Pro aplikaci Internet Explorer 6 Service Pack 1 je k dispozici kumulativní aktualizace

Souhrn
Vydali jsme kumulativní aktualizaci 889669. Tato kumulativní aktualizace je určena pro odborníky v oblasti IT, kteří vyžadují opravy Hotfix aplikace Microsoft Internet Explorer, které byly vydáno po vydání bulletinu zabezpečení společnosti Microsoft MS04-004. Tato kumulativní aktualizace zahrnuje následující opravy:
 • Kumulativní opravy zabezpečení zahrnuté v aktualizaci zabezpečení 889293.

  Poznámka: Aktualizace zabezpečení 889293 je popsána v bulletinu zabezpečení společnosti Microsoft MS04-040.
 • Aktualizace 888092 a aktualizace 871248.
 • Všechny opravy hotfix aplikace Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1), které byly vydány po vydání bulletinu zabezpečení společnosti Microsoft MS04-004.
Kumulativní aktualizace 889669 je k dispozici v centru pro stahování Microsoft Download Center. Kumulativní aktualizaci 889669 je třeba nainstalovat v případě, že požadujete opravu Hotfix aplikace Internet Explorer 6 SP1, která byla vydána po vydání bulletinu zabezpečení společnosti Microsoft MS04-004.

Poznámka: Pokud v počítači nepoužíváte aplikaci Internet Explorer 6 SP1 (verze 6.00.2800.1106), nainstalujte aktualizaci zabezpečení 889293 místo kumulativní aktualizace 889669.
ÚVOD
Pro aplikaci Microsoft Internet Explorer 6 SP1 (verze 6.00.2800.1106) je k dispozici kumulativní aktualizace. Kumulativní aktualizace 889669 zahrnuje aktualizaci zabezpečení 889293 (MS04-040) a opravy Hotfix pro aplikaci Internet Explorer 6 SP1 vytvořené po bulletinu zabezpečení společnosti Microsoft MS04-004. Většina oprav Hotfix aplikace Internet Explorer 6 Service Pack 1 pro systém Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Windows 2000 Service Pack 4, Windows XP, Windows XP Service Pack 1, Windows NT Server 4.0 Service Pack 6a, Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition Service Pack 6, Windows 98, Windows 98 Druhé vydání a Windows Millennium Edition není součástí aktualizace MS04-040.

Pokud nainstalujete jednu či více aktualizací zabezpečení MS04-040 pro aplikaci Internet Explorer 6 SP1, budou opravy Hotfix aplikace Internet Explorer vydané od aktualizace MS04-004 odinstalovány, pokud oprava Hotfix nahradila jeden či více souborů uvedených v části Informace o aktualizaci zabezpečení v bulletinu zabezpečení společnosti Microsoft MS04-040. Počínaje aktualizací MS04-025 jsou kumulativní opravy Hotfix pro aplikaci Internet Explorer k dispozici v samostatné kumulativní aktualizaci obsahující obě kumulativní opravy Hotfix a opravy zabezpečení zahrnuté v nejnovější aktualizaci zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer. Například kumulativní aktualizace 871260 zahrnuje kumulativní opravy zabezpečení v bulletinu MS04-025 a opravy Hotfix vydané od bulletinu MS04-004. Kumulativní aktualizace 889669 zahrnuje kumulativní opravy zabezpečení v bulletinu MS04-040 a opravy Hotfix vydané od vydání bulletinu MS04-004. Další informace o opravách Hotfix zahrnutých v kumulativní aktualizaci 889669 najdete v části Seznam oprav zahrnutých v této kumulativní aktualizaci. Verze oprav Hotfix pro soubory zahrnuté v této kumulativní aktualizaci budou nainstalovány bez ohledu na to, zda jste dříve nainstalovali opravu Hotfix aplikace Internet Explorer za účelem aktualizace jednoho či více souborů uvedených v části Informace o aktualizaci zabezpečení v tomto bulletinu. Další informace o aktualizacích zabezpečení MS04-040 (889293) najdete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Další informaceV centru pro stahování Microsoft Download Center jsou k dispozici ke stažení následující soubory:

