmcfgup.dll11.0.6550.0
Sqmsto.dll11.0.6554.0
Sqmstoup.dll11.0.6554.0
Stsadm.exe11.0.6551.0
Stsap.dll11.0.6550.0
Stsapa.dll11.0.6566.0
Stscfg.exe11.0.6550.0
Stslib.dll11.0.6563.0
Stsmmc.dll11.0.6550.0
Stsom.dll11.0.6568.0
Stsomdr.dll11.0.6554.0
Stsomsec.dll11.0.6550.0
Stssoap.dll11.0.6551.0
Stswel.dll11.0.6568.0
Jestliže již v počítači máte tyto soubory s vyšší verzí, než je uvedena v tabulce, není nutné tuto aktualizaci Service Pack instalovat.

Při instalaci aktualizace Windows SharePoint Services SP2 jsou dále instalovány následující soubory:
Aclinv.asxImadisco.asxSitequot.asx
Aclver.asxImawsdl.asxSiteusrs.asx
Addgrp1.asxImglib.jsSitwsdl.asx
Addgrp2.asxLayotweb.cfgSpcf.asx
Advsetng.asxLisdisco.asxSpdisco.asx
Aer_1033.admLiswsdl.asxStore.sql
Avreport.asxLogusage.asxStoreup.sql
Bpcf.asxLstsetng.asxStorman.asx
Cfgadmvs.asxMeedisco.asxSts.xml
Checkin.asxMeewsdl.asxSubchoos.asx
Configdb.asxMngqtmpl.asxSubdisco.asx
Configdb.sqlMtgredir.asxSubedit.asx
Configup.sqlNew.asxSubnew.asx
Creatsit.asxNewdwp.asxSubwsdl.asx
Cvtp.jsNewgrp.asxThemeweb.asx
Delstcfg.asxOws.cssTmptpick.asx
Dladvopt.asxOws.jsTreehelp.txt
Docicon.xmlPerdisco.asxUsedisco.asx
Dspset.asxPerwsdl.asxUseredit.asx
Dspsts.amxPortal.asxUsewsdl.asx
Dspstsdi.asxQstedit.asxVerdisco.asx
Dspstsws.asxQstnew.asxVerwsdl.asx
Dwsdisco.asxReport.asxViedisco.asx
Dwswsdl.asxReporthm.asxViewedit.asx
Editgrp.asxReqacc.asxViewnew.asx
Editprms.asxRgnlstng.asxViewsdl.asx
Extendvs.asxSchema.xmlVsgenset.asx
Extwebfm.asxScprefix.asxVssettng.asx
Fldedit.asxSdadisco.asxVwstyles.xml
Fldnew.asxSdawsdl.asxWebdisco.asx
Fordisco.asxSetanon.asxWebwsdl.asx
Formedt.asxSetrqacc.asxWppdisco.asx
Forwsdl.asxSetup.htmWppwsdl.asx
Fpext.msgShropt.asxWsapsubc.htm
Grpsel.asxSitdisco.asxWsdisco.asx
Htadmin.asxSitedata.amxWswsdl.asx
Htmledit.asx

Informace pro správce o souborech MSP

Tato aktualizace Service Pack pro správce je poskytována ve formě souboru Instalační služby systému Microsoft Windows (soubor s příponou MSP). Soubor MSP je zabalen do samorozbalovacího spustitelného souboru. Pro tuto aktualizaci Service Pack je distribuován následující soubor MSP:
Wsssp2.msp

Další poznámky k instalaci

Následující sdílené funkce, které jsou obsaženy v aktualizaci Windows SharePoint Services SP2, by neměly být používány, dokud nebude vydána aktualizace Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 Service Pack 2 (SP2) a nainstalována do počítače se spuštěnou službou Windows SharePoint Services SP2:
 • podpora spuštění v 64bitových systémech v režimu emulace 32bitového systému,
 • podpora zpětného režimu serveru proxy,
 • podpora virtuálních serverů vázaných na adresu IP,
 • podpora vnějšího ukončení připojení SSL,
 • podpora serveru Microsoft SQL Server 2005.
Poznámka: Pokud nasazujete pouze službu Windows SharePoint Services, můžete využít výhod nových funkcí bez čekání na vydání aktualizace SharePoint Portal Server 2003 SP2.
windowssharepointservices2003 windowssharepointservices2k3 wss2003 wss2k3 windows sharepoint services office oprava_zabezpečení výkon spolehlivost aktualizace stažení 2003 hotfix oprava service pack wss sps sp2 sp sp-2 sp 2 servicepack
Vlastnosti

ID článku: 887624 - Poslední kontrola: 12/21/2005 17:57:26 - Revize: 2.4

Microsoft Windows SharePoint Services

 • kbmsccsearch kbpubtypekc kbtshoot kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB887624
Váš názor
ild(m);