Je možné, že po instalaci aktualizace zabezpečení 885250 (MS05-011) nebudete moci v systému Windows XP nebo Windows Server 2003 zobrazit obsah podsložky v síťové sdílené položce

Podpora Windows XP byla ukončena.

Společnost Microsoft ukončila dne 8. dubna 2014 podporu Windows XP. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Podpora pro Windows Server 2003 byla ukončena 14. července 2015

Společnost Microsoft ukončila podporu pro Windows Server 2003 dne 14. července 2015. Tato změna ovlivnila aktualizace softwaru a možnosti zabezpečení. Další informace o tom, co to pro vás znamená a jak zajistit ochranu.

Příznaky
V počítači se systémem Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) nebo Microsoft Windows Server 2003 se pomocí jedné z následujících metod pokusíte zobrazit obsah podsložky v síťové sdílené položce:
 • Ke zobrazení obsahu podsložky v síťové sdílené položce použijete příkaz dir na příkazovém řádku.
 • Ke zobrazení obsahu podsložky v síťové sdílené položce použijete Průzkumníka Windows.
Obsah podsložky v síťové sdílené položce nelze zobrazit pomocí žádné z těchto metod. Při pokusu o tuto akci se zobrazí následující chybová zpráva:
Soubor nebyl nalezen.
Poznámka: Tento příznak se nevyskytne, pokud se pokusíte zobrazit kořenovou složku v síťové sdílené položce.


Další chování, které se může objevit

Pokud dojde k příznaku popsanému v části Příznaky, můžete zaznamenat také následující chování.
 • Uživatelé domény, kteří se přihlásí ke klientům se systémem Windows XP, nemohou načíst své cestovní profily. Tito uživatelé jsou přihlášeni pomocí dočasného profilu. Je možné, že systém Windows XP zaznamená jednu nebo několik následujících zpráv do protokolu událostí aplikace:

  ID události: 1509
  ID nezpracované události: 1509
  Číslo záznamu: 224
  Kategorie: Není k dispozici
  Zdroj: Userenv
  Popis: Systém Windows nemůže kopírovat soubor \\název_domény.net\uživatelé\Profile\jméno_uživatele\Application Data\Microsoft\ do umístění C:\Documents and Settings\jméno_uživatele\Application Data\Microsoft\. Možné příčiny této chyby zahrnují problémy se sítí nebo nedostatečná zabezpečovací práva. Pokud problém přetrvává, obraťte se na správce sítě. DETAIL – Zadaný server nemůže provést požadovanou operaci.

  Typ události: Chyba
  Zdroj události: Userenv
  Kategorie události: Není k dispozici
  ID události: 1521
  Popis: Systém Windows nemůže nalézt serverovou kopii vašeho cestovního povinného profilu a pokouší se vás přihlásit pomocí místního profilu. Změny v tomto profilu nebudou při odhlášení zkopírovány na server. Možné příčiny této chyby zahrnují problémy se sítí nebo nedostatečná zabezpečovací práva. Pokud problém přetrvává, obraťte se na správce sítě. DETAIL – Systém Windows nemůže najít síťovou cestu. Přesvědčte se, zda je síťová cesta správná a zda cílový počítač není zaneprázdněn nebo vypnut. Pokud systém Windows stále nemůže cestu najít, obraťte se na správce sítě.

 • Soubor Userenv.log může obsahovat následující chyby:
  USERENV RecurseDirectory: Adding F:\Profile\jméno_uživatele\Application Data\Identities\{1B28C879-03B9-4263-B0E7-E82D7EA7FAD6}\ to the list of directories USERENV RecurseDirectory: Adding F:\Profile\jméno_uživatele\Application Data\Identities\ to the list of directories USERENV RecurseDirectory: FindFirstFile failed. Error = 58 USERENV ReportError: Impersonating user. USERENV GetShareName: WNetGetConnection initially returned error 2250
  Poznámka: Chyba 58 je ekvivalentem chybové zprávy „ERROR_BAD_NET_RESP Zadaný server nemůže provést požadovanou operaci“. Chyba 2250 je ekvivalentem chybové zprávy „ERROR_NOT_CONNECTED Takové síťové připojení neexistuje“.

