Při pokusu o instalaci aktualizace služby Windows SharePoint Services do počítače s původní vydanou verzí služby Windows SharePoint Services se zobrazila zpráva Nelze nainstalovat opravu upgradu pomocí služby Windows Installer

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Nelze nainstalovat aktualizaci služby Microsoft Windows SharePoint Services do počítače s původní vydanou verzí služby Windows SharePoint Services. Pokusíte-li se provést tuto akci, může se zobrazit následující chybová zpráva:
Nelze nainstalovat opravu upgradu pomocí služby Windows Installer, protože program, který má být upgradován, není pravděpodobně nainstalován nebo oprava upgradu provádí aktualizaci jiné verze programu. Ověřte, že je v počítači nainstalován program, který má být upgradován, a že máte k dispozici správnou opravu upgradu.
Příčina
Původní vydaná verze služby Windows SharePoint Services neobsahuje vestavěnou funkci umožňující nainstalovat aktualizace, jako jsou opravy Hotfix. Proto nelze nainstalovat aktualizaci služby Windows SharePoint Services, jako je oprava Hotfix, do počítače s původní vydanou verzí služby Windows SharePoint Services. Před instalací aktualizace služby Windows SharePoint Services je třeba nejprve nainstalovat aktualizaci Windows SharePoint Services Service Pack 1 (SP1).

Tato podmínka je výjimkou ze zásad časově omezené podpory produktů týkajících se aktualizací Service Pack. Tato podmínka se vztahuje pouze na původní vydanou verzi služby Windows SharePoint Services. Obvyklé zásady časově omezené podpory produktů společnosti Microsoft se budou vztahovat na budoucí aktualizace Service Pack a na budoucí verze služby Windows SharePoint Services.
Řešení
Chcete-li tento problém vyřešit, nainstalujte aktualizaci Service Pack 1 (SP1) služby Microsoft Windows SharePoint Services. Další informace o aktualizaci Service Pack 1 služby Windows SharePoint Services naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
841876 Popis aktualizace Service Pack 1 služby Windows SharePoint Services (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Poznámka Při instalaci služby Windows SharePoint Services doporučujeme zahrnout do plánu instalace také aktualizaci SP1 služby Windows SharePoint Services. Pomocí aktualizací služby Windows SharePoint Services tak budou aktualizovány nové instalace služby Windows SharePoint Services.
Další informace
Další informace týkající se zásad časově omezené podpory produktů společnosti Microsoft naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
wss aktualizace oprava Hotfix
Vlastnosti

ID článku: 891060 - Poslední kontrola: 12/09/2015 01:58:15 - Revize: 1.1

Microsoft Windows SharePoint Services

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbtshoot kbsetup kbprb kbdeployment kbupdateissue KB891060
Váš názor