WD97: Jak Word pro Windows používá dočasné soubory

Důležité: Tento článek byl přeložen pomocí software společnosti Microsoft na strojový překlad, ne profesionálním překladatelem. Společnost Microsoft nabízí jak články přeložené překladatelem, tak články přeložené pomocí software na strojový překlad, takže všechny články ve Znalostní databázi (Knowledge Base) jsou dostupné v češtině. Překlad pomocí software na strojový překlad ale není bohužel vždy dokonalý. Obsahuje chyby ve skloňování slov, skladbě vět, nebo gramatice, podobně jako když cizinci dělají chyby při mluvení v češtině. Společnost Microsoft není právně zodpovědná za nepřesnosti, chyby nebo škody vzniklé chybami v překladu, nebo při použití nepřesně přeložených instrukcí v článku zákazníkem. Společnost Microsoft aktualizuje software na strojový překlad, aby byl počet chyb omezen na minimum.

Projděte si také anglickou verzi článku:89247
Tento článek byl archivován. Je nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.
Souhrn
Tento článek vysvětluje kdy, kde a jakým způsobem vytváří aplikace Microsoft Word for Windows dočasné soubory.
Další informace

Definice dočasného souboru

Program vytvoří dočasný soubor dočasně ukládat informace. Program určí, kde a kdy chcete vytvořit dočasné soubory. Dočasné soubory jsou k dispozici pouze pro aktuální relaci programu.

Proč aplikace Word vytváří dočasné soubory?

Rychlost:

Word někdy zkopíruje částí souboru do paměti, že má přístup k informace rychleji při zkopírování a vložení nebo posouvat dokument. Word odkazuje na umístění informací namísto ve skutečnosti přístup k informacím, což snižuje času stráví Word provádění těchto funkcí.

Integrita dat:

Aplikace Word používá dočasné soubory jako "Záchrana" k ochraně proti systémové chyby v souboru, jeho uložení schématu. Word nejprve uložením do dočasného souboru a potom přejmenováním souboru správný název, zajišťuje integritu dat původní soubor proti problémy (například výpadek napájení nebo ztraceno síťové připojení), které mohou nastat při zapisuje soubor.

Typy dočasných souborů

Soubor systému MS-DOS:

Jedná se o standardní soubory systému MS-DOS.

Soubor dokumentu Based soubor:

Rozdíl mezi tímto souborem a standardním souborem systému MS-DOS je v tom, že tyto soubory mohou být čteny a zapisovány více programy bez vědomí původního vlastníka souboru. Soubory dokumentu navíc obsahují vlastnosti, které aplikaci Word dovolují v rámci souborů vytvářet soubory a adresáře. Aplikace Word vytvoří při svém spuštění jeden dočasný soubor dokumentu (v přímém režimu) nazvaný ~wrfxxxx.tmp. Můžete určit, že je soubor dokumentu protože počáteční velikost je 1536 bajtů. Tento dočasný soubor dokumentu slouží k ukládání všech objektů OLE patřící nepojmenované dokumentů zpět do schránky a dokumenty, jejichž nativní formáty nejsou formát dokumentu (například txt, RTF a dokumenty Word 2.0). Word můžete otevřít soubory dokumentu pomocí dvou různých režimech: transakčního a přímé. Tyto režimy jsou popsány dále v tomto článku.

Soubory dokumentu v transakčním režimu:

Soubory v transakčním režimu dovolují aplikaci Word otevřít soubor, zapisovat do něj a umožnit dalším programům (například aplikaci Microsoft Excel) do tohoto souboru zapisovat. Aplikace Word si však ponechává možnost soubor obnovit do stavu, ve kterém se nacházel před tím, než byl v aplikaci Word otevřen.

Soubor dokumentu proto vytvoří skryté bitové kopie (obvykle s názvem ~dftxxxx.tmp) všech změn, které byly v souboru provedeny po jeho otevření. Pokud má aplikace Word zachovat všechny změny, sloučí obsah souboru ~dftxxxx.tmp s původním souborem a potom uloží kompletní verzi souboru. Na druhou stranu Pokud Word zahodí všechny změny, potom odstraněn ~dftxxxx.tmp a původní soubor nezmění. Aplikace Word otevírá všechny nativní soubory aplikace Word s použitím souborů v transakčním režimu, které v adresáři Temp vytvoří skryté bitové kopie. Při spuštění aplikace Word je šablona Normal.dot obvykle otevřena v transakčním režimu a je vytvořen příslušný skrytý bitový soubor s názvem dftxxxx.tmp. Při požadavku na uložení sloučí funkce rychlého ukládání tyto dva soubory.

