Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Získání a používání nástroje Enterprise Scan Tool

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Souhrn
Tento článek popisuje, jak získat a používat nástroj Enterprise Scan Tool, který je součástí některých vydání bulletinů zabezpečení. Popisuje, kde lze získat nejnovější nástroj Enterprise Scan Tool. Dále se článek zabývá tím, jak analyzovat obsah souboru Results.xml, který je tímto nástrojem vytvořen. Jsou zde také uvedeny stručné návrhy pro případ, že budete chtít po spuštění nástroje konsolidovat data z více počítačů. Tento článek popisuje, jak odinstalovat nástroj Enterprise Scan Tool. Tento článek popisuje některá omezení nástroje. Poslední část článku obsahuje několik oddílů s nejčastějšími dotazy. První část nejčastějších dotazů je zaměřena na obecné dotazy. Za obecnou částí následuje část s nejčastějšími dotazy týkajícími se verzí nástroje Enterprise Scan Tool specifické pro bulletiny. Potom je uvedena část s nejčastějšími dotazy, které se týkají verze nástroje Enterprise Scan Tool pro server SMS (Microsoft System Management Server). Poslední část článku obsahuje nejčastější dotazy týkající se některých známých problémů.
ÚVOD
Tento článek obsahuje podrobné pokyny popisující, jak používat nástroj Enterprise Scan Tool, který je součástí některých vydání bulletinů zabezpečení. Tento nástroj umožňuje vyhledávat aktualizace, které jsou vydány s bulletiny centra Microsoft Security Response Center (MSRC), v případě, že pro správu aktualizací není k dispozici server Microsoft System Management Server ani jiné řešení pro správu podniku. Uvedené kroky slouží pouze jako příklad. Může být nutné je upravit podle požadavků a omezení daného prostředí.
Další informace

Použití nástroje Enterprise Scan Tool

Nástroj Enterprise Scan Tool, který je specifický pro každý cyklus vydání bulletinu zabezpečení, může mít vlastní přepínače příkazového řádku a schéma výstupu XML. Následující kroky platí pro všechna vydání nástroje Enterprise Scan Tool. Chcete-li nástroj použít, postupujte takto:
 1. Spusťte balíček, který jste získali z webu služby Stažení softwaru nebo od oddělení podpory společnosti Microsoft.
 2. Po zobrazení výzvy k zadání umístění pro extrahování souborů zadejte umístění.

  Ve složce, do které jste extrahovali soubory, se zobrazí následující soubory:
  • Readme.rtf,
  • Updatescan.exe,
  • Updatescan.xml.
 3. Spusťte soubor Updatescan.exe pomocí přepínačů příkazového řádku popsaných v souboru Readme. Tento soubor je součástí balíčku nástroje Enterprise Scan Tool.

  Vydání nástroje Enterprise Scan Tool jsou během cyklu vydávání centra MSRC spojena s určitými bulletiny. Tyto přepínače příkazového řádku se mohou pro různá vydání nástroje Enterprise Scan Tool lišit. Vždy si přečtěte soubor Readme, který je přidružen k vydání nástroje Enterprise Scan Tool a obsahuje nejnovější informace.
 4. Chcete-li zobrazit výsledky hledání, prostudujte protokol vytvořený pomocí volitelného přepínače. Potom prohlédněte soubor Results.xml.

  Protokol bude zapsán do aktuálního pracovního adresáře. Soubor Results.xml je však zapsán do složky, ze které je nástroj spuštěn. Schéma výstupu XML se u různých vydání nástroje Enterprise Scan Tool může lišit. Další informace najdete v části Analyze the tool output (Analýza výstupu nástroje) souboru Readme, který patří k vydání nástroje Enterprise Scan Tool.

