Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Při pokusu o spuštění programu v systému Windows 2000 se zobrazí chybová zpráva config.nt: Systémový soubor nelze použít v aplikacích systému MS-DOS a Microsoft Windows

Příznaky
Pokusíte-li se spustit program v počítači se systémem Microsoft Windows 2000, může se zobrazit chybová zpráva:
config.nt: Systémový soubor nelze použít v aplikacích systému MS-DOS a Microsoft Windows. Vybráním příkazu Zavřít ukončíte aplikaci.
Příčina
K tomuto problému může dojít, jsou-li splněny všechny následující podmínky:
 • Pokusíte se spustit 16bitový program.
 • Nainstalovali jste aktualizaci zabezpečení MS04-032 pro systém Microsoft Windows.
 • Zakázali jste vytváření názvů souborů typu 8.3 pro systém souborů NTFS.
Po spuštění 16bitového programu v systému Windows 2000 se program spustí v prostředí NTVDM (Microsoft Windows NT Virtual DOS Machine). Prostředí NTVDM podporuje více podprocesů. Podprocesy simulují 16bitové prostředí systému Windows, ve kterém lze 16bitové programy Windows spouštět jako samostatné podprocesy. Prostředí NTVDM vyhledává umístění pro spuštění programu použitím systémové proměnné TMP. Systémová proměnná TMP je obvykle nastavená na cestu C:\WINNT\Temp. Při vytvoření nových souborů jsou v této složce místo dlouhých názvů souborů použity názvy souborů ve tvaru 8.3.

Po instalaci aktualizace zabezpečení MS04-032 pro systém Microsoft Windows používá prostředí NTVDM místo systémové proměnné TMP uživatelskou proměnnou TMP. Je-li v počítači zakázáno vytváření názvů souborů ve formátu 8.3, uživatelská proměnná TMP používá dlouhé názvy souborů.
Jak potíže obejít
Chcete-li tento problém vyřešit, postupujte podle následujících kroků:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nastavení a pak klepněte na příkaz Ovládací panely.
 2. Poklepejte na panel Systém, vyberte kartu Upřesnit a pak klepněte na tlačítko Proměnné prostředí.
 3. V seznamu Uživatelské proměnné pro uživatelské_jméno klepněte na položku TMP a pak klepněte na tlačítko Upravit.
 4. Do pole Hodnota proměnné zadejte cestu c:\winnt\temp a pak třikrát klepněte na tlačítko OK.

  Případně do pole Hodnota proměnné zadejte cestu k jakékoli složce, která nepoužívá dlouhé názvy souborů.
 5. Zavřete ovládací panel.
Poznámka: Chcete-li potíže dočasně odstranit pro větší počet uživatelů, můžete použít obslužný program PathMan.exe a aktualizovat uživatelskou proměnnou TMP pomocí přihlašovacího skriptu. Program PathMan.exe je součástí sady Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit. Další informace o obslužném programu PathMan.exe zobrazíte tak, že klepnete na odkaz Tools Help (Nápověda nástroje) v sadě Windows 2000 Server Resource Kit, rozbalíte složku Computer Management Tools (Nástroje pro správu počítače) a pak klepnete na položku PathMan.exe.
Další informace
Je-li zakázáno vytváření názvů souborů ve formátu 8.3, má položka registru NtfsDisable8dot3NameCreation hodnotu 1. Položka registru je obsažena v následujícím podklíči registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem
Vzhledem k tomu, že dlouhé názvy souborů nemůže používat řada 16bitových programů, doporučuje se v počítačích, ve kterých jsou spouštěny 16bitové programy, vytváření názvů souborů ve tvaru 8.3 nezakazovat.

Další informace o aktualizaci zabezpečení MS04-032 pro systém Microsoft Windows naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
840987 MS04-032: Aktualizace zabezpečení pro systém Microsoft Windows
Vlastnosti

ID článku: 889506 - Poslední kontrola: 07/07/2005 23:59:23 - Revize: 2.2

 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • kbsecurity kbsetup kbappcompatibility kbtshoot kbprb KB889506
Váš názor