Přímý režim:

Aplikace Word používá přímý režim ukládání při otevírání dočasného souboru dokumentu a při použití funkcí Uložit jako a uložení celého dokumentu (nejedná se o rychlé ukládání). Tento typ souboru má velmi nízké paměťové nároky a při vytvoření nebo otevření nevytvoří skrytou bitovou kopii.

Konkrétní soubory, Word vytvoří

Následující tabulka obsahuje seznam některých specifických dočasných souborů, které aplikace Word vytváří.
  Files typically created when Word is started        File name  ------------------------------------------------------------------------  MS-DOS-based file (to reserve 4 file handles) 0 bytes   ~wrf0000.tmp  MS-DOS-based scratch file           0 bytes   ~mfxxxx.tmp  Compound file - transacted          0 bytes   ~dftxxxx.tmp  Compound file - direct            1536 bytes  ~wrf0001.tmp          (unnamed non-Word/OLE files)  Word recovery files                    File name  -----------------------------------------------------------------------  Temporary file for AutoRecovery             ~wraxxxx.tmp  AutoRecovery                  AutoRecovery save of                          <docname>.asd  Other Word temporary files                 File name  -----------------------------------------------------------------------  Copy of another document                  ~wrcxxxx.tmp  Word document                       ~wrdxxxx.tmp  Temp document file                     ~wrfxxxx.tmp  Dictionary                         ~wrixxxx.tmp  Clipboard                         ~wrlxxxx.tmp  Macro                           ~wrmxxxx.tmp  Word OLE document                     ~wroxxxx.tmp  Scratch file                        ~wrsxxxx.tmp  Converted (foreign) document                ~wrvxxxx.tmp				

Zjednodušený popis schématu ukládání upraveného souboru

Create temp file           Create ~wrdxxxx.tmpWrite temp file           Save example data to ~wrdxxxx.tmpDelete original file         Delete EXAMPLE.DOCRename temp to target name      Rename ~wrdxxxx.tmp to Example.doc				
Umístěním dočasného souboru do stejného adresáře, ve kterém se nachází ukládaný soubor, dosáhne aplikace Word značného zrychlení. Pokud by aplikace Word umístila dočasný soubor jinam, musela by pro přejmenování (přesun) dočasného souboru z jiného adresáře do umístění pro ukládání souboru použít příkaz COPY systému MS-DOS. Ponecháním dočasného souboru ve stejném adresáři, ve kterém se nachází ukládaný soubor dokumentu, může aplikace Word použít příkaz MOVE systému MS-DOS, který rychle přejmenuje dočasný soubor na ukládaný dokument.

A kde Word vytváří dočasné soubory

Umístění kde Word vytváří dočasné soubory je pevně informace a nelze upravovat. Aplikace Word obecně vytváří dočasné soubory pro následující typy dat.

Vložené objekty aplikace Word (adresář Temp):
Pokud aplikace Word slouží jako program serveru OLE, vložené objekty aplikace Word jsou ukládány v adresáři Temp jako dočasné soubory.

Objekty OLE 2.0 vyžadují další místo na disku. Při spuštění programů technologie OLE musí aplikace Word poskytnou kopie dat serveru. Není neobvyklé, že se při nadměrném použití technologie OLE 2.0 v rámci jedné relace programu nashromáždí velký objem dočasných dat na pevném disku.

Prázdný soubor (adresář Temp):

Když aplikace Word vyčerpá vnitřní paměť RAM (Random Access Memory), vždy vytvoří v adresáři Temp samostatný prázdný dočasný soubor pro uchování informací. Tento prázdný soubor slouží k uchování informací, které jsou odloženy z vnitřní mezipaměti souborů aplikace Word, která je alokována uvnitř celkové paměti systému. Velikost tohoto souboru je 64 kB až 3,5 MB. Word můžete zabránit nutnosti zapisovat do souboru pomocné podle přidělení více paměti RAM pro aplikaci Word použít interně.

Cachesize výchozí v aplikaci Word je 64 KB.