Dostupné nástroje Enterprise Scan Tool

Nástroj Enterprise Scan Tool z 9. října 2007 (MS07-056)

Nástroj Enterprise Scan Tool z 9. října 2007 (MS07-056) získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Nástroj Enterprise Scan Tool z 11. září 2007 (MS07-052, MS07-053)

Nástroj Enterprise Scan Tool z 11. září 2007 (MS07-052, MS07-053) získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Nástroj Enterprise Scan Tool ze 14. srpna 2007 (MS07-043, MS07-047, MS07-049, MS07-050)

Nástroj Enterprise Scan Tool ze 14. srpna 2007 (MS07-043, MS07-047, MS07-049, MS07-050) získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Nástroj Enterprise Scan Tool z 10. července 2007 (MS07-040)

Nástroj Enterprise Scan Tool z 10. července 2007 (MS07-040) získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Nástroj Enterprise Scan Tool z 12. června 2007 (MS07-034)

Nástroj Enterprise Scan Tool z 12. června 2007 (MS07-034) získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Nástroj Enterprise Scan Tool z 8. května 2007 (MS07-028)

Nástroj Enterprise Scan Tool z 8. května 2007 (MS07-028) získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Nástroj Enterprise Scan Tool z 13. února 2007 (MS07-005, MS07-009, MS07-012)

Nástroj Enterprise Scan Tool z 13. února 2007 (MS07-005, MS07-009, MS07-012) získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Nástroj Enterprise Scan Tool z 9. ledna 2007 (MS07-004)

Nástroj Enterprise Scan Tool z z 9. ledna 2007 (MS07-004) získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Nástroj Enterprise Scan Tool z 12. prosince 2006 (MS06-073, MS06-076, MS06-077, MS06-078)

Nástroj Enterprise Scan Tool z 12. prosince 2006 (MS06-073, MS06-076, MS06-077, MS06-078) získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Nástroj Enterprise Scan Tool ze 14. listopadu 2006 (MS06-069)

Nástroj Enterprise Scan Tool ze 14. listopadu 2006 (MS06-069) získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Nástroj Enterprise Scan Tool z 10 října (MS06-056)

Nástroj Enterprise Scan Tool z 10 října (MS06-056) získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Nástroj Enterprise Scan Tool z 26. září 2006 (MS06-055)

Nástroj Enterprise Scan Tool z 26. září 2006 (MS06-055) získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Nástroj Enterprise Scan Tool z 8. srpna 2006 (MS06-043)

Nástroj Enterprise Scan Tool z 8. srpna 2006 (MS06-043) získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Nástroj Enterprise Scan Tool z 11. července 2006 (MS06-033)

Nástroj Enterprise Scan Tool z 11. července 2006 získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Nástroj Enterprise Scan Tool z 13. června 2006 (MS06-023, MS06-024)

Nástroj Enterprise Scan Tool z 13. června 2006 (MS06-023, MS06-024) získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Nástroj Enterprise Scan Tool z 9. května 2006 (MS06-020)

Nástroj Enterprise Scan Tool z 9. května 2006 (MS06-020) získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Nástroj Enterprise Scan Tool z 11. dubna 2006 (MS06-014, MS06-016, MS06-017)

Nástroj Enterprise Scan Tool z 11. dubna 2006 (MS06-014, MS06-016, MS06-017) získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Nástroj Enterprise Scan Tool ze 14. února 2006 (MS06-005)

Nástroj Enterprise Scan Tool ze 14. února 2006 (MS06-005) získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Nástroj Enterprise Scan Tool z 11. října 2005 (MS05-044, MS05-050)

Nástroj Enterprise Scan Tool z 11. října 2005 (MS05-044, MS05-050) získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Nástroj Enterprise Scan Tool z 14. června 2005 (MS05-029, MS05-030, MS05-031, MS05-033, MS05-034)

Nástroj Enterprise Scan Tool z 14. června 2005 (MS05-029, MS05-030, MS05-031, MS05-033, MS05-034) získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Nástroj Enterprise Scan Tool z 12. dubna 2005 (MS05-022, MS05-023)

