Systém Správy digitálních práv (DRM) služby Windows Media může být nefunkční po změně hardwaru počítače

Příznaky
Systém Správy digitálních práv (Digital Rights Management, DRM) může být nefunkční, pokud provedete změny hardwaru počítače. Může se stát, že nebude možné přehrávat chráněný obsah. Mezi chráněný obsah patří například hudební skladby zakoupené a stažené z online obchodu.

Mohou se zobrazit následující chybové zprávy:
Licence k přehrání balíčku médií je neplatná.
C00D277F - Chyba ochrany chráněného úložiště. Obnovte licence z předchozí záložní kopie a akci opakujte.
Příčina
K tomuto problému dochází, protože systém Správy digitálních práv služby Windows Media uchovává informace založené na hardwarové konfiguraci počítače. Dojde-li ke změnám určitých komponent, systém Správy digitálních práv služby Windows Media může být nefunkční, protože může tyto změny interpretovat jako neoprávněný pokus přesunout chráněný obsah do jiného počítače.

Uvedený problém se může vyskytnout, pokud provedete nejméně jednu z následujících změn v hardwaru počítače:
 • Výměna hardwarových komponent, jako je například procesor nebo základní deska.
 • Úprava jakéhokoli nastavení systému BIOS (Basic Input/Output System), které má vliv na hardwarové komponenty, jako například vypnutí funkce hyper-threading procesoru.
 • Přesun pevného disku z jednoho počítače do druhého.
Řešení
Chcete-li tento problém vyřešit, obnovte původní hardwarovou konfiguraci počítače, případně původní nastavení systému BIOS. Obnovením konfigurace počítače se pravděpodobně uvedené potíže podaří odstranit. Pokud lze problém týkající se Správy digitálních práv vyřešit obnovením hardwarové konfigurace, případně nastavení systému BIOS, a plánujete výměnu hardwarových komponent, postupujte podle kroků 1 až 5 uvedených dále v této části. Jestliže jste neprovedli žádné změny hardwaru nebo obnovení hardwarové konfigurace nevyřeší tento problém, postupujte podle kroků 3 až 5.

Upozornění: Pokud přejdete přímo ke kroku 3 a nemáte aktuální záložní kopii licencí, je možné, že nebudete moci přehrávat dříve stažené soubory. Jestliže se setkáte s tímto problémem, obraťte se na poskytovatele obsahu, abyste zjistili, jak stáhnout nové licence pro tyto soubory. Příkladem poskytovatele obsahu je obchod, kde byly chráněné soubory zakoupeny.
 1. Zálohujte stávající licence. Postupujte následujícím způsobem:
  1. V programu Microsoft Windows Media Player v nabídce Nástroje klepněte na příkaz Spravovat licence (Windows Media Player 10), nebo na příkaz Správa licencí (Windows Media Player 7.x až Windows Media Player 9).

   Chcete-li změnit umístění záložních kopií, klepněte na tlačítko Změnit a potom vyberte umístění, kde chcete ukládat záložní kopie licencí.
  2. Klepněte na tlačítko Zálohovat.
  Poznámka: Vydavatel licence, jako například online obchod, kde byl chráněný soubor zakoupen, určuje, zda máte povoleno určitou licenci zálohovat. Je proto možné, že se nepodaří zálohovat všechny licence. Pokud nelze zálohovat licenci pro určitý soubor, nelze tuto licenci po změně hardwarových komponent obnovit. Jestliže nelze obnovit licenci, nemůže se přehrát chráněný soubor.

  Další informace naleznete na webu vydavatele licence, kde se dozvíte, zda podporuje funkci Zálohování a obnovení systému Správy digitálních práv služby Windows Media.
 2. Proveďte zamýšlené změny v hardwaru počítače.
 3. Obnovte Správu digitálních práv služby Windows Media vymazáním všech souborů v příslušné složce. Složka Správy digitálních práv služby Windows Media je skrytá systémová složka. Chcete-li zobrazit skryté složky a soubory, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Tento počítač.
  2. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti složky a pak na kartu Zobrazení.
  3. Zaškrtněte políčko Zobrazit skryté soubory a složky a potom zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt chráněné soubory operačního systému.
  V následující části jsou uvedena typická umístění složky systému Správy digitálních práv služby Windows Media (v závislosti na verzi operačního systému):
  • Microsoft Windows 2000 a Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\DRM
  • Windows 98: C:\Windows\All Users\DRM
  • Windows Millennium Edition: C:\Windows\DRM
  Nemůžete-li nalézt složku systému Správy digitálních práv služby Windows Media, přesné umístění zjistíte v následujícím klíči registru, kde je uloženo:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\DRM\DataPath


  Poznámka: Ve výchozím nastavení je tato cesta zobrazena v binárním formátu. Chcete-li zobrazit cestu ve formátu prostého textu, poklepejte na položku DataPath. V dialogovém okně Upravit binární hodnotu se cesta zobrazuje ve sloupci v pravé části okna.
 4. Individualizujte systém Správy digitálních práv služby Windows Media.

  Chcete-li nainstalovat nejnovější komponenty systému Správy digitálních práv služby Windows Media, naleznete pokyny na následujícím webu společnosti Microsoft:
 5. Obnovte licence. Postupujte následujícím způsobem:
  1. V programu Microsoft Windows Media Player v nabídce Nástroje klepněte na příkaz Spravovat licence (Windows Media Player 10), nebo na příkaz Správa licencí (Windows Media Player 7.x až Windows Media Player 9).
  2. Vyberte umístění záložních kopií licencí. Pokud je to třeba, vložte disketu, kde jsou licence uloženy.
  3. Klepněte na tlačítko Obnovit.
  Poznámka: K provedení tohoto kroku je nutné připojení k Internetu. Máte-li otázky týkající se ochrany osobních údajů v programu Windows Media Player, informace naleznete v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů v programu Windows Media Player. Chcete-li toto prohlášení zobrazit, klepněte v programu Windows Media Player na příkaz Ochrana osobních údajů v nabídce Nápověda.
Prohlášení
Toto chování je záměrné.
WMDRM license restore C00D277F
Vlastnosti

ID článku: 891664 - Poslední kontrola: 12/05/2007 01:31:00 - Revize: 1.1

Windows Media Format 9.5 Software Development Kit, Microsoft Windows Media Player 10, Microsoft Windows Media Player 7.1, Microsoft Windows Media Player 9 Series

 • kbinfo kbtshoot kbprb KB891664
Váš názor