Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Po instalaci aktualizace Windows XP Service Pack 2 může při pokusu o připojení k Internetu nebo procházení Internetu dojít k chybě 678 nebo 769

Chcete-li pokracovat v prijímání aktualizací zabezpení pro systém Windows XP, overte, zda používáte systém Windows XP s aktualizací Service Pack 3 (SP3). Další informace naleznete na této webové stránce spolecnosti Microsoft: Koncí podpora pro nekteré verze systému Windows

Příznaky
Po instalaci aktualizace Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) se při pokusu o připojení k Internetu nebo procházení Internetu může zobrazit jedna z následujících chybových zpráv.

Chyba 678

Chyba 678: Vzdálený počítač neodpověděl.

Chyba 769

Chyba769: Zadaný cíl není dostupný.
Příčina
K chybě obvykle dochází, pokud je pravdivá jedna z následujících podmínek:
 1. Je odpojený síťový kabel.
 2. Byl zakázán modem.
 3. Jsou poškozené ovladače modemu.
 4. V počítači běží spyware, který narušuje připojení.
 5. Je třeba opravit rozhraní Winsock.
 6. Připojení je blokováno softwarem brány firewall jiného výrobce.
Řešení
Chcete-li zjistit příčinu problému, postupujte následovně:

Krok 1: Zkontrolujte připojení síťového kabelu

Zkontrolujte, zda je síťový kabel připojený k počítači a modemu. Pokud je počítač připojený k rozbočovači nebo směrovači, zkontrolujte, zda je připojený kabel propojující rozbočovač či směrovač s modemem.

Krok 2: Zkontrolujte, zda je povolený síťový adaptér

 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz ncpa.cpl a klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu Připojení k místní síti. Pokud je k dispozici příkaz Povolit, klepněte na něj.

Krok 3: Resetujte modem

 1. Odpojte kabel spojující počítač s modemem.
 2. Vypněte modem. Pokud modem nemá vlastní vypínač, odpojte jej od zdroje napájení.
 3. Počkejte dvě minuty.
 4. Zapněte modem a potom připojte kabel vedoucí z počítače k modemu.

Krok 4: Odinstalujte a následně znovu nainstalujte modem a ovladače pomocí Správce zařízení

Před provedením následujících kroků bude pravděpodobně třeba stáhnout nejnovější ovladač síťového adaptéru poskytovaný výrobcem používaného hardwaru.
 1. Klepněte na tlačítko Start, potom na příkaz Spustit, zadejte příkaz sysdm.cpl a klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte na kartu Hardware, potom klepněte na tlačítko Správce zařízení a potom vyhledejte položku Síťové adaptéry.
 3. Rozbalte položku Síťové adaptéry a potom klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu používaného síťového adaptéru.
 4. Klepněte na příkaz Odinstalovat a potom na tlačítko OK. V dialogovém okně s dotazem, zda chcete odebrat soubory přidružené k tomuto zařízení, klepněte na tlačítko Ano.
 5. Restartujte počítač nebo klepněte v nabídce Akce na příkaz Vyhledat změny hardwaru.
 6. Jestliže systém Windows zařízení nalezne, ale nerozpozná je, je nutné nainstalovat nejnovější ovladač používaného síťového adaptéru.
Pokud používáte síťový adaptér Realtek 8139, bude aktualizací ovladače tento problém pravděpodobně vyřešen. Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Realtek: Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost kontaktních informací jiných výrobců.

Krok 5: Vytvořte nové připojení DSL nebo kabelové připojení

 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz ncpa.cpl a klepněte na tlačítko OK.
 2. V části Síťové úlohy klepněte na odkaz Vytvořit nové připojení. Po spuštění průvodce klepněte na tlačítko Další.
 3. Klepněte na přepínač Připojit k Internetu a potom na tlačítko Další.
 4. Klepněte na přepínač Nastavit připojení ručně a potom na tlačítko Další.
 5. Vyberte položku Připojit pomocí širokopásmového připojení, které vyžaduje uživatelské jméno a heslo a potom na tlačítko Další.
 6. Postupujte podle zbývajících kroků průvodce. Postupujte podle zbývajících kroků průvodce. Použijte při tom informace o připojení získané od poskytovatele služeb Internetu.
Poznámka: Je možné, že při vytváření nového připojení bude nutné použít software dodaný poskytovatelem služeb Internetu.

Krok 6: Opravte rozhraní Winsock a protokol TCP/IP

 1. Klepněte na tlačítko Start, dále na příkaz Spustit, zadejte příkaz netsh winsock reset a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Až začne okno příkazového řádku blikat, restartujte počítač.

