Popis aktualizace zabezpečení aplikace Word 2002: 12. duben 2005

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS05-023, který obsahuje všechny podstatné informace o aktualizaci zabezpečení. Patří mezi ně informace o souboru manifestu a možnosti nasazení. Chcete-li zobrazit obsah bulletinu zabezpečení, navštivte následující weby společnosti Microsoft:

Problémy řešené touto aktualizací

Kromě problémů popsaných v bulletinu zabezpečení řeší aktualizace zabezpečení pro aplikaci Microsoft Word 2002 (KB887978) také problémy popsané v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base
 • 830807(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Popis balíčku opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2000 následující po aktualizaci Service Pack 3: 5. května 2004
 • 832580(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).) Při spuštění makra VBA, které používá vlastnost .ReplaceAll, přestane aplikace Word 2002 reagovat a zobrazí se chybová zpráva
 • 329809(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).) Při použití serveru proxy se základním ověřováním se nespustí služby pro překlad
 • 833034(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).) Hypertextový odkaz v přijaté e-mailové zprávě není platný, pokud je otevřen uživatelem, který nepoužívá aplikaci Word 2002 jako editor e-mailů
 • 832874(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).) Pokusíte-li se uložit změny v dokumentu aplikace Word 2002 do programu DocsOpen, zobrazí se chybová zpráva „Tento soubor nelze uložit.“
 • 832343(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).) Pokusíte-li se uložit změny v dokumentu aplikace Word 2002 do programu DocsOpen, zobrazí se chybová zpráva „Aplikace Word dokument neuložila.“
 • 821526(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).) V aplikaci Word 2002 dochází k chybě při tisku dokumentu na pozadí.
 • 822865(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Popis balíčku opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2000 následující po aktualizaci Service Pack 2: 20. června 2003
 • 843403(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).) Dokument aplikace Word 2002 je vytisknut se značkami při tisku z plochy systému Windows nebo z Průzkumníka Windows
 • 833312(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).) Při kopírování číslovaných a odrážkových stylů v aplikaci Word 2002 pomocí nástroje Organizátor je změněno nastavení odsazení a tabulátorů
 • 834011(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).) Při každém klepnutí myší nebo stisknutí klávesy se otevřou nebo zavřou zdroje dat hromadné korespondence v aplikaci Word 2002
 • 827488(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).) Při zobrazení dokumentu aplikace Word v různých zobrazeních nebo při posouvání dokumentu v aplikaci Word 2002 se nemusí zobrazovat text
 • 823972(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).) Dostupnost balíčku opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2002 následující po aktualizaci Service Pack 2: 9. srpna 2003
 • 834002(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).) Při otevření dokumentu obsahujícího revize v aplikaci Word 2002 se nezobrazí sledování změn
 • 835706(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).) Po použití funkce hromadné korespondence v aplikaci Word 2002 chybí v dokumentu hromadné korespondence text nebo je poškozen
 • 835226(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).) Při aktualizaci polí v textu dokumentu aplikace Word 2002 je aktualizován pouze první výskyt pole NUMPAGES
 • 839650(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).) Navigace na webový server pomocí hypertextového odkazu může způsobit, že se zobrazí dialogové okno s chybovou zprávou, že v aplikaci Word 2002 došlo k problému se zabezpečením
 • 837108(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).) Nelze prohlížet všechny sledované změny v dokumentu aplikace Word 2002
 • 836132(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).) V aplikaci Word 2002 nelze správně tisknou stínované tabulky
 • 841885(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).) Při tisku dokumentu v aplikaci Word 2002 tiskárna funguje v režimu ručního podávání
 • 843182(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Popis balíčku opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2000 následující po aktualizaci Service Pack 3: 10. června 2004
 • 841540(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Popis balíčku opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2000 následující po aktualizaci Service Pack 3: 17. května 2004
 • 842522(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Popis balíčku opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2000 následující po aktualizaci Service Pack 3: 21. května 2004
 • 842522(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Popis balíčku opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2000 následující po aktualizaci Service Pack 3: 21. května 2004
 • 842319(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Popis balíčku opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2000 následující po aktualizaci Service Pack 3: 17. května 2004
 • 840662(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).) Při otevření nebo uložení dokumentu v aplikaci Word 2002 se zobrazí upozornění zabezpečení
 • 823961(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).) Dostupnost balíčku opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2002 následující po aktualizaci Service Pack 2: 27. července 2003
 • 873128(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).) Dokument aplikace Word 2002 obsahující sledované změny se otevře v zobrazení Konečný místo v očekávaném zobrazení Konečný se značkami
 • 843610(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Popis balíčku opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2000 následující po aktualizaci Service Pack 3: 25. června 2004
 • 891437(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Popis balíčku opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2000 následující po aktualizaci Service Pack 1: 18. prosince 2004
 • 883928(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Popis balíčku opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2000 následující po aktualizaci Service Pack 3: 10. září 2004
 • 885840(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Popis balíčku opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2000 následující po aktualizaci Service Pack 3: 13. září 2004
 • 890332(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).) V aplikaci Word 2002 s aktualizací Service Pack 3 (SP3) se mohou v některých odstavcích dvakrát vytisknout první řádek textu a ovládací prvky ActiveX
 • 891436(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Popis balíčku opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2000 následující po aktualizaci Service Pack 3: 16. prosince 2004
 • 892922(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Popis balíčku opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2000 následující po aktualizaci Service Pack 3: 17. ledna 2005
 • 892558(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Balíček opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Microsoft Word 2002 následující po aktualizaci Service Pack 3: 24. ledna 2005
 • 893175(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Popis balíčku opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2000 následující po aktualizaci Service Pack 3: 31. ledna 2005
 • 893603(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Popis balíčku opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2000 následující po aktualizaci Service Pack 3: 3. února 2005
 • 894688(Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)Popis balíčku opravy Hotfix pro aktualizace aplikace Word 2000 následující po aktualizaci Service Pack 3: 24. února 2005
Kromě problémů popsaných v bulletinu zabezpečení, řeší aktualizace zabezpečení pro aplikaci Microsoft Word 2002 (KB887978) problém, který nebyl dříve dosud popsán ve článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
 • Prostřednictvím zlomyslné úpravy dokumentů aplikace Word je možné do zóny Tento počítač vložit skript.
 • Dokumenty aplikace Word mohou obsahovat skryté obrázky, které se mohou připojit jako přílohy k dokumentům aplikace Word odesílaným příjemcům e-mailové zprávy.

