Pomalejší, než bylo očekáváno otevře v sadě Office pro Mac dokumentu nebo souboru

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 892959
ÚVOD
Tento článek popisuje řešení potíží s Microsoft Office for Mac dokumenty, které otevřete pomaleji, než bylo očekáváno. Možné příčiny pro sadu Office pro Mac dokumenty, které otevřete pomaleji, než bylo očekáváno patří následující:
 • Konfliktní položky po spuštění
 • Zpoždění sítě v prostředí služby Active Directory directory service
 • Konfigurace protokolu poškozené service discovery
 • Problémy s oprávněními
 • Mac OS X firewall, která byla povolena
 • Doplňky pro aplikace sady Office
Další informace

Konfliktní položky po spuštění

Řešení problémů s výkonem v systému Mac OS X nebo novější verze a určit, zda jsou konfliktní položky po spuštění, můžete použít nouzový režim.

Tato metoda vyžaduje přesunutí složky/Library/StartupItems. Tato složka existuje, pouze pokud byl nainstalován software, který vyžaduje software pro spuštění při spuštění počítače. Antivirový software a software pro správu písma jsou nejčastěji používané aplikace, které nainstalovat položky v této složce.

Chcete-li spustit počítač v nouzovém režimu, klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

2398596 Provedení čistého spuštění (bezpečného) k určení, zda programy na pozadí narušuje Office for Mac

Další informace o nouzovém režimu a nouzového spuštění naleznete na následujícím webu společnosti Apple:

Zpoždění sítě v prostředí služby Active Directory

Zpoždění při otevření dokumentu, může dojít, pokud počítač je vázán na domény prostřednictvím služby Active Directory. Ujistěte se, že vaše směrovače jejich aktualizace nainstalována. Nahlédnout do směrovačů sítě rychlostí. Navíc Zkuste odpojit síťové připojení zobrazíte, pokud tento problém řeší.

Konfigurace protokolu poškozené service discovery

Existují jiné služby zjišťování protokoly kromě Active Directory podporovaných v systému Mac OS X. Patří sem NetInfo LDAP Lightweight Directory Access Protocol () verze 3 a služby NIS (Network Information). Programy a dokumenty, může otevřít velmi pomalu pokud platí jedna nebo více z následujících podmínek:
 • Tyto protokoly nejsou správně nakonfigurovány.
 • Je poškození v protokolech samy.
 • Existuje vysoký stupeň zatížení sítě.
Připojení adresáře, které jsou otevřeny prostřednictvím NetInfo Mac OS X servery může také způsobit stejné pomalost, které může nastat ve službě Active Directory. Chcete-li vyzkoušejte, pokud konfigurace zjišťování služby jsou příčinou tohoto problému, postupujte takto:
 1. V nabídce Přejít klepněte na příkaz Správa.
 2. Spusťte program přístup k adresářům.
 3. Klepněte na kartu služby .
 4. Pokud je ikona zámku, klepněte na ikonu zámku. Potom zadejte název a heslo správce.
 5. Klepnutím zrušte zaškrtnutí políček žádné služby, které jsou vybrány.
 6. Klepněte na tlačítko použít.
 7. Klepněte na ikonu zámku uzamknout program přístup k adresářům.
 8. Ukončete přístup k adresáři.
 9. Spuštění sady Office pro Mac program a potom vyzkoušejte, pokud stále otevře se dokument pomalu.
Další informace o zakázání NetInfo a LDAP připojení naleznete na následujícím webu společnosti Apple:

Problémy s oprávněními

Můžete použít funkci opravy disku oprávnění řešit problémy oprávnění v Mac OS X 10.2 nebo novější verze. Pokud nesprávná oprávnění pro software společnosti Microsoft, Office pro Mac programy mohou spustit pomalu. Nebo Office pro Mac programy mohou provádět pomalu, po spuštění.