Nástroj Enterprise Scan Tool z 12. dubna 2005 (MS05-022, MS05-023) získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Nástroj Enterprise Scan Tool z 8. února 2005 (MS05-004, MS05-006, MS05-009)

Nástroj Enterprise Scan Tool z 8. února 2005 získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Nástroj Enterprise Scan Tool z 12. října 2004 (MS04-028)

Nástroj Enterprise Scan Tool z 12. října 2004 (MS04-028) získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:

Analýza souboru Results.xml

Tento soubor je umístěn ve složce v počítači, ve kterém jste spustili nástroj pro vyhledávání. Soubor Results.xml lze použít ke shromáždění dat o aktualizacích v celém podniku. Konkrétně pole Status (Stav) označuje, zda je daná aktualizace použitelná (Applicable), nebo je již nainstalovaná (Installed). Pokud je aktualizace označena jako Applicable, je tato aktualizace zabezpečení vyžadována a není nainstalována. Pokud je aktualizace označena jako Installed, je tato aktualizace zabezpečení nainstalována a je v cílovém počítači k dispozici. Formát výstupu je podobný následujícím údajům. Všechny změny formátu výstupu v budoucích vydáních budou dokumentovány.
<ScanResults>  <ScanDateTime>9/16/2004 2:40:30 PM</ScanDateTime>  <XMLDataVersion>2004.12.14.0</XMLDataVersion>  <ScannedBy>COMPUTER_A \ SYSTEM</ScannedBy>  <Machine>   <MachineName>COMPUTER_A</MachineName>   <Domain>MYDOMAIN</Domain>   <Product>     <ProductName>WINDOWS 2000 ADVANCED SERVER</ProductName>     <Item>      <LocaleID>1033</LocaleID>      <ItemClass>Patch</ItemClass>      <BulletinID>MS0x-00x</BulletinID>      <BulletinTitle>Buffer Overrun Could Allow Code Execution (999999)</BulletinTitle>      <SQNumber>999999</SQNumber>      <BulletinUrl>http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS0x-00x.mspx</BulletinUrl>      <DownloadURL>n/a</DownloadURL>      <Description></Description>      <Status>Applicable</Status>      <ItemType></ItemType>      <DatePosted></DatePosted>      <DateRevised></DateRevised>      <UnattendSyntax>/q /z</UnattendSyntax>     </Item>   </Product>  </Machine></ScanResults>

Konsolidace výstupních dat z více počítačů

Zákazníci spravující podnikové sítě mohou chtít konsolidovat výstupní data z více počítačů do přehledné sestavy, databáze nebo jiného formátu pro účely vytváření zpráv nebo kontroly kompatibility. Vzhledem k různorodým požadavkům zákazníků neposkytuje společnost Microsoft v tomto nástroji centralizované řešení pro vytváření zpráv. Soubory XML uložené nástrojem pro vyhledávání však můžete importovat do databáze za účelem centralizovaného vytváření zpráv.

Odinstalace nástroje Enterprise Scan Tool

Chcete-li odinstalovat nástroj z klientských počítačů, odstraňte složku, kterou jste použili při původní instalaci nástroje.

Omezení

 • Nástroj Enterprise Scan Tool je třeba spustit pomocí účtu, který má oprávnění správce nebo kontext systému.
 • Tento nástroj byl testován pouze u podporovaných produktů a konfigurací. Pokud nástroj spustíte v operačním systému, který není podporován, zobrazí se následující chybová zpráva:
  No checks apply to this system (V tomto systému nelze provést kontrolu.).
 • Tento nástroj zobrazuje výsledky v angličtině. Možnost vyhledávání je však poskytována pro všechny jazyky, které jsou ovlivněny měsíčně vydávanými aktualizacemi.
 • Tento nástroj provádí místní vyhledávání.
 • Nástroj neprovádí vyhledávání pro aplikace jiných výrobců, které mohou používat ohroženou verzi příslušné součásti.
 • Veškeré úpravy nebo přizpůsobení nástroje nebo manifestu vyhledávání jsou licenční smlouvou s koncovým uživatelem (EULA) zakázány.

