Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Aktualizace zabezpečení 893066 vrátí výchozí velikost přijímaného okna protokolu TCP v systému Windows 2000 na výchozí velikost před vydáním aktualizace SP3 17 520 bajtů

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows
Příznaky
Po instalaci aktualizace zabezpečení 893066 můžete zaznamenat snížení výkonu sítě. Propustnost může být například pouze čtvrtinová oproti propustnosti dosahované před instalací aktualizace zabezpečení.
Příčina
Výchozí velikost přijímaného okna protokolu TCP je obvykle optimalizována na nízkou úroveň, která neovlivňuje obecný výkon sítě. Pro některé aplikace však mohou být výhodné jiné hodnoty velikosti přijímaného okna protokolu TCP.

V původně vydané verzi aktualizací Microsoft Windows 2000 Service Pack 1 (SP1) a Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) byla výchozí velikost přijímaného okna protokolu TCP 17 520 bajtů. Aktualizace Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) a Windows 2000 Service Pack 4 (SP4) obsahovaly změnu, která zvětšila výchozí velikost přijímaného okna protokolu TCP na 64 kB.

V aktualizaci Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) je velikost přijímaného okna protokolu TCP nastavena na hodnotu 64 kB u sítí s rychlostí 100 megabitů za sekundu (Mb/s). Toto nastavení může vést k četnému opakování přenosů. Závěrem důkladného rozboru reakcí zákazníků a oddělení odborné pomoci bylo doporučení vrátit výchozí velikost na hodnotu 17 kB, stejně jako před vydáním aktualizace SP3. Proto byla pro příslušné zákazníky tato změna vydána jako oprava hotfix. Aktualizace zabezpečení 893066 snižuje výchozí velikost přijímaného okna protokolu TCP na 17 520 bajtů.

V závislosti na konfiguraci sítě a jejich obvyklých funkcích však snížení výchozí velikosti přijímaného okna protokolu TCP může omezit průměrnou propustnost u některých aplikací, které ve velké míře využívají síťové prostředky. Tato snížená hodnota může být vhodnější pro pomalejší sítě, zatímco vyšší hodnota se může lépe hodit pro sítě s vysokým výkonem.

Optimalizace výkonu závisí na šířce pásma, zatížení a využití sítě a konkrétních aplikacích využívajících protokol TCP/IP a u různých zákazníků a v různých síťových prostředích se liší. Většina zákazníků nezaznamená výrazné odchylky výkonu v žádném z těchto nastavení. Doporučujeme používat výchozí nastavení, pokud změnu výchozího nastavení v daném prostředí nelze zdůvodnit specifickými a měřitelnými výhodami.

Poznámka: Před použitím této aktualizace zabezpečení lze nasadit nastavení registru. Tím zabráníte změnám chování po použití této aktualizace zabezpečení.
Řešení
Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Chcete-li vyřešit tento problém, nastavte pomocí některé z následujících metod velikost přijímaného okna na jinou hodnotu.

Metoda 1: Přidání klíče registru TcpWindowSize

Přidejte klíč registru TcpWindowSize. Postupujte následujícím způsobem:
  1. Klepněte na tlačítko Start , potom na příkaz Spustit , zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK .
  2. Vyhledejte následující podklíč registru a klepněte na něj:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
  3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a klepněte na příkaz Hodnota DWORD .
  4. Do pole Nová hodnota zadejte řetězec TcpWindowSize a stiskněte klávesu ENTER.
  5. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Změnit .
  6. V poli Údaj hodnoty zadejte požadovanou velikost okna.

Metoda 2: Pomocí funkce Setsockopt

Pomocí funkce Setsockopt pro sokety systému Windows zadejte velikost přijímaného okna pro jednotlivé sokety. Další informace o funkci Setsockopt naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Další informace
Další informace o položce registru TcpWindowSize získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
224829 Popis parametrů protokolu TCP v systému Windows 2000
Vlastnosti

ID článku: 890345 - Poslední kontrola: 12/25/2006 09:46:42 - Revize: 3.0

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server

  • kbtocoff kbtshoot KB890345
Váš názor
);