StáhnoutStáhnout balíček pro systémy Windows XP, Windows XP Service Pack 1, Windows 2000 Service Pack 3 a Windows 2000 Service Pack 4

Datum vydání: 1. prosince 2004

Další informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Zpět na začátekV centru pro stahování Microsoft Download Center jsou k dispozici ke stažení následující soubory:

StáhnoutStáhnout balíček pro systémy Windows 98 Druhé vydání, Windows Millennium Edition, Windows NT a Windows 98.

Datum vydání: 1. prosince 2004

Další informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Zpět na začátekV centru pro stahování Microsoft Download Center jsou k dispozici ke stažení následující soubory:

StáhnoutStáhnout balíček pro systém Windows XP 64-Bit Edition

Datum vydání: 1. prosince 2004

Další informace o tom, jak stahovat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Zpět na začátek

Chcete-li nainstalovat kumulativní aktualizaci 889669 a aktualizaci zabezpečení 889293, musíte být přihlášeni jako správce. Pokud chcete nainstalovat staženou verzi kumulativní aktualizace 889669, spusťte stažený balíček kumulativní aktualizace 889669 pomocí příslušných instalačních přepínačů. Jste-li správcem systému, můžete nainstalovat kumulativní aktualizaci 889669 a aktualizaci zabezpečení 889669 pomocí balíčku Feature Pack serveru Microsoft Systems Management Server (SMS) nebo serveru SMS 2003. Nástroj MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) rozpozná, zda byla nainstalována kumulativní aktualizace 889669, a pokud ano, správně určí, že je nainstalována aktualizace MS04-040. Aktualizaci zabezpečení nebo kumulativní aktualizaci můžete instalovat pomocí serveru SMS. Důvodem je, že nástroj MBSA rozpoznává novější verze souborů kumulace z hlediska zabezpečení jako ekvivalent aktualizace zabezpečení MS04-040. Pomocí nástroje MBSA nelze zjistit, zda je kumulativní aktualizace relevantní pro konkrétní počítač. Pomocí nástroje MBSA například nelze zjistit, zda se používají opravy Hotfix vydané po aktualizaci MS04-004. Pomocí nástroje MSBA lze pouze zjistit, zda byly splněny minimální základní požadavky na zabezpečení stanovené aktualizací MS04-040. K instalaci kumulativní aktualizace 889669 nelze použít službu SUS (Microsoft Software Update Services). Další informace o instalaci kumulativní aktualizace 889669 pomocí serveru SMS pouze do počítačů používajících opravy Hotfix vydané po aktualizaci MS04-004 nebo o způsobu zjištění, zda byla kumulativní aktualizace nainstalována do klientských počítačů, najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
867832 Jak distribuovat aktualizace softwaru, které nejsou zjištěny nástrojem Microsoft Baseline Security Analyzer na serveru Systems Management Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Instalaci kumulativní aktualizace 889669 nebo aktualizace zabezpečení 889293 můžete ověřit pomocí jedné z následujících metod:

Systém Windows 2000, Windows Server 2003, Windows XP 64-Bit Edition verze 2003 a Windows XP (všechny verze)
 • Porovnejte verze aktualizovaných souborů v počítači se soubory uvedenými v části Informace o souborech.
 • Zkontrolujte, zda následující klíč registru obsahuje hodnotu Installed DWORD s údajem hodnoty 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Hotfix\KB<nnnnnn>


  Poznámka: nnnnnn je číslo článku aktualizace.
Všechny ostatní verze systému Windows
 • Porovnejte verze aktualizovaných souborů v počítači se soubory uvedenými v části Informace o souborech.
 • Zkontrolujte, zda následující klíč registru obsahuje hodnotu IsInstalled DWORD s údajem hodnoty 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{2de9c32a-bd2c-4d19-8ec1-8af319e1c762}
Zpět na začátek


Společnost Microsoft testovala verze systému Windows a aplikace Internet Explorer uvedené v tomto článku, aby zjistila, zda jsou ovlivněny těmito chybami, a aby potvrdila, že kumulativní aktualizace popsaná 889669 uvedené chyby řeší.