  Poznámka: Manifest vyhledávání je soubor XML.
 • Nástroj byl testován pouze v podporovaných operačních systémech s podporovanými verzemi ovlivněných produktů. V případě nepodporovaných produktů může nástroj ve zprávách podávat nepřesné informace nebo nemusí podávat žádné informace. Další informace o podporovaných verzích produktů naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:
 • Ve všech počítačích, ve kterých je spuštěn tento nástroj, musí být nainstalován analyzátor MSXML 3.0 (Microsoft XML Parser). Analyzátor MSXML 3.0 je nainstalován aplikací Microsoft Internet Explorer 6 a Internet Explorer 6 Service Pack 1. Analyzátor MSXML 3.0 je také součástí systému Microsoft Windows Server 2003. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  269238 Seznam verzí analyzátoru MSXML (XML Parser)

Nejčastější dotazy

Obecné dotazy

 • Co je nástroj Enterprise Scan Tool?

  Jako součást pokračující snahy poskytovat nástroje pro vyhledávání aktualizací zabezpečení vydávaných jako bulletiny dodává společnost Microsoft samostatný nástroj pro vyhledávání bulletinů v cyklu vydávání centra MSRC, které nelze vyhledávat pomocí nástrojů MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer) nebo ODT (Office Detection Tool). Tento samostatný nástroj se nazývá Enterprise Update Scan Tool (EST). Je určen pro správce podnikových sítí. Pokud je pro konkrétní bulletin vytvořen nástroj pro vyhledávání, mohou jej zákazníci spustit na příkazovém řádku a pak zobrazit výsledky ve výstupním souboru XML. S nástrojem je dodávána podrobná dokumentace. Zákazníci se serverem System Management Server (SMS) mohou získat také verzi tohoto nástroje, která nabízí integrované informace pro správce serveru SMS.
 • Proč tento nástroj existuje?

  Společnost Microsoft dodává tento nástroj pro určité bulletiny v cyklu vydávání centra MSRC, které nelze vyhledat pomocí nástrojů MBSA nebo ODT. Jednotlivé nástroje jsou specifické pro jednotlivé cykly vydávání centra MSRC.
 • Bude tento nástroj pokaždé aktualizován? Zůstane tento nástroj stejný? A bude publikován nový soubor XML?

  Ne. Každý nástroj Enterprise Scan Tool je samostatný nástroj, který je přidružen ke konkrétnímu cyklu vydávání centra MSRC. Nástroje Enterprise Scan Tools jsou vytvářeny, pouze pokud nástroj MBSA nebo ODT neumožňuje vyhledávání bulletinu. Pokud nástroje MBSA nebo ODT mohou bulletin vyhledat, není pro daný bulletin nástroj Enterprise Scan Tool vydáván. Schéma výstupu XML a nástroj jsou vzájemně propojeny. Přepínače příkazového řádku se u různých vydání nástroje Enterprise Scan Tool mohou lišit. Proto musí zákazníci stáhnout nástroje Enterprise Scan Tool přidružené k jednotlivým cyklům vydávání centra MSRC.
 • Na jak dlouho plánuje společnost Microsoft podporu tohoto nástroje?