  Potíže nastanou v případě splnění následujících podmínek:
  • Nainstalovali jste aktualizaci softwaru přesměrovače 885250 nebo její pozdější verzi. Aktualizace 885250 je popsána v bulletinu zabezpečení společnosti Microsoft MS05-11.
  • V části serveru profilů s profily uživatelů je povolen následující příznak:
   SHI1005_FLAGS_ALLOW_NAMESPACE_CACHING
Příčina
Tento příznak se vyskytne v případě splnění všech následujících podmínek:
 • Nainstalovali jste aktualizaci zabezpečení 885250 (MS05-011) nebo pozdější aktualizaci softwaru přesměrovače.
 • Pro používaný operační systém platí následující informace o registru:
  • Systém Windows XP:
   • Na serveru, ke kterému se připojujete, je spuštěn systém Microsoft Windows XP a následující položka registru je na něm nastavena na hodnotu 1:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem\NtfsDisable8dot3NameCreation
    Typ hodnoty: DWORD
    Údaj hodnoty: 1

    Poznámka: Ve výchozím nastavení je tato položka registru nastavena na hodnotu 0 (nula).
  • Systém Windows Server 2003
   • Na serveru, ke kterému se připojujete, je spuštěn systém Microsoft Windows Server 2003 a následující položka registru je na něm nastavena na hodnotu 1:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters\NoAliasingOnFileSystem
    Typ hodnoty: DWORD
    Údaj hodnoty: 1

    Poznámka: Ve výchozím nastavení je tato položka registru nastavena na hodnotu 0 (nula).
 • Pokusíte se zobrazit obsah podsložky, která se nachází v kořenové složce síťové sdílené položky.
Řešení

Informace o aktualizaci

Chcete-li stáhnout tuto aktualizaci ze služby Stažení softwaru, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

Klientské počítače s nainstalovaným systémem Windows XP Service Pack 1 nebo Windows XP Service Pack 2

Klientské počítače s nainstalovaným systémem Windows Server 2003

Klientské počítače s nainstalovaným systémem Windows Server 2003 Enterprise Edition pro počítače s procesorem Itanium nebo Windows Server 2003 Datacenter Edition pro počítače s procesorem Itanium

Požadavky

Před použitím této aktualizace v počítači se systémem Windows XP musíte mít nainstalovánu aktualizaci Service Pack 1 nebo Service Pack 2.

Poznámka: Instalace této aktualizace není vyžadována v počítači se systémem Windows Server 2003.

Požadavek na restartování

Po instalaci této aktualizace je třeba restartovat počítač.

Informace o nahrazení aktualizace

Tato aktualizace nenahrazuje žádné jiné aktualizace.

Informace o souborech

Anglická verze této aktualizace má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souborech jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
Systém Windows XP s aktualizací Service Pack 1, systém Windows XP s aktualizací Service Pack 2
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatformaPožadavek na aktualizaci SPSložka služby
Cscdll.dll5.1.2600.159992 16028. října 200401:29x86SP1SP1QFE
Mrxsmb.sys5.1.2600.1762431 61615. října 200500:31x86SP1SP1QFE
Rdbss.sys5.1.2600.1599170 11212. října 200416:22x86SP1SP1QFE
Mrxsmb.sys5.1.2600.2778451 71217. 10. 200523:51x86SP2SP2GDR
Mrxsmb.sys5.1.2600.2778452 86417. října 200523:54x86SP2SP2QFE
Windows Server 2003, 32bitové verze
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatformaSložka služby
Mrxsmb.sys5.2.3790.428394 24019. 10. 200523:37x86RTMGDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.428395 77619. října 200523:45x86RTMQFE
Rdbss.sys5.2.3790.221158 20812. října 200400:29x86RTMQFE
Windows Server 2003 Enterprise Edition pro počítače s procesorem Itanium
Název souboruVerze souboruVelikost souboruDatumČasPlatformaSložka služby
Mrxsmb.sys5.2.3790.4281 122 81619. 10. 200508:25IA-64RTMGDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.4281 125 37619. října 200508:45IA-64RTMQFE
Rdbss.sys5.2.3790.221464 89611. října 200409:30IA-64RTMQFE

Poznámka: Při instalaci této aktualizace softwaru do počítače se systémem Windows XP SP2 nebo Windows Server 2003 instalační služba zkontroluje, zda nebyly některé aktualizované soubory v počítači již dříve aktualizovány pomocí opravy hotfix společnosti Microsoft. Jestliže jste dříve aktualizovali některý z uvedených souborů pomocí opravy hotfix, zkopíruje instalační služba do počítače soubory RTMQFE. V opačném případě nainstaluje instalační služba do počítače soubory RTMGDR.Další informace o obsahu balíčků aktualizace softwaru pro systém Windows XP Service Pack 2 a Windows Server 2003 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824994 Popis obsahu balíčků aktualizace softwaru pro systém Windows XP Service Pack 2 a Windows Server 2003 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Prohlášení
Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Další informace
Další informace o standardní terminologii používané k popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
FindFirstFile System.IO.Directory GetFiles
Vlastnosti

ID článku: 896427 - Poslední kontrola: 04/10/2006 11:41:25 - Revize: 7.4

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005

 • kbqfe atdownload kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix KB896427
Váš názor