Kumulativní aktualizaci 889669 můžete nainstalovat v některé z následujících verzí systému Windows, v němž je nainstalována aplikace Internet Explorer 6 SP1 (verze 6.00.2800.1106):
 • Windows XP 64-Bit Edition verze 2002
 • Windows XP Service Pack 1 (SP1)
 • Windows XP, Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)
 • Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)
 • Windows NT Server 4.0 Service Pack 6a (SP6a)
 • Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition Service Pack 6 (SP6)
 • Windows Millennium Edition
 • Windows 98 Druhé vydání
 • Windows 98
Zpět na začátek


Tuto instalaci je třeba dokončit restartováním počítače..

Zpět na začátek
Verze aktualizace zabezpečení 873377 pro systém Windows XP a Windows 2000 a aktualizace zabezpečení 889293 (MS04-040) podporují následující instalační přepínače:
 • /help: Zobrazí možnosti příkazového řádku.
 • /quiet: Použije tichý režim bez uživatelské interakce nebo zobrazení pro uživatele.
 • /passive: Bezobslužný režim (zobrazí se pouze indikátor průběhu).
 • /uninstall: Odinstaluje balíček.
 • /norestart: Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /forcerestart: Restartuje počítač po instalaci.
 • /l: Vypíše instalované opravy Hotfix systému Windows nebo balíčky aktualizací.
 • /o: Přepíše soubory OEM bez výzvy k potvrzení.
 • /n: Nevytvoří zálohu souborů pro účely odinstalace.
 • /f: Vynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.
 • /extract: Extrahuje soubory bez spuštění instalace.
V jednom příkazu lze zkombinovat více přepínačů. Chcete-li například kumulativní aktualizaci nainstalovat bez zásahu uživatele, zadejte následující příkaz do příkazového řádku:
IE6.0sp1-KB889669-Windows-2000-XP-x86-csy /passive /quiet
Chcete-li nainstalovat kumulativní aktualizaci bez restartování systému, zadejte následující příkaz:
IE6.0sp1-KB889669-Windows-2000-XP-x86-csy /norestart
Zpět na začátekOstatní balíčky s aktualizací zabezpečení 889293 (MS04-040) a kumulativní aktualizací 889669 podporují následující instalační přepínače:
 • /q: Nastaví tichý režim nebo potlačí zobrazování zpráv během extrahování souborů.
 • /q:u: Použije tichý režim pro uživatele. V tomto režimu se uživateli zobrazí některá dialogová okna.
 • /Q:A : Nastaví tichý režim pro správce, v němž se uživateli nezobrazují žádná dialogová okna.
 • /T: <úplná cesta: Určuje cílovou složku pro extrahované soubory.
 • /C: Extrahuje soubory, ale nenainstaluje je. Není-li v přepínači /T: cesta, zobrazí se výzva k zadání cílové složky.
 • /C: <Příkaz>: Přepíše instalační příkaz definovaný autorem. Určuje cestu a název souboru INF nebo EXE instalačního programu.
 • /R:N: Po instalaci nikdy nerestartuje počítač.
 • /R:I: Zobrazí výzvu k restartování počítače, pokud je to požadováno, kromě případů, kdy je zároveň použit přepínač /Q:A.
 • /R:A: Po instalaci vždy restartuje počítač.
 • /R:S: Po instalaci restartuje počítač, aniž by uživateli zobrazil výzvu.
V jednom příkazu lze zkombinovat více přepínačů. Chcete-li například nainstalovat aktualizaci bez jakéhokoli zásahu uživatele a bez vynucení restartování systému, použijte v příkazovém řádku následující příkaz:
IE6.0sp1-KB889669-Windows NT4sp6a-98-ME-x86-CSY.exe /q:a /r:n
Zpět na začátek