  Nástroj Enterprise Scan Tool je součástí snahy společnosti Microsoft poskytovat nástroje pro vyhledávání aktualizací zabezpečení vydávaných v bulletinech. Tento nástroj se používá v případě, že vyhledávání neumožňuje nástroj MBSA ani nástroj ODT. V budoucnosti bude infrastruktura aktualizací zabezpečení konsolidována na serveru Microsoft Windows Update Server. Časem bude společnost Microsoft moci nabízet úplné vyhledávání pomocí katalogu společnosti Microsoft obsahujícího všechny nástroje pro vyhledávání používající infrastrukturu serveru Windows Update Server. Mezi tyto nástroje patří nástroj MBSA verze 2.0, nástroj MOM (Microsoft Operations Manager) a nástroj Inventory Tool for Microsoft Updates pro server Microsoft Systems Management Server 2003. Po úplném naplnění katalogu společnosti Microsoft již nebude nástroj Enterprise Scan Tool třeba.
 • Proč nástroje MBSA a ODT nevyhledají tuto aktualizaci?

  Nástroje MBSA a ODT nenabízí úplné vyhledávání některých bulletinů v cyklu vydávání centra MSRC. Úplné vyhledávání pravděpodobně nebude k dispozici z důvodu omezení vyhledávacího stroje nebo proto, že ovlivněný produkt není podporován nástrojem MBSA nebo ODT. Pracujeme na vyřešení těchto potíží v budoucích verzích nástroje MBSA prostřednictvím infrastruktury serveru Windows Update Server. Pro mezidobí byl pro vyhledávání aktualizací zabezpečení navržen nástroj Enterprise Scan Tool jako doplněk nástrojů MBSA a ODT. Pokud nástroje MBSA nebo ODT nemohou nabídnout vyhledávání, plánujeme vydání nástroje Enterprise Scan Tool.
 • Jak získám podporu pro nástroj Enterprise Scan Tool?

  Podpora nástroje Enterprise Scan Tool je poskytována v rámci Služeb podpory společnosti Microsoft (PSS). Chcete-li se obrátit na Služby podpory společnosti Microsoft, navštivte následující web:
 • Jak se nástroj Enterprise Scan Tool liší od nástroje MBSA?

  Nástroj Enterprise Scan Tool doplňuje funkce vyhledávání nástroje MBSA. Nástroj Enterprise Scan Tool je vydáván pouze v případě, že nástroje MBSA či ODT nemohou vyhledat některé bulletiny v cyklu vydávání centra MSRC. Nástroj MBSA je určen pro uživatele obecně pracující s informačními technologiemi a má snadno ovladatelné rozhraní. Nástroj MBSA obsahuje také integrované funkce vytváření zpráv a nabízí vyhledávání kumulativních aktualizací zabezpečení. Nástroj Enterprise Scan Tool může být používán pouze u konkrétních bulletinů. Tento nástroj neposkytuje uživatelské rozhraní pro vytváření zpráv. Nástroj Enterprise Scan Tool je určen správcům podnikových sítí pro použití v rámci řešení se skripty nebo se serverem SMS.
 • Jak lze ověřit, zda byly v počítači použity všechny aktualizace?

  Po spuštění nástroje pro vyhledání požadovaných aktualizací a po instalaci těchto aktualizací spusťte nástroj znovu a ověřte, zda jsou všechny aktualizace nainstalovány. Pokud jsou všechny použitelné aktualizace úspěšně nainstalovány v počítači, měl by soubor Results.xml obsahovat následující informace:
  No missing updates detected (Nebyly nalezeny žádné chybějící aktualizace.).
  Poznámka: Pokud aktualizace vyžaduje restartování počítače, zobrazí nástroj pouze informaci, že aktualizace bude nainstalována po restartování počítače.

Nejčastější dotazy týkající se verzí nástroje Enterprise Scan Tool pro konkrétní bulletiny

 • Kde mohu tento nástroj získat?

  Odkazy na web Stažení softwaru jsou uvedeny v bulletinech MSRC, ke kterým se nástroj Enterprise Scan Tool vztahuje.
 • Jaké jsou přepínače příkazového řádku pro tento nástroj?