Další informace o zvýšení cachesize v aplikaci Word naleznete v následujícím článku databáze Microsoft Knowledge Base:
157464WD97: Kde je uloženo v registru
Zaznamenané makro (adresář Temp):

Při záznamu makra Word vytvoří dočasný soubor Temp v adresáři.

Převedené soubory (adresář Temp):

Převaděče textu, které jsou součástí aplikace Word, vytvářejí dočasné soubory ve formátu RTF (Rich Text Format), které aplikace Word používá pro přístup k určitým převaděčům.

Uzamčené soubory (adresář Temp):

Při otevření souboru, který je uzamčen, protože je otevřen v jiném okně aplikace Word, nebo protože je otevřen jiným uživatelem v síti, je pouze možné pracovat s kopií tohoto souboru. Tuto kopii umístí aplikace Word do adresáře Temp systému Windows. Podobně pokud je uzamčena šablona dokumentu, aplikace Word automaticky vytvoří kopii této šablony v adresáři Temp. Kopie uzamčeného souboru automaticky neaktualizuje soubor původního vlastníka.

Uložené soubory (adresář uloženého souboru):

Klepnete-li uložit v nabídce Soubor, se stane následující položky:
-Word vytvoří nový dočasný soubor pomocí upravené verze dokumentu.

-Po úspěšně Word vytvoří dočasný soubor, odstraní předchozí verzi dokumentu aplikace Word.

-Word přejmenuje dočasný soubor stejný název jako předchozí verze dokumentu.
Text přenášený mezi soubory (adresář zdrojového souboru):

Když provádí aplikace Word kopírování a vkládání textu z jednoho dokumentu do druhého, může vytvořit dočasný soubor ve stejném adresáři, ve kterém se nachází zdrojový soubor. Tento dočasný soubor je vytvářen zejména v případě, že dojde k zavření nebo uložení zdrojového souboru. Dočasný soubor obsahuje informace, které byly před uložením souboru odkazovány schránkou. Tento dočasný soubor vytvoří aplikace Word tak, že přejmenuje starou kopii souboru na soubor s názvem dočasného souboru.

Soubor vlastníka (adresář zdrojového souboru):

Pokud je již uložený soubor otevřen pro úpravy, tisk nebo recenzi, vytvoří aplikace Word dočasný soubor s příponou DOC, jehož název začíná znakem tilda (~), následovaným znakem dolaru ($) a následovaným zbylou částí původního názvu souboru. Tento dočasný soubor obsahuje přihlašovací jméno osoby, otevírání souboru a je známý jako soubor vlastníka"." Při pokusu o otevření souboru, který je k dispozici v síti a je již otevřen jiným uživatelem tento soubor poskytuje < uživatelské jméno > pro následující chybová zpráva:

"Tento soubor je již otevřeno pomocí < uživatelské jméno >. Chcete vytvořit kopii tohoto souboru pro použití?"


Pokud je soubor vlastníka poškozen nebo není k dispozici, změní se chybová zpráva takto:


„ Tento soubor je již otevřen jiným uživatelem. Chcete vytvořit kopii tohoto souboru pro použití?"


Dojde-li k zavření původního souboru, aplikace Word tento dočasný soubor automaticky odstraní.

Automatické uložení:

Word 97 automatického obnovení uložit adresář:

Při automatickém ukládání vytvoří aplikace Word dočasný soubor ve složce Temp, pokud je v počítači platná složka Temp. V opačném případě ukládá dočasný soubor do stejné složky, do které ukládá dokument.

Umístění dočasných souborů při zavření souboru

Může se stát, že aplikace Word potřebuje uchovat odkaz na soubor i po jeho zavření. To nastane v případě, že byl do schránky zkopírován text ze souboru. Při zavření souboru se aplikace Word pokusí provést následující akce:
 • Pokud výběr, který byl zkopírován do schránky, neobsahuje více částí nebo obrázek nebo není velký, zkopíruje aplikace Word příslušnou část souboru do nového souboru.
 • Pokud obsahuje kopírovaný výběr obrázky nebo více částí nebo pokud se nachází na disketě, aplikace Word zkopíruje celý soubor do adresáře Temp a nastaví ukazatel na toto umístění.
tmp temp

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Vlastnosti

ID článku: 89247 - Poslední kontrola: 12/04/2015 09:17:37 - Revize: 1.1

Microsoft Word 97 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbmt kbfaq kbinfo KB89247 KbMtcs
Váš názor