Teď jste offline a čekáte, až se znova připojí internet.

V počítačích se systémem Windows XP Service Pack 2 vybavených více procesory, které podporují funkce řízení spotřeby procesorů, může dojít k poklesu výkonu

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Příznaky
Pro počítače vybavené více procesory, které podporují funkce řízení spotřeby procesorů, například stavy výkonu procesoru rozhraní ACPI (Advanced Configuration and Power Interface), je vyžadován systém Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2). Pro počítače se systémem Windows XP SP2 jsou k dispozici další aktualizace pro optimalizaci výkonu a chování. Bez těchto aktualizací může v počítačích vybavených těmito mobilními procesory s možností řízení spotřeby a dvěma jádry dojít k poklesu výkonu nebo neočekávanému chování.

Poznámka: Tento problém se týká také verzí x64 systému Microsoft Windows Server 2003. Tento článek a související soukromá oprava hotfix však nejsou určeny k řešení problémů časování v hrách a dalších aplikacích určených pro počítače s dvoujádrovými procesory AMD. Další informace o problémech výkonu počítačů se dvěma jádry naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
909944 Počítače se systémem Windows XP, které využívají procesor se dvěma jádry, mohou mít nízký výkon ve hrách
Řešení

Informace o aktualizaci

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

StáhnoutStáhnout balíček WindowsXP-KB896256-v4-x86-CSY.exe

Datum vydání: 19. prosince 2006

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory odborné pomoci společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Požadavky

Neexistují žádné požadavky.

Požadavek na restartování

Po instalaci této aktualizace je nutné restartovat počítač.

Informace o nahrazení aktualizací

Tato aktualizace nenahrazuje žádné jiné aktualizace.

Informace o souborech

Anglická verze této aktualizace má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souboru jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirement
Halmacpi.dll5.1.2600.3023134,40030-Oct-200611:27x86SP2
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.30232,137,60030-Oct-200612:11x86SP2
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.30232,059,26429-Oct-200619:27x86SP2
Ntkrpamp.exe5.1.2600.30232,017,28030-Oct-200611:27x86SP2
Ntoskrnl.exe5.1.2600.30232,182,01630-Oct-200612:13x86SP2
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Další informace
V počítačích vybavených více procesory, které podporují stavy výkonu procesoru rozhraní ACPI, je vyžadován systém Windows XP SP2. Tento požadavek se týká počítačů, v nichž jsou podporovány následující položky:
 • Více fyzických soketů
 • Architektury s více jádry
 • Více logických podprocesů, například technologii hyper-threading společnosti Intel
Vzhledem k tomu, že systém Windows XP nebyl původně navržen pro podporu stavů výkonu v konfiguracích s více procesory, je pro správnou realizaci této podpory v systémech s více procesory třeba provést změny. Aktualizace Windows XP Service Pack 2 obsahuje vyžadované změny řízení spotřeby jádra. Prostřednictvím těchto změn je zajištěna správná činnost systému Windows XP v systémech s více procesory a stavy výkonu procesorů.

Tato oprava hotfix dále řeší následující problémy v počítačích vybavených více procesory, které podporují stavy výkonu procesorů:
 • Možný pokles výkonu při zatížení s jedním podprocesem v případě, kdy stavy výkonu procesorů používají přepínání založené na požadavku.
 • Synchronizace registrů TSC (Time Stamp Counter) procesoru pro procesory, pokud je v systémech s více procesory použit časovač ACPI Power Management.
 • Problémy při zvýšení a snížení úrovně stavu C rozhraní ACPI ve správě řízení spotřeby jádra.

Podrobnosti o aktualizaci

Možný pokles výkonu při přepínání na základě požadavku

Přepínání DBS (Demand-Based Switching) je využití stavů výkonu procesorů rozhraní ACPI(dynamické škálování napětí a frekvence) podle zatížení systému. Ve správě řízení spotřeby procesorů systému Windows XP je implementována technologie DBS prostřednictvím zásad adaptivního využití procesoru. V rámci těchto zásad je aktuální stav výkonu procesoru dynamicky a automaticky upravován bez zásahu uživatele na základě využití procesoru systémem.

Pokud je zatížení s jedním podprocesem spuštěno v systémech s více procesory, které obsahují konfigurace se dvěma jádry, může zatížení migrovat mezi dostupnými jádry procesorů. Toto chování je přirozeným důsledkem způsobu, jakým je systému Windows plánována práce mezi dostupnými prostředky procesorů. V systémech obsahujících stavy výkonu procesorů, které jsou spuštěny se zásadami adaptivního využití procesoru, však může tato migrace podprocesů způsobit, že v rámci řízení spotřeby jádra systému Windows dojde k nesprávnému výpočtu optimálního cílového stavu výkonu pro procesor. K tomuto chování může dojít, protože samostatné jádro procesoru, logického či fyzického, může být zdánlivě zatíženo méně, než je ve skutečnosti celá skupina procesorů. V testech pro porovnání výkonu, v nichž jsou použita zatížení s jedním podprocesem, se toto chování může projevit v horších výsledcích výkonu nebo vysoké variabilitě při následných provedeních identických srovnávacích testů.