  Přepínače příkazového řádku se u různých vydání nástroje Enterprise Scan Tool mohou lišit. Přepínače příkazového řádku, které jsou k dispozici pro jednotlivá vydání nástroje Enterprise Scan Tool, jsou popsány v souboru Readme u jednotlivých vydání.
 • Jak mám používat tento samostatný nástroj v jednom počítači?

  Spustíte nástroj Enterprise Scan Tool na příkazovém řádku a použijete příslušné přepínače, pokud jsou třeba. Je třeba analyzovat výstup XML a zjistit, zda v počítači nechybí důležitá aktualizace.
 • Jak mám číst výstup?

  Schéma souboru výstupu XML se u jednotlivých vydání nástroj Enterprise Scan Tool může lišit. Návod, jak porozumět výstupu, naleznete v souboru Readme u jednotlivých vydání nástroje Enterprise Scan Tool. Obecně, pokud má aktualizace ve výstupu XML stav Applicable, není daná aktualizace nainstalovaná a je požadována. Jestliže má aktualizace ve výstupu XML stav Installed, je daná aktualizace nainstalovaná.
 • Mohu tento nástroj použít ve více počítačích?

  Tento nástroj není určen pro spuštění ve více počítačích. Nástroj Enterprise Scan Tool je třeba v jednotlivých počítačích spustit pomocí skriptu. Pak je třeba konsolidovat výstupní data z více počítačů do databáze nebo do jiného formátu za účelem vytvoření zprávy nebo kontroly kompatibility. Jestliže k vyhledávání aktualizací zabezpečení používáte server SMS, můžete si stáhnout verzi kompatibilní se serverem SMS. Tuto verzi můžete získat na následujícím webu společnosti Microsoft:
 • Mohu od společnosti Microsoft získat ukázkový kód?

  Soubor Readme pro jednotlivá vydání nástroje Enterprise Scan Tool obsahuje ukázkový výstup XML. Nástroj Enterprise Scan Tool lze spustit v libovolném skriptovacím jazyce, v němž lze spustit programy příkazového řádku. Společnost Microsoft však neposkytuje ukázkový kód pro automatizaci nástroje Enterprise Scan Tool tak, aby mohl prohledávat více počítačů a shromažďovat z nich zprávy.
 • Jaké jsou běžné chyby a jak je mohu vyřešit?

  Běžné chyby a postupy pro jejich řešení jsou uvedeny v souboru Readme. Většinu běžných chyb lze vyřešit kontrolou a splněním systémových požadavků popsaných v souboru Readme. Nástroj vytvoří soubor protokolu, který lze použít k vyřešení potíží.

Nejčastější dotazy týkající se nástroje Enterprise Scan Tool pro server SMS (System Management Server)

 • Kde mohu tento nástroj získat?

  Verze tohoto nástroje pro server SMS je k dispozici na webu serveru SMS pro jednotlivé cykly vydávání. Server SMS umožňuje spouštět nástroje vyhledávání společně v jednom balíčku serveru SMS.
 • Jak je tento nástroj integrován se serverem SMS?

  Instalační služba pro verzi serveru SMS umožňuje správci serveru SMS nainstalovat tento nástroj na server SMS. Instalační služba také umožní správci serveru SMS automaticky aktualizovat balíček serveru SMS novým obsahem vyhledávání. Server SMS spustí vyhledávání podle plánu a zpracuje výsledky podobným způsobem, jako ostatní nástroje používané tímto serverem. Mezi tyto nástroje patří Security Update Inventory Tool, Office Inventory Tool for Updates a další.
 • Jak mám používat průvodce Distribute Software Updates Wizard serveru SMS ke schválení aktualizací ukládaných na server SMS?

  Po dokončení vyhledávání se na serveru SMS automaticky zobrazí soupis. Správce pak může schválit aktualizace pro nasazení, konfigurovat možnosti příkazového řádku a implementovat plány vynucení.
 • Mohou uživatelé rozpoznat adresu URL pro vyhledání aktualizací pro nasazení?

