Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Uživatel připojený k serveru front-end serveru Exchange 2003 pomocí klientského e-mailového programu s využitím protokolu IMAP4 může být neočekávaně odpojen od relace (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:889160
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zazálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastane problém. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Pokud máte Microsoft Exchange Server 2003 nakonfigurována v prostředí serveru front-end/back-end, může dojít k následující problém. Uživatel, který je připojen server front-end Exchange 2003 pomocí Internet Message Access Protocol, verze 4rev1 (IMAP4) e-mailového klienta programu může být neočekávaně odpojen od relace. Když nastane tento problém může uživatel zobrazit chybová zpráva podobná následující:
Připojení k hostiteli ztraceny.

Stisknutím libovolné klávesy je možné pokračovat.
Pokud tento uživatel připojí k serveru back-end Exchange 2003 pomocí e-mailový program klienta IMAP4, není uživatel od relace odpojen.
Příčina
Tento problém může nastat při splnění následujících podmínek:
 • Jeden nebo více e-mailové zprávy, které uživatel se pokusí načíst obsahují velký záhlaví.

  Poznámka: E-mailové zprávy může mít velký záhlaví, pokud jej byl předán mnohokrát.
 • Klientský program IMAP4 provádí operace FETCH BODYSTRUCTURE nebo FETCH BODY operaci analyzovat e-mailovou zprávu obsahující velký záhlaví.
K tomuto problému dochází, protože server Exchange 2003 omezuje počet úrovní vložené zprávy MIME zpracovaných v e-mailové zprávě. V současnosti je tento limit 32 úrovní.
Řešení

Informace o aktualizaci Service Pack

Chcete-li tento problém vyřešit, získejte nejnovější aktualizace service pack pro Exchange Server 2003. Další informace naleznete následujícím článku znalostní databáze Microsoft Knowledge Base:
836993Získání nejnovějších aktualizací Service Pack pro Exchange Server 2003

Informace o opravě hotfix

K dispozici je podporovaná oprava hotfix od společnosti Microsoft. Tato oprava hotfix je však určena pouze k opravě problému popsanému v tomto článku. Použijte tuto opravu hotfix pouze u systémů, kde dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Pokud Vás tento problém závažně nepostihuje, doporučujeme počkat na další aktualizaci softwaru, která bude tuto opravu hotfix obsahovat.

Pokud je oprava hotfix k dispozici ke stažení, v horní části tohoto článku je sekce "Hotfix stažení k dispozici". Pokud tento oddíl nevidíte, obraťte se na Technickou podpora společnosti Microsoft pro získání opravy hotfix.

Poznámka: Pokud vyskytnout další problémy nebo jakékoli řešení potíží je vyžadován, pravděpodobně budete muset vytvořit zvláštní požadavek na službu. Výdaje na technickou podporu se týkají dalších otázek a problémů, které nelze vyřešit pomocí této opravy konkrétní opravy hotfix. Navštivte následující web společnosti Microsoft pro získání telefonního čísla na Zákaznické centrum, nebo pokud chcete vytvořit samostatnou žádost o podporu: Poznámka: Zobrazí formulář "Hotfix stažení k dispozici" jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud váš jazyk není zobrazen, oprava hotfix není k dispozici pro daný jazyk.

Požadavky

Je třeba používat Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 1 (SP1) k instalaci této opravy hotfix. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
836993Získání nejnovějších aktualizací Service Pack pro Exchange Server 2003

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix není třeba počítač restartovat. Mnoho služby Exchange související jsou však automaticky zastavena a restartován při použití této opravy hotfix.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava Hotfix nenahrazuje žádné další opravy Hotfix.

INFORMACE O SOUBORECH

Anglická verze této opravy hotfix má následující (nebo pozdější) atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo v ovládacím panelu Datum a čas.
Date     Time  Version      Size  File name--------------------------------------------------------------  11-Jan-2005 03:40 6.5.7232.67    82,944 Eximap4.dll   11-Jan-2005 03:40 6.5.7232.67    22,016 Expop3.dll    11-Jan-2005 03:41 6.5.7232.67    26,112 Exproto.dll   11-Jan-2005 03:01 6.5.7232.67    27,648 Febecfg.dll   11-Jan-2005 03:40 6.5.7232.67    23,040 Iisif.dll    11-Jan-2005 03:42 6.5.7232.67    133,632 Iisproto.dll   11-Jan-2005 03:42 6.5.7232.67    56,832 Imap4be.dll   11-Jan-2005 03:02 6.5.7232.67    122,880 Imap4fe.dll   11-Jan-2005 03:40 6.5.7232.67    119,296 Imap4svc.dll   11-Jan-2005 03:40 6.5.7232.67    27,136 Pop3be.dll    11-Jan-2005 03:03 6.5.7232.67    12,288 Pop3fe.dll    11-Jan-2005 03:36 6.5.7232.67    69,120 Pop3svc.dll

Informace o instalaci opravy hotfix

Upozornění Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Po instalaci této opravy hotfix můžete upravit počet úrovní zprávy MIME, které lze zpracovat ve zprávě elektronické pošty Exchange 2003 následující nová hodnota registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem\InternetContent


Název hodnoty: LimitNestingLevels
Typ hodnoty: REG_SZ
Hodnota dat: 32 až 256
Ve výchozím nastavení povoluje Exchange 2003 32 úrovní zprávy MIME mají být zpracovány v e-mailové zprávě. Pomocí této hodnoty registru můžete tento limit 256 úrovněmi zvýšit.

Poznámky k instalaci
 • Tato oprava hotfix je určena pro instalace na servery front-end Exchange 2003. Muset nainstalovat tuto opravu hotfix na serverech back-end Exchange 2003.
 • Hodnota registru LimitNestingLevels ovlivní také zprávy, které jsou kódovány pomocí Transport Neutral Encapsulation Format (TNEF) a ovlivní I-mail převodu na serveru Exchange.
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt. Tento problém byl poprvé opraven v Exchange Server 2003 Service Pack 2.
Další informace
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
817903Nové schéma přidělování názvů balíčkům aktualizací softwaru pro Exchange Server (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
XADM ZADÁNÍM RAN Í VYHLEDÁTE SLOVO „ / BÝT

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 889160 - Poslední kontrola: 01/16/2015 01:37:24 - Revize: 4.3

Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbbug KB889160 KbMtcs
Váš názor