Oprava: Aplikace nevrací popisovač při volání funkce _popen CRT v Visual C++ .NET 2003

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:892086
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Příznaky
Při použití C funkce _popen (CRT) run-time v Microsoft Visual C++ .NET 2003 aplikace nevracení popisovač při každém volání funkce.
Příčina
Zvýšit výkon implementace funkce _popen CRT byl změněn v Visual C++ .NET 2003. Funkce CreateProcess WinAPI funkce _popen CRT nyní používá namísto funkce _spawnl CRT. Nevrácení popisovače je způsobena chybou v Visual C++ .NET 2003. Tato chyba způsobí, že pole hThread popisovač struktury PROCESS_INFORMATION zůstat otevřené.
Řešení
Společnost Microsoft má nyní k dispozici podporovanou opravu hotfix, která je určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Použijte ji pouze v systémech, ve kterých dochází k tomuto konkrétnímu problému. Tato oprava hotfix může být dále testována. Proto pokud není použití tento problém, doporučujeme počkat na další aktualizaci Visual Studio .NET 2003 service pack, která obsahuje tuto opravu hotfix.

Potřebujete-li odstranit tento problém okamžitě, obraťte se na služby podpory společnosti Microsoft, kde můžete tuto opravu hotfix získat. Úplný seznam telefonních čísel služeb technické podpory společnosti Microsoft a informace o cenách technické podpory naleznete na tomto webu společnosti Microsoft:Poznámka: Poplatky, které je třeba obvykle zaplatit za telefonní hovory, mohou být stornovány, jestliže pracovník technické podpory společnosti Microsoft zjistí, že oznámený problém lze vyřešit konkrétní aktualizací. Další dotazy a žádosti o odbornou pomoc, které se netýkají této zvláštní opravy, podléhají běžným sazbám za poskytnutí odborné pomoci.

Požadavky

Neexistují žádné požadavky.

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix není třeba počítač restartovat.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava Hotfix nenahrazuje žádné další opravy Hotfix.

INFORMACE O SOUBORECH

Anglická verze této opravy hotfix má následující (nebo pozdější) atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Pokud zobrazíte informace o souboru, bude převedena na místní čas. Rozdíl mezi místním ČASEM a najít, použijte kartu časové pásmo v ovládacím panelu Datum a čas.
  Date     Time  Version      Size  File name  --------------------------------------------------------------  03-Feb-2005 02:57           13,858 A_map.c  03-Feb-2005 03:27          363,744 Eh.lib  03-Feb-2005 02:57           10,456 Io.h  06-Feb-2004 19:29           4,246 Ios.cpp  03-Feb-2005 03:30         2,707,628 Libc.lib  03-Feb-2005 03:34         3,023,492 Libcd.lib  03-Feb-2005 03:31         2,937,528 Libcmt.lib  03-Feb-2005 03:36         3,304,810 Libcmtd.lib  03-Feb-2005 03:30         3,601,372 Libcp.lib  03-Feb-2005 03:35         4,433,774 Libcpd.lib  03-Feb-2005 03:32         3,651,664 Libcpmt.lib  03-Feb-2005 03:36         4,449,888 Libcpmtd.lib  03-Feb-2005 04:11 7.10.4353.0    499,712 Msvcp71.dll     03-Feb-2005 03:37 7.10.4353.0    765,952 Msvcp71d.dll    03-Feb-2005 04:11 7.10.4353.0    348,160 Msvcr71.dll     03-Feb-2005 03:37 7.10.4353.0    544,768 Msvcr71d.dll    03-Feb-2005 02:58           17,400 Popen.c  03-Feb-2005 02:57           9,948 Read.c  03-Feb-2005 16:00          202,240 Vc_user_crt71_rtl_x86_---.msm  03-Feb-2005 16:00          151,040 Vc_user_stl71_rtl_x86_---.msm
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Další informace
Ověřte, zda má aplikace nevrácení popisovače, sledovat počet popisovačů ve správci.

Například při sestavení a spusťte následující kód projektu Visual C++ Win32 konzoly počet popisovačů bude pokračovat ve Správci zvýšit:
// Testpopen.cpp : Defines the entry point for the console application.//#include "stdafx.h"#include <stdio.h>#include <conio.h>int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]){	FILE * pPipe = NULL;	char	buffer[128] = {0};	while (!kbhit())	{		pPipe = _popen("dir *.* /s", "r");		if (pPipe != NULL)		{			printf(_T("Pipe opened at 0x%08x\n"), (unsigned long)pPipe);			while (!feof(pPipe))			{				if (fgets(buffer, 128, pPipe))					printf(buffer);			}			printf("Pipe closed (%d)\n", _pclose(pPipe));					}	}		return 0;}
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Visual Studio aktualizace QFE 3432

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 892086 - Poslední kontrola: 12/09/2015 02:02:02 - Revize: 2.2

Microsoft Visual C++ .NET 2003 Standard Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Professional Edition, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Developer, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Enterprise Architect, Microsoft Visual Studio .NET 2003 Academic Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbqfe kbbug kbfix kbprb kbhotfixserver KB892086 KbMtcs
Váš názor