Uživatelská práva vyžadovaná programem Update.exe

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

ÚVOD
Některé aktualizace softwaru společnosti Microsoft používají program Update.exe jako instalační program. Program Update.exe verze 5.4.1.0 a novější verze vyžaduje, aby uživatel, který aktualizaci softwaru nainstaluje, byl správce s určitými právy uživatele. Tento článek obsahuje seznam těchto požadavků na uživatelská práva.
Pokud uživatel tato uživatelská práva nemá a pokusí se nainstalovat balíček aktualizace softwaru, který používá program Update.exe, může se zobrazit následující chybová zpráva:
You do not have permission to update <název operačního systému>. Please contact your system administrator. (Nemáte oprávnění k aktualizaci systému <název operačního systému>. Kontaktujte správce systému.)
Pokud byla instalace aktualizace softwaru provedena v bezobslužném režimu zadáním přepínače příkazového řádku /quiet nebo /passive, zobrazí se tato chybová zpráva v protokolu instalace. Ve výchozím nastavení je protokol instalace uložen v souboru %systemroot%/KB######.log, kde ###### je číslo článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base, který se týká použité opravy.
Další informace
Chcete-li zjistit, zda aktualizace softwaru používá program Update.exe jako instalační program, zkontrolujte u balíčků vydaných po červenci 2004 hodnotu Installer Engine na kartě Verze v dialogovém okně Vlastnosti daného balíčku aktualizací softwaru. U balíčků vydaných do července 2004 je k určení použitého instalačního programu a jeho verze potřeba rozbalit obsah balíčku. Další informace o provedení instalace najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
832475 Popis nových funkcí instalačního programu pro balíčky aktualizací softwaru systému Windows

V následující tabulce jsou uvedena uživatelská práva požadovaná programem Update.exe.
Zobrazovaný název objektu zásad skupiny Požadováno programem Update.exe Popis
Zálohovat soubory a adresářePožadovánoToto uživatelské právo je potřeba k provedení operací zálohování.
Obnovit soubory a adresářePožadovánoToto uživatelské právo je potřeba k provedení operací obnovení. Toto uživatelské právo umožňuje nastavit jako vlastníka objektu identifikátor zabezpečení (SID) libovolného platného uživatele nebo skupiny.
Spravovat auditování a protokol zabezpečení PožadovánoToto uživatelské právo je potřeba k provádění mnoha funkcí souvisejících se zabezpečením, například řízení a zobrazení zpráv o auditu. Toto uživatelské právo identifikuje svého držitele jako operátora zabezpečení.
Převzít soubory nebo jiné objektyPožadovánoToto uživatelské oprávnění je potřeba k přebrání vlastnictví objektu bez udělení volitelného přístupu. Toto uživatelské právo umožňuje nastavit hodnotu vlastníka pouze na ty hodnoty, které může držitel oprávněně přiřadit jako vlastníka objektu.
Vypnout systémPožadovánoToto uživatelské oprávnění je potřeba k vypnutí počítače. Některé aktualizace softwaru vyžadují restartování počítače. Pokud toto uživatelské oprávnění není k dispozici, bude instalace aktualizace softwaru dokončena a bude třeba požádat správce s tímto uživatelským oprávněním o restartování počítače, pokud je požadováno.
Ladit programyPožadovánoToto uživatelské právo je potřeba k ladění procesu. Verze programu Update.exe předcházející verzi 5.4.1.0 mohou k úspěšné instalaci aktualizací softwaru vyžadovat, aby správci měli toto uživatelské oprávnění.
Technologie Hot patching, také známá jako provádění oprav v paměti, je naplánována k dodání s aktualizací Service pack 1 systému Microsoft Windows Server 2003 a bude k dispozici u některých aktualizací. K používání technologie Hot patching je požadováno uživatelské oprávnění Ladit programy. Další informace o správě oprav a aktualizací naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: http://www.microsoft.com/technet/security/guidance/patchmanagement/patchmanagement.mspx
Další informace o starších verzích programu Update.exe a laděných programech, které vyžadují, aby správci měli oprávnění, najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
830846 Aktualizace produktů systému Windows mohou přestat reagovat nebo mohou využívat většinu nebo všechny prostředky procesoru

Chcete-li určit, které uživatelské právo chybí, zkontrolujte soubor instalačního protokolu. Soubor instalačního protokolu obsahuje chybové zprávy podobné následujícím:

2.744: d:\aab949b8ae7e35434dde6b\update\update.exe (version X.X.X.X) (verze X.X.X.X)
2.744: Failed To Enable SE_SECURITY_PRIVILEGE (Nepodařilo se zapnout oprávnění SE_SECURITY_PRIVILEGE)
2.754: You do not have permission to update název_operačního_systému. Please contact your system administrator. (Nemáte oprávnění k aktualizaci systému název_operačního_systému. Kontaktujte správce systému.)
2.764: You do not have permission to update název_operačního_systému. (Nemáte oprávnění k aktualizaci systému název_operačního_systému.)
Poznámka: Název_operačního_systému představuje název operačního systému. SE_SECURITY_PRIVILEGE představuje chybějící uživatelské právo. X.X.X.X představuje číslo verze.

Chcete-li zobrazit a upravit uživatelská práva, postupujte takto:
  1. Spusťte Editor zásad skupiny v prostředí místního počítače nebo domény. Příslušný postup naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
  2. V části Konfigurace počítače klepněte na položku Nastavení systému Windows.
  3. V části Nastavení zabezpečení klepněte na položku Místní zásady a pak na položku Možnosti zabezpečení.
  4. Chcete-li přiřadit dříve uvedené zásady, klepněte na zásadu pravým tlačítkem myši, klepněte na příkaz Vlastnosti a pak přidejte uživatele.
Odkazy
Chcete-li zobrazit dokument White paper popisující program Update.exe, instalační službu balíčků pro systém Windows a jeho součásti, navštivte následující web společnosti Microsoft:
Se_Backup_Privilege Se_Restore_Privilege Se_Shutdown_Privilege Se_Take_Ownership_Privilege Se_Debug_Privilege
Vlastnosti

ID článku: 888791 - Poslední kontrola: 05/28/2007 14:26:00 - Revize: 4.4

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition

  • kbhowto kbinfo KB888791
Váš názor