Oprava hotfix obsahuje změny správy řízení spotřeby jádra, jejichž prostřednictvím je využití procesoru sledováno v rámci celé skupiny procesorů. Díky těmto změnám lze získat přehled o skutečné úrovni aktivity komplexu procesorů a tedy i správně vypočítat zvýšený cílový stav výkonu.

Poznámka: V tomto řešení je zvýšení výkonu upřednostněno před snížením spotřeby. Přesto, že tak může dojít ke zlepšení skóre při porovnávání výkonu, bude pravděpodobně negativně ovlivněna energie baterií. V souvislosti s tím lze tuto změnu zásad jádra zakázat v klíči registru, aby byla umožněna maximální míra flexibility.

Zakázání chování nových zásad stavu výkonu

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zazálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows


Po instalaci opravy hotfix popsané v tomto článku můžete pomocí nastavení registru zakázat chování nových zásad stavu výkonu.

Chcete-li, abychom chování nových zásad stavu výkonu zakázali za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická opravaChcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.Poznámky:
 • Před spuštěním tohoto balíčku nainstalujte opravu hotfix, která je popsána v tomto článku.
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Poté přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.Manuální oprava

Chcete-li zakázat chování nových zásad stavu výkonu pomocí nastavení registru, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klepněte na tlačítko OK.
 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager, přejděte na položku Nový a pak klepněte na příkaz Klíč.
 3. Jako název nového klíče zadejte Throttle.
 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku Throttle, přejděte na příkaz Nový a pak klepněte na položku Hodnota DWORD.
 5. Jako název hodnoty zadejte PerfEnablePackageIdle.
 6. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku PerfEnablePackageIdle a pak klepněte na příkaz Změnit.
 7. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu 0. Ověřte, že v dialogovém okně Upravit hodnotu DWORD je vybrána možnost Šestnáctkový a pak klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka: Chcete-li povolit chování nových zásad stavu výkonu, můžete v poli Údaj hodnoty zadat hodnotu 1.
 8. Ukončete Editor registru.

Byly potíže vyřešeny?

 • Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Jsou-li potíže vyřešeny, v tomto článku již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.
 • Uvítáme vaše názory. Chcete-li nám sdělit svůj názor nebo nahlásit potíže s tímto řešením, uveďte poznámky v blogu Fix it for me (Automatická oprava) nebo nám odešlete e-mailovou zprávu.

Správná synchronizace čítače TSC

V některých operačních systémech může čítač TSC procesoru změnit rychlost počítání. Pokud jsou použity specifické funkce řízení spotřeby procesoru, může dále čítač TSC procesoru přestat počítat. V počítačích s více procesory je čítačem TSC obvykle hardwarový čítač operačního systému, který podporuje volání funkce jádra KeQueryPerformanceCounter. Pokud čítač TSC monotónně nezvyšuje svoji hodnotu, součásti systému, které používají jádro KeQueryPerformanceCounter nemusí pracovat správně. Jako řešení tohoto problému společnost Microsoft umožňuje použít časovač rozhraní ACPI pro řízení spotřeby jako časovač operačního systému podporující funkci jádra KeQueryPerformanceCounter. Některé programy však mohou obcházet rozhraní API časovače systému Windows a přistupovat přímo k časovači TSC. Prostřednictvím víceprocesorové vrstvy HAL (Hardware Abstraction Layer) je zajištěno, že registry TSC ve všech procesorech v počítači s více procesory budou synchronizovány. To znamená, že přístup pomocí systémového softwaru, který může být směrován do jiných procesorů, nevrátí odlišné výsledky. Prostřednictvím této změny je zajištěno, že víceprocesorová vrstva HAL nadále správně synchronizuje registry TSC ve všech procesorech v počítači i v případě, že je jako systémový hardwarový čítač použit čítač rozhraní řízení spotřeby ACPI.

Správné zvýšení a snížení úrovně stavu C

Prostřednictvím této změny jsou opraveny problémy v řízení spotřeby jádra tak, aby bylo v systémech s více procesory správně zpracováno zvýšení a snížení úrovně stavu C rozhraní ACPI procesorů.
Další informace
Další informace o souvisejícím tématu získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
835730 V systému Windows XP nebo Windows 2000 může hrát zvuk pomalu nebo nemusí hrát nepřerušovaně hudba
Další informace o standardní terminologii používané k popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft naleznete v následujícím článku znalostní báze společnosti Microsoft:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
dbs pm timer mp hal fixit fixme fix it
Vlastnosti

ID článku: 896256 - Poslední kontrola: 06/10/2013 02:07:00 - Revize: 8.1

Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition

 • atdownload kbwinserv2003sp2fix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbbug kbfixme kbmsifixme KB896256
Váš názor