Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

Při přístupu k webu Windows Update z počítače se systémem Windows XP, který je za proxy serverem nebo branou firewall, nelze stahovat aktualizace

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Příznaky
Při přístupu k webu Windows Update z počítače se systémem Windows XP, který je za proxy serverem nebo branou firewall, nelze stahovat aktualizace V pravém horním rohu webové stránky se rovněž může zobrazit jedna z následujících chybových zpráv:
[Číslo chyby: 0x80244017]
[Číslo chyby: 0x80244018]
[Číslo chyby: 0x80244019]
[Číslo chyby: 0x8024401B]
[Číslo chyby: 0x80244021]
Poznámka: Můžete zobrazit soubor Windowsupdate.log a ověřit, zda došlo k chybě služby Windows Update nebo služby Automatické aktualizace. Ve výchozím nastavení je soubor Windowsupdate.log nakonfigurován pro protokolování zpráv. Tento soubor protokolu je umístěn ve složce %Windir%. Do složky %Windir% je v počítači nainstalován systém Windows.
Příčina
Systém Windows XP používá ke komunikaci s webem Windows Update službu Windows HTTP Services (WinHTTP). Systém Windows XP dále ke stažení aktualizací používá Službu inteligentního přenosu na pozadí (BITS). Chybové zprávy uvedené v části Příznaky indikují následující situaci:
 • Klient byl schopen nalézt proxy server nebo bránu firewall.
 • Klient obdržel chybovou zprávu.
 • Klientovi byl odepřen přístup na web Windows Update.
Řešení
Chcete-li tyto potíže vyřešit, ověřte, zda proxy server nebo brána firewall jsou nakonfigurovány tak, aby umožňovaly anonymní přístup k webu Windows Update. Při vytváření cílové sady nebo sady adres URL pro službu Windows Update zahrňte následující cíle:
 • http://download.windowsupdate.com
 • https://*.update.microsoft.com
 • http://*.update.microsoft.com
 • http://update.microsoft.com
 • http://*.windowsupdate.com
 • http://download.microsoft.com
 • http://update.microsoft.com
 • http://ntservicepack.microsoft.com
 • http://wustat.windows.com
 • https://update.microsoft.com
 • http://*.download.windowsupdate.com
 • http://*.update.microsoft.com
 • https://*.update.microsoft.com
Poznámka: Informace o postupu při konfiguraci proxy serveru nebo brány firewall pro anonymní přístup naleznete v dokumentaci k proxy serveru nebo bráně firewall.

Další informace o postupu při konfiguraci serveru ISA pro anonymní přístup naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
885819 Máte potíže při přístupu k webu služby Windows Update verze 5 prostřednictvím serveru se spuštěným serverem ISA Server (Tento text může být v angličtině)
Jak potíže obejít
K vyřešení těchto potíží mohou správci využít jednu z následujících metod a nainstalovat službu Windows Updates:
Další informace
Pokud proxy server nebo brána firewall již jsou nakonfigurovány pro anonymní přístup, můžete k získání dalších informací o skutečné příčině chybových zpráv uvedených v části Příznaky použít nástroj Network Monitor Capture. Je třeba, aby byl nástroj Network Monitor Capture spuštěn při přístupu k webu Windows Update, jinak nebude moci zobrazit skutečnou příčinu těchto chybových zpráv.Další informace o nástroji Network Monitor Capture naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
310875 Popis nástroje Network Configuration Capture
SMS
Vlastnosti

ID článku: 896226 - Poslední kontrola: 01/31/2013 19:17:00 - Revize: 8.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Update

 • kbtshoot KB896226
Váš názor