Po instalaci aktualizace zabezpečení MS05-004 může být ovlivněn výkon technologie ASP.NET

Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Výkon technologie Microsoft ASP.NET může být ovlivněn, pokud se po instalaci aktualizace zabezpečení nepřihlásí uživatel s oprávněními správce. K tomuto chování dochází, protože aktualizace zabezpečení aktualizuje knihovny DLL, které obsahují nativní obrázky. Během instalace je zrušena platnost nativních obrázků, dokud se správce nepřihlásí k serveru.

Vliv na výkon lze změřit větším využitím procesoru při načítání kódu během spuštění. Ve stabilním stavu nedochází k výraznému snížení výkonu.

Výkon je ovlivněn, pouze pokud použijete tuto aktualizaci zabezpečení u počítačů používajících rozhraní Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2 (SP2) a původní vydanou verzi rozhraní .NET Framework 1.1.

Aktualizace zabezpečení MS05-004 nainstaluje novou verzi následujících knihoven DLL:

Pokud je nainstalováno rozhraní .NET Framework 1.1:
 • System.dll
 • System.xml.dll
Pokud je nainstalováno rozhraní .NET Framework 1.0 SP2:
 • Mscorlib.dll
 • System.dll
 • System.xml.dll
Ke zjištění, která hlavní verze rozhrání .NET Framework je nainstalována, použijte následující metodu:
 • Pokud složka %windir%\Microsoft.net\Framework\v1.0.3705 obsahuje více než čtyři soubory, je nainstalováno rozhraní .NET Framework 1.0. Rozhraní .NET Framework 1.0 není nainstalováno, pokud složka obsahuje pouze následující soubory:
  • Installutil.exe.config
  • Mscormmc.cfg
  • Mscormmc.dll
  • Regsvcs.exe.rtm.config
 • Jestliže existuje složka %windir%\Microsoft.net\Framework\v1.1.4322, je nainstalováno rozhraní .NET Framework 1.1.
Poznámka: Mohou existovat oba adresáře.

Poznámka: Chcete-li zjistit, která aktualizace Service Pack je nainstalována, použijte následující metodu:
 • Pokud verze souboru %windir%\Microsoft.net\Framework\v1.0.3705\Sscorwrks.dll předchází verzi 1.0.3705.6000, je nainstalováno rozhraní .NET Framework 1.0 SP2.
 • Pokud verze souboru %windir%\Microsoft.net\Framework\v1.1.4322\Sscorwrks.dll předchází verzi 1.1.4322.2000, je nainstalováno rozhraní .NET Framework 1.1.
Řešení
Po instalaci této aktualizace zabezpečení budou nativní obrázky znovu vygenerovány po prvním přihlášení uživatele s oprávněními správce k počítači. Po opakovaném vygenerování nativních obrázků budou obnoveny původní hodnoty výkonu systému. K tomuto chování dochází, protože kód nemusí být po načtení okamžitě kompilován (JIT - just-in-time).

Nativní obrázky lze znovu vygenerovat také pomocí nástroje Native Image Generator (Ngen.exe). Tento krok provedete pomocí následujících příkazů:

Pokud je nainstalováno rozhraní .NET Framework 1.1:
NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.1.4322\system.dll NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.1.4322\system.Xml.dll
Poznámka: Nástroj Native Image Generator je umístěn ve složce %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.1.4322


Pokud je nainstalováno rozhraní .NET Framework 1.0 SP2 :
NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\mscorlib.dll NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.dll NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Xml.dll
Protože je nainstalována nová verze souboru Mscorlib.dll, bude zrušena platnost všech nativních obrázků v tomto počítači. Proto je třeba vygenerovat nativní obrázky také pro následující knihovny DLL:
NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\custommarshalers.dll NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Design.dll NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Drawing.dll NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Drawing.Design.dll NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Windows.Forms.dll
Poznámka: Nástroj Native Image Generator je umístěn ve složce %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705.
Odkazy
Další informace o aktualizaci zabezpečení MS05-004 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
887219 MS05-004: Chyba zabezpečení ověření cesty technologie ASP.NET umožňuje neoprávněný přístup (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o nástroji Native Image Generator (Ngen.exe) najdete na webu služby MSDN (Microsoft Developers Network):
Vlastnosti

ID článku: 891829 - Poslední kontrola: 12/09/2015 02:00:51 - Revize: 1.2

Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2

 • kbnosurvey kbarchive kbprb KB891829
Váš názor
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)