Kumulativní aktualizace 889669 obsahuje následující aktualizace:
 • 888092 Při spuštění vlastního webového programu v aplikaci Internet Explorer 6 se může zobrazit chybová zpráva v modulu Mshtml.dll a aplikace Internet Explorer se ukončí (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
 • Oprava problému způsobujícího, že aplikace Internet Explorer nemůže najít správný program spojený s konkrétním typem souboru. K těmto potížím dochází, pokud serverem vrácené záhlaví s typem obsahu obsahuje koncové atributy, například znakovou sadu. Pokud je například typ obsahu vrácený serverem text/xml; charset=utf-8, je možné, že aplikace Internet Explorer nebude moci najít program používaný k otevření souboru. Tento článek bude aktualizován, jakmile bude publikován článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base pro tento problém (871248).
 • 873377 Pro aplikaci Internet Explorer 6 s aktualizací SP1 je k dispozici kumulativní aktualizace
 • 889293 MS04-040: Kumulativní oprava zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer

Zpět na začátek

Anglická verze této aktualizace má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.

Aplikace Internet Explorer 6 Service Pack 1 pro systém Windows 2000 a Windows XP (32-Bit Edition):
NázevDatum (UTC)Čas (UTC)VerzeVelikost
browseui.dll12. listopadu 200402:50:006.0.2800.16071 017 856
inseng.dll24. listopadu 200421:07:006.0.2800.147569 632
mshtml.dll25. října 200417:40:006.0.2800.14802 697 216
shdocvw.dll24. listopadu 200400:49:006.0.2800.16111 387 520
shlwapi.dll12. listopadu 200404:33:006.0.2800.1605402 432
urlmon.dll26. října 200417:52:006.0.2800.1480451 584
wininet.dll25. října 200417:40:006.0.2800.1480577 024
Aplikace Internet Explorer 6 Service Pack 1 pro systém Windows XP (64-Bit Edition):
NázevDatum (UTC)Čas (UTC)VerzeVelikostSložka
wbrowseui.dll12. listopadu 200402:50:006.0.2800.16071 017 856WOW
winseng.dll24. listopadu 200421:07:006.0.2800.147569 632WOW
wmshtml.dll25. října 200417:40:006.0.2800.14802 697 216WOW
wshdocvw.dll24. listopadu 200400:49:006.0.2800.16111 387 520WOW
wshlwapi.dll12. listopadu 200404:33:006.0.2800.1605402 432WOW
wurlmon.dll26. října 200417:52:006.0.2800.1480451 584WOW
wwininet.dll25. října 200417:40:006.0.2800.1480577 024WOW
browseui.dll12. listopadu 200402:52:006.0.2800.16072 869 760Žádná
inseng.dll24. září 200422:03:006.0.2800.1475230 912Žádná
mshtml.dll25. října 200418:39:006.0.2800.14809 116 160Žádná
shdocvw.dll24. listopadu 200400:28:006.0.2800.16113 669 504Žádná
shlwapi.dll26. října 200417:22:006.0.2800.16051 117 696Žádná
urlmon.dll26. října 200417:53:006.0.2800.14801 430 528Žádná
wininet.dll25. října 200418:38:006.0.2800.14801 815 552Žádná
Aplikace Internet Explorer 6 Service Pack 1 pro systém Windows 98, Windows 98 SE, Windows ME a Windows NT:
NázevDatum (UTC)Čas (UTC)VerzeVelikost
BROWSEUI.DLL12. listopadu 200402:50:006.0.2800.16071 017 856
INSENG.DLL24. září 200421:07:006.0.2800.147569 632
MSHTML.DLL25. října 200417:40:006.0.2800.14802 697 216
SHDOCVW.DLL24. listopadu 200400:49:006.0.2800.16111 387 520
SHLWAPI.DLL12. listopadu 200404:33:006.0.2800.1605402 432
URLMON.DLL26. října 200417:52:006.0.2800.1480451 584
WININET.DLL25. října 200417:40:006.0.2800.1480577 024
Zpět na začátekTuto aktualizaci je možné odebrat pomocí panelu Přidat nebo odebrat programy v okně Ovládací panely. Položka odkazující na tuto aktualizaci ji uvádí jako aktualizaci systému Windows, nikoli jako aktualizaci aplikace Internet Explorer. Jedná se o změnu oproti minulým kumulativním aktualizacím aplikace Internet Explorer.