  Kdykoli je to možné, bude poskytnuta adresa URL balíčku aktualizací, aby mohl průvodce Distribute Software Updates Wizard automaticky získat aktualizaci a zahrnout ji do balíčku serveru SMS. V některých případech nelze tato umístění poskytnout současně s vydáním. Proto je třeba použít ruční metodu. Pokyny jsou uvedeny v dokumentaci v bulletinu, na webu společnosti Microsoft nebo na webu služby Stažení softwaru společnosti Microsoft.
 • Jaké jsou zvláštní problémy, které je třeba mít na paměti při používání nástroje Enterprise Scan Tool?

  V některých případech nástroj Enterprise Scan Tool vyhledá aktualizace, které lze vyhledat také pomocí nástrojů Security Updates Inventory Tool nebo Office Inventory Tool for Updates. V těchto vzácných případech je třeba schválit pouze jednu z těchto aktualizací pomocí průvodce Distribute Software Updates Wizard. Také je třeba upřednostnit data poskytnutá těmito existujícími nástroji před výsledky zobrazenými nástrojem Enterprise Scan Tool. Tato data umožňují spravovat restartování počítače seskupením mnoha aktualizací do co nejmenšího počtu balíčků.
 • Jak lze zpracovat více balíčků nebo restartování počítače?

  Agent serveru SMS zpracuje všechny aktualizace obsažené ve stejném balíčku serveru SMS. Agent serveru SMS automaticky zřetězí aktualizace dohromady, aby bylo možné restartovat počítač pouze jednou po instalaci všech aktualizací. Jestliže je aktualizace schválena v nástroji Security Update Inventory Tool a jiná aktualizace je schválena ve verzi nástroje Enterprise Scan Tool pro server SMS, nelze počet restartování počítače konsolidovat. Proto byste měli upřednostnit standardní nástroje serveru SMS před nástrojem Enterprise Scan Tool v případě, že nástroj Enterprise Scan Tool nabízí překrývající se vyhledávání.
 • Kde mohu získat podporu?

  Podpora je poskytována prostřednictvím stejných kanálů jako podpora řešení všech ostatních potíží s produktem SMS.
 • Jaké jsou běžné chyby?

  Nejčastější technické dotazy jsou uvedeny na webu serveru Microsoft Systems Management Server. Mezi běžné chyby patří následující:
  • Používání nesprávných přepínačů příkazového řádku u aktualizací.
  • Stažení nesprávné aktualizace při pokusu o ruční stažení aktualizace.
  Další informace naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Nejčastější dotazy týkající se známých problémů

 • Proč soubor Results.xml obsahuje zprávu No checks apply to this system (V tomto systému nelze provést žádné kontroly)?

  Následující zpráva se může zobrazit, není-li v systému nainstalován žádný z ohrožených produktů uvedených v bulletinech MS05-004, MS05-006 a MS05-009. Může se zobrazit také tehdy, jestliže spustíte tento nástroj v operačním systému, který není v bulletinu uveden.
  No checks apply to this system (V tomto systému nelze provést kontrolu.).
  Tato zpráva se může zobrazit, pokud kombinace operačního systému a aktualizace Service Pack není podporována nebo není ohrožena.

  Důležité: Zobrazí-li se tato zpráva, je třeba ověřit, zda používáte podporovaný operační systém. V případě, že je v počítači spuštěn operační systém, který není tímto nástrojem podporován, nebudou aktualizovány ohrožené produkty, které jsou v něm případně nainstalovány.
 • Proč nástroj nezobrazil výstup?

  Ověřte, zda klientský počítač splňuje všechny požadavky uvedené v části Omezení.
WUS
Vlastnosti

ID článku: 894193 - Poslední kontrola: 10/12/2007 13:03:00 - Revize: 23.1

Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3

 • kbhowto kbsecurity kbupdate KB894193
Váš názor
html>tomerTracking = 1; var Route = "76500"; " src="https://c.microsoft.com/ms.js">