Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Jak z oddílu odebrat druhou instalaci operačního systému Windows

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

ÚVOD
Tento článek popisuje, jak odebrat druhou instalaci operačního systému Microsoft Windows z oddílu na jednotce pevného disku.
Další informace
Pokud jste zjistili, že složka druhého systému Windows existuje na stejném oddílu jako složka používaného systému Windows, postupujte podle následujících kroků, čímž odeberete složku z oddílu. Odeberete také výběr možností spouštění zobrazovaný při spuštění počítače.

Poznámka: Vzhledem k různým verzím systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. Pokud tomu tak je, vyhledejte návod k provedení těchto kroků v dokumentaci k danému produktu.
 1. Spusťte ten operační systém Windows, který chcete zachovat.
 2. Složku systému Windows, který chcete zachovat, zjistíte takto: Klepněte na tlačítkoStart a na příkaz Spustit, zadejte příkaz %windir% a poté klepněte na tlačítko OK. Zapamatujte si zobrazenou složku. Může jít například o složku C:\Windows.

  Poznámka: Toto je složka pracovního systému Windows. Tuto složku z oddílu neodstraňujte ani neodebírejte.
 3. V Průzkumníkovi Windows najděte složku systému Windows, který chcete odebrat.

  Důležité: Ověřte, že tato složka není složkou pracovního systému Windows, kterou jste vyhledali v kroku 2.
 4. Pravým tlačítkem myši klepněte na složku systému Windows, který chcete odebrat, a potom klepněte na příkaz Odstranit.
 5. Klepnutím na tlačítko Ano potvrďte odstranění složky.
 6. Klepněte na tlačítko Start, klepněte pravým tlačítkem myši na příkaz Tento počítač a potom klepněte na příkaz Vlastnosti.
 7. Na kartě Upřesnit klepněte v rámečku Spuštění a zotavení systému na tlačítko Nastavení. Zobrazí se dialogové okno Spuštění a zotavení systému.
 8. V rámečku Spuštění systému klepněte na tlačítko Upravit, čímž změníte soubor Boot.ini.

  Soubor Boot.ini se otevře v programu Poznámkový blok. Bude vypadat přibližně takto:
  [boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetectmulti(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS.0="Microsoft Windows XP Home" /fastdetect
 9. V nabídce Soubor programu Poznámkový blok klepněte na příkaz Uložit jako a poté pod názvem Boot.old uložte záložní kopii souboru Boot.ini.
 10. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Konec, čímž zavřete záložní kopii souboru Boot.ini.
 11. V dialogovém okně Spuštění a zotavení systému v rámečku Spuštění systému klepněte na tlačítko Upravit.
 12. V oblasti [boot loader] souboru Boot.ini najděte a poté odstraňte řádek textu odpovídající operačnímu systému Windows, který chcete odebrat. Pokud například složka systému Windows, kterou jste odebrali v kroku 4, odpovídala operačnímu systému Microsoft Windows XP Home Edition, odeberte ze souboru Boot.ini následující řádek textu:
  multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS.0="Microsoft Windows XP Home" /fastdetect
 13. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit, čímž změny v souboru Boot.ini uložíte.
 14. V nabídce Soubor klepnutím na příkaz Konec zavřete soubor Boot.ini.
 15. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Spuštění a zotavení systému.
 16. Restartujte počítač.
windows2003 win2003 windowsxp winxp windows2000 win2000 windowsnt winnt winnt4.0
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.
Vlastnosti

ID článku: 888023 - Poslední kontrola: 01/08/2014 18:35:00 - Revize: 1.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition

 • kbhowto KB888023
Váš názor
html>