Správci systémů mohou k odebrání této kumulativní aktualizace použít nástroj Spuninst.exe. Nástroj Spuninst.exe je umístěn ve složce %Windir% \$NTUninstallKB nnnnnn $\Spuninst. Tento nástroj podporuje následující instalační přepínače:
 • /?: Zobrazí seznam instalačních přepínačů.
 • /u: Použije bezobslužný režim.
 • /f: Vynutí ukončení ostatních programů při vypnutí počítače.
 • /z: Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /q: Použije tichý režim bez zásahu uživatele.


Tuto aktualizaci je možné odinstalovat pomocí panelu Přidat nebo odebrat programy v okně Ovládací panely. Klepněte na položku Internet Explorer 889669 a potom na tlačítko Změnit nebo odebrat nebo Přidat či odebrat.

Správci systémů mohou tuto aktualizaci odebrat pomocí nástroje Ieuninst.exe. Tato aktualizace zabezpečení nainstaluje nástroj Ieuninst.exe do složky %Windir%. Tento nástroj podporuje následující instalační přepínače:
 • /?: Zobrazí seznam podporovaných přepínačů.
 • /z: Nerestartuje počítač po dokončení instalace.
 • /q: Použije tichý režim bez uživatelské interakce.
Chcete-li například tuto aktualizaci odebrat v tichém režimu, použijte následující příkaz:
c:\windows\ieuninst /q c:\windows\inf\q889669.inf

Poznámka: Tento příkaz předpokládá, že systém Windows je nainstalován ve složce C:\Windows.
Zpět na začátek


Chcete-li v počítači se systémem Windows XP 64-Bit Edition verze 2003 správně odinstalovat více než jednu kumulativní aktualizaci pro aplikaci Internet Explorer, je třeba tyto aktualizace odebírat podle pořadí, v jakém byly nainstalovány. Pokud například nainstalujete aktualizaci 818529 a potom aktualizaci 828750, je třeba nejprve odebrat aktualizaci 828750 a až potom aktualizaci 818529. Další informace o známých problémech, ke kterým může dojít po instalaci této aktualizace, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
325192 Potíže po instalaci aktualizací aplikace Internet Explorer nebo systému Windows

Zpět na začátek

 • Po odinstalaci kumulativní aktualizace 889669 z počítače se systémem Windows XP, Windows 2000, Windows NT Server 4.0, Windows Millennium Edition nebo Windows 98 Druhé vydání již nebude možné odebrat předchozí kumulativní aktualizace pro aplikaci Internet Explorer, například důležitou aktualizaci 818529. Toto chování je záměrné. Odinstalace je podporována pouze u poslední nainstalované kumulativní aktualizace.
 • Další informace o známých problémech, ke kterým může dojít po instalaci této aktualizace, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  325192 Potíže po instalaci aktualizací aplikace Internet Explorer nebo systému Windows
Zpět na začátek
kumulativní aktualizace oprava_zabezpečení aktualizace_zabezpečení zabezpečení chyba zranitelnost slabé_místo nebezpečný útočník zneužít registr neověřený vyrovnávací_paměť přetečení přeběhnutí speciálně_formovaný rozsah speciálně_vytvořený odmítnutí služby DoS TSE WinNT Win2000
Egenskaber

Artikel-id: 889669 – Seneste udgave 05/09/2005 17:54:00 – Udgave 9.1

Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1

 • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbsecbulletin KB889669
Feedback