Podrobnosti o identifikaci chyby

Při použití sady Microsoft Office XP se mohou zobrazit následující chybové zprávy:
V aplikaci Microsoft produkt došlo k problému a je třeba ji ukončit. Omlouváme se za vzniklé potíže. Chcete-li zjistit, jaká data tato chybová zpráva obsahuje, klepněte sem.
Po zobrazení podrobných informací chybové zprávy se zobrazí identifikace chyby podobná některému z následujících zápisů: Tyto identifikace chyby jsou touto aktualizací opraveny.
Application nameApplication versionModule nameModule versionOffset
Winword.exe10.0.6612.0Winword.exe10.0.6612.0001285ad
Winword.exe10.0.6612.0Winword.exe10.0.6612.0001285ff
Winword.exe10.0.6612.0Winword.exe10.0.6612.000128640
Winword.exe10.0.6612.0Winword.exe10.0.6612.0001314fc
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.00001708e
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.00001709b
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.00001709d
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.0000170a2
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.0000170a4
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.0000170a7
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.0000170a8
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.0000170ab
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.0000170ad
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.00045fcf6
Winword.exe10.0.5815.0Winword.exe10.0.5815.00045ff72
Winword.exe10.0.5605.0Winword.exe10.0.5605.000130ec3
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170c7
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170c9
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170cd
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170d0
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170d1
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170d4
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170d6
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170d9
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170dd
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170df
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170ea
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170ed
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.0000170ef
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.000129043
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.000129079
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.00013651b
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.00045fd4a
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.00045fdb2
Winword.exe10.0.5522.0Winword.exe10.0.5522.00045fdf6
Winword.exe10.0.4219.0Winword.exe10.0.4219.000127d9e
Winword.exe10.0.4219.0Winword.exe10.0.4219.000127dd4
Winword.exe10.0.4219.0Winword.exe10.0.4219.0001364f5
Winword.exe10.0.4219.0Winword.exe10.0.4219.00045e936
Winword.exe10.0.4219.0Winword.exe10.0.4219.00045e99e
Winword.exe10.0.4219.0Winword.exe10.0.4219.00013bfe7
Winword.exe10.0.4219.0Winword.exe10.0.4219.00045E216
Winword.exe10.0.4016.0Winword.exe10.0.4016.00045e21b
Winword.exe10.0.4009.0Winword.exe10.0.4009.0001286f4
Winword.exe10.0.4009.0Winword.exe10.0.4009.0001356c0
Winword.exe10.0.4009.0Winword.exe10.0.4009.00045e353
Winword.exe10.0.4009.0Winword.exe10.0.4009.00045e3bb
Winword.exe10.0.3604.0Winword.exe10.0.3604.00045dddd
Winword.exe10.0.3416.0Winword.exe10.0.3416.00045d786
Winword.exe10.0.3416.0Winword.exe10.0.3416.00045dc6f
Winword.exe10.0.3416.0Winword.exe10.0.3416.00045dcd7
Winword.exe10.0.3416.0Winword.exe10.0.3416.00045dd1b
Winword.exe10.0.3416.0Winword.exe10.0.3416.00045dd24
Winword.exe10.0.2930.0Winword.exe10.0.2930.000133d78
Winword.exe10.0.2930.0Winword.exe10.0.2930.000140c0e
Winword.exe10.0.2930.0Winword.exe10.0.2930.00045c5b4
Winword.exe10.0.2930.0Winword.exe10.0.2930.00045c61c
Winword.exe10.0.2930.0Winword.exe10.0.2930.00045c660
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045b397
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045bb4c
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045bbb4
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045bbf8
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045bc01
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045bc77
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045bcea
Winword.exe10.0.2627.0Winword.exe10.0.2627.00045bdaa
zabezpečení oprava výkon spolehlivost aktualizace stáhnout oprava dokument vyrovnávací_paměť přetečení speciálně_vytvořený
Vlastnosti

ID článku: 887978 - Poslední kontrola: 01/16/2015 09:00:32 - Revize: 1.1

 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbsecbulletin kbsecurity kbsechack kbsecvulnerability kbupdate KB887978
Váš názor