  Upozornění Spuštění příkazu netsh winsock reset může negativně ovlivnit programy , které využívají přístup k Internetu nebo Internet sledují, jako je například antivirový program, brána firewall nebo proxy klienti. Pokud používáte program, který po provedení uvedeného řešení přestane fungovat správně, přeinstalujte jej, abyste obnovili jeho funkčnost.

Krok 7: Dočasně odinstalujte brány firewall jiných výrobců

Některý software brány firewall jiného výrobce, například software ZoneAlarm a Norton Personal Firewall, může v počítačích se systémem Windows XP s aktualizací SP2 způsobit problémy s připojením k Internetu. Počítač můžete otestovat tak, že tyto programy dočasně odinstalujete. Zakázání těchto programů nemusí pro účely testování postačovat. Ověřte, zda máte k dispozici disk CD-ROM nebo instalační soubory, pomocí kterých budete moci dané programy později znovu nainstalovat. Pokud jsou příčinou problému tyto programy, obraťte se na jejich dodavatele a požádejte je o pomoc s jejich nastavením.

Poznámka: Před odebráním softwaru brány firewall jiného výrobce je vhodné ověřit, zda je povolená brána firewall systému Windows XP.

Krok 8: Vyhledejte a odeberte spyware a adware

Doporučujeme nainstalovat program Microsoft Windows Defender. Program Windows Defender a další informace o nástrojích, pomocí nichž lze z počítače odebrat nevyžádaný software, získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Krok 9: Vymažte dočasné soubory Internetu

 1. Spusťte aplikaci Microsoft Internet Explorer.
 2. Klepněte na nabídku Nástroje a na příkaz Možnosti Internetu.
 3. Na kartě Obecné klepněte na tlačítko Odstranit soubory.
 4. V dialogovém okně Odstranit soubory klepněte na tlačítko OK a potom klepněte na tlačítko OK.

Další kroky

Pokud problém po provedení kroků popsaných v tomto článku přetrvává, můžete vyzkoušet následující postupy. Tyto postupy mohou pomoci zjistit příčinu problému, případně jej mohou vyřešit.

Oprava síťového připojení

 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz ncpa.cpl a klepněte na tlačítko OK.
 2. Pravým tlačítkem myši klepněte na ikonu používaného připojení a potom klepněte na příkaz Opravit.
Po klepnutí na příkaz Opravit obnoví systém Windows adresu IP počítače a provede další úlohy, které mohou pomoci problém odstranit.Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
289256 Popis možnosti Opravit při připojení pomocí místní sítě nebo vysokorychlostního Internetu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Obnovení adresy IP

 1. Klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, zadejte příkaz command a pak klepněte na tlačítko OK.
 2. Na příkazovém řádku zadejte příkaz ipconfig /renew a potom stiskněte klávesu ENTER.

  V okně příkazového řádku se zobrazí informace související s novou adresou IP.
 3. Zavřete okno příkazového řádku.

Vyhledávání virů

Pomocí softwaru pro vyhledávání virů zkontrolujte přítomnost virů. Pokud v počítači není nainstalován antivirový program, stáhněte si instalační soubory antivirového programu pomocí jiného počítače s připojením k Internetu. Antivirový program McAfee AVERT Stinger můžete stáhnout na následujícím webu společnosti McAfee:. Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost kontaktních informací jiných výrobců.

Test v nouzovém režimu

 1. Vypněte počítač.
 2. Počkejte 10 sekund.
 3. Zapněte počítač a ihned stiskněte klávesu F8.

  Poznámka: Pokud se zobrazí chybová zpráva informující o chybě klávesnice, stiskněte klávesu F1. Potom tiskněte klávesu F8 jednou za sekundu.
 4. V zobrazeném seznamu vyberte položku Stav nouze s prací v síti.
 5. Stiskněte klávesu ENTER.

  Poznámka: Spuštění počítače bude pravděpodobně trvat déle než obvykle.
 6. V dialogovém okně s oznámením, že systém Windows je spuštěn v nouzovém režimu, klepněte na tlačítko OK.
Další informace
Používáte-li širokopásmový hardware společnosti Microsoft, je možné, že bude nutné nainstalovat aktualizace softwaru a firmwaru. Další informace o možnostech získání těchto aktualizací naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
814445 MSBBN: MSBBN: Jak aktualizovat software a firmware pro širokopásmová síťová zařízení společnosti Microsoft (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
troubleshooting power cycle
Vlastnosti

ID článku: 892889 - Poslední kontrola: 05/17/2011 12:06:00 - Revize: 5.0

Windows Defender

 • kbdefenderrtwswept kbdefenderrtwno kbhowto kbinfo KB892889
Váš názor