Chcete-li použít funkci opravy disku oprávnění, postupujte takto:
 1. V nabídce Přejít klepněte na příkaz Správa.
 2. Spusťte program Disk Utility.
 3. Klepněte na primární pevný disk počítače.
 4. Klepněte na kartu první pomoci .
 5. Klepněte na tlačítko oprávnění disků opravit.
Poznámka: Disk Utility program opraví pouze software, který je nainstalován společností Apple a který je ve složce aplikace.

Další informace o funkci opravy disku oprávnění naleznete na následujícím webu společnosti Apple:

Mac OS X firewall, která byla povolena

Při ukončení sady Office pro Mac program program používá připojení k Internetu pro ověření registrace softwaru pro daný program. Pokud je povolena brána firewall Mac OS X, bude výchozí nastavení brány firewall blokovat tuto odchozí přenos. To způsobí, že program přestane reagovat až dvě minuty před pokračováním na a ukončení. Chcete-li zjistit, zda je povolena brána firewall Mac OS X, postupujte takto:
 1. V nabídce Apple klepněte na příkaz Předvolby systému.
 2. Klepněte na příkaz sdílení.
 3. Klepněte na tlačítko Zastavit.
 4. Zavřete okno Předvolby systému .
 5. Spuštění sady Office pro Mac program a potom vyzkoušejte, pokud stále otevře se dokument pomalu.

Doplňky pro aplikace sady Office

Některé doplňky mohou způsobit zpomalit při otevření nebo zavření dokumentu aplikace sady Office. Nebo některé doplňky mohou způsobit zpomalit při otevření nebo zavření nabídky a položky specifické pro dokument aplikace sady Office. Většina doplňků jsou obvykle umístěny ve složce Po spuštění pro každý program. Při spuštění programu doplňků, které jsou ve složce Po spuštění tohoto programu jsou automaticky načteny do programu. Odebráním těchto doplňků, můžete určit, zda nezpůsobují program zpomalit.

Chcete-li odebrat tyto doplňky, postupujte takto:
 1. Ukončete všechny Office pro Mac programy.
 2. Vytvořte novou složku na ploše. Chcete-li to provést, postupujte takto:
  1. Klepněte na tlačítko hledání v doku.
  2. V nabídce soubor klepněte na tlačítko Nová složka.
  3. Název této složky Položky po spuštění.
 3. Vyhledejte a otevřete složku Microsoft Office X nebo Microsoft Office 2004 v počítači. Tato složka je obvykle umístěná v následující složce:
  Mac HDA aplikace
 4. Otevřete složku Office a poté otevřete spouštěcí složku.
 5. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz sloupce.
 6. Klepněte na položku ve složce aplikace Excel .
 7. Přetáhněte všechny položky, které jsou v této složce do složky spouštěcí položky, kterou jste vytvořili v kroku 2.
 8. Klepněte na složku aplikace PowerPoint .
 9. Přetáhněte všechny položky, které jsou v této složce do složky spouštěcí položky.
 10. Klepněte na složku aplikace Word .
 11. Přetáhněte všechny položky, které jsou v této složce do složky spouštěcí položky.
Poznámka: Pokud máte v počítači Adobe Acrobatinstalled, Office pro Mac dokumenty může otevřete pomaleji, než bylo očekáváno.

OFF2004 2004 MacOFFX Mac OFFX WD PPT XL ENT OS 10 X 10.3 10.2 VPC WMP Messenger neočekávaně odstraňování pomalé firewall trhaný výkon spuštění aplikace access

Upozornění: Tento článek je přeložený automaticky

Egenskaber

Artikel-id: 892959 – Seneste udgave 08/27/2016 20:10:00 – Udgave 1.0

Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Entourage 2004 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft PowerPoint 2004 for Mac, Microsoft Office Word 2008 for Mac, Microsoft Word 2004 for Mac, Microsoft Excel 2011 for Mac, Microsoft PowerPoint 2011 for Mac, Microsoft Word 2011 for Mac

 • dftsdahomeportal kbhowto kbmt KB892959 KbMtcs
Feedback